De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for januari, 2008

Doorstroom

maandag, januari 28th, 2008

We onderzoeken ons helemaal klem in dit dorp, op zoek naar oplossingen die de doorstroming van het verkeer bevorderen. Ik blijf me verbazen over het temp – of liever gezegd – het gebrek aan tempo, waarop voor de hand liggende verbeteringen worden doorgevoerd – of eigenlijk juist niet worden doorgevoerd. Dat met die voorrang voor fietsers mini rotondes is om te beginnen al een ultieme blunder en heeft bovendien inmiddels al de nodige ongelukken tot gevolg gehad. Vorige week mocht nog een mevrouw op een scooter, van het wegdek gepeld mocht worden. Het per direct afschaffen van deze levensbedreigende situaties leidt tot gezichtsverlies, dus wachten we de zoveelste evaluatie eerst af.

En sommige van die mogelijke oplossingen liggen zo voor de hand, dat je hoogstens kunt constateren dat de verantwoordelijke ambtenaren aan bedrijfsblindheid zijn gaan lijden. Een voorbeeld daarvan is de kruising Oostergoweg – Aldlansdyk – Harinxmabrug de stad uit. De constructie daar bestaat uit een busbaan ter linker zijde, een voorsorteerstrook links af en een tweetal voorsorteerstroken rechtsaf, so far so good. Degenen die daar rechts voorgesorteerd staan, om via die Aldlansdyk en de Harinxmabrug de stad te verlaten, staan daar vooral te staan. Zij staan vooral te wachten op een kruisende fietser of voetganger, maar die zijn er helemaal niet. Er is geen zebrapad, geen trottoir en geen fietspad. Zo wordt het comfort voor de fietser zodanig ver doorgetrokken, dat zelfs virtuele fietsers comfortabel daar kunnen passeren. Ze kunnen er niet eens komen, al zouden ze willen. Linksaf krijgt (tot tweemaal!) groen en rechtsaf staat stil en wacht. Waarop en waarom weet niemand …

Omgekeerd via dezelfde Oostergoweg de stad in, word je na de spoorwegovergang geconfronteerd met op de uitvoegstrook rechtsaf geplaatste vluchtheuvels. Wie moet daarheen vluchten, welk hoger doel dienen deze obstakels? Het enige wat met die dingen bereikt wordt, is dat rechtsafslaand verkeer stagneert en het doorgaande verkeer wordt geblokkeerd. Schep die obstakels er nu gewoon even uit en iedereen kan gewoon door.

De rechtsafpijl vanuit Zuiderburen heb ik al eerder gememoreerd. Nog zo één. De Willem-Lodewijkstraat rechtsaf verlaten de Julianastraat op. Je weet dat er een voorsorteerstrookje rechtsaf is – ergens -, je kunt er alleen vrijwel nooit komen, je zult eerst tweemaal groen voor rechtdoorgaand/links-afslaand verkeer moeten afwachten, voordat je in de buurt van dat voorsorteerstrookje komt. Het licht voor rechtsaf heeft dan al minstens 2, zoniet 3-maal op groen gestaan. Maak dat strookje nou gewoon 50 meter langer en hopla weer een probleem opgelost. Dat zal ook wel weer een onderwerp van onderzoek zijn of worden, gevolgd door een evaluatie.

Als we nou eens met zijn allen ophouden met onderzoeken en evalueren, maar gewoon een schep pakken …

D!mpact

vrijdag, januari 25th, 2008

Maandagavond staat de toetreding van de gemeente tot het samenwerkingsverband D!mpact op de agenda van de raad. Dat is een samenwerkingsverband opgericht in het oosten van het land, wat beoogt de digitale ontsluiting van de gemeentelijke dienstverlening te bevorderen en als zodanig als gezamenlijke aanbestedende partij richting landelijke ICT dienstverleners te opereren. Die aanbesteding is enige jaren geleden geweest en is gewonnen door ATOS Consultancy.

