De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for september, 2007

Fietsbrug Oostergoplein ?

zaterdag, september 29th, 2007

Wie vandaag de site van de gemeente Leeuwarden bekijkt, kan zelf constateren dat de lange termijnvisie beperkt blijft tot een scope van drie dagen. Als eerste wordt genoemd de agendacommissie van woensdag aanstaande, waar gemakshalve de raadszitting van komende maandag maar even wordt overgeslagen.

Als tweede topic wordt Leeuwarden als voorbeeld gemeente aangehaald voor beleidsmakers in het gehele land(?) Met dat land zal dan wel Botswana of Zimbabwe bedoeld zijn, zeker gezien in relatie met het onderste topic. Als onderste topic wordt genoemd de fietsbrug op het Oostergoplein – voorzien van een vraagteken.
Is 25 sept. in college besloten, maar tot 27 sept. (overleg bewoners) niet openbaar. Niet iedereen zal blij zijn met deze keuze. Omwonenden, met name aan de Verlengde Schrans; de fietsbrug loopt door tot voor de woningen.

In het programma van eisen worden een aantal technische, stedenbouwkundige en financiële randvoorwaarden omschreven (o.a. maximale kostprijs). Ontwerpen die niet aan de randvoorwaarden voldoen, zullen ook niet openbaar gemaakt worden en niet voorgelegd aan de commissie van deskundigen.
Hier staat dus, dat het linksom of rechtsom doorgaat – alternatieven maken we niet eens openbaar – maar dat gaan we lekker niet aan de bewoners vertellen. Voor de sjeu gooien we er nog een informatieavond tegen aan – en daarin beloven we dat er nog powerpoint presentatieplaatjes gaan komen. Dan houden we iedereen wel in zijn hok. En zo geschiedde afgelopen donderdag. De getoonde situatieschets had zomaar verward kunnen worden met een aanvalskaart van de Duitsers.

Komend vanuit de Zuidlanden gaat comfort voor de fietser boven alles. Waar heb ik die eerder gehoord? De fietsers krijgen zoveel comfort dat er zelfs een minirotonde op de fietsbrug wordt aangelegd, helemaal voor de fietsertjes zelf. De bewoners in de Verlengde Schrans kunnen straks vanuit hun slaapkamer de fietsertjes ’s ochtends toezwaaien. Mits goed geluimd, kunnen die fietsertjes dan comfortabel terugzwaaien.

Voor dit plan is zo’n €9 miljoen euro vrijgemaakt. Het dogma dat bewoners vanuit de Zuidlanden de auto moeten laten staan is kinderlijk naïef en naïviteit mag per slot van rekening wat kosten. Wellicht is het de wethouder ontgaan dat wij in Zuiderburen nog een ongebruikte fietstrap overhebben, die volgens diezelfde wethouder overigens wél aan alle normen voldoet. Toch een stuk goedkoper.

Met die negen miljoen Euro houdt het niet op. Daar mag nog een derde bij opgeteld worden, al was het alleen maar om de planschade claims van enige tientallen woningen te dekken. Het kan natuurlijk zomaar, dan onze wethouder van financiën, deze fietsbrug een zodanige esthetiek toebedeelt, dat er baatbelasting geheven gaat worden bij de bewoners aan de Verlengde Schrans. Naar analogie van de baatbelasting voor de ondernemers links en rechts van de Chinese glij-keitjes.

Al met al een straal bezopen plan, waarvan je mag aannemen dat zelfs de beleidsmakers uit Zimbabwe, dit niet serieus genomen hebben. Ik zelf moest ook eerst op de kalender kijken of het niet stiekem 1 april geworden was.

