De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for mei, 2008

Pro(ho)mo dorp

donderdag, mei 29th, 2008

De Partij van de Arbeid heeft in Leeuwarden een initiatief voorstel voorbereid om feestvierende homo’s gesubsidieerd deel te laten nemen aan de Gay Pride in Amsterdam en wel op een skutsje. Het motto voor dit jaar is geloof, hoop en liefde. Dat wordt dan duur betaalde liefde. Voor een bedrag van €15.000,- gaat Leeuwarden zich in Amsterdam profileren als pro(-ho)mo dorp.

Dat, terwijl tegelijkertijd deze week een verzoek om in onze eigen stad een Jazz evenement te mogen houden, werd afgeschoten. De akoestisch onderzoeken zijn niet uitgevoerd en als we er zo aan beginnen, is het einde zoek, aldus wethouder Bleize. Nu maar hopen dat de feestvierende boothomo’s in Amsterdam wél een akoestische vergunning krijgen …

Vierduizend euro voor een veteranendag moet voor de helsdeuren worden weggesleept, maar €15.000,- om anderhalve homo gelovend en hopend in de Amsterdamse grachten te laten drijven, is zo maar klaar. Uit het potje ‘lobbyen’ en stadspromotie. Wel of niet begroot doet niet ter zake, dat geldt alleen voor een bijeenkomst met veteranen.

Het feestvieren zit de lokale PvdA blijkbaar in het bloed en dat moet dan wel ergens anders, vooral niet in Leeuwarden. De voorzitter van Horeca Nederland heeft al sinds januari een voorstel liggen om één en ander te regelen en krijgt dan vorige week een briefje dat de behandelend ambtenaar er vanwege de mei vakantie helaas nog niet aan toegekomen is. Leeuwarden moet bruisen, dus sturen we onze homo’s naar Amsterdam. Natuurlijk wel in een bus op biogas.

Nou mag iedereen van mij een feestje geven, maar waarom moeten de inwoners van Leeuwarden dat betalen? We deden toch niet aan doelgroepen beleid. Gaan we straks dat skutsje ook huren om het Suikerfeest voor homo-allochtonen in Verwegisthan te faciliteren. Om Leeuwarden te promoten?

Minister Verburg zal zich samen met Ronald Plasterk zich ook wel komen melden bij het Leeuwarder skutsje. Dan kan de dame met het blonde front direct haar publieke excuus aan Friesland Vlees aanbieden voor het onterecht omzeep brengen van lokale werkgelegenheid. Heel stilletjes natuurlijk, teveel lawaai laat de akoestische vergunning weer niet toe.

Bruggen & spits

woensdag, mei 28th, 2008

Gisteravond kwam ik – na een lange dag werken – thuis om als eerste de kranten door te ploegen. Het komt niet vaak voor, maar de voorpagina van de Leeuwarder Courant van gisteren zal ik inlijsten en een prominente plaats in onze woonkamer geven. De bruggen over het van Harinxmakanaal worden tijdens de spits niet meer gewipt … het heeft een paar jaar geduurd voordat er iemand wakker werd, maar de aanhouder wint. Ik heb terstond wethouder Krol – of om preciezer te zijn het secretariaat van de wethouder – een bloemetje gestuurd in de smaak ‘Emotions’. Telefonisch had ik hem al eens onder de douche vandaan gehaald, toen ik weer eens voor een voorbij varende schotel antenne stond te wachten. Dan is een bloemetje ter felicitatie wel het minste.

De maatregel is – helaas – van tijdelijke aard, mettertijd moet er in plaats van de Drachtsterbrug, een aquaduct komen. Ik vind het goed. Tijdelijk is ook een nogal relatief begrip en betekent in dit geval minstens tot en met 2017 en daarna zien we wel verder. Voor de Harinxmabrug – zo stond te lezen in de LC – is het ook een tijdelijke maatregel, want die gaat mettertijd (circa twee meter) verhoogd worden. En toen begon bij mij ergens achterin een belletje te rinkelen …

Wanneer de van Harinxmabrug – mettertijd – twee meter hoger wordt, moet ook de geplande fietsbrug aldaar, twee meter hoger worden, logischerwijze. Een verhoging van een brug met twee meter impliceert automatisch bij een hellingshoek van – stel – twee procent, een verlenging van het talud met honderd meter. Zowel aan de voor- als aan de achterzijde. Daarmee zou het talud van de o zo gewenste comfortabele fietsbrug zo’n beetje eindigen bij het begin van de Verlengde Schrans …. Je zult er maar wonen. Ter vergelijk wordt de fietsbrug in Emmen aangehaald, een schitterend exemplaar, alleen staat die bij niemand in de tuin! In Drachten idem.

