De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for maart, 2008

Buitenplaatsen

zondag, maart 30th, 2008

De zogenaamde Buitenplaatsen in Zuiderburen, hebben langzamerhand voor de tekenaars van de beruchte Artist Impressions een goede boterham opgeleverd. In beginsel moesten er een vijftal landhuizen of appartementencomplexen op gebouwd worden en verkaveling was uit den boze. Dus werd er verkaveld. En daar horen uiteraard nieuwe Impressions bij. De nieuwste loot aan de stam is te vinden op www.fryskehof.nl.

In puntgrootte uiterst miniem is de volgende tekst nog wel opgenomen;

‘De in deze verkoopbrochure opgenomen perspectieftekeningen en artist impressies geven slechts een indicatie van de sfeer van de woningen. U kunt hieraan nog geen rechten ontlenen’.

Dat nodigt uit tot een betere kijk op de wereld van de artist. Dartelende paarden in de vrije natuur, open vaarverbinding met de Atlantische oceaan, duurzaam CO2 neutraal en bomen, vooral véél bomen. De gepresenteerde koeien in een weiland met de contouren van Leeuwarden op de achtergrond, zijn inmiddels verhuist naar het slachthuis. Dat is niet erg, daar horen koeien uiteindelijk thuis per slot van rekening.

Ik ken die open vaarverbinding naar Engeland daar toevallig en mijn impression van de ingetekende waterscooter is toch een iets andere. Hoe die scooter daar moet komen, of omgekeerd, waar die heen moet is mij een raadsel. Zou je daar een waterscooter achterlaten, zou het greppeltje direct gedempt zijn. De open vaarverbinding is non-existent en gaat er in verband met het waterpeil ook niet komen. De gepresenteerde oprijlaan wordt gekruist door een al aanwezige toegangsweg, maar die heeft de artist blijkbaar over het hoofd gezien. Evenals het wijkgebouw in aanbouw en de semi-permanente aanwezigheid van de Maximaschool. Volgens de impressie zijn die alweer gesloopt.

Eén van de andere buitenplaatsen is ook al een stille dood gestorven. De site van Hamton Court heeft tot op heden al 64 unieke bezoekers getrokken, wat geresulteerd heeft in de afname van één optie op een kavel. Deze gegadigde werd zeker aangelokt door in het wild opererende geiten, weidse uitzichten en een rustiek voetpad. Dat dát voetpad opgeofferd wordt, om de kavel te vergroten wordt nergens vermeld. En uiteraard, ook hier ontbreken de bomen niet. De foto van de beloofde jachthaven had ook in Nice genomen kunnen zijn. Maar gelukkig is dat alles slechts indicatief.

Dat je om iets te verkopen, de waar uitstekelbaar presenteert, kan ik nog wel inkomen. Dat je op deze manier potentiële gegadigden op het verkeerde been zet, is ronduit misleidend. Het zou ontwikkelaars, maar ook de gemeente, sieren, wanneer een presentatie de waarheid zou benaderen. Dan mag en kan je een artist impression niet afdoen met termen als slechts indicatief. Zoals ik al eens eerder heb gesteld, heb je bij deze presentatieplaatjes uitsluitend de zekerheid dat het er zo niet gaat uitzien. Dat is uiteindelijk ook wat waard, maar niet de bedoeling.

Skate brug

woensdag, maart 26th, 2008

Wat ik verwachtte met betrekking tot het fietsbrug-gebeuren over het Oostergoplein, wordt bewaarheid. Er wordt een plan gelanceerd, daarna volgt de informatieavond – in dit geval ook nog eens een tweede – en tot slot worden na aanvullend onderzoek, de tegenstanders met de beroemde kluit het kanaal in gejaagd;

Conclusie
Op basis van de onderzoeken naar alternatieve varianten voor een ongelijkvloerse oversteek op het Oostergoplein zijn we tot de conclusie gekomen dat een fietsbrug de meest kosteneffectieve oplossing is. De ingediende alternatieven zijn duurder, minder effectief of hebben een zeer grote impact op de directe omgeving van het Oostergoplein. De brug, onze voorkeur, blijft na afweging van alle alternatieven de beste oplossing voor het probleem.