Kerstdorp

vrijdag, september 28th, 2007

Ergens vorige week was ik voor een boodschapje bij de Miro, alwaar mij de gelegenheid geboden werd alvast de kerst CD aan te schaffen die een tiental bewoners van de Wielenpôlle gemaakt hebben. Dat alles in het kader van het project Doen! voor het bedrag van €13.600,- waarmee de ‘sociale herovering’ van de Wielenpôlle’ gestalte moet krijgen. Je vraagt je af of mischien niet eerst ergens het gezond verstand moet worden heroverd.
Vanaf 6 december 2007 zal de Leeuwarder wijk De Wielenpôlle helemaal in de kerstsfeer zijn. Het jaar 2007 staat in het teken van het opwaarderen van de buurt en de wijkbewoners hebben met elkaar plannen bedacht om de leefbaarheid in de wijk te vergroten, zoals dit fenomenale kerstdorp.
Heel de Wielenpôlle wordt dus volgehangen met kerstverlichting, gelardeerd door kerstliederen, waaronder onvermijdelijk het bij de Miro aangeboden exemplaar. Dat geheel wordt verder voorzien van een gesubsidieerde kerstsloterij waarvan de opbrengst naar het Kankerfonds gaat. Goed doel, daar niet van, maar waarom moet dat via gesubsidieerde feestverlichting en een singasong CD’tje?

Opvallend is verder, dat het juist de Wielenpôlle is, waar PAL/Groenlinks het merendeel van de beruchte energieboxen (t.w.v. €50.- per stuk) gratis wil uitdelen. Zo’n beetje de enige locatie die gedurende de kerst vanaf de maan herkenbaar te aanschouwen zal zijn. Bij de energiebesparingtips van de NUON staat de kerstverlichting op nummertje 5. Tegelijkertijd spreekt het college uit, uitermate tevreden te zijn over de voortgang van het project Doen!

Het kerstdorp zal op 6 december door wethouder Sluiter geopend gaan worden (18:00 uur), waarna de opbrengst van de loterij op 11 januari 2008 overgemaakt gaat worden aan het kankerfonds. Als we nu eens dit kerstdorp gewoon zouden vergeten en de besparing op CD’s, feestverlichting, energieboxen en energie eens direct zouden overmaken naar het goede doel, dan levert dat levert dat zomaar €25.000,- op. Dat kon wel eens veel meer zijn, dan de opbrengst van de te houden loterij.

TMC

donderdag, september 27th, 2007

Leeuwarden moet brullen, zo luidde één dezer dagen een kop in de Leeuwarder Courant. Bedoeld werd dat er best meer lawaai gemaakt mocht worden over wat Leeuwarden al met al te bieden heeft én dat in dit kader lawaai niet beperkt moest blijven tot de zoveelste slogan. In Den Haag staat Leeuwarden momenteel bekend als dumpplaats voor uitgerangeerde tweede kamerleden, dus daar valt wel iets voor te zeggen.

Elk gehucht in Frankrijk met 300 inwoners of meer, staat langs de Autoroute vermeld met een groot bord ‘Centre Medieval’, in Duitsland kom je elke 10 kilometer een bord tegen met ‘Historische Altstadt’, en zelfs in Friesland staat het buurtschap De Valom, bekend om haar open vaarverbinding met de Atlantische Oceaan. Zo’n bord helpt dus en wat voor een bord heeft Leeuwarden langs de A32 staan? ‘Leeuwarden werkt aan bereikbaarheid’. We brullen dus wel, maar de verkeerde kant op.

Wil je versterkt overkomen en toch aan bereikbaarheid blijven werken, zul je creatiever moeten zijn dan een ander. Kan dat? Ja dat kan en ook nog wel zonder buitenissige inspanningen. Bewoners zelf weten al niet meer hoe ze moeten rijden om ergens te komen, laat staan die paar bezoekers die de moeite nog wel nemen. En als de enige Spaanse toerist dan in ons dorp is, rijdt die zich te pletter op de Harmonie rampalen. Over gastvrijheid gesproken.

We hebben dus een bereikbaarheidsprobleem, maar we hebben ook een lokale radio, te weten radio Mercurius. Wat we niet hebben is TMC (Traffic Message Channel of Traffic Management Control), een signaal wat via de radio alle afsluitingen, opstoppingen, mist- en gladheidwaarschuwingen aan de automobilist doorgeeft. De meeste moderne navigatie apparaten kunnen tegenwoordig TMC signalen gebruiken om routes automatisch opnieuw te berekenen en een aantal landelijke radiostations geven deze meldingen dan ook door. Alleen zitten daar – bijvoorbeeld – de Harmonie rampalen niet bij.

