De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for april, 2008

Reclame

dinsdag, april 29th, 2008

Zo op zijn tijd gebeurt het wel bij ons in de stad, langzaam maar zeker. Het bord aan de kant van de weg bij het Wiardacomplex, waarop aangekondigd wordt dat FVC vanaf 2007 ook daar gaat voetballen, is opgeruimd. Er is nog geen voorschot genomen op een verhuizing van FVC bij de aanvang van het voetbal seizoen 2008. Dan zou je trouwens langzamerhand daar enige bouwactiviteiten verwachten, maar niets van dat alles.

Zo ook zijn bij de kruising Wâldwei en Drachtsterweg een aantal houten objecten eindelijk verwijderd, die stonden daar ook al een tiental jaren kapot te zijn, maar nu zijn ze weg. Opgeruimd staat netjes. Bij Zuiderburen stond recent ook nog een groot houten bord met daarop de vermelding dat je bij het FEC gratis kon parkeren. Ook afgevoerd, gratis parkeren bij het FEC is er al tijden niet meer bij.

Daarvoor in de plaats zijn allerlei bewegwijzeringborden geplaatst. De oplettende automobilist kan nu eindelijk de weg vinden naar de Huizumer begraafplaats en het Cambuurstadion. Die oplettendheid is een absolute must, want als je niet weet dat die bordjes er staan, ga je ze ook niet vinden. Eén van die bordjes heeft zich verstopt achter een reclameboodschap op een meter of vijf hoogte.

Dat reclamebeleid in meer algemene zin, zal binnenkort wel weer eens op de agenda tevoorschijn gaan komen. Aan de rondweg is vrijwel geen lantaarnpaal meer te vinden zonder een lichtreclame. Wanneer je voor een markante entree van de stad bent, zou ik beginnen met het verwijderen van dat ratjetoe aan reclame uitingen.

De uiting van Friesland Vlees kan so wie so binnenkort afgevoerd worden, dit bedrijf is binnen een tweetal weken effectief gekilld door minister Verburg. Je kunt de eigenaren van dit bedrijf eigenzinnig noemen, liever had ik gehad dat de lokale CDA fractie even een belletje aan de minister gewaagd had. Het excuus van het betreffende ministerie dat er alleen gesproken werd over een slachthuis in Leeuwarden in algemene zin, is een farce.

We hebben maar één slachthuis in de stad en iedereen weet dat. Scoren over de ruggen van een honderdtal medewerkers om vervolgens niet thuis te zijn. Wanneer je niet in staat bent om je eigen minister in deze tot de orde te roepen, is het een zinloze aangelegenheid om je aan de achterkant druk te maken over locale werkgelegenheid. Zo maak je nog eens reclame voor de stad, daar heb je geen bord aan een lantaarnpaal voor nodig.

Riga

zondag, april 27th, 2008

De afgelopen dagen zat ik in Riga (Letland) met een Noordelijke handelsdelegatie. Uit alle macht proberen de noordelijke bestuurders de zelf bedachte NOA Noordelijke Ontwikkelings As) handen en voeten te geven en dan moet je ergens beginnen. Merkwaardig was dan ook dat Amsterdam een stedenband met Riga realiseerde en Leeuwarden de idee had om Klaipeda te gaan ontwikkelen. Gelukkig is die voorgenomen stedenband met Klaipeda inmiddels weer afgeschoten door het huidige college – waarschijnlijk wegens het onvoldoende duurzaam innovatief CO2 neutraal zijn. Of what ever.

Dat je binnen Noord-Nederland enige rivaliteit hebt tussen Groningen en Friesland, is natuurlijk en ook niet erg, hoogstens soms wat onhandig. Dat de Groninger gedeputeerde van economische zaken Dhr. Gerritsen (PvdA) binnen dat kader in Riga een interview weigerde aan Omrop Fryslan – ook daar aanwezig – is ronduit kleinzielig. De vraag aan deze gedeputeerde of men het in Groningen niet jammer vond dat Groningen de boot dreigde te missen na de succesvolle oprichting van een Fryslan House in Riga, was direct de laatste vraag die gesteld werd en het antwoord op die vraag zullen we nooit weten. Het interview was nogal plotseling over en uit. 