D!mpact neemt af van ATOS en distribueert de software onder de deelnemers. In ruil betaalt de gemeente een lidmaatschapsbijdrage per inwoner. De huidige huisleverancier van de gemeente Leeuwarden – Centric, is met die voorgenomen toetreding van de gemeente, niet bijster gelukkig en dat is uiteraard niet zo vreemd. Een miljoenen opdracht waait zo aan de neus van Centric voorbij met daarbij het risico, dat Leeuwarden niet de enige gemeente zal blijken te zijn, die toetreding tot D!mpact effectueert.

Centric heeft dat ongenoegen dan ook geuit middels een zogenaamde zienswijze én Centric heeft natuurlijk wél een punt. Opdrachten van dit formaat moeten gewoon worden aanbesteed, waarbij het samenwerkingsverband wellicht kan meedoen in die aanbestedingsronde. Het meeliften van de gemeente bij een in het verleden gehouden aanbestedingsronde, is op zijn minst een merkwaardig fenomeen zo niet illegitiem. Dat heeft wethouder Florijn zich ook gerealiseerd en daarom een – nog geheim – juridisch advies gevraagd. De inhoud van dat advies zou een toetreding niet in de weg staan en daar begint het bij mij wat te jeuken …

Enerzijds heb ik geen blind vertrouwen meer in de juridische adviezen aan de gemeente, denk aan de BTW blunder BV Sport, het OZB hiaat óf het gevalletje baatbelasting. De samenwerkingsovereenkomsten Kenniscampus en Nieuw Zaailand bleken in de eerste versie ook nogal te rammelen en zo zijn er nog wel een paar juridische adviezen aan te wijzen, waarbij de gemeente na enige jaren in procedures het onderspit moest delven.

Anderzijds kan ik mij zo voorstellen hoe in Nederland de IT dienstverleners omgaan met dergelijke aanbestedingen (voorzichtig gesteld, zeg maar). De heren – inderdaad uitsluitend heren – hebben rond de tweede week van december, een minder formele bijeenkomst in een goed ter naam bekendstaand restaurant, niet te ver van de A12 bij Arnhem. Redelijk centraal.

Als jij dan volgend jaar Defensie doet, willen wij de IB groep. Ok, maar dan willen wij ook Justitie en het CJIB. Dat is goed, dan krijg jij het digitale patiënten dossier en heb jij voor mij dan het rekeningrijden, fase één. Zo wordt er nog vóór de lunch even gekwartet en het resultaat voor het volgend boekjaar gerealiseerd.’

Dat Centric nu blijft zitten met de zwarte Piet, was natuurlijk niet ingecalculeerd, tenminste niet door Centric. Het nu alsnog aandringen op een openbare aanbesteding is achteraf dan ook op het oog, hypocriet. Nu alleen maar hopen dat de externe juridisch adviseur uit Zwolle ook af en toe in de buurt van Arnhem luncht – zo rond de tweede week van december.

AOW-Gat

woensdag, januari 23rd, 2008

Er ligt momenteel een voorstel van de PvdA, SP – en naar ik meen het CDA – om mensen met een deel-AOW het leven gemakkelijker te maken. Dit na een lobby van het FNV, organisaties van minderheden en Surinamers (www.FNV.nl). Deze categorie mensen krijgt een aanvullende bijstandsuitkering en mag maar 3 maanden per jaar op vakantie.

Je moet 50 jaar in Nederland gewoond hebben (niet noodzakelijker wijze werkend), voordat je recht hebt op een volledige AOW uitkering en een hoop mensen halen die 50 jaren niet. Sommige gaan tussentijds een paar jaar in het buitenland werken, waarbij overigens vrijwillig bijverzekeren voor de AOW tegen het hoofdprijzen tarief mogelijk is.

Wat vaker voorkomt is dat sommige mensen domweg te laat begonnen zijn met in Nederland wonen, laat staan werken. Daar komen de organisaties van minderheden en Surinamers om de hoek kijken. En nu gaan we dus een eventuele aanvullende bijstandsuitkering vervangen door een aanvullende uitkering van de Sociale Verzekeringsbank om zo de verplichtingen die samen gaan met een aanvullende bijstandsuitkering te omzeilen.

