De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for november 14th, 2007

Afwikkeling Stadsherberg Bellevue

woensdag, november 14th, 2007

Al tijden is er geneuzel over de hoogte van de schadeloosstelling die de gemeente moet betalen aan de Stadsherberg Bellevue aan het Olderhoofster kerkhof. Dat er überhaupt sprake is van een te betalen schadeloosstelling is op zichzelf al een overwinning, maar vastgestelde hoogte daarvan is beneden alle peil (€25.000). De ‘onafhankelijke’ commissie motiveert dit afrondingsverschil met een uiterst dubieus argument: ‘Bellevue zal worden gecompenseerd door hogere winsten in de komende jaren’.

Dit soort non-argumentatie laat zich het best vergelijken met de OZB kan wel omhoog, want u wordt de komende jaren genoeg gecompenseerd door de stijgende huizenprijs. De wethouder legt op deze manier beslag op toekomstig te verwachten resultaten van een private onderneming en effectueert op voorhand een vermoedde relatie tussen het resultaat van die onderneming en een zandbak van de gemeente. Dat een positief resultaat wellicht voornamelijk afhankelijk is van de kwaliteit van de ondernemer – en het feit dat die ondernemer zich 80 uur per week in de rondte draait – is opeens niet meer terzake doende. Alsof het schip met geld binnen waait, omdat de ondernemer niets meer doet. Leeuwarden gemigreerd in een Utopia van morgen.

Wij maken een mooi plein en daar kan de Stadsherberg mettertijd misschien van profiteren … soms. De verantwoordelijkheid voor het ontstaan van die schade wordt door de gemeente niet ontkend noch de hoogte daarvan. Elk weldenkend mens zou dan verwachten dat het een kwestie van aftikken is en verder vooruit kijken. Niet in Leeuwarden, hier wordt de individuele schade afgewenteld op de toekomst van die ondernemer. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, behalve bij wethouder Krol. Toch mooi om te weten.

Ongetwijfeld zal de wethouder refereren naar het onafhankelijke bureau wat deze idioterie aan het papier durft toe te vertrouwen. In werkelijkheid zal er wel heftig geleund zijn op dit kantoor, Houdringe Rentmeesters, zodat het zogenaamde onafhankelijk advies min of meer letterlijk overeenkomt met wat ervan verwacht werd. Dat was geen advies maar een dictaat van Krol wat op het briefpapier van Houdringe aan de gemeente geretourneerd werd. Per slot van rekening moeten er in de nabije toekomst nog heel veel adviezen worden uitgebracht inzake planschade claims en handel is handel.

Er zijn nauwelijks claims in die richting die gehonoreerd worden en die claims die (gedeeltelijk) gehonoreerd worden, moeten voor de helsdeuren worden weggesleept. Bewoners in Aldlan, het Stadhouderlijk hof en vele anderen kunnen daarover meepraten. De slachtoffers van de fietsbrug zijn bij deze alvast gewaarschuwd. In plaats van ruimhartig de consequenties te accepteren van het eigen beleid, worden slachtoffers naar de filistijnen geprocedeerd. Het kopen van een welgevallig advies is immers nog altijd goedkoper dan het beschermen van de eigen burgers tegen gemeentelijke ingrepen in de publieke ruimte. Dan is dat ook weer duidelijk …