Diezelfde gedeputeerde is lid van het dagelijks bestuur van het SNN – het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Nu kent het Lets überhaupt niet eens een vertaling van het woord efficiency en daarin kopieert het SNN de Letse mentaliteit feilloos. Een verzoek om medewerking van dat SNN wordt momenteel beantwoord met het standaard briefje, dat het SNN zich binnen 16 weken weer zal melden. Dat zijn dan vier maanden, met het hoogstwaarschijnlijke antwoord dat er meer informatie benodigd is om tot een besluit te kunnen komen. Daarmee heeft de NOA in zoverre succes geboekt, dat de spreekwoordelijk Baltische bureaucratie, feilloos is geïmplementeerd binnen het SNN. Tegen de tijd dat er al dan geen toestemming verleend is om een protype van wat dan ook te bouwen, is het prototype dan ook gewoon al af …

Ik kan nog heel wat spookverhalen vertellen over subsidie verstrekkende instanties – als ondernemer kun je aan subsidies en de bureaucratie daarmee annex, zelfs failliet gaan. Het meest onlogische is nog dat goed lopende regelingen worden gestopt wegens succes – het geld is dan op en slecht lopende regelingen tot in de eeuwigheid blijven bestaan. Het geld komt maar niet op. De gezamenlijk naar buiten opererende noordelijke bestuurders kunnen dan nog wel wat leren van de in het Fryslan House verzamelde ondernemers. Zelfs directe concurrenten trekken daar als eenheid naar buiten en hebben daarbij een nieuw woord in het Lets geïntroduceerd: Efficiency ….

Noorse woelmuizen

vrijdag, april 25th, 2008

De discussie over het Zaailand leek weer in al haar facetten opnieuw los te barsten. Als over een paar jaar één of andere Bobo een lintje mag knippen – of letterlijk de laatste steen legt, is er ruim 10 jaar gedebatteerd, getekend, ontwikkeld, opnieuw gedebatteerd, opnieuw getekend en opnieuw ontwikkeld. Het zijn doorlooptijden, waarbij een zekere gewenning daaraan niet ontkend kan worden. Mocht vandaag of morgen blijken dat de parkeerkelder gepromoveerd is tot het bioleefgebied van de Korenwolf of de geel-gestreepte bonte knaagkever, zou ook dát niemand meer verbazen.

Dat er aan dat plein, volgens sommige gewoon een na 1880 vergeten stukje bouwgrond, iets moet gebeuren is evident. De nu lopende discussie ging wederom over het al dan niet bouwen van de zogenaamde slurf. De associatie met een slurf en een Dombo is dan snel gelegd, maar is dat dan ook een juiste?

Ging de eerste discussie tussen de voor- en tegenstanders van het voorgestelde winkelblok nog over mooi en lelijk, nu gaat het over geld. Véél geld – al met al een additionele €8,5 miljoen – waarmee de totale gemeentelijke bijdrage de € 40 miljoen gaat benaderen, grofweg een derde van het gehele project. Dat is dan een nogal andere waarheid dan de verantwoordelijke PvdA wethouder Waanders iedereen al die tijd heeft willen doen geloven. Gecommuniceerd – ook ten tijde van het referendum – is altijd een bedrag van iets meer dan vijf miljoen.

Min of meer wordt de opbrengst van de grond, waar dat gerevitaliseerde winkelcentrum moeten komen te staan, voor niets aan het project cadeau gedaan. Die schenking ter hoogte van ruim € 12 miljoen is geen geheim, hij staat gewoon in de jaarrekening. Desalniettemin is er blijkbaar in het communicatieplan van de afdeling voorlichting iemand met tipex in de weer geweest. Consequent wordt de gemeentelijke bijdrage onterecht geminimaliseerd. Grond die cadeau gedaan wordt, is natuurlijk wél een onderdeel van die gemeentelijke bijdrage en die gemeente, zijn U en ik.

Zo ook wordt de sloop van de zogenaamde bolling betaald uit die gemeentelijk bijdrage, toch ook een grappige € 8 miljoen. Dat zijn een hoop centjes om iets af te breken in plaats van economische impuls te geven aan het plein. Of de redenatie zou moeten zijn dat die sloop op zichzelf een economische impuls genereert, voor de sloper dan, wel te verstaan.

