De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juni, 2008

vrijdag, juni 27th, 2008

Dat in verband met wegwerkzaamheden Zuiderburen aangepast is naar één héél grote minirotonde, valt niet te missen. Veel gele omleidingsborden, rood-witte paaltje in giga hoeveelheden en van die bordjes met ‘pas op …. Niet harder dan30’. Dat is een terechte waarschuwing want op die plaatsen waar het asfalt uitgefreesd is, is zelfs die snelheid al levensbedreigend …. voor de automobilist. En wat doen onze vrienden wier pet ons allemaal past?

Verstopt achter zo’n rood-wit paaltje laserpistoolstralen de heren in spannende strak lederen motormuizenpakjes, of de file-rijdende automobilist de bordjes niet omver gereden heeft. Applaus. Er zijn ook nog zes mensen bekeurd omdat die, in deze uiterst verwarrende situatie, de weg even kwijt waren. Wederom applaus. Kunnen deze heren zich wellicht ook vertonen wanneer de wegwerkzaamheden zijn afgerond, wanneer er wel snelheidsduivels waar te nemen zijn.

Al eerder heb ik eens gememoreerd aan de beëdigd graszaai specialist, die heimelijk in Zuiderburen zijn werk doet. Dat doet hij zo heimelijk dat nog nooit iemand betrapt is op het terugvinden van dat ingezaaide gras. De waarschuwing achterop de verpakking ‘alleen strooien bij vochtig weer’ zat waarschijnlijk verstopt achter de sticker Duurzaam Innovatief CO2 neutraal. Met enig geweld zijn tussen het onkruid de restanten van de graszaadjes te vinden. Het merendeel heeft gediend als voer voor de vogeltjes.

Speelveldje Maxima schooltje

Deze zelfde over-enthousiaste medewerker heeft zeker zeer Reaxt het speelveldje bij het Maxima Schooltje van groen voorzien. Het enige verschil tussen dit speelveldje en de bermen in Zuiderburen is gelegen in het feit dat die bermen wél gemaaid zijn. Wat de toegevoegde waarde is van het maaien van onkruid en hoe dat past binnen het zogenaamde groenbeleid, gaat iemand mij vast nog eens uitleggen.

D!mpact II

woensdag, juni 25th, 2008

Eind januari dit jaar heeft de gemeente besloten om toe te treden tot het samenwerkingsverband D!mpact. Dat samenwerkingsverband heeft tot doel om de digitale dienstverlening van gemeentes aan haar burgers op basis van zogenaamde open source software te verbeteren. Een goed streven, ga vooral zo door. Voorafgaand aan de voorgenomen toetreding zijn er nog wat externe juridische adviezen ingewonnen – iets over Europese aanbesteding ja of nee – en na zorgvuldige overweging zou de toetreding tot D!mpact een feit worden. Zou …. want een paar dagen geleden is die toetreding opgeschort ….

Slechts enkele dagen voordat de formele toetreding zou plaatsvinden, werd bekend dat D!mpact voornemens is een koerswijziging te maken die voortkomt uit onvrede over de voortgang die tot nu toe wordt geboekt’ én ‘De bestaande digitale diensten van Dimpact zullen door Atos worden overgezet op een nieuwe productlijn met andere software-componenten dan tot nu worden gebruikt

Alsof D!mpact dit soort rigoureuze ‘rip en replace’ acties op een achternamiddag bedenkt en abusievelijk het e-mail adres van wethouder Florijn even kwijt was? ATOS Consultancy, maar ook het bestuur van D!mpact spreken euforisch van een versnelling, de eerder gekozen oplossingsrichting voldeed niet. In normaal Nederlands staat hier gewoon – uithuilen en opnieuw beginnen. Met een versnelling heeft dat natuurlijk niets te maken – met opnieuw beginnen in plaats van eerst wat afmaken – des te meer. Alles onder de noemer van voortschrijdend inzicht.