Met dit soort voorstellen zet je wél AOW premie en/of pensioenpremie betalende werknemers natuurlijk volkomen voor paal. Iemand die zelf – al dan niet via zijn werkgever – een eventueel AOW-gat afdekt en bijvoorbeeld gewoon pensioen ontvangt – heeft al die jaren voor Jan met de korte naam de premie betaald. Die had geen tijd om 6 maanden per jaar naar een mooi land op vakantie te gaan, zoals het FNV nu voorstelt voor de doelgroep.

De gastarbeider die na 20 jaar hard werken, besluit om zijn oude dag in Marokko te slijten, ligt nu helemaal dubbel van het lachen onderaan het Rifgebergte. Die ziet plotsklaps zijn inkomen verdubbeld en hoeft daarvoor slechts éénmaal per jaar voor €30,- (retour, inclusief belasting, kosten én toeslagen, Ryanair) heen én terug te vliegen om een stempeltje te halen bij de douane. De aanvulling wordt vol automatisch overgemaakt naar dat Rifgebergte, die hoeft niet in de handbagage. Van de opbrengst kan dan mooi een appartement gebouwd worden voor in de verhuur aan de Nederlandse toerist.

Nog maar even een quote van ons eigen karaktermoord slachtoffer, Ferd Crone. (Volkskrant, mei 2006, daags voordat Dales ontslag nam …)

Het is beter een deel van de AOW te betalen uit algemene belastingen op inkomen, consumptie en milieu, want dan betaalt iedereen mee en drukt de AOW niet meer alleen op werkenden (met een laag en middeninkomen!).

Je vraagt je af waarom dit later de Bos belasting is gaan heten? De werkenden tikken op dit moment meer dan een kwart van hun inkomen af aan AOW premie en Ziektekostenverzekering (25,1%). Dan is er nog geen cent loonbelasting of sociale premies betaald, dat komt daar nog eens overheen. Dat geld wordt dan straks onder mom van armoede bestrijding overgeheveld naar een categorie die daar amper aan heeft meebetaald en dat noemen we dan nog sociaal ook. Het is een structureel beleid geworden om het zelf verwerven van een arbeidsinkomen te straffen.

Eigenlijk heeft mijn 65 jarige Marokkaan onderaan het Rifgebergte gewoon gelijk, eens vragen wat de huur van dat appartementje moet doen ….

Stoplichten Goutum

dinsdag, januari 22nd, 2008

Het verkeer vanaf de Wâldwei, de stad in, loopt ’s ochtends vast. En dat komt dan ook nog als een grote verrassing. Je moet blijkbaar eerst een halve universitaire opleiding tot verkeersdeskundoloog gevolgd hebben om te voorspellen dat wanneer je dubbelbaans de stad binnen komt, het niet zo handig is om uit te komen bij een enkelbaans minirotonde bij de Miro. En hoe gaan we dit oplossen? We gaan de stoplichten bij Goutum anders afstellen … niet dat er met die afstelling iets mis is, maar je moet toch wát roepen.

Men bedoelt in werkelijkheid, de stoplichten bij Zuiderburen, maar niemand durft dat niet hardop uit te spreken. Er was al eens eerder een revolte onder de bewoners daar en door aan de stoplichten bij Goutum te refereren, klinkt het minder relevant voor de bewoners van Zuiderburen. Links om of rechts om, het zijn dezelfde stoplichten. Wanneer je het verkeer vanaf de Wâldwei langer groen geeft, hebben de bewoners vanuit Zuiderburen langer rood. Tenminste, dat moet je dan nog hopen. Zo niet, dan heeft onze verkeersdeskundoloog de verkeerde helft van zijn universitaire opleiding doorlopen.

Nu al is het ’s ochtends ook vanuit Zuiderburen een ramp om de Drachtsterbrug te veroveren. Dat die brug ook nog eens om 8.15 opengaat om een stipje in de verte te laten passeren, helpt ook niet echt. Of een bus met zes middelbare-school leerlingen die vooral niet te laat mogen komen en waarvoor de complete kruising ‘on hold’ gezet wordt. Of politieauto’s, die van de busbaan gebruik maken omdat de inzittenden ook vooral niet achteraan bij de D.E. automaat willen aanschuiven. Idem de boevenbusjes van justitie, die onverwachte politiebegeleiding op de busbaan ook wel handig vinden.