Wanneer de collectant ter bescherming van het leef-biotoop van – bijvoorbeeld – de Noorse woelmuis, bij de lezer voor de deur staat, is er geen donateur die vrijwillig twintig briefjes van €50,- in de collectebus probeert te proppen. Waarom zou er dan wel € 1000,- per Leeuwarder huishouden via de gemeentelijke schatkist aan het ontwikkelteam van het Zaailand gedoneerd moeten worden? Wanneer de wethouder deur aan deur zou bedelen voor dit doel, kan het huishouden er tenminste nog voor opteren om gewoon de deur niet open te doen. Maar zelfs die keuze wordt de belastingplichtige Leeuwarder niet gegund en voor € 1000,-  kun je toch een hoop andere leuke dingen doen.

Is het dan met € 1.000,- per voordeur dan ook gedaan, is dat nieuwe Zaailand dan ook af? Helaas, neen. In de risicoparagraaf staat nog een postje verstopt, waarvan de hoogte slechts gissen is, namelijk de aanbestedingssom. Met het Provinciehuis nog in het achterhoofd laten de stijging van de bouwkosten zich inschatten op een procent of 15 of te wel voor het project Nieuw Zaailand gaat er nog wel €6 á €7 miljoen per deelnemende partij overheen komen. Nogmaals even €175,- voor de bescherming van de Noorse woelmuis of voor een bedelende wethouder. Doorhalen wat niet gewenst is.

Nu moet je niet kijken naar wat het kost, maar naar wat het oplevert. Naar een oud Chinees gezegde; is het onder de streep groen, dan hadden we het gisteren moeten doen. Die vlieger gaat niet in zijn geheel op, want de toekomstige opbrengsten vallen vooral toe aan de projectontwikkelaars. De opbrengsten parkeergelden voor de gemeente kunnen worden geschaard onder de categorie afrondingsverschillen. Dus rijst de vraag, waarom die projectontwikkelaars de huidige en toekomstige meerkosten niet willen dragen. Het antwoord laat zich raden, dan wordt het onder de streep niet eens minder groen maar rood.

En wat levert het dan wel op voor Leeuwarden, wat gaat Leeuwarden terug krijgen voor die €1.175,- per voordeur? Een mooi plein én een nieuwe parkeerkelder, de rest is van en voor anderen. Of dat al met al €40 miljoen waard is, gaan we later dan wel zien. Of niet natuurlijk.

Kaderstellend

dinsdag, april 22nd, 2008

Gisteravond waren de dames en heren raadsleden bijeen om met elkaar van gedachte te wisselen over wat nu eigenlijk prioriteit in ons dorp moet krijgen en waar het allemaal wel wat minder kan. Een richtinggevend raadsdebat. Dan heb ik in ieder geval weer allemaal associaties met fraaie volzinnen en enkele trefwoorden; kerntaken, intensivering, extensivering en doe er ook nog even een portiekgesprekje bij. Extensivering binnen dit kader laat zich ook vertalen als optimalisatie of te wel bezuiniging. Hoezo verhullend taalgebruik?

Een drietal avonden hebben de fractievoorzitters zich gebogen over de procedure en dan nog liep een voorzitter, vriend Ferd, er doorheen te kwetteren. Is er nu wel of geen ruimte voor discussie? Heel even had ik het vermoeden dat Marga Waanders een verkoudheid had opgelopen, maar het was echt de burgemeester die begon te memoreren dat U als raad dat zelf in meerderheid had besloten. En dit was alleen nog maar over de procedure, over de inhoud was er nog helemaal niemand aan het woord geweest.

Er mocht gestemd worden over de onderwerpen waarover later een discussie gevoerd mag gaan worden. Volgend jaar gaan we dat zeker anders doen, dan gaan we stemmen over de onderwerpen waarover we gaan stemmen waarover we dan nog weer later over van gedachte gaan wisselen. Het eerste onderwerp zou dan moeten zijn of de voorzitter wel of geen microfoon krijgt.

Uiteraard is geld over de schutting duwen veel leuker dan vertellen welke onderwerpen we gaan extensiveren. Ergo hoe we het innovatief duurzaam CO2 neutraal comfort voor de fietser gaan betalen, slaan we even over. Vanmorgen kwam ik Gerben Hoogterp (Pal/GroenLinks) comfortabel fietsend (geen handjes aan het stuur dus niet echt richtinggevend) nog tegen en wel op een tijdstip dat ik mij afvroeg of hij niet aan het werk moest. Het koste enige interne overredingskracht om niet alleen CO2 neutraal de ruitenwisser te bewegen en hem daadwerkelijk te ontwijken. Duurzaam innovatief gaf ik maar een slinger aan het stuur.