Voor de gemeente Leeuwarden is hier overduidelijk sprake van dwaling, er is iets anders geleverd – en zelfs dat nog niet eens – dan beloofd. Wethouder Florijn is gewoon belazerd of te wel, er had beter gecommuniceerd moeten worden. U heeft dat als Raad zelf in meerderheid besloten, ontbreekt er nog aan, maar wat niet is kan nog komen. D!mpact heeft hoog spel gespeeld en verloren, ATOS heeft nu alle touwtjes in handen en drukt met grof geweld haar eigen productlijn bij de deelnemende gemeentes naar binnen. En ATOS is echt geen filantropische instelling … dit is weer niet gratis.

En hoe nu verder in de vaart der volkeren, to the stars and beyond? De huisleverancier van de gemeente (Centric) is binnen dit D!mpact gebeuren door de gemeente nogal geschoffeerd en zal zich zonder hoofdprijzen contract echt niet weer voor die kar laten spannen. Het domweg niet vragen – en laten vastleggen – wat de visie is van D!mpact kon zo nog wel eens een dure miskleun blijken. Met het over de schutting gooien van die visie – waar peddelen we heen en wanneer zijn we daar dan – heb je elke grip over het tempo – of gebrek daaraan – verloren.

Of te wel het zoveelste automatiseringsproject wat de facto mislukt is, waarbij de gemeente Leeuwarden bijna meedeed aan een duur betaalde pilot. Florijn heeft – helaas – groot gelijk om eerst maar eens een paar anderen proefkonijn te laten spelen – voordat er weer sprake kan zijn van toetreding tot D!mpact. In dat geval zou ik wel even de contracten op een paar ondergeschikte puntjes laten aanpassen … waar peddelen we heen en wanneer zijn we daar dan?

Gratis

maandag, juni 23rd, 2008

Jan Modaal woont in een gewoon huurhuis, samen met zijn lieftallige vrouw en twee bloedjes van kindertjes. De jongste gaat nog naar de lagere school, de oudste doet het best wel grappig in de eerste klas van het VMBO. De labrador kwispelt vrolijk, zich niet realiserend dat het hele gezin zich opmaakt voor een avondje uit. Als vrijwilliger voor het Rode Kruis heeft moeders dat uitje aangeboden gekregen.

Toeval bestaat wel. De buurvrouw van Jan Modaal – Mientje Miniem kent exact dezelfde gezinssamenstelling. De kindertjes zitten bij elkaar in de klas en Mien doet ook vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, maar dan kan de jongste gelukkig mee naar de gratis kinderopvang. Zelfs de labrador heeft dezelfde kleur. Alleen zit het gezin Miniem al jaren in de bijstand en dat is geen vetpot.

Jan Modaal heeft na alle fiscale verrekeningen wél bijna €31,- per maand meer te verspijkeren dan de buren of te wel iets minder dan € 0,18 per gewerkt uur. Onderaan zijn loonstrookje schittert een netto bedrag van €1.820,55 maar het huis naast het zijne – na huurtoeslag – vindt maandelijks € 1.789,58 op de girorekening. En nu lagen tegelijkertijd de rekeningen voor het schoolgeld (€993,-) en voor € 998,72 aan gemeentelijke belastingen ook nog op de mat … eens vragen of die postbode ook al bij Mien geweest is.

Die postbode is inderdaad geweest, hij kwam de langdurigheidstoeslag brengen … eindelijk, maar dat had de formulieren brigadier toch goed verzorgd. De vrijstellingen voor de gemeentelijke belastingen, waterschapsheffing, verontreinigingsheffing en zelfs de hondenbelasting waren ook al binnen. Alleen waren die lettertjes zo klein, er moet nodig een nieuwe gratis bril voor komen. Dat kon de formulierenbrigadier ook regelen. Dan kan hij ook mooi het formulier voor de nieuwe koelkast even invullen, want die begint hard minder te worden. Hij had trouwens ook nog tips voor vergoedingen van de sportclub en zo’n voetbaltenue is ook al niet gratis.

