De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for november 16th, 2007

Fietsersbond

vrijdag, november 16th, 2007

Nu gaat de regionale afdeling van de fietsersbond – op uitnodiging – haar mening geven over het fietsbrugplan van de gemeente en dat is een bekende truc in politiek Nederland. Je lanceert een plan, schrikt van de reacties en gaat dan bij de voorstanders draagvlak zoeken. Aan het eind van de rit verwijs je naar de vele overleggen met maatschappelijke organisaties en in het geval van dit luchtkasteel, kom je tot de conclusie dat het initiële plan van bovenwijks maatschappelijk belang is. Timmeren dus maar …

Maar wat is mandaat van die fietsersbond eigenlijk? Die fietsersbond kent 145 lokale afdelingen, waarvan Leeuwarden er één is. Dat is dan ook direct de enige in Friesland en één van de zes afdelingen in Noord Nederland. Ter vergelijk, de Flevo polder alleen kent er al zes, de enige regio waar de fietsersbond nog minder leden heeft, is de Waddenzee.

De ledenvergaderingen van de lokale afdeling worden gehouden in het vergaderzaaltje van Tûmba. Nou ken ik dat zaaltje toevalligerwijze, en zelfs als je de leden van de fietsersbond zou kunnen stapelen, passen daar geen acht mensen in. Daarmee is het quorum ook nog eens ruimschoots gehaald. Het zijn deze zelfde acht mensen die ‘fietsers in de voorrang’ op minirotondes ook nog eens tot hun grootste succes rekenen. De extra slachtoffers nemen zij daarbij op de koop toe. Onwetendheid kan hen niet verweten worden.
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) pleit er daarentegen voor, fietsers op rotondes met vrijliggende fietspaden binnen de bebouwde kom juist geen voorrang te geven. … Fietsers in de voorrang betekent voor de Leeuwarder situatie enkele gewonden extra.
Let wel, deze quote komt van de site van diezelfde fietsersbond (www.fietsersbond.nl/fryslan), wetenschappelijk onderzoek wordt daarbij domweg door en voor emotie aan de kant geschoven én met de fietsbrug zal dat niet anders gaan. Tot zover dus het mandaat van maximaal acht welwillende vrijwilligers.

Eén van de veel gehoorde argumenten om op het Oostergoplein een fietsbrug aan te leggen – en ook onze fietsersbond vrijwilligers doen daar aan mee – is de verwachtte relatieve toename van de fietsverkeersdruk (ik bedenk dit soort prietpraat echt niet zelf, daar hebben we ambtenaren en vrijwilligers voor). Relatieve druk impliceert dat je weet hoeveel fietsers er nu over de brug komen, maar dat blijkt een idéé fixe.

Vorige week moest ik rond acht uur daar zelf langs en dat is – me dunkt – prime time. Rechts werd ik ingehaald door een eenzame fietser die zich voor het stoplicht voegde bij een tweetal andere exemplaren. De zorgvuldigheid gebiedt te zeggen dat ook aan de overkant een fietser voor het stoplicht stond te wachten. Met die fietsverkeersdruk valt het zo op het oog dus wel iets mee. Merkwaardig genoeg heeft de bedenker van dit plan eerst het plan gelanceerd en pas toen opdracht gegeven om eens te gaan tellen over hoeveel fietsertjes het nu eigenlijk gaat. Met recht het letterlijk onderbouwen van een vooringenomen conclusie.

Nu de fietsersbond blijkbaar gesprekspartner is voor de gemeente binnen dit kader, wacht ik met spanning de reacties van de overige spelers in het veld af. Wijkpanel Nijlân, Camminghaburen, Zuiderburen, Dorpsbelang Goutum/Swichum/Wirdum, ANWB, FOCWA, BOVAG en last but not least de vereniging voor Gehandicaptenbelangen. En laten we de ANBO (seniorenvereniging) vooral niet vergeten en uiteraard het CBR. Overdreven? Dat was het bij die minirotondes ook niet … daar is het niet anders gegaan.