Op één na, werd een dozijn voorstellen van de coalitie partijen omarmd. Dat schijnen we allemaal te kunnen betalen van een bezuiniging op het lobby budget, dat was het twaalfde voorstel. Samengevat gaan we meer doen van hetzelfde en dus is de gemeente maar vast begonnen met de verkoop van onroerend goed (Te koop bij inschrijving: Groningerstraatweg 224). Dat voortaan de blauwe enveloppe overdwars bedrukt moet worden omdat anders het bedrag niet meer in het vakje past, is van latere zorg.

Fluitje

dinsdag, april 15th, 2008

Gisteravond waren de diverse commissies bijeen in vergadering om de jaarrekening 2007 voor te bespreken. Complimenten alom over de leesbaarheid van de stukken, al hoewel met de name de hoeveelheid nogal tegen viel. Meer dan 300 pagina’s en dan nog zonder bijlagen, aan de ander kant zijn leesbaarheid en gewicht in deze complementair. Ik hoop dat de bezorgers van te voren hebben aangekondigd wanneer de stukken door de brievenbus geduwd zouden worden, opdat de diverse commissieleden hun kinderen tijdig konden verbieden om onder die brievenbus te spelen.

De wereld aan obligate vragen kwamen weer voorbij net zoals de evenzeer obligate antwoorden. En daar waar de diverse wethouders de antwoorden niet hadden, is er nog altijd de memorie van antwoord. Een andere omschrijving voor we weten het niet, maar daar komen we schriftelijk op terug. Vol trots werd zo een positief resultaat ten opzichte van de begroting gepresenteerd van een miljoen of 15, waarbij in eerder stadium grofweg een al een derde daarvan werd toegevoegd aan de algemene reserve.

Zo hoorden we een diversiteit aan onderwerpen en onderwerpjes voorbijkomen. Bomen, biodiesel, voor het vierde jaar op rij een skatebaan, voor de vierde keer het cameratoezicht, het fenomenale succes van de wet Werk en Bijstand, speerpunten en de teleurstellende groei van de werkgelegenheid in Leeuwarden. Om maar wat hoogtepunten te noemen. Uiteraard kwam ook het Zaailand weer eens voorbij en toen werd het een merkwaardige vertoning …

In de jaarstukken staat een keurige – openbare – vermelding van de dekkingsvoorstellen van de gemeente. Daaruit blijkt dat de gemeente inmiddels een bedrag van €29.390.000,- op het kleed legt om de plannen Nieuw Zaailand gerealiseerd te krijgen. Dat is toch iets heel anders dan de €5,5 miljoen waar ten tijde van het referendum over gesproken werd of zelfs de €14 miljoen waarvan na de meest recente ‘optimalisatieslag’ gesproken wordt. Het verschil zit hem in de €12,2 miljoen grondopbrengsten die in dit majeure project wordt teruggeploegd. We verkopen de grond en de opbrengst gebruiken we om het plan gerealiseerd te krijgen. Dat is niet erg, maar kom er dan gewoon voor uit, vertel dat gewoon.

Dat was nou precies wat Wyb Feddema (VVD) aan de wethouder Waanders vroeg. Waarom communiceren we naar de burger toe dat het maar €14 miljoen kost, terwijl hier staat dat het eigenlijk €30 miljoen is? Een volkomen correcte vraag, me dunkt. Daar mag je dan toch ook een correct antwoord op verwachten, lijkt mij. Maar nee, overduidelijk geïrriteerd kwam de wethouder met de opmerking dat zij niet beschuldigd wenste te worden van het verdoezelen van de feiten voor de burger, dat zij überhaupt weigerde de vraag te beantwoorden.

Die feiten worden helemaal niet verdoezeld, ze staan gewoon in de jaarrekening. De vraag ging daar ook helemaal niet over, maar luidde waarom die feiten niet gecommuniceerd werden. Het is onbestaanbaar dat welk raadslid dan ook, op deze wijze te woord wordt gestaan. Wellicht heeft de betrokken wethouder – mede door de lengte van de sessie – even vergeten wie de baas is in de toko. Als een raadslid op zijn fluitje blaast, heeft de wethouder maar in de houding te springen en niet andersom.