Zo niet, dan kan de fietsbrug in 2017 weer afgevoerd worden om geplaatst te worden naast het Italiaans vormgegeven bushokje van het beursplein. In die opslag staan al meerdere majeure projecten van deze gemeente gestald, één meer of minder gaat niet opvallen. De markante stadsentree heeft dan om en nabij €1.5 miljoen per jaar gekost en wel gedurende een achttal jaren. Wellicht kunnen we dan na 2017 de stadsrondleiding ook door die opslag laten gaan om de dan voormalige markante entree toch ook vooral voor toeristen te ontsluiten.

Nu nog even de middelste baan op de Drachtsterbrug tot wisselstrook promoveren en fietsers in de voorrang op minirotondes afschaffen en dan begint ons dorp ook echt te werken aan bereikbaarheid. Bovendien scheelt dat een factor zeven(!) aan (dodelijke-) ongelukken (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, februari 2006). Dan doe ik er – als dank – ook nog een appeltaart bij, voor bij de koffie …

Spam

dinsdag, mei 27th, 2008

De Tweede Kamer heeft vorige week besloten dat gegevens van al het (mobiele-)telefoonverkeer en e-mail verkeer minimaal een jaar bewaard moet blijven en wel centraal door de providers. Brussel stelt minimaal een half jaar voor, maar in Den Haag weten ze het beter. Dit alles onder de noemer van terrorisme bestrijding en zelfs op dat gebied lopen de dames en heren tweede Kamer leden weer eens een jaar of vier achter de feiten aan.

Criminelen gebruiken het telefoon-net allang niet meer voor het voeren van gesprekken, waarvan de inhoud het daglicht niet kan verdragen. Daarvoor wordt door de vermeende criminelen namelijk gewoon Skype gebruikt, net zoals door de rest van Nederland. Skype is een vorm van bellen over het Internet waarbij dat dan vrijwel gratis is en … versleuteld. De provider slaat een hoop ruis op, waar geen politieagent achteraf nog iets zinnigs van gaat bakken. De gebruikte sleutel is dynamisch en niet reproduceerbaar.

Voor het opslaan van mobiele gesprekken geldt precies hetzelfde. De grootste fabrikant van mobiele telefoons (Nokia) biedt standaard – out of the box – mobiel bellen aan over een mobiele Internetverbinding. Het GSM net wordt daarbij gewoon overgeslagen. De installatie van deze faciliteit is dermate eenvoudig, dat zelfs Tweede Kamer leden daarmee uit de voeten kunnen. Gesprekken die zo gevoerd zijn, kun je rustig opslaan … alleen nooit reproduceren. Wederom een hoop ruis …

Nog zo ééntje, E-mail. Juist om de inhoud van e-mail verkeer tegen vreemde ogen te beschermen gebruikt iedereen zogenaamde certificaten. Deze zijn standaard te koop voor een afrondingsverschil of zelf te fabriceren. Het gebruik van versleutelings-certificaten is al evenmin rocket science, maar standaard functionaliteit van e-mail software. Sterker nog, het is juist de overheid zelf, die haar inwoners er op attendeert om veilig te Internetten en beveiligd e-mail verkeer te gebruiken. En terecht.

Verder heeft vrijwel iedere gebruiker last van ongebreidelde hoeveelheden ongewenste mail. De mail aanbiedingen aangaande penisverlengingen, gratis geld en wat al dies meer strekken tot een dermate grote ergernis dat de overheid het versturen van spam tot een misdrijf heeft gemaakt. Diezelfde overheid verplicht nu de providers om mail met een dergelijke inhoud ten minste een jaar te bewaren. Het enige voordeel daarvan, wat mij te binnen schiet, is dat abusievelijk verwijderde spam-mail bij de provider alsnog op te vragen is. Toch mazzel.