Tegelijkertijd loopt het onderzoek naar een extra pijltje rechtsaf vanuit Zuiderburen de stad in, nu toch ook al meer dan 18 maanden. Je houdt je hart vast, als uit dat onderzoek mocht blijken dat bij dubbelbaans Zuiderburen uit, de stad in, je maar voor de helft van de tijd groen licht nodig hebt. Straks kost het ook nog eens 18 maanden om voor €35,- een blikje wegenverf te halen bij de Gomma. En mocht dan toch na 18 jaar besloten worden om middels een PPP (Public Private Partnership, zie verdubbeling Wâldwei) een aquaduct aan te leggen, halen we dat pijltje toch gewoon weer weg. Hoe moeilijk kan het zijn …

Water-speel-kunstwerk

zaterdag, januari 19th, 2008

De Vrijheidswijk krijgt een Water-Speel-Kunstwerk en deze 200 meter lange kunstzinnig weergegeven goot, mag tussen de €600.000,- en €700.000,- kosten. Nou ben ik geen groot kunstkenner en heb ook niet de ambitie om dat te worden, maar voor €3.500,- de meter kunst, wil ik zelf wel even een pijpje van CO2-neutraal PVC ingraven. De sociale herovering van onze zwakkere wijken mag wat kosten, dat een deel van de rekening bij het Waterschap naar binnen kan worden geschoven, helpt daarbij ook.

Alsof het Waterschap daarvoor geen rekeningen stuurt naar de burgers. De enige burgers die daarvan gevrijwaard worden, zijn merendeels juist die burgers die in die Vrijheidswijk wonen. Van de besparing kunnen vast een hoop flessen schuimend afwasmiddel worden aangeschaft om regelmatig Water-speel-kunst schuimparty’s te organiseren. Ik verwijs alleen maar even naar het Mercuriusfontein of het fontein achter het station. Dat laatste fontein bevindt zich trouwens in een bedroevende staat en als dat de voorbode is van de staat van onderhoud van Water-speel-kunst gebeuren, moet je er niet eens aan willen beginnen.

Nu ben ik helemaal niet tegen Water-speel-kunst activiteiten, alleen getuigt de gekozen locatie van misplaatst sociaal geneuzel. In een grijs verleden heb ik een dergelijke constellatie al eens voorgesteld op de Tweebaksmarkt, maar gezien te ontwikkelingen op het Zaailand, is die locatie zelfs nog veel beter. De suggestie – wederom al zo oud als de weg naar Rome – om de markt te verplaatsen naar de Nieuwestad/Voorstreek, impliceert dat het Zaailand niet per definitie belegd hoeft te worden met stenen. Je kunt dan ook kiezen voor een parktuin, kijk maar eens bijvoorbeeld naar de Jardin Forum les Halles in Parijs.

Daar is een stadstuin gecreëerd met bomen, waterpartijen – gecombineerd met speeltuinen – bovenop een winkelcentrum annex parkeerkelder. Een dergelijke invulling strookt met het locale groenbeleid en heeft een enorme aantrekkingskracht. Op die manier beleeft elke Leeuwarder plezier aan het Water-speel-kunstwerk en voor €7 ton, kun je hoop tuin aanleggen. De gewenste – nogal dure – verdieping van het plein kan ook van tafel De aanwezige niveauverschillen kunnen probleemloos worden ingepast binnen de bedoelde stadstuin middels het creëren van verschillende watervalletjes. Het wordt tijd om eens buiten de zelf gecreëerde kaders te gaan nadenken, met een beetje creativiteit kom je een heel eind.

Piter Jelles

donderdag, januari 17th, 2008

De Piter Jelles krijgt een boete van € 244.000,- omdat de urennorm van 1040 is niet gehaald is. Eigenlijk is dat niet zozeer een boete maar een claim om teveel uitgekeerde gelden terug te halen onder het adagium van ‘Als u geen les geeft, heeft u geen geld nodig’. Nu is die norm van 1040 al een afrondingsverschil – in het bedrijfsleven is precies tweemaal (2080) van dat aantal de norm. Maar zelfs die helft, heet de voormalige SSG niet kunnen verantwoorden.