Wel zijn de plannen ietsiepietsie aangepast. De helling wordt een kwart steiler (4% in plaats van 3%), zonder het ‘comfort voor de fietser’ aan te passen (?) en het verhoogde fietspad in de Verlengde Schrans wordt niet als brugdek uitgevoerd, maar als ‘aarden baan’. De bewoners daar hebben mazzel, over een lengte van 50 meter kijken zij niet naar een brugdek, maar naar een ‘aarden baan’. Welk één compassie … En zo wordt een volgend prestigieus – maar bovenal onnodig – plan, weer eens toegeschreven naar een allang uitgekauwde beslissing. Zo ga je niet om met je eigen inwoners.

De organisatoren van het WK Skaten zijn nog wanhopig op zoek naar een permanente locatie om dit jaarlijks terugkerend festijn te kunnen houden;

(Matthijs van Muijen, PvdA Rotterdam)
De Stichting Worldchampionship Skateboarding Rotterdam (WSR) heeft het streetparcours van de World Championships of Skateboarding Rotterdam momenteel om financiële redenen gestald in een leegstaande accommodatie van de gemeente Spijkenisse. Het parcours wordt bij gebrek aan een geschikte locatie en beschikbare middelen alleen gebruikt tijdens dit jaarlijkse evenement.

Hier ligt overduidelijk een kans. Rotterdam krijgt het niet voor elkaar om een locatie aan te wijzen voor het WK Skaten voor de jaren 2008 en later. In Leeuwarden hebben we straks een fietsbrug met een verval van om en nabij acht meter zowel naar het noorden als het zuiden. Mét een aarden baan van 50 meter. De slogan ‘Kijk dat is nou het mooie van Leeuwarden’ kan dan eindelijk ook inhoud krijgen, dan kunnen de Skaters dat van een zekere hoogte zelf aanschouwen en het Woord verspreiden. Laat de Leeuw op skates, niet in zijn hempje staan.

Mijn partij heeft middels Wyb Feddema en Sieds Brouwer een prima alternatief aangeboden. Dat plan lost wél een doorstromingsprobleem ter plekke op en kost maar een fractie van de €10 miljoen plus die er nou voor wordt vrijgemaakt. Met een net bekend geworden tekort bij de Zaailand plannen van €8.5 miljoen, lijkt het mij, dat je de centjes voor een fietsbrug – waar niemand om vraagt – al elders uitgegeven zijn. Tenzij de wethouder ergens een drukpers verstopt heeft, natuurlijk.

Zorgwoningen …. of … iets anders

zaterdag, maart 22nd, 2008

Helemaal achterin Zuiderburen ligt een fietspad wat abrupt ophoudt bij een sloot. Het ligt in de planning om daar een beweegbare fietsbrug te plaatsen, om ook de watersporters ter wille te zijn. Wél is er nog enige discussie of die watersporters het fietsbruggetje zelf kunnen/mogen bedienen of dat de bediening wederom centraal gaat plaatsvinden. Deze fietsbrug moet ooit aansluiten op een fietspad naar Warga/Wartena, maar helaas, de gemeente Grou heeft geen geld en gaat dat ook nooit krijgen – in ieder geval niet voor dat fietspad. De insteek om ooit per fiets vanaf Warga – via Zuiderburen en een pontje over het kanaal – Leeuwarden te bereiken, gaat dus nooit gerealiseerd worden. De steigers, die ten behoeve van pontje jaren geleden al geplaatst zijn – met subsidie uiteraard – kunnen zó de open haard in.

Via de genoemde fietsbrug kan dan straks aan de andere zijde van het water een rondje gemaakt worden – terug naar Zuiderburen. En zo, is het kringetje weer rond – letterlijk. In een grijs verleden was de Hounsdyk de verbindingsweg tussen Hempens en Goutum. Totdat de Drachtster-autoweg deze verbindingsroute doorbrak. Nu ligt er vanaf de benzinepomp aan de Drachtsterweg tot aan Goutum één deel van die oude Hounsdyk en aan de andere kant de andere helft. Waarom nou die oude Hounsdyk middels een overspanning over de Drachtsterweg niet herstellen en laten aansluiten op het nieuwe fietspad? In plaats van te fietsen naar niets, kun je dan tenminste fietsen naar iets.