Het is technisch geen enkel probleem om alle lokale afsluitingen en weg werkzaamheden via radio Mercurius en TMC door te geven aan plaatselijk ontvangende navigatie systemen. Het bordje ‘Leeuwarden werkt aan bereikbaarheid’ kan dan vervangen worden door een bord ‘Leeuwarden, Historisch Centrum’ en TMC zorgt ervoor dat je er dan ook aankomt. Al met al nog een stuk goedkoper ook, dan al die rampaal slachtoffers, schadeloos te moeten stellen.

Diefstal

dinsdag, september 25th, 2007

Gisteravond was het weer raak, de commissie Bestuur en Middelen. Als eerste onderwerp was daar het opiniërend gewauwel over het actieplan Klachtwijken. Wethouder Sluiter wist daar te melden dat de raad toch geen formele bevoegdheid had daar iets van te vinden en dat vanwege het tempo, de commissie in eerste instantie maar overgeslagen was. Het zal je maar gezegd worden. Alle vragen met betrekking tot dat actieplan werden op zijn Sluiters afgedaan als zijnde uitvoeringsdetails.

Het grootste gotspe was toch wel weer wethouder Waanders, daar waar het de grondexploitatie van Zuiderburen betrof. Eerst moet er bezuinigd worden, zodat op elke postzegel snippergroen een woning ingetekend wordt. In totaal is het aantal woningen in de loop der tijd verhoogd van 1500 naar 2000 of te wel 25% – eufemistisch verdichting genoemd. Vervolgens wordt geconstateerd dat we toch wat te enthousiast hebben geoptimaliseerd, er is zo’n 4 miljoen euro over!‘Dat geld terugstoppen in de wijk, ongedaan maken van bezuinigingen, dat is de wereld op zijn kop, bovendien is dat geld nodig voor infrastructurele aanpassingen’.
Die infrastructurele aanpassingen bestaan uit de aanleg van zo’n chaos-rotonde en de aanleg van 40 parkeerplaatsen voor de juffen en meesters van het nieuwe schooltje. Dat is dan €100.000,- per parkeerplaats en zo begint de aanleg van twee parkeerplaatsen de bouwkosten van een gemiddelde woning in Zuiderburen aardig te benaderen. Je moet wel durven.

Samengevat wordt er in beginsel veel te veel bezuinigd op de uitvoering van de ‘Artist Impressions’, zoals die aan de inwoners van Zuiderburen vanaf 1998 zijn verkocht. Vervolgens wordt dat surplus niet gebruikt om bezuinigingen ongedaan te maken zoals het alsnog aanleggen van beloofde – en betaalde – fietspaden, bruggen, bomen en bos, pontje, hellingbaan etc. etc. Eigenlijk zijn de bewoners van Zuiderburen een stelletje sukkels, je hoeft geen visionair te zijn om te kunnen voorspellen dat Waanders zo met haar inwoners om zou gaan.

Het enige waar Waanders heel sterk in is, is het achteraf aanpassen van het bestemmingsplan aan de gerealiseerde werkelijkheid. Door de vereniging van eigenaren zijn spijkerharde – en ondertekende – afspraken gemaakt met de gemeente, daar waar het de aantallen woningen betreft. Circa 1900 stuks én dat is iets anders dan ongeveer 2000. Eenzijdig worden die afspraken nu gebagatelliseerd om de pot te spekken voor leuke linkse dingen.

Deze wijze van gemeentelijk opereren is niet de wereld op zijn kop, het is gelegaliseerde diefstal, een soort politieke fraude over de ruggen van de bewoners van Zuiderburen. Om vervolgens dan te besluiten met een conclusie dat Zuiderburen volgend jaar is voltooid, is nogal prematuur. Voltooid is dan slechts het overhevelen van de verkoop-opbrengsten naar de algemene middelen van de gemeente. Deze muis gaat zeker nog een staart krijgen.

Activeringspremie

maandag, september 24th, 2007

Vorig jaar ergens, is de activeringspremie afgeschaft, de premie die bijstandsgerechtigden kunnen ontvangen wanneer zij de bijstand binnen zes of 12 maanden verlaten. In een iets gewijzigde vorm is de activeringspremie nu gewoon weer terug. Wanneer je een gelijksoortige premie voor asielzoekers zou introduceren, ben je opeens een fascist, maar voor bijstandsgerechtigden, is het sociaal.