Jan, kan jij mij misschien even helpen … die gratis energiebox is verrekte zwaar. Jullie gaan vanavond naar de schouwburg? Wij zijn uitgenodigd voor het knaakrestaurant, de Harmonie zijn we vorige week al geweest – kregen kaartjes uit de rugzakregeling. Trouwens goed dat je het zegt … ik moet onze gratis Identificatiebewijzen nog ophalen. Heb je eindelijk zo’n gratis BNG bankpas, hoef je hem weer niet te gebruiken.

Uiteindelijk heeft Jan jaarlijks ruim € 5.600,- minder te besteden dan wel meer betaald voor hetzelfde dan buurvrouw Mien. Daarvoor heeft hij dan 2080 uur zich een slag in de rondte gedraaid bij de baas en zo heeft Jan bijna €2,70 per uur betaald om te mogen werken …. Dat is dan inderdaad geen vetpot.

Wisselstrook

vrijdag, juni 20th, 2008

Gisteravond was het Politieke Café van de VVD met onder andere een optreden van de VVD senator Pieter Hofstra met als onderwerp de bereikbaarheid van Nederland en Leeuwarden in het bijzonder. Zoals een inwoner van Sneek het wist te verwoorden, tot aan Leeuwarden gaat het prima. Pas daarna beginnen automobilisten de resultaten van de gerealiseerde gemeentelijke plannen van de afgelopen jaren te ondervinden.

Een rondweg met om de 100 meter een minirotonde, bijvoorkeur voor en achter een brug, de paal van Krol, voorrang voor fietsers op minirotondes in de binnenstad en zo zijn er nog wel aantal maatregelen te constateren. In een aantal steden (Harderwijk, Emmeloord) wordt trouwens dat voorrang voor fietsers gebeuren alweer afgeschaft … er moesten toch net iets teveel fietsers van het wegdek worden afgepeld. Comfort voor de fietser bovenal … alleen zit die fietser in een auto.

De verklaring voor het compleet vastlopen van het verkeer in ons dorp luidt steevast de toegenomen ‘verkeersintensiteit’ … er komen steeds meer auto’s. Wanneer dat het geval is, moet je de doorstroming juist bevorderen en niet structureel willen belemmeren, dunkt mij. De praktijk heeft er alle schijn van, dat zoiets een onnavolgbare logica lijkt. De aanwezige verkeersambtenaar wist te beweren dat hij er niet was om die doorstroming te frustreren … hij misschien dan wel niet, maar zijn politieke bazen absoluut wel. Vaak genoeg had ik het duistere vermoeden dat het credo van onze bestuurders vooral bestond uit ‘ik denk maar zo … ik denk maar niet’.

Eerst moest er een onderzoek komen van Oranjewoud, waaruit dezelfde conclusie getrokken kon worden. Eén van de meest opmerkelijke frisse creatieve ideeën, is het duurzaam CO2 neutraal innovatief omtoveren van de voormalige busbaan op de Drachtsterbrug tot een wisselstrook. Briljant, daar zou iemand met gezond boeren verstand nooit opgekomen zijn, daarvoor moet je wel eerst verkeersdeskundologie gestudeerd hebben.

’s Ochtends voortaan dubbelbaans de stad in en ’s avonds dubbelbaans de stad uit. Alles wat daarvoor nodig was, was een belletje met Rijkswaterstaat om te vragen of iemand nog een tweetal matrix borden op zolder had liggen. Eéntje met een rood kruis en ééntje met een groene pijl erop. Wanneer het komend zomerreces nu ook aangewend zou worden voor een studietripje naar Emmeloord, dan zijn we ook vast snel verlost van die andere vekeersgruwel.

Al met al zijn – of worden – een aantal van de door mij gesuggereerde praktische oplossingen nu geïmplementeerd. De busbaan over de Drachtsterbrug – wegtippexen, bruggen over het kanaal wippen tijdens de spits – ophouden met die flauwekul, een extra rechtsaffer vanuit Zuiderburen en nu de wisselstrook. Het kan dus wel, het gaat alleen wat traag … en dan niet een beetje traag, maar serieus traaaaaag.