Zo is er ook de afgelopen week een begin gemaakt met de gemeente tuintjes aan de Wiardaplantage. Niet dat het er nu al toppie joppie bijstaat, maar de potgrond is gestort – en inmiddels over de hele lengte van de Wiardaplantage aan grom gereden. Die Wiardaplantage is namelijk zo smal, dat zelfs sommige bewoners hun eigen opritje met enig fatsoen niet kunnen verlaten. Dan hebben we het nog maar even niet over ‘container aan de straat dag’ of over het moment dat een honderdtal medewerkers van de nieuwe kantoorunit straks hun auto toch ook ergens kwijt moeten.

Verder zouden de tientallen opgegeven bomen aan de Krommezijl voor eind Maart zijn vervangen. Dat is over een week en veel activiteit heb ik (nog) niet kunnen waarnemen, of het zou moeten zijn, dat deze bomen vervangen zijn door het type ‘transparant’. Het bos in Zuiderburen verkeert in een vergelijkbare staat – óf ook daar hebben ze hetzelfde type bomen massaal geplaatst. Tot slot het Multi Functioneel Centrum – of te wel het wijkgebouw, dat vordert gestaag evenals de zorgwoningen daarboven ….

Volgens het Masterplan Woonservice zones (2004), zouden er circa 30 zorgwoningen boven het wijkcentrum meten komen. Later is dat neerwaarts bijgesteld naar 20, maar wat laat de architect zich ontglippen:

Er werd in eerste instantie van zorgwoningen uitgegaan. Waarschijnlijk worden de woningen echter ruimer ingezet dan alleen voor dit doel.

Waar mogen we dan aan denken? Worden hier de gedachten rijp gemaakt voor een dak- en thuislozen opvang óf een heroïne opvang? Hoezo waarschijnlijk ruimer ingezet dan alleen voor dit doel? Dat wordt dan weer de zoveelste keer dat de bewoners van Zuiderburen geconfronteerd worden, met een afwijking ten opzichte van de ingekleurde plannen. Wanneer de plannen weer eens wijzigen, kun je toch op zijn minst laten weten waarin. Hoezo beter communiceren ….

Kinderen in Tel

woensdag, maart 19th, 2008

Afgelopen week verscheen er het zoveelste armoede rapport ten tonele, Kinderen in Tel deze keer. (www.kinderenintel.nl) Daaruit bleek dat er vijf Leeuwarder wijken in het top-25 lijstje voor komen met kinderen, waarvan de ouder(s) in de laagste inkomensgroepen voorkomen en dus vond de lokale PvdA – uiteraard in de vorm van Mohammed Benmhammed – het nodig een spoed interpellatie aan te vragen. Je zou verwachten dat spoed interpellaties iets te maken zoud hebben met enig spoed eisend karakter, maar daar dacht onze burgemeester anders over en zodoende besprong Mohammed het spreekgestoelte om te vragen naar de bekende weg.

Het college moet nog voor de zomer komen met een nota armoedebestrijding, zo roept Mohammed vanaf de barricade. Terwijl iedereen weet – Mohammed incluis – dat die nota voor juni op de agenda staat. Bovendien gaat het nergens over, in de ene wijk hebben we het over 23 kinderen en in een andere over 16 kindertjes. Wellicht vervelend, 23 kindertjes zijn toch 23 kindertjes, maar daarmee is een showtje voor de bühne nog niet nodig.

Zo begon onze hoeder aller minimissime met het indienen van een motie, terwijl je toch ook eerst de antwoorden van het college kunt afwachten. Daar zitten die mensen voor. Vervolgens bleek het college in de vorm van wethouder Florijn alle(!) vragen van de über plakkert en knippert positief te beantwoorden, waarmee elke grond voor het verder vervelen van de aanwezigen verviel. Maar ja, het hele weekend natuurlijk met de spellingscontroller lopen spelen en dan dien je de motie alsnog in. Je weet nooit of er nog een journalist aanwezig is en of die er niet alsnog gewoon intrapt.