Voor de regeling is in totaal €750.000,- euro vrijgemaakt welke maximaal te verdelen valt over de 2.057 cliënten. De rest van het bestand sociaal zwakkeren heeft geen sollicitatieplicht om diversiteit aan redenen, uiteenlopend van ‘ik heb jonge kindertjes’ tot en met ‘werken is een uitvloeisel van deze asociale maatschappij’.

De cliëntenraad is vervolgens pissed dat de activeringspremie niet automatisch ambtshalve wordt uitgekeerd, maar moet worden aangevraagd. Dan blijft de formulieren brigade ook weer gezelli bezig, maar gelukkig wel middels een uiterst eenvoudig formulier. Wilt u €750,- euro ontvangen ja/nee, svp doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik snap prima, dat het belonen van mensen die niet (meer) gebruik maken van de bijstandsfaciliteit, economisch verantwoord is. Wat ik minder begrijp is dat dat altijd eenzijdig middels belonen moet, Pavlov werk namelijk twee kanten op. Daarmee wordt een aanzuigende werking van al dit soort cumulerende regelingen structureel ontkend. We stimuleren ons een ongeluk en steeds vaker ook inwoners uit de omliggende dorpen.

Ah, in Heerenveen krijgt u eerst een overall? Uiteraard hebben wij daar begrip voor, hier is uw woning en uw uitkering en o ja, het telefoonnummer van de formulieren brigade. Doen we er ook nog een pen en een sticker bij, kijk: ‘Dat is het mooie van Leeuwarden’.

Wanneer het college herinnerd wordt aan de in het college programma opgenomen onderzoek naar een vestigingsvergunning, geeft niemand thuis. Wanneer er vanavond een collectant bij mij voor deur staat om even €18,75 te incasseren voor mijn bijdrage aan deze regeling, ben ik ook even niet thuis.

Deltaplan

donderdag, september 20th, 2007

De hoeder aller minima, Dhr. Benhammed (PvdA) vraagt weer eens de aandacht voor de arme mensen. Nu moet er onder de noemer Deltaplan armoedebestrijding door wethouder Florijn de volgende nota opgesteld worden, alsof alleen kwetsbare groepen bij een overstroming natte voeten krijgen. Wouter heeft volgens mij nog wel een kistje over, gaan ze daar op staan. Ik word zo moe van al die bomen met plasticje voor, achter en een ringbandje, die generaties lang in de rechter bovenla blijven liggen.

Bovendien heeft de term Delta nog een tweede betekenis, namelijk het verschil tussen norm en uitkomst. Daarvoor moet je uiteraard wel de les verzamelingenleer gevolgd hebben, groep acht, lagere school. Als je dan toch zo nodig weer een boom wilt vellen onder de noemer Deltaplan, stel dan een nota ‘armoede-val-nota’ op, zodat voor iedereen eens inzichtelijk wordt dat het probleem niet bij de zogenaamde armoede licht maar bij al die inkomensaanvullende prietpraat. Het erkennen van dat probleem is namelijk al de helft van de oplossing.

Maar nee hoor, wat doet onze buitengewoon gewaardeerde casemanager van de sociale dienst;
… eventueel het verhogen van inkomensgrenzen (om de armoedeval op een hoger inkomensniveau minder pijnlijk te maken) en koopkrachtgarantie …
Mohammed, ter herinnering hierbij de score van de laatste zes maanden (niet limitatief en zonder project Doen! en klachtwijken);
72 – Kledingbank
73 – Sportkleding armlastige kinderen (€ 225,-)
74 – Goederenbank
75 – Kinderopvang mantelzorgers
76 – Zwemvangnet regeling
77 – Vrijstelling hondenbelasting
78 – Inkomensafhankelijk kinderbudget
79 – Inkomenssubsidie voor alleenstaande ouders die in deeltijd gaan werken (Wet Vazalo)
80 – Gratis BNG bankpas
81 – Stimuleringspremie voor bijstandsgerechtigden die binnen zes maanden de bijstand verlaten
82 – Cursus Fries voor minima (voorstel SP ivm taalbeleid)
83 – Inkomensafhankelijke kindertoeslag (voorstel minister Rouvoet)
84 – Vergoeding kosten schoolreisjes en boeken (Stichting Leergeld)
85 – Formulieren brigade (van jezelf)
86 – Borgstellingkrediet voor startende ondernemer vanuit een uitkering (€31.500,-)
87 – € 225.000,- om 8 bijstandsvrouwen een eenmanszaak aan huis te laten beginnen
88 – Inkomensafhankelijke renteloze lening voor starters op de woningmarkt.
89 – Subsidie cursus Tarotkaartleggen en Horoscoop lezen
90 – Goedkope persoonlijke lening bij de Gemeentelijke Krediet Bank
91 – Inkomensafhankelijke eigenbijdrage AWBZ, WMO, Thuis- en wijkzorg
92 – Inkomensafhankelijke arbeidskorting