En nu maar hopen dat die wisselstrook niet de habitat blijkt van de Noorse woelmuis, de rugpad, de bonte knaagkever, een zandhagedis, een verdwaalde korenwolf of een willekeurige combinatie van voorgaande. Het duurt eempies, maar we komen er wel.

Armoedig beleid

woensdag, juni 18th, 2008

Dat er inwoners in Leeuwarden zijn, die van zichzelf vinden dat ze arm zijn, zal niemand ontkennen en anders hebben we de lokale PvdA nog wel, om ze daar op te wijzen. Die armoede wordt met behulp van een armoede monitor (de zoveelste) in de gaten gehouden en er is inmiddels een keur aan beleidsplannen ontwikkeld om er wat aan te doen. Dat beleid loopt uiteen van enerzijds individuele inkomensondersteuning tot een brede wijk- en gebiedsgerichte sluitende aanpak (klachtwijken). Volgens de PvdA is de sociale verpaupering in Leeuwarden langzamerhand de grootste gemene deler en daarmee tot modus verworden. Naar de definitie van de term modus, is volgens de PvdA een ieder met een modaal inkomen veroordeeld tot de krochten van de armoede … het kan verkeren.

Nergens heb ik nog kunnen vinden wat nou precies de gebruikte definitie van armoede is. Bij welk inkomen spreekt men van armoede en wat valt dan onder de definitie van inkomen? Volgens de VN wordt armoede gedefinieerd als ‘het niet kunnen voldoen in de eerste levensbehoeften, zoals voedsel, kleding en huisvesting’. Een andere definitie stelt dat er armoede heerst onder mensen die zich zelf arm vinden …

De VN definitie van armoede volgend, impliceert dat in Nederland de armoedegrens ligt bij de hoogte van een bijstandsuitkering. Immers die uitkering is juist bedoeld ter dekking van de minimale eerste levensbehoeftes. Aangezien een ieder in Nederland ten minste (recht op) een inkomen heeft, ter hoogte van een bijstandsuitkering, volgt daar logischerwijze uit voort, dat armoede in Nederland per definitie niet kan bestaan. Armoede in Leeuwarden is dus gewoon een uitvinding, bladvulling voor het verkiezingsprogramma van de PvdA en vooral werk voor de corrector van de retoriek van Mohammed Benhammed.

Je kunt hoogstens discussiëren over wat er onder eerste levensbehoeftes valt én of een bijstandsuitkering hoog genoeg is om die eerste levensbehoeftes te betalen. Dat leidt weer automatisch tot de tweede weergegeven definitie …. desgevraagd zijn er genoeg mensen te vinden die zich zelf – tot op de bodem – sociaal verpauperd vinden … als dat maar genoeg opsmiet. Aanvullend geldt blijkbaar het socialistische dogma ‘of u armoedig bent … dat maken wij wel uit’ en voor de rest ‘als u nog niet armoedig genoeg bent, dan maken wij u armoedig genoeg’. De maakbare wereld is blijkbaar – na decennia van geploeter – nog steeds niet af.

Maar gelukkig trekken wij ons in Nederland helemaal niets aan van de VN definitie, als dat tenminste beter uitkomt. De actuele bijstandsuitkering voor een gehuwde, bedraagt circa €1.200,- per maand, het minimum inkomen wat daarbij hoort bedraagt respectievelijk €1.335,-. In Rotterdam wordt de armoedegrens nu gelegd op 120% van het minimum inkomen én ook in Leeuwarden wordt er aan alle kanten geduwd en getrokken om die armoedegrens op te krikken naar die 120% (nu 105%). Zo creëert de PvdA haar eigen ’working poor’, want wij zijn zo sociaal …