De manier van communicatie evolueert nog altijd verder. De volgende loot aan de stam is short messaging – en dan niet beperkt tot SMS of MSN. Korte tekstberichten via het Internet aan personen binnen het sociale netwerk. Standaard versleuteld. Gaan we straks iedereen monitoren in virtuele omgevingen, zoals Second Live?

Na verloop van tijd heeft mijn provider dus voor een vermogen aan spam opgeslagen en verder een aantal onleesbare mails en niet te reproduceren telefoongesprekken. Er wordt geen (vermeende-) crimineel meer of minder door opgeruimd en de rekening van deze onzin gaat uiteraard naar de eindgebruiker. Een extra factuurregel: Voor u bewaarde spam dit jaar – € véél. Hoezo verminderde regelgeving en administratieve lasten?

Grasveldjes

zondag, mei 25th, 2008

Onkruid

Een deel van de gemeentetuintjes in Zuiderburen waren ooit voorzien van zogenaamde bodembedekkers. Ik ben niet van de groene vingers, maar zelfs ik kon met eigen ogen constateren dat de bodem weliswaar bedekt werd, maar niet door de daartoe bevoegde planten. Distelverordening of niet, de distels zelf trekken zich er bar weinig van aan. Aldus werd er een verzoek ingediend bij de gemeente of de bodembedekkers ook vervangen konden worden door gewoon gras en wat denk je? De goden waren ons goed gezind, het mocht.

Je hebt dan in beginsel – zeker naar de tijd verstrekt – nog de hoop dat er op een dag een autootje stopt, beladen met graszoden op de rol. Die van anderhalve euro van een willekeurige groenleverancier. Helaas, ijdele hoop. Op ‘the day’ verschenen er enkele heren van de groenvoorziening ‘De opbouw’, die gemotoriseerd de bodembedekkers verwijderden en de graszaden zorgvuldig tussen de distels en ander onkruid distribueerden.

Zou de opdrachtgever een private partij geweest zijn, dan zou het gerealiseerde resultaat aanleiding geweest zijn, om de nota daarmee annex vooral niet te voldoen. Deze ‘tweede kans’ groenvoorziening heeft ook aan meerdere kansen blijkbaar niet genoeg. Het inzaaien van een 20-tal gemeente tuintjes met graszaad en wel zodanig dat er na verloop van tijd een als zodanig herkenbaar grasveldje van twee bij vijf meter ontstaat, is op zich zelf schijnbaar al een majeur project. Wellicht had een openbare aanbesteding tot een beter resultaat geleid …

Over een grasveldje gesproken … de voetbalclub FVC wordt geacht het volgende voetbalseizoen op het Blauw-Wit complex te gaan voetballen en daar is een extra voetbalveldje voor nodig. Wellicht is het een idee omdat veldje nog voor de zomervakantie in te gaan zaaien en daar een andere partij dan ‘De Opbouw’ mee te belasten. Voor het clubhuis van FVC is overigens nog geen paal de grond ingegaan … geluidsmetingen, milieuvergunningen, architect en landschapsarchitect, etc. etc. In Meppel bouwen ze in vier maanden een ziekenhuis, in Leeuwarden in vier jaar nog geen kleedkamer?

Toen een aantal maanden geleden in de commissie besloten werd om extra gelden voor FVC te fourneren, wist de wethouder te melden, direct in de pauze de aannemer te zullen bellen met het goede nieuws. Er was nog geen formeel raadsbesluit, maar de palen konden besteld worden. Op één of andere manier weten een aantal raambtenaren de noodzakelijke procedures tot een maximum te rekken, waarschijnlijk in de hoop dat er onderweg nog ergens alsnog een bezwaarschrift volgt. Ook zeker in dienst van ‘De Opbouw’ of zo …

Accountmanagers

donderdag, mei 22nd, 2008

Al jaren loopt de lokale werkgelegenheid in de productie terug, Tonerfill, ATO glas, TNT groep, Voskamp, DHL en zo zijn er nog wel meer vertrokken. Juichend staan lokale politici aan de kant bij het naar binnen roeien van zogenaamde Call centra. Maar ook dat is tijdelijk, de huidige techniek verplicht niemand om een Call centrum in Leeuwarden te vestigen. Dat kan ook rustig in Zuid Afrika of India én dat gebeurt dan ook.