Althans heeft de onderwijsinspectie dat niet kunnen vaststellen. En daar ligt precies de crux. Door de wijzigingen binnen het onderwijssysteem is de registratie van aanwezigheid minstens zo relevant als de registratie van afwezigheid (absentenadministratie). Daar heb je tegenwoordig goede software voor én toeval of niet, die wordt nota bene door de marktleider ( Schoolmaster in Leeuwarden) gemaakt. Maar nee, eigenwijs zijn, staat klaarblijkelijk in de profielschets van de directie van de Piter Jelles. ‘Wij doen het anders óf beter óf niet …’

Quote Daarnaast is een nieuw administratief informatiesysteem @VO geïmplementeerd. In het vervolgtraject moet gewerkt worden aan hogere kwaliteit en verbeterde informatie die direct beschikbaar moet zijn voor het primaire proces.

Eén van de huidige directeuren van de Piter Jelles is jaren achtereen bezoldigd bestuurslid geweest van de zogenaamde gebruikersvereniging van deze doorstart van een – in de wortels al – defecte applicatie. Nadat CMG – inmiddels LogicaCMG – dit wangedrocht had overgedaan aan de blinden in scholenland, hebben deze nog jaren achtereen hun lidmaatschapsgeld aan de gebruikersvereniging overgemaakt. Dat zijn geen bijdragen geweest gelijk aan de bijdragen aan de plaatselijke Jeu de Boule club, je kunt er ook een grappige Skybox in de Arena van huren! Zelfs in vergelijking met de huur daarvan, is deze boete duur.

Uiteraard bestaat het primaire proces van een school simpelweg uit lesgeven. Daarbij is het best wel handig om te weten welke leerlingen je bij die les wel of niet mag verwachten. Ook kan het – voor dat primaire proces – handig zijn om de aan- of afwezigheid van die betreffende leerlingen adequaat te registreren. Wanneer je, na de fusie met de RSG, personeel tot de status van manager wilt promoveren, kan dat óók nog een noodzakelijk kwaad zijn.

Zo was er ooit een directielid van de latere Piter Jelles verantwoordelijk voor de ICT. Zij kon de F3 (Help) toets binnen WP blind bedienen. Dat de rest van de wereld inmiddels allang mee was gegaan in de vaart der volkeren, was aan deze dame voorbij gegaan. Het heeft er alle schijn van dat persoonlijke belangen samengegaan zijn met het volgende mislukte ICT project – nu binnen één van de grotere scholen in de stad.

Dan moet je alleen niet verbaast staan te kijken, wanneer een klassiek klassenboek, uiteindelijk €244.000 goedkoper geweest zou zijn. Droef is alleen dat er in het afgelopen decennium niets van geleerd is. Een aanpassing van de eerder genoemde profielschets ligt op zijn minst dan toch voor de hand …

Schoffel

dinsdag, januari 15th, 2008

Met een immer stijgende verbazing, las ik dat wethouder Florijn iemand vanuit de bijstandskaartenbak had verschoven naar de reïntegratie database. Gemigreerd naar werk …tuurlijk … De persoon in kwestie had op deze drop and drag actie 22(!) jaar mogen wachten en Florijn was er nog trots op ook. Je haalt er www.geenstijl.nl mee, zou ik vermoeden en jawel, mijn vermoeden was weer juist. Wij zijn hier een randdebiel en de rest doet gezelli mee.

Er zijn hier hele generaties, die nog nooit iets anders gedaan hebben, dan zich al dan niet virtueel, melden voor werk. In de rij staan voor het (digitale-)loket wordt in dit kader ook beschouwd als een soort bezigheidstherapie. Godzijdank houdt het reïntegratie gebeuren, drie psychologen achter de hand, voor je kan niet weten. Misschien kan ons negende wereldwonder de spychische druk wel niet aan. Dat wil Florijn niet op zijn conto hebben. ’s Ochtends wakker worden voordat onze nieuwe beweeg-neger op het beeld is, kan niet goed zijn voor de geestelijke gezondheid, per slot van rekening.