Pas bij een inkomen van €1.600,- (70% van modaal!) heb je genoeg inkomen om brood op de plank te kopen, daaronder resteren blijkbaar slechts de aangeknaagde broodplanken. Prietpraat uiteraard. De vermeende armoede bestrijding is daarmee verworden tot het volgende nivelleringsinstrument, alleen nu op lokaal niveau en sociaal gecamoufleerd. Het resultaat van dit Leeuwarder knuffelbeleid beperkt zich tot het opschalen van de aantallen mensen die zich zelf arm vinden … in vergelijk met de buurman. Aan het eind van het liedje iedereen gelijk … even rijk … of even arm … of gewoon ontsnapt …

Kaderprioriteiten

dinsdag, juni 17th, 2008

Gisteravond werd door de Raad de kaderbrief behandeld, het prioriteitenlijstje zeg maar. Wat gaan we wanneer doen en wie gaat het betalen. Als voorschot hierop was er al ergens eind april een richtinggevend debat geweest met een hoop gedoe met stemkastjes. De resultante daarvan was dat de voorstellen van de coalitie partijen wél prioriteit hadden en de rest niet, hoe verrassend. Pas echt verrassend werd het gisteravond toen bleek dat het College een nieuwe prioriteit had geïntroduceerd, de categorie ‘onontkoombaar

Het gevolg laat zich raden. Met alle onontkoombare plannen van dit College was het geld op, het eerdere richtinggevend debat blijkt een farce. Over de uiteindelijke verdeling van de centjes gaan de dames en heren raadsleden het nu nogmaals hebben bij het vaststellen van de begroting en daarmee zijn er straks minimaal drie(!) avonden gevuld om iets te verdelen wat er niet is.

De renovatie van de stadsbegraafplaats is wel één van de meest schrijnende voorbeelden. Al jaren vind iedereen die renovatie nodig, maar blijkbaar niet ‘onontkoombaar‘. Eerder wist de PvdA te melden dat er eerst beleid geformuleerd moest worden voordat er centjes op kleed zouden komen. De behandeling moest maar plaats vinden bij de kaderbrief en nu weer bij de begroting, dan weer bij het vaststellen van de jaarrekening en voorspelbaar vervolgens bij de volgende kaderbrief.

De meest bizarre voorstelling van zaken gisteravond was wel die van Piet van der Wal (PAL/Groenlinks) met betrekking tot de gemeentelijke financiële bijdrage aan de schuldhulpverlening (circa € 1 miljoen). Volgens ons College alweer onontkoombaar … Volgens van der Wal zijn de hoofdschuldigen van onze schrijnende gevallen met schulden de DSB-banken en de Wehkampen én is het vooral schrijnend dat de gemeente via een omweg deze marktpartijen loopt te spekken … (?)

Maar Piet, het zijn niet de DSB-banken of de Wehkampen die spullen bestellen om die vervolgens niet te betalen. Wanneer je iets wél wilt hebben, maar niet kunt betalen, moet je er wellicht eerst voor sparen – of gewoon afzien van de koop. Het zijn nu niet bepaald de eerste levensbehoeften die bij deze partijen worden aangeschaft. Of je moet concluderen dat er een High Definition flat panel LCD TV gekocht moet worden omdat anders de nieuwe boreling geen doos heeft … om in te slapen. Overigens kun je in dat geval beter een koelkast kopen, die wordt met een formaat doos afgeleverd, waar de boreling ’s nachts ook nog eens een keer niet uit kan flikkeren.

En dan nog deze … wordt er geld gereserveerd voor de Zuiderzeelijn en gaat – uiteraard – dat Zweeftrein gebeuren niet door – dan stort je de centjes terug in het potje waar het vandaan komt … zou je zeggen. Maar dan kun je wat ‘onontkoombaar’ is, weer niet betalen, dus hevel je een grappig bedrag over naar de algemene middelen. Zo wordt het ene gat gevuld met het andere. Wethouder Krol doet niet veel anders dan onze schrijnende gevallen in de schuldsanering, alleen dan in het groot, maar evenzeer met geld van een ander.