Verder lekt er structureel werkgelegenheid in het segment zakelijke dienstverlening weg uit Leeuwarden en dat is echt niet van de laatste maanden. Dat is al jaren aan de gang. De Kamer van koophandel camoufleert dat nog met ‘er verandert niets, het is een bestuurlijke fusie’, maar de waarheid is weerbarstiger. De diverse verzekeringsmaatschappijen (maar ook de Postbank) hebben hun IT gerelateerde facilitaire dienst teruggetrokken naar Amsterdam. Zelfs het hoofdkantoor van Friesland Foods staat niet meer in Leeuwarden!!

Ook een steeds groter aantal Rijksdiensten maakt liever een omweg om Leeuwarden heen om zich te vestigen in Groningen. Het gerechtshof doet al jaren verwoedde pogingen om de stad te mogen verlaten, de rechters wonen in Groningen en zijn slechts in deeltijd aanwezig op het hof. (Dat is de reden waarom de Harmonie niet aan het Zaailand kon komen, Justitie eiste die plaats op, zo niet, dan zijn we weg). Het pand van het UWV in Leeuwarden, wordt als enige niet verbouwd naar de meest recente huisstijl, zo viel recentelijk te lezen in een interview met een medewerker. De lezer weet dan genoeg.

Het College signaleert deze trend natuurlijk ook en laat dan (geheime) rapporten opstellen over hoe of dit toch kan en wat we moeten doen om het tij te keren. Er moeten accountmanagers komen … netwerken opgebouwd worden … pro-actief geageerd worden … en jawel, daar is hij weer … de bereikbaarheid per auto moet verbeterd worden. Of we moeten accepteren dat Groningen de hoofdstad van Noord Nederland is en Leeuwarden slechts een tussenstop in de periferie is, onderweg naar de Waddenzee.

Feit is, dat de werknemers straks comfortabel op de fiets in hun vrije tijd kunnen genieten van het Friesche natuurschoon en de historische binnenstad. Megalomaan mijmerend over de tijd – vroeger – dat je met de auto nog gewoon wel op tijd op je werk kon komen. Straks hebben we gelukkig een comfortabel op de fiets zittende accountmanager, alleen gaat die de zich met de auto uit de voeten makende werkgever nooit inhalen. Die accountmanagers zitten allemaal op de netwerkborrel aan het worteltjessap – vooral met elkander te netwerken en pro-actief geagiteerd te wezen over gebrek aan succes. Dat zet dus geen zoden aan de dijk.

Je kunt private partijen natuurlijk moeilijk verplichten om hun werkgelegenheid naar Leeuwarden te verplaatsen. Wél kun je bijvoorbeeld bij de fusie tussen Friesland Foods en Campina vooraan gaan staan met een niet te weigeren aanbod om het hoofdkantoor weer naar Leeuwarden te halen. Publieke (rijks-) partijen laten zich daarentegen wel sturen. Daarvoor moet je in Den Haag zijn en me dunkt, je mag van het College verwachten dat ze daar de weg kennen. Er is geen armoede bestrijdingsexperiment of de dames en heren staan vooraan, maar de beste bestrijding van armoede is gewoon werk.

Het heeft er alle schijn van, dat het College zich momenteel beperkt tot het cadeau doen van kleinschalige werkgelegenheid aan 15 allochtone vrouwen in één of andere klachtwijk – in boerka’s gehuld – al taartenbakkend achter het fornuis (Matriaproject). Voor het echte werk doen we een zoveelste rapport met voorspelbare uitkomst. Blijkbaar hebben naar Groningen ontsnappende werkgevers een andere prioriteit dan het starten van een HH (Halal hondenuitlaatdienst).

Koelkast

maandag, mei 19th, 2008

Het bezopen fietsbrugplan, waarbij fietsertjes comfortabel op tweehoog door de tuinen van de bewoners aan de verlengde schrans mogen afdalen, wordt er door het College gewoon doorheen gedrukt. De VVD variant – geen brug maar gewoon een extra rijbaan de stad in – is naar aanleiding van de meest recente commissievergadering doorgerekend en wat blijkt? Deze variant gaat het net zo goed doen als een brug of een tunnel, maar is alleen een stuk goedkoper. Maar daar doen we het niet voor, het moet wel veel geld kosten.