Op de repliek van de VVD – er is niets nieuws onder de zon en het staat voor juni geagendeerd probeerde broeder Mohammed nog even uit te halen. De opmerkingen dat het vorige kabinet verantwoordelijk is voor de afbraak van het sociaal verzekeringsstelsel, getuigt nu niet bepaald van enig accuraat recent historisch besef. Gelijk dat er altijd vergeten wordt, dat Rita Verdonk niets anders deed dan het beleid van Job Cohen uitvoeren. Nee, dit was geen constructieve bijdrage, maar uitsluitend bladvulling, as usual van deze geachte afgevaardigde

Hieper

donderdag, maart 13th, 2008

Gisteravond was er een politieke bijeenkomst over het al dan niet toestaan van zogenaamde grootschalige detailhandel op de Werpsterhoek. Ik dacht altijd dat grootschalig en detailhandel elkanders tegenpolen waren, maar dat is blijkbaar niet (meer) het geval. De facto gaat het hier over een Hypermarché met de grootte van anderhalf maal de Praxis. Het College roept nog; ‘waar gaat het over’, maar je zal degene zijn die die anderhalve Praxis elke dag moet oppoetsen. 13.500 vierkante meters zijn best wel nogal een hoop vierkante meters om te bezemen.

De (supermarkt-) ondernemers zien de bui al hangen. In de weide omtrek van de geplande Gigamarché kunnen zij de deuren wel sluiten. De buurtwinkels van vroeger, denk aan de Kasper aan in de Engelsestraat, kunnen de gang van zaken met een zekere nauwkeurigheid wel uittekenen. De vraag of een dergelijke grootschalige detailhandel ten koste gaat van de Leeuwarder historische binnenstad werd dan ook in alle toonaarden ontkennend beantwoord. Politiek correcte termen als synergie-effecten vlogen dan ook letterlijk over de toonbank.

In werkelijkheid is er wat anders aan de hand. De contracten met de Duitse Famila-keten zijn dan weliswaar formeel nog niet getekend, maar de lichaamstaal van de Famila vertegenwoordigers gisteravond sprak boekdelen. Famila communiceert inmiddels publiekelijk over de te openen vestiging in Leeuwarden alsof deze al gerealiseerd is. Omgekeerd moet er voor de toekomstige bewoners van de Zuidlanden een winkel in de buurt zijn, anders komen die bewoners er namelijk niet. Krol kan wel roepen dat die bewoners – over de te realiseren fietsbrug – naar de stad gaan om hun fietstas vol te laden, maar dat is uiteraard volstrekte onzin.

Met een kistje bier op het fietsstuur, het van Harinxmakanaal bedwingen is een schier praktische onmogelijkheid. Een combi van een winkel voor de Zuidlanden en een ‘bovencentrumregionale’ winkelvoorziening is dan snel gelegd. De commerciële contractpartners van de gemeente inzake de Zuidlanden zullen ook nog wel een stevige vinger in de pap hebben. Iedereen die ooit in Frankrijk in zo een Hyperding geweest is, heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen dat alle middenstanders in de directe nabijheid, omgevallen zijn. Het is niet voor niets dat er gesteld wordt, dat Wal-Mart in Amerika meer voor het bedwingen van de inflatie gedaan heeft dan de FED.

Hoe mooi de geplande Hyper ook moge zijn – en dat hij er gaat komen staat toch al vast – ik betwijfel of we er met zijn alle gelukkig van gaan worden. Laten we eerst maar eens afmaken waar we aan begonnen zijn zoals ‘De Centrale’ en Nieuw Zaailand. Dan zien we daarna wel weer.

Terreur

woensdag, maart 12th, 2008

Vanmorgen was het weer eens raak in Zuiderburen en de Drachtsterweg. Vanaf een uur of acht staan honderden auto’s te dringen om Zuiderburen te mogen verlaten, merendeels mensen die gewoon de stad in willen naar hun werk. Bij groen licht kunnen circa 10 auto’s ontsnappen om de volgende hindernis te gaan nemen … de Drachtsterbrug. En verdomd, om 8:15 heeft de Groninger buggenwipper zeker zijn eerste bakje en drukt op de rode knop. Lampjes knipperen, slagbomen gaan dicht en de brug gaat open. Kwart over acht ’s ochtends, hebben we het hierover. Zo van, ik is een randdebiel en daar in leeuwarden doen ze met zijn allen gezelli mee.