Het beloofde (zaail-)land

zondag, april 13th, 2008

Een week of wat geleden gaf de lokale crhisten democraten te kennen, haar website weer nieuw leven in te willen blazen. Dat was nodig ook, want tot dán leek volgens het CDA de actualiteit ergens rond Oktober van het vorig jaar op te houden. Het einde der tijden lag op 23 Oktober 2007 om precies te zijn en werd gemarkeerd door de veiligheid rond basisscholen. Toen ook deze blijkbaar Bijbelse voorspelling toch niet de eeuwige duisternis tot gevolg had, moest de draad weer opgepakt. Het heeft er alle schijn van, dat de voorspellende waarde van die avonturenroman, beperkt houdbaar blijkt.

Op die bijgewerkte site van het CDA mag je nu ook meedoen aan een poll. Een wij peilen de mening van het volk dingetje dongetje. Recentelijk is daarbij de fietsbrug het lijdend onderwerp waarbij de keuze beperkt blijft tot doe niets, een fietstunnel, een fietsbrug of de auto’s omhoog. Dat er onderweg nog een alternatief bedacht is door een gepensioneerde Leeuwarder verkeersdeskundige, waar ongeveer twee derde van de Leeuwarders een voorstander van is, was zeker in Genesis niet terug te vinden. De 17 respondenten van deze poll zijn voor de helft voorstander van een fietsbrug, tot zover het volk.

Thea Koster, de fractievoorzitter van dit lokaal genootschap, doet aan haar eigen appèl via een eigen blog. Uiteraard via de obligate nieuwjaarswens begin januari 2007 met daarin de belofte om wekelijks tweemaal de lezer op de hoogte te houden van het wel en wee. Dat resulteerde in tweede bijdrage op 10 februari van 2007 en een herhaling van de belofte op 24 januari van het lopend kalenderjaar. Thea kent blijkbaar of héél lange weken of bevindt zich anderszins in een universum, waar de omloopsnelheid van onze planeet woest neerwaarts is bijgesteld. Of is onze planeet dan toch in slechts zes aardse (Thea-)dagen tot stand gekomen?

De PvdA kent ook zo’n wij peilen de mening van het volk dingetje dongetje, maar dan op een analoge wijze, de traditionele ledenvergadering. Gistermorgen werd er ééntje toegevoegd met als onderwerp het plan Nieuw Zaailand. Nadat de uitkomst van het referendum leidde tot een positief raadsbesluit met de kleinst mogelijke meerderheid, blijkt dat er nog een slordige €10 miljoen bij moet. Hoewel ik voorstander ben van dat plan, is het wel merkwaardig dat er een referendum is gehouden met een financiële onderbouwing, die de werkelijkheid niet gaat benaderen. Strikt genomen impliceert dat je of het plan niet uitvoert, of dat je een nieuw referendum houdt.

Wat was de voorspelbare uitkomst van de PvdA ledenvergadering? Jawel, daar is hij weer, de vergadering had de dobbelsteen van Marga Waanders even geleend. Een drie: Het is een mooi plan, maar we moeten het beter communiceren. Nog een keer: een twee; Voortschrijdend inzicht bla bla. Ok, nog één keer dan, een zes: Dat heeft u als Raad zelf in meerderheid besloten. En dus zal de raadsfractie van de PvdA voorstemmen. Op Hendrik ten Hoeve na dan, zelfs zijn eigen fractie zou het liefst de stemming plannen op een moment dat Hendrik echt even niet aanwezig kan zijn en in het geval van Hendrik is dat oplosbaar.

Het CDA leidt ons naar het beloofde land en samen met de resterende voorstemmers van de PvdA gaan we daar dus aankomen. Met het debacle van de keuze voor de nieuwe burgemeester, heeft Piet van der Wal voor zijn club (Pal/GroenLinks) een plaatsje in het volgende College zeker gesteld en die roept nu iets over ‘gewijzigde omstandigheden’. Dat is die twee op de dobbelsteen van Marga. Piet is niet meer gehouden aan de collegeafspraken en wil dus tegen stemmen. Maar wanneer er nog één of twee leden van de PvdA kantelen – en dat kan zomaar – zal het mij benieuwen of voor Piet de omstandigheden wel genoeg gewijzigd zijn. Het kan zo maar zo zijn,dat het beloofde land er straks toch anders uitzien dan gedacht …

Nautische Zaken

donderdag, april 10th, 2008

Al een paar dagen zie ik van die mooie gele bordjes langs de Drachtsterbrug staan, waaruit blijkt dat het enkele baantje de stad uit één dezer dagen gaat worden afgesloten. Het verkeer wordt dan over de andere baan geleid, zodat het verkeer de stad in, ook maar over één baan kan beschikken. Die bordjes staan nu nog omgekeerd, maar dat is geen reden om niet toch wat nerveus te gaan worden.