In het wandelgang informatie systeem (WIS) wordt nu gefluisterd, dat dit fietsbrug gebeuren direct naar de Raad gaat en niet meer terugkomt in de commissie. Zou dit inderdaad het geval zijn, een uiterst merkwaardige move. Immers op deze manier wordt aan insprekers hun democratisch recht ontnomen om volksvertegenwoordigers publiekelijk van gedachte te doen veranderen. Inspreken tijdens de raadszitting over een geagendeerd onderwerp is niet toegestaan.

Zo is het cirkeltje weer rond. We bedenken één of ander plan, iets met vermeend duurzaam innovatief CO2 neutraal en een vleugje melu. Dan doen we een voorlichtingsavond, laten we niet al te benauwd zijn, we doen er twee en tikken het geheel conform eerste idee even af. En dat alles om bewoners vanuit de Zuidlanden die er niet zijn en er ook niet gaan komen te motiveren om de kindjes in een bakfiets naar zwemles te brengen. Alsof die liever met de bakfiets dan gemotoriseerd die hellingbaan gaan veroveren … niet dus.

Voorspeld wordt dat de provincie Friesland qua bevolkingsgroei de komende jaren gaat krimpen, waarbij de gemeente Leeuwarden als één van de weinigen een zogenaamde groeigemeente zal blijven. De komende jaren zijn er in de provincie nog slechts circa 7.000 woningen nodig. Wanneer de Zuidlanden compleet gerealiseerd zouden worden, dan zijn die 7.000 woningen op en komen er 14.000 auto’s bij.

Dat impliceert dat er tegelijkertijd geen huis meer bij mag komen in Stiens, Dokkum, Sneek, Heerenveen, Harlingen etc. etc. Een idee-fixe. Het is gevoeglijk uitgesloten dat omliggende dorpen en gemeentes hun nieuwbouwplannen integraal in de koelkast leggen en die koelkast de komende decennia niet meer open doen. Dat er in de Zuidlanden gebouwd gaat worden is evident, dat dát nooit never niet 6.000 woningen of meer zullen worden evenzeer. En daar helpt geen fietsbrug aan.

Daarmee is hét argument voor de beruchte fietsbrug niet meer aanwezig, die fietsers die er overheen moeten, komen niet. Als er meer verkeer komt zullen dat auto’s zijn of die op biodiesel rijden of niet. Een reden temeer om de doorstroom voor het autoverkeer te verbeteren en met de VVD variant is daar geen fietsbrug voor nodig. Het zou dit College sieren om dit idiote gedoe te staken en eerst maar eens de huidige infrastructurele plannen te realiseren. In de koelkast van de gemeente Leeuwarden is vast nog wel een laatje over, een diepvrieslaatje is ook goed. Als het plan er maar nooit meer uit komt.

Autobereikbaarheid is topprioriteit …. en dan …

vrijdag, mei 16th, 2008

Onder punt 45 van het College programma staat grofweg het volgende verwoordt:

Een goede bereikbaarheid is van wezenlijk belang voor het economisch functioneren van de stad. De uitvoering van het GVVP wordt daarom met prioriteit voortgezet. In het kader van het Stadsconvenant zijn met de provincie al gedeeltelijk afspraken gemaakt over de cofinanciering binnen te halen. Een goede bereikbaarheid voor auto’s is de belangrijkste vestigingsfactor voor bedrijven (in de zakelijke dienstverlening). Investeren in autobereikbaarheid is topprioriteit.

Waar heeft dat de afgelopen twee jaren in concreto zoal toe geleidt?

Om te beginnen het afsluiten van het Ruiterskwartier middels de beruchte rampaal van Krol. Niet alleen is dat funest voor de doorstroming gebleken, maar heeft inmiddels geleid tot meer dan 30 Total Loss verklaringen. Overigens wordt zo’n poller gezien als bouwwerk en dan dient er een bouwaanvraag te zijn, inclusief de wettelijke termijnen voor inspraak, bezwaar en ook het bestemmingsplan speelt hierin een rol. Wie o wie heeft ooit die bouwaanvraag gezien, de inspraak rondes bijgewoond of bezwaar kunnen maken. Verzekeringsmaatschappijen kunnen het vast wel waarderen dat een wethouder illegale bouwwerken midden op straat parkeert.