Busstaking

maandag, juni 16th, 2008

Het lijkt wel of de doorstroming ’s ochtends Leeuwarden in en ’s middags Leeuwarden uit, de afgelopen weken verbeterd is. Ongetwijfeld heeft dat deels te maken met het niet meer openen van de bruggen in de spits, maar ook een oorzakelijk verband met busstakingen wil ik niet uitsluiten. Ik heb ooit proefondervindelijk kunnen vaststellen dat de gemiddelde bezettingsgraad van een willekeurige bus voornamelijk bestaat uit de chauffeur zelf en nu die chauffeur de weg niet meer blokkeert om her en der, de verdwaalde passagier naar buiten te motiveren, zie je direct resultaat.

Spits in Leeuwarden (Vrijheidsplein)

Spits in Leeuwarden vijf uur ’s middags – Vrijheidsplein

Na aftrek van vakantiedagen, meer dan 20 ATV-dagen en één uur betaalde pauze per dag, heb je – om één bus 18 uur per dag op de weg te houden – meer dan vier chauffeurs nodig. En die staken ook, wat absoluut een positieve invloed heeft op de hoeveelheid woon-werk verkeer. Zo’n staking is ook nog eens goed voor het milieu. Wat zou het moeten gaan kosten om deze staking eeuwigdurend te maken … ?

Jaren geleden hebben we ook eens een NS staking meegemaakt met een vergelijkbaar effect. De machinisten weigerden het zogenaamde rondje om de kerk. Met stakende machinisten ging er geen spoorwegovergang meer dicht en kwam heel Nederland dus op tijd op het werk.

Zo heb ik – in een grijs verleden – eens gevraagd aan een bevriende chauffeur van het Leeuwarder Sternet, de hoeveelste passagier ik die dag was (9.30 ’s ochtends). Het turfboekje werd er bij gepakt en was voor die dag maagdelijk leeg. Op mijn vraag of het nog voor enige ontspanning zorgde, radiootje aan en relaxed met het busje door de binnenstad toeren, luidde het antwoord dat deze chauffeur blij was om zijn volgende rit weer op de bulderbaan (N31 naar Drachten) te mogen uitvoeren.

Omgekeerd is het uiteraard van een ontroerende droefheid, dat een paar buschauffeurs de bereikbaarheid van het platteland door een staking weten lam te leggen. Omdat de dames en heren niet willen afzien van drie kwartier betaalde(!) pauze per dag en 17(!) ATV dagen in ruil voor een loonsverhoging. Hier ligt precies de reden waarom ik mijn kinderen heb belooft, dat wanneer zij op school hun best doen … hun uiterste best doen … zij nooit, maar dan ook echt nooit … naar school hoeven met … het openbaar vervoer.

Thuis tappert

donderdag, juni 12th, 2008

Op nummertje 66 van mijn inmiddels uit 110 punten bestaande lijstje ‘inkomens aanvullende flauwekul’ voor desolate minima in één of ander sociaal isolement staat de Matria Markt. Om te beginnen impliceert dat dus, dat er sinds januari jongstleden mijn lijstje met 44 punten is uitgebreid, dus armoede bestrijding is hot. Het aantal initiatieven en andere goed bedoelde onzin cumuleert alleen maar verder, in een steeds hoger tempo. PAL/Groenlinks wil nu weer regentonnen faciliteren (in het kader van milieu bewust zijn) en voor de minima zullen die straks wel weer gratis moeten zijn.

Onze hoeder aller minimissime en über plakkert en knippert Mohammed Benmhammed, samen met mevrouw de Bok (beide PvdA), hebben een initiatief uit Groningen gekopieerd om €100.000,- echte euri’s te verdelen over 15 (bijvoorkeur allochtone) vrouwen, die een eigen bedrijf aan huis willen beginnen – De Matria Markt.