Toen ik – pak hem beet – twee jaar geleden voorstelde om gratis – arbo-verantwoorde – schoffels uit te delen, stond de wereld op zijn kop. In retrospectief kun je nu alleen nog maar concluderen, dat ons College mijn voorstel tot in detail heeft geëffectueerd. Wél vreemd was, dat er opeens een drietal auto’s bij moesten komen om de gestegen personele capaciteit van de groenvoorziening te vervoeren. Juist van PAL/Groenlinks verwacht je dan een voorstel met duurzame – Co2-neutrale – fietsen, voorzien van een tennisklem voor de mee te nemen schoffel.

Daarentegen kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat een deel van het gewenste effect teniet wordt gedaan, wellicht omdat de opper in de file stond – in zijn nieuwe door de gemeente verstrekte bio-blik. De eerste fase van het zo geroemde bos in Zuiderburen, zou in het vierde kwartaal van 2007 worden aangelegd. Of dat is wel een héél kleine fase, of de gemeente hanteert een andere kalender dan de Gregoriaanse. Feit is, dat het bos momenteel bestaat uit welgeteld 18 bomen. Dat je door de bomen het bos niet kunt zien, krijgt zo wel een heel flagrante betekenis.

Laten we het maar houden op voortschrijdend inzicht en bidden, dat dat inzicht ook nog ooit gaat leiden tot voorschrijdende actie. Anders zullen we dat voortaan ‘beter communiceren’.

Sociale woningbouw

maandag, januari 14th, 2008

De SP had recentelijk weer eens een constructieve bijdrage over een vermeend tekort aan sociale woningen in Leeuwarden. Dan zul je – zoals Bert Bisschop – terecht opmerkt, eerst de grootte van de doelgroep moeten bepalen (de minimissime) en daarvoor wordt het begrip toetsingsinkomen gebruikt. De hoogte van dat toetsingsinkomen is niet éénduidig bepaald, iedereen mag daar zijn eigen slinger aangeven en Leeuwarden heeft dat bepaald op €25.000,-. De fiscus gebruikt voor het toekennen van de huurtoeslag zelfs een nog hogere grens, namelijk €27.950,-. Zolang je in Leeuwarden maar minder verdient dan €1.929,- per maand heb je recht op een goedkope huurwoning. Bij deze definitie heb je daar dan uiteraard nooit genoeg van.

De SP wil dat zogenaamde toetsingsinkomen optrekken naar €33.000,- om daarmee te bereiken dat haar doelgroep een stuk groter wordt. Daarmee wordt iemand die een bovenmodaal inkomen heeft ( > € 30.000) gerekend tot de doelgroep die recht heeft op een woning uit de sociale sector. Met deze truc creëer je vanzelf een tekort aan sociale huurwoningen. Je kunt een vermeend tekort uiteraard ook oplossen door de vraag naar sociale huurwoningen in te perken. Zoals kameraad Bisschop dat treffend verwoord als ‘de armoede de deur uit’.

Jaarlijks trekken we om precies te zijn 596 nieuwe leden van de doelgroep naar Leeuwarden. Dat zijn dan 596 bijstandsuitkeringen en 596 woningen uit de sociale sector met 596 maal een grappige huurtoeslag. Dat is niet helemaal waar, want onder die 596 nieuwe Leeuwarders, zitten 180 zwervers, die per definitie van het begrip zwerven, geen beslag leggen op de sociale woningvoorraad. Het restant zijn voornamelijk ex-gevangenen – die laten in de Marwei een kamertje achter – en bijstandsmoeders uit de omringende kleine kernen. Dat is nog niet eens ‘de armoede de deur uit’, maar het creëren van nieuwe leden voor de Partij met tijd genoeg, om in verkiezingstijd ook het partijprogrammafoldertje achter de voordeur te deponeren.