Ook is er een onderzoek gestart naar het Drachtstercomplex. Ergens voor de zomer moeten de uitkomsten daarvan beschikbaar komen, een gokje: We willen een viaduct, maar dat is te duur. We schilderen een extra rechtsaffer vanuit Zuiderburen Leeuwarden in, op het wegdek en in de verre toekomst brengen we de hele Drachtsterweg omhoog om een ongelijkvloerse kruising tussen Goutum en Zuiderburen te kunnen realiseren. Verder maken we de Drachtsterbrug vierbaans door er een fietsbrug aan te hangen. Dat past trouwens ook op een bierviltje en niet noodzakelijkerwijs alleen op de achterzijde daarvan.

Dan hebben we nog de ‘fietsers in de voorrang’ op minirotondes. Wederom een geniale ingeving en een uiting van topprioriteit voor autobereikbaarheid. Dat gaan we dan monitoren en na een jaar evalueren. Alleen voor een ongelukje op zo’n minirotonde komt de politie niet meer, er wordt niets geregistreerd en dus valt de evaluatie per definitie uit ten gunste van het comfort voor de fietser. De MP3 speler op standje max en de automobilist heeft het altijd gedaan.

En dan liggen er nog meer mooie plannen in het verschiet. Een markante stadsentree middels een fietsbrug over het Oostergoplein, wederom een topprioriteit. De haak om Leeuwarden – die volgens intimi weer met minimaal een jaar vertraagd wordt – waarvoor bij de Werpsterhoek de Overijsselse straatweg 500 meter moet worden opgeschoven. Waarom? Waarom twee halve klaverbladen ingetekend in plaats van één goed klaverblad bij de Werpsterhoek. Dan kun je de file daar net goed ook maar vast inttekenen.

Leeuwarden werkt aan bereikbaarheid, maar wanneer gaan we daar dan eindelijk mee beginnen? Alles wat er tot nu toe gerealiseerd is, heeft vooral een tegengesteld doel gediend. Hoe maken we het zo moeilijk mogelijk om met een auto Leeuwarden te bereiken of te verlaten. En dan staan de dames en heren nog verbaast te kijken waarom het aandeel van de zakelijke dienstverlening in de lokale werkgelegenheid de afgelopen twee jaar met meer dan 10% is gedaald. Of dat het winkelbezoek aan het centrum met duizenden personen per week is afgenomen …

Het wordt tijd voor een trendbreuk en snel ook. De monitor voor die rotondes moet je niet eens willen afwachten, maar die voorrang voor fietsers gisteren afschaffen. De rampaal van Krol asap uitgraven en verschroten. Eventueel het Ruiterskwartier eenrichtingsverkeer maken, maar meer ook niet. Vanaf nu, de bruggen over het van Harinxmakanaal niet meer bedienen tijdens de spits. Provinciale overheid of niet, dan maar even burgerlijk ongehoorzaam. De middelste baan over de Drachtsterbrug for the time being wisselstrook maken. De minirotondes bij de Hermesbrug uitgraven en busbanen vrijgeven voor vrachtverkeer.

Met het alleen plaatsen van reclame bordjes ‘Leeuwarden werkt aan bereikbaarheid’ kom je er in ieder geval niet.

Tureluurs

woensdag, mei 14th, 2008

De SP maakt zich zorgen over de grutto’s en tureluurs in de toekomstige Zuidlanden. Er schijnt aan de Overijsselse straatweg een mannetje met een verrekijker en een meetlat gestaan te hebben en de hele dag geroepen te hebben … tureluur … ture .. ture .. tureluur. En toen werd die wakker en was het broedseizoen van onze vogel naar de klote. Het is te hopen dat de vragen van de SP beantwoord zijn, voordat de boer het gras gaat maaien.

In Zuiderburen (kantoorgebouw Wiarda plantage) hebben ze dat handiger gedaan. Daags voordat het gevogelte op een ei zou gaan zitten, werd nog snel een bossage door de versnipperaar gehaald. Het aldaar geplande parkeerterreintje is nu af. Bij een ander in aanbouw zijnde kantoorgebouw waren ze net te laat voor een vergelijkbare actie.