Tegelijkertijd kan McDonalds Goutum geen medewerkers vinden die om 7.00 ’s ochtends willen beginnen, per slot van rekening moet je dan met je gesubsidieerde strippenkaart al om halfzeven bij de bushalte staan. Hoe zou dat toch komen? Het liefst zou Mohammed deur aan deur aanbellen om de centjes door de brievenbus te duwen. Dan moet je niet voor 10.00 aanbellen, want dan worden de cliënten wakker. Het enige wat nog net niet gesubsidieerd wordt, is een wekker, alhoewel … bijzondere bijstand(?)

Ik kan niet anders, dan dit naliefe gedrag van dhr. Benmhammed associëren met Ikea: Papa en mama van Mohammed, wil iemand Mohammed ophalen uit het kinderparadijs.

Burgemeester

zaterdag, september 15th, 2007

Ferd Crone moet Leeuwarden als nieuwe burgemeester in de vaart der volkeren vooruit helpen. Dat gaat goed komen volgens Jelmer Staal (PvdA), want deze ex-vakbondsleider en ex-voorzitter van een studentenvakbond(?) heeft het 06 nummer van Al Gore. Als Ferd nummerherkenning aan heeft staan, neemt Al direct op, per slot van rekening zit Ferd nu in het centrum van de macht. Maar goed, we zullen zien. Het gaat er niet om wie je bent, het gaat om wie je kent.

Onze nieuwe burgemeester had eerder zijn zinnen gezet op de functie van staatssecretaris en dan nog bijvoorkeur van financiën. Door zijn eigen partij (PvdA) werd dat voorkomen en als verdere politieke groei binnen een kabinet niet meer mogelijk is, wordt je burgemeester. Zo werkt dat. Dat verklaart ook waarom onze lokale PvdA politici zich onder druk hebben laten zetten door het Haagse politbureau en hoe GroenLinks als kinderwagentje achter de mama-fiets meegesleurd wordt.

De rest van de vertrouwenscommissie – dus ook de SP – stond achter de kandidatuur van Arno Brok (VVD) en nu de burgemeester van Sneek. Arno is een hier woonachtige (nieuwe) Fries, voormalig wethouder van Leeuwarden en uitmuntend bestuurder. Overigens niet alleen in het bezit van de 06 van Al, maar ook van Angela Merkl wat voor Leeuwarden – me dunkt – toch relevanter is.

Domweg doordat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de lokale PvdA niet één maar zelfs twee restzetels wist te bemachtigen, is de keuze voor Ferd Crone er met de kleinst denkbare meerderheid – en in afwijking van het advies van de vertrouwenscommissie – doorheen gedrukt. Daarmee heeft het dictatoriaat van het lokaal linkse geloof, de stad weer eens géén dienst bewezen.

Deze minachting voor mede stadsgenoten – ook al zijn die van een andere politieke kleur – laat zich enkel verklaren door verborgen persoonlijke politieke ambities. Waarschijnlijk hebben wij weer een tweetal wethouders met een zelfde partij-achtergrond als onze nieuwe burgermeester, die zelf hogerop willen. Waanders was al eens kandidaat voor de 2e kamer, maar een zestigste plaats op de lijst was haar te weinig. Zou ze het trouwens wel gedaan hebben dan had ze er nu ingezeten en zouden wij wellicht geen afdankertjes uit haar club moeten accepteren. Iedereen gelukkig.