Volgens mij denken deze brugwachters dat het Julianaplein in Groningen zielig is voor Leeuwarders. Daaro hebben ze vanmorgen geen file, zullen we ze een handje helpen. ‘Dat komt goud, myn wicht, waar zit die knop’. En wat komt er dan varend zoal voorbij? Beroepsvaart en nogal zonder lading. Was het scheepje wel beladen geweest, dan had het bootje kunnen passeren zonder dat de brug open moest. Nu stak nog net de televisie antenne boven het wegdek uit. En dit is geen uitzondering. Langzamerhand zijn we zo diep gezonken, dat wanneer de lampjes gaan knipperen, je beter je horloge gelijk kunt zetten. Punctionaliteit kun je ze in Groningen niet ontzeggen. Het is trouwens iets na vijven ’s middags ook regelmatig raak, maar die brugwachter heeft zeker een ouderwets opwindklokje. Daar kun je geen peil op trekken.

Het Drachtstercomplex is niet complex, we maken het complex. Of we dempen het van Harinxmakanaal ter plekke – scheelt ook weer een fietsbrug en creëert werkgelegenheid ten behoeve van de overslag – of we lassen dat ding tijdens de spits gewoon dicht. We kunnen de brugwachters ook motiveren om te gaan staken, maar een eerste stap zou kunnen zijn om de mannen op de hoogte te brengen van het feit dat het ook hier ’s ochtends spits is. Wanneer we de bootvluchtelingen laten weten dat de bruggen niet open gaan tussen bijvoorbeeld half acht en half negen is er niets aan de hand. De schippers vertrekken eerder of later en genieten echt wel van een kopje koffie onderweg.

Deze vorm van terrorisme moet afgelopen zijn. Het kan niet zo zijn, dat er al op de Wâldwei auto’s in de rij staan, om een lege bootvluchteling te laten passeren. En dan is het vaarseizoen voor de pleziervaart nog niet eens begonnen, dit belooft nog wat voor de komende zomer. Wellicht is het behulpzaam wanneer de 06 nummers van de verantwoordelijke wethouders links en rechts van het talud op bordjes worden weergegeven. Die gaan dan last krijgen van een ander soort terreur, telefoon terreur. En terecht.

Armoedeval

dinsdag, maart 11th, 2008

Nederland kent 275.000 mensen met een bijstandsuitkering, waarvan er meer dan 1% in Leeuwarden woont. Tegelijkertijd woont minder dan een half procent van de beroepsbevolking in de stad en dus heeft Leeuwarden relatief gezien tweemaal te veel mensen met een bijstandsuitkering. 2,4 maal om precies te zijn en dat alles wordt verdedigd met het argument dat onze stad een centrumfunctie heeft. Dat zal zo zijn, maar is dan een nogal dure centrumfunctie. In dit kader mogen wat mij betreft Drachten, Sneek of Groningen die centrumfunctie zo overnemen. Per huishouden kost deze onevenwichtigheid gemiddeld circa €750,- jaarlijks en daarmee kan iedereen dus zo natellen waar de aanslag OZB van dit jaar heen gaat.

Nu hoef je het surplus aan uitkeringsgerechtigden niet te exporteren, maar je kunt wel beginnen met ophouden de komst van nog meer kostgangers toe te juichen. Alleen al in 2007 waren er meer dan 600 nieuwe Leeuwarders te verwelkomen aan het bijstandsloket. Merendeels (ex-)delinquenten, daklozen en bijstandsmoeders uit de omringende periferie. Die melden zich met graagte in Leeuwarden, want Leeuwarden heeft een ‘centrumfunctie’. Leeuwarden heeft ook een website waar je van te voren kunt kiezen uit tientallen inkomensaanvullende voorzieningen. De centrumfunctie is nu ook digitaal vergelijkbaar met andere steden, voordat je op de trein stapt.

Leeuwarden doet haar uiterste best om als een filantropische instelling de doelgroep te benaderen en naar binnen te hengelen, gezien het bovenstaande lukt dat best wel grappig. Zo werd door de Raad van State de wet Vazalo als onuitvoerbaar afgeschoten en dus gaat de gemeente daar zelfstandig maar mee experimenteren – bijstandsmoeders worden financieel gemotiveerd om in deeltijd weer aan de gang te gaan. De langdurigheidstoeslag – voor mensen met vijf jaar aaneengesloten een bijstandsuitkering – gaan we voortaan ook uitdelen aan iedereen met een minimum inkomen – uitkering of werkend. Daarmee weten we nu zeker dat werken bij een baas een farce geworden is, 20 jaar na dato is daarmee het basisinkomen alsnog gerealiseerd.