Grutto’s hebben blijkbaar een hogere prioriteit dan veteranen. De stichting Veteranendag Friesland heeft onze gemeente een financiële bijdrage gevraagd van €10,- per veteraan en dat verzoek is afgedaan met een verwijzing naar de begroting. Daarin was geen geld opgenomen, dat een kleine bijdrage in 2005 en 2006 wel gerealiseerd werd, doet daar niets aan af. En dus werd aan de stichting het standaard sorry, wij doen niet mee – briefje verstuurd. Een schamele €10,- per Friese veteraan en dat is het stellen van vragen niet waard.

Het ondersteunen van Microkredieten mocht ook niet, dus werd er daarvoor een truc bedacht – we kopen voor €10.000,- een certificaat Oikocredit. Ik stel voor dat er dan ook maar voor een vergelijkbaar bedrag een certificaat Veteranendag Friesland aangeschaft wordt. Het is so wie so in meer generieke zin al beschamend hoe wij in Nederland met onze veteranen omgaan. In ons omringende landen ontvangen veteranen beduidend meer respect. Maar daar hebben ze dan ook geen SP noch tureluurs.

Het is overigens te hopen dat Kennisnet zich niet gaat bemoeien met de Oiko-micro kredieten of vogeltje broedseizoenen. Zo is er momenteel regelmatig een radio commercial te beluisteren waarin Kennisnet duidelijk probeert te maken dat Nettowinst gelijk is aan de Brutowinst na aftrek van de bedrijfskosten. In dat geval wordt het krediet van Micro vanzelf negatief Macro, nettowinst is namelijk gelijk aan de brutowinst na aftrek van belastingen. De bedrijfskosten zijn daarvoor al in mindering gebracht, tenminste dat hoop je dan.

Je krijgt wel het angstige vermoeden dat in de directiekamers van Caparis de radio aanstaat en de commercial van Kennisnet voor waar wordt aangenomen. De gemeente Leeuwarden mag zo’n €5 miljoen overmaken aan verliesfinanciering van Caparis en daar gaat nog wel wat bijkomen om het eigen vermogen te versterken. Dat was dan de algemene reserve. Om tureluurs van te worden.

Trampoline

woensdag, mei 7th, 2008

Wat is er nu dé facto mis met het idee van een werkacademie? Eigenlijk niet zo veel, of het zou al zo moeten zij dat schoffelen tegenwoordig een academische titel verdient. Wat mij daarentegen mateloos irriteert is dat de genieters van deze gratis scholingstijd, bovenal afgeven op het al dan niet gedwongen karakter van deze academie. Hier is geen sprake van dwangarbeid, daarvoor moest je in het verleden in de archipel wonen en dat is echt wat anders dan wonen aan de Archipelweg. Hier is wel sprake van academie deelnemers die van mening zijn dat zij hun tijd verspillen. Tot zover, ben ik het met deze lieden eens. Erger is bovenal dat zij mijn tijd en – niet onaardig – mijn persoonlijke financiële bijdrage aan de maatschappij misbruiken.

Ik citeer uit één van de eerdere commentaren: Waarom ga ik niet voor een uitzendburo productiewerk doen. Antwoord: 2a. Omdat ik er nix mee kan verdienen bovenop mijn WWB uitkering plus huur-en zorg toeslag. De salarissen liggen onder het “omslagpunt”van 10 euro bruto per uur, 36 uur per week. Dan moet er dus geld bij.

Door de SMS taal kijk ik nog heen en dat ‘het geld’ nog niet met DeeTee gespeld is, spreekt dan nog voor de commentator. Verder is hebben we dus te maken met lieden, die het verrichten van betaalde arbeid voornamelijk weten te betitelen tot tijdsverspilling. Ik wil een leuke baan en doe dan iets met paarden of bejaarden. Oh ja … een bijkomend bovenmodaal inkomen wil ik er ook bij hebben, want anders verlies ik één of meer van de circa 150 inkomens aanvullende voorzieningen. En de kleur van mijn nieuwe auto moet wel blauw zijn. Tot slot wil ik wel af van dat administratief geneuzel, dus ik ga er van uit dat jullie de formulierenbrigadier terugfluiten, daar zit ik niet echt op te wachten. Zo niet, laat me dan alstublieft zitten in mijn sociaal isolement, beter sociaal solitair dan moe.