 

Vorig jaar hebben we een vergelijkbare constructie gezien. Toen werd de brug overdag afgezet om een paar hekjes te plaatsen zodat fietsers comfortabel tegen die versperring konden vallen in plaats van op het wegdek terecht te komen. De meerdaagse chaos die er weer eens ontstond op de Drachtsterbrug zou toch aanleiding kunnen zijn om onderhoud op een ander tijdstip te plannen.

 

Binnen de informatie bronnen van de gemeente kun je klem zoeken naar informatie, maar over hetgeen er ophanden is bij deze brug, vind je niets. Wel is er een over enthousiast artikel over de voordelen van een markante fietsbrug – die er niet is, maar over een stremming op één van de belangrijkste verkeersaders van de stad wordt gezwegen. Via wat omzwervingen kun je dan uiteindelijk achterhalen wat het grote plan is;

De slijtlaag op het stalen val in de uitgaande rijstrook van de Drachtsterbrug is deels kapot. Het voornemen is om de slijtlaag te repareren op woensdag 16 april 2008. De wegafzetting zal om 9 uur worden geplaatst. Tijdens het verwijderen van de slijtlaag is er wel brugbediening. In overleg met Nautische Zaken is de brug van 14.00 uur tot 18.00 uur gestremd. Noodzakelijk voor het aanbrengen van de slurry en de uitharding. De afzetting zal na 18.00 uur weer worden verwijderd.

Kijk, het is dit soort planologisch disrespect, waardoor elk weldenkend mens zich afvraagt, hoe het mogelijk is dat deze plannert überhaupt nog een baan heeft. Je krijgt bijna het vermoeden dat er na de aanleg van de Betuwelijn en de HSL er in ieder geval één plannert overcompleet geworden was en dat deze bij de provincie een nieuwe werkkring gevonden heeft.

 

Dat er op gezette tijden onderhoud gepleegd moet worden, is evident. Dat je dat onderhoud juist op die plaats ’s avonds, ’s vrijdags of zaterdag doet, evenzeer. Je hebt het niet begrepen wanneer je op een reguliere werkdag tijdens reguliere arbeidsuren een halve brug afsluit, terwijl daar toch al een dagelijks terugkerend probleem is. De enige geruststelling is dat de brug vanaf twee uur ’s middags niet meer open gaat – er is overleg geweest met Nautische Zaken. Briljant.

 

Nu alleen nog even overleg hebben met al die mensen die gewoon naar hun werk willen en dan kunnen de bordjes ‘wegversmalling’ gewoon weer opgehaald worden om niet eerder dan in een weekend weer te verschijnen. Als anderhalf jaar onderzoek naar het Drachtstercomplex niet kan leiden tot de conclusie dat handig plannen een eerste vereiste is, moet dat onderzoek zo snel mogelijk door de papiervernietiger gehaald worden. En het arbeidscontract van de bedenkert dezes kan er dan mooi achteraan.

Gratis computers

woensdag, april 9th, 2008

In de Leeuwarder Courant van vandaag krijgt onze hoeder aller minimisime (Mohammed Benmhammed) weer eens in de column Te Gast de ruimte om zijn ‘plak en knip’ vaardigheden te ventileren. Om een eerdere aantijging te weerleggen dat de PvdA niets aan armoedebestrijding doet in Leeuwarden – en in het bijzonder iets wat door het leven gaat onder de noemer kinderarmoede – worden er een tiental voorstellen van de PvdA aangehaald. Het betoog wordt beëindigd  met de stellingname dat de boven beschreven beschuldiging geen hout snijdt.

Het beeld wat bij mij opkomt, bestaat voornamelijk uit in in het wild rondrennende ambtenaren, met de opdruk ‘formulierenbrigadier’ trots op hun borst. Deze heren zijn voornamelijk gespecialiseerd in het naar binnen dragen van de gratis computers, die handig in de huiskamer van de arme kindertjes wordt geïnstalleerd. De daar aanwezige spelcomputer wordt vriendelijk even verplaatst naar de slaapkamer. Ook het verpakkingsmateriaal wordt innovatief duurzaam en bovenal CO2 neutraal bij het grofvuil geplaatst. Onze computeraar kan dat immers toch gratis laten ophalen. Direct daarna worden de veilingsites zoals e-Bay en Marktplaats getest. Te koop: Computer z.g.a.n., verpakkingsmateriaal helaas niet meer aanwezig. 