Zo maakt Piet van de Galiën (PEL) zich nogal boos over het Work First gebeuren, waarbij mensen onder gebracht worden bij een werkgever met behoudt van de uitkering. Daarbij wordt dat als zijnde dwangarbeid vergeleken met werken zonder loon. PEL realiseert zich blijkbaar niet, dat mocht de uitkering ingeruild worden voor loon, de dwangarbeiders er daardoor juist financieel op achteruit gaan en wil nota bene een rechtszaak beginnen. Uiteraard met gratis juridische bijstand voor de minder bedeelden.

De meest zotte benadering van het armoedeval probleem is nog wel dat vanuit de doelgroep geluiden te bespeuren zijn, die verlaagde belastingen – en daarmee verlaagde vrijstellingen – willen compenseren. Zo had Wouter Bos de euvele moed om het afschaffen van de OZB voor huurders, aan de minima te willen compenseren, want zij hoefden die OZB toch al niet te betalen en hadden zodoende niets aan het afschaffen ervan. Idem dito met de recente verlaging van de afvalstoffenheffing. Leuk dat die 4% omlaag gaan, maar wat hebben wij eraan, die hoeven we toch niet te betalen. Je flikkert bijkans van je stoel.

Ik vind het allemaal prachtig, dat we degenen die het moeilijk hebben op de meest bizarre wijze, in de vaart der volkeren vooruit willen helpen. Omgekeerd impliceert het huidige beleid wel, dat degenen die wél 40 uur per week moe worden, daar amper méér aan over houden dan zij, die zich beperken tot het invullen van het werkbriefje. Willen we de doelgroep motiveren om gewoon aan het werk te gaan – of hun heil elders te gaan zoeken – dan moeten we eens beginnen om werken weer te laten lonen en dat bereik je niet door inkomensverschillen de hele tijd weg te subsidiëren. Daarmee verschuif je het probleem alleen maar een verdiepinkje omhoog binnen het loongebouw.

Referendum

vrijdag, maart 7th, 2008

Alle leden van de Raad hebben afgelopen zondag een e-mail met de inmiddels beroemde PowerPoint presentatie plaatjes ontvangen van de Werkgroep Verlengde Schrans. Deze werkgroep is begrijpelijk een tegenstander van de in de Schrans geplande fietsbrug, zij zijn degenen die dat in ding op tweehoog in de tuin krijgen. Of die brug er nu wel of niet komt, is helemaal niet relevant meer. De suggestie of het plan op zichzelf heeft al onherstelbare schade aangebracht. De huizen daar zijn onverkoopbaar geworden.

Uit die bedoelde presentatie blijkt eens te meer, dat het College volstrekt ongevoelig is voor argumenten, die tegen dit ‘comfort voor de fietser’ pleiten en er daarbij aan voorbij gaat dat fietsers, die comfort zoeken, zich met de auto verplaatsen. Op deze manier wordt die brug er gewoon doorheen gedrukt en wel erg letterlijk met betonnen argumenten onderbouwd.

Als je daar wat aan de doorstroming van het verkeer wilt doen – en daar is héél veel voor te zeggen – graaft ieder weldenkend mens een fietstunneltje onder het Oostergoplein. Dat is ook nog eens 25% goedkoper dan de geopperde ‘Markante Entree’ van Leeuwarden en dan tel ik voor het gemak de uit te keren planschade-claims nog maar even niet mee. Het slagveld zo overziende, gaat het helemaal niet over fietsers, maar wil dit College – gelijk alle Franse Presidenten – haar huidige aanwezigheid voor de toekomst behouden. Dit alles onder de stellingname, dat dit idiote plan een bovenwijkse voorziening schijnt te zijn.

Wanneer dit gebeuren dan zo bovenwijks is, is het ook rijp voor een referendum. Na het Zaailand referendum is er een uitgebreide evaluatie geweest en is dit een mooie casus om de Lessons Learned eens in praktijk te brengen. Ik ben er van overtuigen dat zo een dergelijk referendum er niet gaat komen, want met een opkomst van 25% wordt dit plan al afgeschoten. Omgekeerd zou het van lef getuigen om voor de verandering de zogenaamde kloof tussen politiek en burger over dit onderwerp deze keer eens wél te dichten.