Voor dat bedrag worden de gemotiveerden gecoachd naar Scrub-behandelingen aan huis, taartenbakkend achter het fornuis of bijvoorbeeld een hondenuitlaatdienst. Ook een dame die tijdens het EK voetbal bij de fan thuis komt tappen – een zogenaamde thuistappert, al dan niet in een burka – behoort tot de mogelijkheden en daar zie ik dan nog wel brood in.

Tijdens de raadsvergadering werd dit initiatief ‘breder’ getrokken en de Matria Markt tot pilot onder de noemer Startersbeleid gepromoveerd. De beperking tot vrouwen of allochtonen werd door de wethouder Florijn afgeschoten, waarop het initiatief breed werd omarmd. En toen kwam de folder … Folder Matria Markt

Volgens die folder is de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet worden, om mee te mogen doen: De potentiële kandidaat moet vrouw moet zijn … ? Gisteravond desgevraagd, draaide Florijn zich daar handig uit. ‘De eerste pilot is uitsluitend voor vrouwen en daarna gaan we ook iets dergelijks starten voor mannen’. Maar dat is helemaal niet besloten, besloten is dat de deelname aan Matria Markt van aanvang af niet beperkt zou worden tot vrouwen ….

Wat staat er verder zoal in die folder … nog bijzonderheden? Alle plaatjes zijn van gelukkige vrouwen met naald en draad, een schaar of al Scrubbend afgebeeld. Er komt geen man in voor, van slechts één persoon is zo op het oog het geslacht onbepaald. De wethouder heeft dit initiatief noch naar de letter, noch naar de geest uitvoering gegeven. Via een omweg hebben de initiatiefnemers hun originele voorstel er gewoon doorheen gedrukt.

Relaxed een scrub behandeling ondergaand, genietend van een stukje taart, terwijl de hond Matriaal uitgelaten wordt en een derde Matria een ieder faciliteert met een thuis getapt biertje, is het ieder geval straks genieten van een voetbal wedstrijd. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

www.leeuwarden.nl

woensdag, juni 11th, 2008

De commissievergaderingen van deze week waren niet gepubliceerd in de Huis & Huis, een herstelactie met een advertentie in de Leeuwarder Courant van afgelopen vrijdag is mislukt. De website wist te melden dat de vergadering vorige week vrijdag 6 juni zou zijn en in verband met het voetbal (?) om 18.30 zou beginnen. De UEFA plant blijkbaar om de agenda van de gemeente Leeuwarden heen … Niet echt handig wanneer er een fietsbrug op de agenda staat.

Op de homepage van de gemeentelijke site staat doodleuk vermeld: Mandaatbesluit “Strategie Bereikbaarheid Leeuwarden. Een kopie van het besluit is tegen betaling te verkrijgen bij de centrale balie in de hal in het Stadskantoor. Dan heb je toch niet begrepen waarom er knopjes download zijn uitgevonden.

Maar er is ook goed nieuws. Het huiselijk geweld in Fryslân is blijkbaar uitgebannen, in ieder geval lijken de instrumenten waarmee dat geweld gepleegd wordt zich te beperken tot een http-fout 404 website niet gevonden.

Mijn Leeuwarden is uw persoonlijke internetpagina. U heeft binnen Mijn Leeuwarden direct toegang tot de internet diensten van de gemeente Leeuwarden. Eens even kijken of ik al via de digitale snelweg op Mijn Leeuwarden kan komen …

Algemene informatie voor automobilisten, de belangrijkste verkeersaders zijn: De N31: In noord-oostelijke richting via Drachten en de A7 – Groningen naar Noord-Duitsland (Bremen) en Scandinavië. Een vierbaansautoweg tussen Leeuwarden en Drachten is reeds in aanbouw. Ok, dus niet naar Mijn Leeuwarden via Drachten, die weg is nog niet af. Eénmaal aangekomen; Mijn Leeuwarden is nog in ontwikkeling. (laatst gewijzigd: 11 December 2006).