Wanneer we daar nou eens een jaar of drie mee ophouden, hebben we opeens 1500 goedkope woningen in de plus. Met gespeelde verbazing komen onze vrinden erachter dat er voor een goedkope huurwoning wel 80 belangstellenden zijn en voor een woning waarvoor geen grappige huurtoeslag ligt te wachten slechts twee. Rara, hoe zou dat toch komen? De conclusie dat er dus te weinig goedkope woningen zijn, is in dit kader uiteraard juist. Zolang je maar genoeg geld erachteraan blijft schuiven, zal dat ook niet anders worden, dat heet nou ook marktwerking of meer eufemistisch ‘vraag creëren’.

De gezindte van onze burgemeester inschattende, gaat die zich tot het uiterste inspannen om broeder Bisschop ter wille te zijn. Ik wil daarbij alleen nog even de dames en heren salonsocialen wijzen op het blogje van onze burgervader www.ferdcrone.nl. Deze ‘eindelijk een nieuwe frisse website’ werd gelanceerd op zondag 13 mei 2007, de laatste bijdrage werd precies één dag later geplaatst, daarna werd het oorverdovend stil. Ter memorie, de ex-burgemeester Dales werd in zijn nieuwe job benoemd op 16 mei 2007. Zo snel kan het gaan, daar is helemaal geen vertrouwenscommissie voor nodig. De niet-PvdA leden van die commissie zijn willens en wetens allemaal bij de neus genomen. Het ‘herstel van de zeggenschap in de publieke sector’, houdt namelijk altijd op zodra de eigen beurs in het geding is.

Fietsbrug

vrijdag, januari 11th, 2008

Eén dezer dagen zal het College een beslissing nemen omtrent het zo verfoeide Oostergoplein-fietsbrug plan. Een plan waarin erkend wordt, dat er een probleem met het verkeer is, in Leeuwarden, maar vooronderstelt dat de fietser daar het meeste last van heeft. Tegelijkertijd wordt de bedachte overspanning van het van Harinxma kanaal beschouwd als een kenmerkende entréé van de Stad. Een nogal dure kunst met een grote K. Het gaat helemaal niet over het oplossen van een verkeersprobleem, het gaat over veel te grote ego’s, alles onder het mom van ‘comfort voor de fietser’. Dat klinkt lekker Co2 neutraal …dan zijn al die stilstaande auto’s zeker ook goed voor ons milieu.

De komende jaren moeten er in de Zuidlanden 6000 woningen bijkomen en die mensen gaan in de dromen van ons College allemaal op de fiets de stad in. Dream on. Er staan nu al 2.078 woningen te koop in Leeuwarden en laat dat nou precies het aantal woningen zijn wat in Zuiderburen gebouwd is. Tel daarbij op dat het voordeel van een Artist Impression is, dat je zeker weet dat het er zó in ieder geval niet gaat uitzien en die 6000 woningen zijn nog decennia ver weg. De gedroomde fietsertjes dus ook. Het is al tekenend dat er eerst een plan wordt gelanceerd en pas bij gebleken tegenstand alsnog een verkeerstelling wordt georganiseerd.

De bewoners, die de fietsbrug op twee hoog voor hun slaapkamer gepland zien, hebben uit wanhoop maar een alternatief plan voorgesteld. Niet de fietsertjes omhoog, maar omlaag, een halfverdiepte tunnelbak. Het enkel fatsoenlijk afstellen van de stoplichten kost geen €10 miljoen en kan dus geen oplossing zijn voor het vastlopen van het verkeer daar.

Ik voorspel nu maar vast dat daar géén tunnel gaat komen, waarbij de mesjoggene fietsbrug letterlijk wordt onderbouwd met argumenten als 1) een tunnel is te duur 2) een tunnel creëert een enge plek en 3) dan ligt het plein er zes maanden uit en dát kan niet. Stuk voor stuk kul argumenten, maar de PvdA heeft haar burgemeester, dus zal PAL haar brug hebben. Per slot van rekening doe je maar eens in de paar jaar mee en dan moet het wél wezen.