In dat geval heb ik nog wel een paar suggesties om een Markante Entree ten zuiden van de Harinxmabrug te realiseren, daar hoef je alleen maar even de archieven van de gemeente voor in te duiken. Links en rechts van de Overijsselse-straatweg kan de Olifantenstalling geplaatst worden. Dwars daarop in het midden zetten we dan de voormalige bushalte (Italiaans ontwerp met geborsteld staal, €1 miljoen) van het beursplein neer. Als spannende compositie doen we vanaf de Werpsterhoek richting stad, in de middenberm een aantal bulten met de Chinese glij-keitjes. De stad uit plaatsen we de nog te slopen ronding plan Nieuw Zaailand (€8 miljoen). Het zo tentoonstellen van eerdere grootheidswaanzin, lijkt mij, voorlopig wel even Markant genoeg.

Marktwerking

zaterdag, maart 1st, 2008

Heel Nederland maakt zich druk over een Wildersfilmpje, waar nog helemaal niets van te zien valt. Er wordt geen vrouw gestenigd of Donald Duck verscheurd. Tegelijkertijd hoor je nauwelijks iemand over een belachelijk en abject TV spotje, betaald uit de partijkas van de SP, waarin een post-seniore dame zich uitkleed. Volgens de SP is de marktwerking in de thuiszorg mislukt, want de gemeentes hebben nu al €200 miljoen overgehouden op de budgetten voor huishoudelijke hulp. Gediplomeerde medewerkers van de thuiszorg worden massaal ingeruild voor goedkopere zogenaamde Alphahulpen.

Zelfs Flip de Kam (sociaal econoom) vindt hierin 200 miljoen redenen om juist te concluderen dat marktwerking in de thuiszorg een groot succes is. Maar het zijn de slappe knieën van staatssecretaris Bussemaker, die gemeentes nu wil dwingen tot het afnemen van poetsvrouwen met een HBO diploma. Moet de burgemeester straks ook zelf de notulen van de vergadering uittypen en de koffievoorziening in de pauze voor zijn rekening nemen? Daar moet je per slot van rekening wel een academische graad voor hebben.

Ook deze week stond ons College juichend te ventileren, dat de afvalstoffenheffing met 6% omlaag gaat. Niet omdat het ophalen en verwerken van huisvuil door de Omrin efficiënter gebeurt, maar omdat het gratis ophalen van grofvuil is afgeschaft. De kosten van het heen en weer rijden met grofvuil worden domweg verlegd naar de inwoners van onze stad. Op zich niets mis mee, degene die van zijn grofvuil af wil, moet daar dan ook maar wat voor betalen. Marktwerking in de grofvuil business, zeg maar. Behalve voor minima, uiteraard. Bij de enige inwoners, die geacht worden geen grofvuil te hebben, halen we het nog wel gratis op. Het dumpen van grofvuil in de Dokkumer Ee moet ’s nachts stiekem gebeuren, het dumpen bij de minima in de straat kan gelukkig gewoon overdag. Er kan links en rechts van de energieboxen worden gestapeld.

Zo staat er bij de invalsweg vanuit Drachten nog altijd een groot bord, dat je bij het FEC gratis kunt parkeren om je vervolgens met een bus voor €1,- te laten vervoeren naar de binnenstad. Een typisch gevalletje gemeentelijk grofvuil, lijkt mij. Dat gratis parkeren bij het FEC is al maanden terug afgeschaft. Aan de overkant – bij het Wiarda gebeuren – staat nog zo’n onzinnig groot grofvuil bord. ‘Vanaf 2007/2008 komt FVC hier ook voetballen’. Het is nog maar de vraag of FVC het seizoen 2008/2009 überhaupt gaat halen. Onder het viaduct Drachtsterweg – Wâldwei staan ook nog eens een paar houten kunstwerken uit een grijs verleden, die rustig onder de definitie van grofvuil zouden kunnen vallen. Wie van de gemeente – of bestuur – gaat de gratis boedelbak nou eens ophalen, om dit gescheiden aan te bieden aan de milieustraat? En bovenal, wanneer?