Wanneer gaan mensen nu eindelijk eens leren dat een leuk leuke baan niet komt aanwaaien. Dat je daarvoor wel iets moet doen en dat dát een individuele verantwoordelijkheid is. Het heeft er alle schijn van dat een materieel deel van de doelgroep van alles wil, bijvoorkeur gisteren en dat een ander hét vooral moet betalen. Sneu dan, ik ben die ander en ik doe niet meer mee.

Het valt wethouder Florijn niet te verwijten dat hij wél verplichtingen koppelt aan het vooral niet moe worden. Het valt hem daarentegen te verwijten dat hij op onderdelen de maatschappelijke realiteit even uit het oog verloren is. Zolang je de godganse dag Sinterklaas blijft spelen, bereik je een omgekeerd resultaat. Ook resultaat, helaas het ongewenste deel daarvan. In Amerika zijn de uitkeringen voor bijstandsmoeders afgeschaft met als direct resultaat dat vrijwel alle bijstandsmoeders zelfstandig een betaalde baan vonden. In Nederland politieke zelfmoord, in Amerika zo’n beetje de enige goede daad van de democraat Bill Clinton.

Nogmaals, wanneer de dames en heren het gevoerde beleid niet aanstaat, behoort emigratie naar Sneek of Bolsward ook nog tot de mogelijkheden. Het aannemen van de Russische of Chinese nationaliteit staat uiteraard ook een ieder vrij. Een bijstandsuitkering is een vangnet en geen trampoline, waarin je zachtjes terugvalt nadat je uitgebeund bent. Net zomin is de werk academie een academie en al helemaal geen dwangarbeid. In dit kader is het een bovenmodaal motiveringsinstrument, niet meer én zeker niet minder en het lijkt te werken. Dat spreekt dan vóór Marco Florijn.

Werkacademie

maandag, mei 5th, 2008

Met een toenemende verbazing heb ik de kritiek op de zogenaamde werkacademie gelezen. Eerst de opmerkingen van RonnieTielenburg en even later de commentaren op de reactie van Marco Florijn. Voor de goede orde, ik ben ook geen groot voorstander van die werkacademie, het is in mijn optiek slechts een instrument om vooral niet te komen tot echte oplossingen. De inhoud van de kritiek – voor zover er al enige inhoud te ontdekken valt – beperkt zich tot de dogma’s van dwangarbeid. Dat, terwijl de enige die ooit door het dwingen tot arbeid door anderen, groot geworden zijn, tot een vergelijkbare signatuur gerekend kunnen worden als de critici, maar ook de bedenker van dit alles.

De tijden dat de leden van de doelgroep alleen de wekker nog moesten zetten om tijdig het werkbriefje te kunnen inleveren, zijn voorbij. Dat is een plus. Dat een materieel deel van de critici hun wekkerradio via Marktplaats verpatst hebben, doet daar niets aan af. Naast de spaarlampjes, kunnen de dienaren van de formulierenbrigade, straks een nieuwe komen brengen. Bij het inleveren van niet één maar twee werkbriefjes, doen wij er een wekkerradio bij cadeau. De motivatie is blijkbaar hoog genoeg om u toe te laten tot de heropheffingsreintegratie cursus. Proficiat.

Hoe kan het, dat er een uitzendorganisatie is, die duizenden euro’s uitgeeft voor een personeelsadvertentie waarin honderden productiemedewerkers worden gevraagd … in Friesland? Dan zijn er toch ergens teveel werkacademici. Maar als ik de hele week – verplicht – als een kleuter behandeld wordt op deze werkacademie, dan kan ik mijn vrijwilligerswerk niet meer doen. Dat klopt, dan kun je aan het werk, net zoals al die mensen die deze academische rekening moeten betalen. En het klopt ook, dat werken en het uitoefenen van hobby’s, niet altijd vergelijkbare grootheden zijn. Wanneer de deelgenoten van de werkacademie liever leuk hun ding willen doen, mag je een uitkering ook weigeren. Eén van de meer recente socialistiese vrijheden, by the way … iets weigeren.

De oplossingsrichting die Marco Florijn gekozen heeft, is er nog altijd één van pamperen en zie mij lief zijn. Een tweede kans, een derde kans, een voor altijd en eeuwig kans. Wanneer je daar dan niet mee om kunt gaan, moet je niet te rade gaan bij Marco, maar eens gaan kijken bij jezelf. En daar is geen cursus voor nodig. Een paar weken zonder kistje bier wellicht, maar een cursus …. ?