Met de actuele projectinformatie gaat het al een stuk beter. De hoofdprijs om de oude stadsbegraafplaats te restaureren is voorbij gegaan aan Leeuwarden (1 november 2007). Bij de revitalisering Leeuwarden West wordt melding gemaakt van vertraging van de verdieping van de Zwettettunnel. De oplevering wordt verwacht op uiterlijk 1 mei 2008

… Voor jongeren is er een aparte site met informatie (www.up2date.nl) ‘In het laatste weekend van september 2006 is het eerste deel van de langste graffitimuur afgerond in Leeuwarden’. Up2date krijgt – naast actueel – weer een heel nieuwe betekenis.De Vitaliteit is in Leeuwarden ook al ergens vorig najaar opgehouden. Onder het hoofdstuk Beleid zijn onderwerpen als de stadsvisie en hondenbeleid, maar ook de ICT visie terug te vinden. Die visie (vastgesteld maart 2002) is een aanvulling hetgeen in het ICT actieplan (1998) is geformuleerd.

Dat verklaart een hoop …

Sociale woningbouw

dinsdag, juni 10th, 2008

Het is alsof onze bestuurders het in ons dorp het maar niet willen leren. Gisteravond was de commissie stadsontwikkeling bijeen om een actualisatie van het Woonplan al dan niet vast te stellen en ja hoor, daar waren ze weer … er moeten weer meer sociale huurwoningen komen. Het percentage sociale woningbouw moet omhoog van 10% naar 20% en zelfs het percentage van 30% werd genoemd. Elk derde huis moet een sociaal stigma krijgen.

Iedereen met een zuur verdiende eigen asociale koopwoning heeft straks óf links óf rechts een buurman, die zielig is. Die buurman moet woest gefaciliteerd worden, om uit zijn sociale isolement gehaald te worden. Het is nog net niet toegestaan om die buurman te de-isoleren, door hem met geweld door de brievenbus naar buiten te trekken, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Betrokkenheid bij de maatschappij, meedoen is belangrijk. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder heeft recht op een woning. Bouwen voor de onderkant van de markt, natuurlijk moeten we de starters niet vergeten en al helemaal niet de minimale starters. En het liefst moeten die sociale woningen in het centrum van de stad staan, op het duurste stukje grond wat we hebben. Is dit een triple-A locatie … ja … mooi, dan kunnen hier wel wat woningen voor sociaal geïsoleerde minima inkleuren.

Het beleid om woningen te bouwen voor mensen die een (huur)woning wél zelf willen betalen, begint eindelijk succes te hebben. Een klein deel van de mensen die in Leeuwarden werken – maar niet wonen – beginnen de omliggende periferie eindelijk weer eens te verlaten om in Leeuwarden belasting te gaan betalen. En dus slaat de kift uit de rode en tegenwoordig groene hoek weer genadeloos toe. Leeuwarden heeft een centrumfunctie, maar wat zou er gebeuren als we het sociale woning-gebeuren van die functie, eens terug zouden exporteren naar de leegkomende woningen in diezelfde periferie?

Voor een willekeurige goedkope (huur)woning staan volgens de deskundigen snel meer dan honderd mensen in de rij en dat schijnt dan automatisch te betekenen dat er van die woningen te weinig zijn. Je kunt hoogstens concluderen dat er minstens 100 mensen zijn, die liever met hun geld wat anders doen dan huur betalen. Minder huur, zodat er meer geld overblijft om naar huis te sturen. En auto rijden wordt ook al steeds duurder.

Alleen al in Leeuwarden staan momenteel 308 huizen te koop voor minder dan €125.000,- dus met dat gebrek aan starters-woningen valt het ook wel wat mee. Hoe en waar iemand wil wonen en bovenal wat iemand daarvoor wil betalen, is een keuze. Niet meer en niet minder. Wanneer iemand wil wonen in een woondoos met een jacht voor de deur, moet die dat lekker helemaal zelf weten. Dat er meer mensen zijn, die liever groter wonen voor minder levert alleen maar een rij op van 100 mensen en bij deze rij gaat er niet automatisch nog een kassa open.