Deze brigadiers hebben in tegenstelling tot de aanwezige stadswachten niet op een verloren dinsdagmorgen één of andere webcursus gevolgd, waarmee zij gepromoveerd kunnen worden tot bijzonder opsporingsambtenaar. Die stadswachten – uiteraard met snor – staan achter een willekeurige lantaarnpaal verstopt om te kunnen constateren of de naar zijn werk gaande burger, de fietsers van links wel voorrang geeft. De formulierenbrigadier mag alleen gratis PC’s door de brievenbus vouwen. Het constateren van bijstandsfraude achter de voordeur, zou geassocieerd kunnen worden met een huisbezoekje en daar is onze brigadier niet voor geëquipeerd.

Dat onze PC ontvanger overdag nooit thuis is, kan hoogstens impliceren dat deze of zeer geconcentreerd op Marktplaats aan het sneupen is – bij de buren, dan wel de hond aan het uitlaten is. Die overigens is vrijgesteld voor de hondenbelasting. Of hij is natuurlijk gewoon wel  opgepakt, waarna de brigadier bij het vakje ‘de gemeente betaalt gedurende acht maanden de huur van uw woning’ alleen nog maar even een vinkje hoeft te zetten. 

Het klopt inderdaad dat de aantijging geen hout snijdt, helaas. De beste manier om hiervan af te komen, is gewoon aan het werk gaan. Dat geldt voor de doelgroep van Mohammed en voor Mohammed zelf in het bijzonder. Dat zou een hoop ambtenaren schelen, die dan ook gewoon hun ding kunnen gaan doen … of thuis op Marktplaats op zoek gaan naar een computer, waarvan de verpakking – helaas – ontbreekt.

Internet Casino

dinsdag, april 8th, 2008

Vorige week werd het Holland Internet Casino door de eerste kamer afgeschoten. De Gristen Unie is tegen alles wat God verboden heeft en de VVD is tegen overheidsmonopolies, dus dat feest ging niet door.  Veel meer heeft dit kabinet ook nog niet naar de Eerste Kamer gestuurd, het is daar nogal stil, oorverdovend stil, zeg maar. Verder wil dit kabinet wat uit een hoop van die gristelijke moraalridders bestaat het gokken via Internet het liefst helemaal verbieden. Banken zouden betalingen aan buitenlandse goksites niet meer mogen toestaan, wat een dijenkletser – als ze het niet serieus zouden menen tenminste.

Hallo daaro, ja jullie daar achter dat spreekgestoelte. De wereld is niet plat …. kijk eens op jullie horloge … volgens mij loopt dat klokje 25 jaar achter. Ja, die blauwe letter e links onder in, ja die daar, dat is Internet – voor beginners dan. Natuurlijk moet je voor het gebruik van Internet betalingen zoals Pay-Pal wel eerst je digitale rijbewijs halen. Als jullie tot die tijd nou eens zouden gaan oefenen op een andere digitale snelweg … ergens in Botswana of zo.

Wat gaat dit gezegende volk straks nog meer bedenken? Gaan we het aantal koopzondagen bij de Internetshop ook beperken tot 12. Kunnen we nu op korte termijn een wetsvoorstel verwachten wat roken op het Internet verbiedt? Of virtuele terraskachels for that matter.  

De staatscontrole begint nu ook haar vingers te leggen op het grote boze Internet als verlengstuk van de oude wereld. Al eerder heeft een of andere politieke digibeet bedacht dat niet alleen mail moet worden bewaard, maar dat alle e-mail verkeer moet kunnen worden gereproduceerd – tot vijf jaar terug! Heeft onze digibeet nog nooit van spam gehoord of vallen penisverlengende aanbiedingen voor onze moraalridders onder het kopje reguliere mail? Zij zijn zeker alleen op zoek naar de beste prijs-kwaliteit verhouding, als dat maar gereproduceerd kan worden.