Prefab tunnelbakjes komen voor € 25.000 uit de fabriek, heb je er aan één niet genoeg, doe je er nog ééntje bij. Beide bakjes kunnen op een zondagmorgen in de zomervakantie even ingegraven worden, dus dat met een plein wat er maanden uitligt valt wel iets mee. Om de ego’s van de betrokkenen heel te houden, noemen we de linker het Piet van de Wal tunneltje en de andere wat mijn part de Ferd Crone passage. Dat zal ook wel weer karaktermoord zijn, een passage de stad uit met de naam van onze nieuwe burgemeester.

De heren komen er later dan vanzelf achter, dat de fietsbrug straks een probleem heeft opgelost, wat er in beginsel helemaal niet was. Het werkelijke probleem ligt namelijk bij de Hermesbrug en de Drachtserbrug. In plaats van jaren achtereen te onderzoeken om het onderzoeken, kan iedereen nu al dagelijks zien, dat we er niet in- of uit komen. En de oplossing is ook nogal eenvoudig, de geplande fietsbrug op het bestaande talud van de Drachtserbrug plakken en hoppa. Dan kunnen we allemaal tweebaans het dorp in en uit, de fietsertjes incluis.

Torpedanten

woensdag, januari 9th, 2008

Gisteravond had de Leeuwarder een kop in de krant staan met ‘Plan Zaailand een Debacle’, of iets in die trant. Vanmorgen werd dat op de Internetsite van diezelfde krant vervolgd met een gat in de begroting van de parkeerkelder ter hoogte van € 5 miljoen, wat na de middag al gegroeid was naar € 10 miljoen. Toeval of niet, ik had vorige week al voorspeld dat er een tegenvaller op de loer lag bij het leegscheppen van de huidige kelder en het bouwen van een nieuwe parkeerkelder. De tegenvaller wordt met het verstrijken der tijd alleen nog maar groter, al was het alleen al door de gestegen bouwkosten bij de opgelopen vertraging. Al met al gaat er nog wel een miljoen of 15 overheen komen, waarmee de overschrijding op het gehele plan – exclusief het Fries Museum – de 30% redelijk gaat naderen.

Nu ben ik een groot voorstander van het oplossen van problemen op het moment dat zij zich voordoen en niet van te voren al vervallen in het bedenken van allerlei mogelijke problemen. Hoe mooi – en nodig – het gehele plan ook is, hier is iets anders aan de hand. Hier zijn politieke tegenstanders opzettelijk en bewust uit de school aan het klappen om een door hen ongewenst plan te killen, voordat de uitvoering goed en wel op stoom gekomen is. De hoek waaruit deze paniekzaaierij komt laat zich gemakkelijk raden en het is bovendien niet voor het eerst dat deze hoek uit de school klapt. Eerder hadden wij al de het gesmoes over de verkiezing van de burgemeester.

Deze wijze van opereren – het via de achterdeur proberen te torpederen van een democratisch genomen besluit – getuigt om te beginnen niet bepaald van het vinden van constructieve oplossingen voor een gerezen probleem. Uiteindelijk zal het dan ook contraproductief blijken te werken, het plan Nieuw Zaailand gaat namelijk gewoon door. Het is nu zaak om genoeg middelen te generen om het plan dan ook volledig uit te voeren om zo te voorkomen dat we weer met een half uitgevoerd idee blijven zitten. Die grappen hebben we met dat stuk vergeten bouwgrond namelijk ook al eens eerder meegemaakt.

Je zou kunnen beginnen met het schrappen van de sloop van de zogenaamde bolling, €8 miljoen uitgeven om iets wat net staat, weer te vernietigen, heb ik sowieso al nooit begrepen. Verder kunnen we dat bezopen fietsplanbrug Oostergoplein gebeuren – wat door dezelfde torpedanten zo gewenst wordt – ook integraal overslaan en voilá, weer €10 miljoen op het kleed. Van die € 4,5 ton voor spaarlampjes voor minima kunnen de bomen op het plein betaald worden en zo komen we een heel eind. Het afschaffen van vrijstellingen Rioolbelasting, Hondenbelasting en OZB voor minima doen de rest. Kijk, dat is nou het mooie van Leeuwarden.