Wanneer je onder het mom van terrorisme bestrijding, elke vorm van creatieve dienstverlening op het Internet op deze manier de nek omdraait, kun je net zo goed ophouden. Verbiedt (gebiedende wijs meervoud) het gebruik of bezit van Internet! De postduif deed het vroeger toch ook best wel grappig, of kunnen we binnenkort een debat verwachten over het al dan niet toestaan van de site www.telegram.nl? Doe er dan ook even een motie bij over www.telex.nl … om het een beetje compleet te houden.

Kinderopvang

vrijdag, april 4th, 2008

Bos wil snijden in de kinderopvang, zo luidde gisteren kop in de krant Trouw. Het ex-opperhoofd van een studentenvakbond – en vanwege het vermeend vrouw zijn gepromoveerd tot staatsecretaris – Sharon Dijksma mist even €500 miljoen. Apart, apart, apart. Hoe kan dat nou? Broeder Bos kan het zich niet permitteren om die €500 miljoen over te hevelen vanuit het potje armoedebestrijding, dus tante Sharon mag het zelf oplossen en daar komt hij al; ‘Een grotere inkomensafhankelijkheid is een voor de hand liggende mogelijkheid’.

Een verdere inkomensafhankelijkheid betekent in de praktijk dat mensen die werken méér gaan betalen en mensen die de wereld aan tijd hebben om zelf op de kindertjes te kunnen passen, deze gratis of voor weinig kunnen onderbrengen bij de kinderopvang. Dat zal de bedoeling toch ook weer niet zijn én dus gaat Bos meer geld genereren bij de enig overgebleven partij waar straffeloos de kraan kan worden opengezet – de werkgevers.

Het werkgeversdeel van de WW premie is in de laatste ronde verhoogd met 0,3% om werkgevers mee te laten betalen aan de kinderopvang. Wat de relatie is tussen de Werkeloosheidswet en kinderopvang, kan niemand uitleggen, maar het draaien aan de premiepercentage knoppen is wel zo handig. Daarmee is de volgende stap gezet naar de fiscalisering van het sociaal verzekeringstelsel. Nu de werkeloosheid op een dieptepunt is, wordt straks het werknemersdeel van de premie verlaagd – om aankomende BTW verhoging te compenseren – én het werkgeversdeel tegelijkertijd verhoogd om de kinderopvang te betalen. Hoezo nog een premie om een calculeerbaar en dus verzekerbaar risico mee af te dekken? De WW pot puilt nu al uit.

Hier is weer sprake van veel oude wijn in nieuwe rood gekleurde zakken. De job van minister Bos kan niet woest complex zijn, die is slechts beperkt tot maximaal een drietal acties. Nee, we doen het niet …. Het voorzien van stukken met een diagonale streep …én tot slot het versturen van rekeningen aan werkgevers.

Voor het bij elkaar harken van centjes kunnen werkgevers dan mooi incasso bureautje spelen, dat doen ze nu toch ook al voor de loonbelasting en het leggen van loonbeslagen. Bovendien hebben die daarvoor toch al een halve administratieve kracht vrij geroosterd – de wet Walvis moet ook nog uitgevoerd worden. Als er daarentegen wat uit te delen valt – dan maakt Wouter en companen er een goed nieuwsshow van – kunnen we mensen wel individueel benaderen. Huurtoeslag, kindertoeslag, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag én zorgtoeslag.

Wanneer papa’s of mama’s gebruik willen maken van kinderopvang, is er toch niets op tegen dat deze ouders zelf de rekening daarvan gepresenteerd krijgen? Waarom moeten werknemers zonder kinderen meebetalen aan de kinderopvang van hun collegae? Wanneer je als overheid kinderopvang belangrijk vindt, kun je het er nog over hebben om daar een financiële bijdrage aan te leveren. Waarom dat weer inkomensafhankelijk moet zijn is onbegrijpelijk. Alsof kindertjes van arme mama’s duurder zijn dan de kindertjes van minder arme papa’s. Het omgekeerde is zelfs verdedigbaar, hoe meer je verdient, hoe hoger de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag zou moeten zijn. Noblesse oblige én dat moet ook betaald worden.

Laat in ieder geval werkgevers hier gewoon buiten, zij hebben er toch niets over te zeggen wie wanneer welke kinderen krijgen en wanneer deze kinderen gebruik moeten/mogen maken van welke kinderopvang. Werkgevers zijn nota bene niet eens formeel vertegenwoordigd bij kinderopvangcentra, zij hebben geen enkele invloed op wat en wie dan ook, stuur ze dan ook geen rekening voor die flauwekul.