Of Ferd Crone nu wel of geen goede burgemeester is of wordt, doet niet eens ter zake. De opstelling van de lokale PvdA doet een verborgen agenda vermoeden en uiteindelijk komt die bal een keer terug. Bij deze, in ieder geval de felicitaties aan onze nieuwe burgervader, hij kan er per slot van rekening ook niets aan doen.

Rally

vrijdag, september 14th, 2007

Ben je een paar dagen het dorp uit, rijdt nummer 21 op de Ruiterskwartier rampaal. Afrondingsverschillen daargelaten, zitten we nou op een gemiddelde van één slachtoffer per week. Ik hoor wethouder Krol nog zeggen: ‘Nog drie ongelukken en dan houden we ermee op’. Die drie ongelukken hebben we nou, maar houdt Krol er ook mee op. Nee, hij heeft met de dobbelsteen van Marga gegooid en verrek … het is een zes, ‘er is een gewijzigde situatie’. Het leek er even op dat de dobbelsteen op vijf zou vallen ‘we hebben last van voortschrijdend inzicht’. Na het volgende ongeluk wordt het geheid een één: ‘Lessen voor de toekomst’.

Ik ben een paar dagen wezen rally rijden, de weg zoeken, op tijd rijden en onderweg puzzelen. Het missen van een bordje levert strafpunten op. Het was voor mij de eerste keer, maar ik durf wel te stellen dat ik daarvoor eigenlijk Leeuwarden niet hoef te verlaten. Je voortbewegen in ons dorp is eigenlijk één grote rally met een dagelijkse frequentie.

Wanneer de VVV op strategische punten een puzzelvraag stelt, hebben we een toeristische attractie van formaat erbij. Ideetje Menno, de Ljouwerter Touring Trophy met bijvoorbeeld het Waagplein als eindpunt? Wat Werkacademici voor de tijdcontroles zijn vast ook wel beschikbaar. Elke deelnemer begint al met 50 strafpunten door het missen van het bord Stadion op de Drachtsterbrug (wedden dat nog nooit iemand dat bord gezien heeft) en het bordje ‘Hondentoilet’ bij de museum haven. De ‘flaneerboulevard’ daar, is één grote glijbaan. De graffiti op de Drachtsterbrug is niet te missen, dus daar maak je dan de bonusvraag van.

De zes aan te schaffen auto’s (€220.000) voor 24 schoffelende academici, kunnen helaas niet als bezemwagen ingezet worden. De heren hebben wel schoffels, maar geen bezems bij zich, daar zijn de heren niet voor opgeleid. Waarom er trouwens geen zes fietsen met een tennisrack klem aangeschaft kunnen worden (daar past zo’n schoffel prima in) is mij een raadsel en is bovendien volledig in tegenstrijd met de ‘ga toch op de fiets’ wens van het college. Enfin, je draait je even om en er verandert niets.

Maxima schooltje

vrijdag, september 7th, 2007

De afgelopen dagen werd er regelmatig melding gemaakt van vandalisme bij de bouw van het nieuwe Maximaschooltje in Zuiderburen. De oplevering en dus de ingebruikname van dat schooltje zou door de vernielingen – ter waarde van €50.000,- (!) – vertraagd zijn én dat is dus flauwekul. Het zal best zijn dat het herstel van gepleegde vernielingen wat extra tijd kost, maar de werkelijke oorzaak van de vertraagde oplevering ligt ergens anders.

Om te beginnen was de geplande oplevering in september natuurlijk al rijkelijk optimistisch. Ieder weldenkend mens had kunnen inschatten dat opening na de kerstvakantie reëel zou zijn, elke dag eerder is meegenomen. De vertraging ligt deels in een paar ‘onwerkbare dagen’ maar veel meer in het niet – of te laat – aanvragen en toekennen – van de benodigde vergunningen. Dat de vrachtwagen met heipaaltjes arriveert én vervolgens rechtsomkeert maakt, omdat de gemeente verzuimd had de skatebaan tijdig te verplaatsen, is ook niet echt bevorderlijk voor het tempo.

Het aanrichten van vernielingen mag niet en je vraagt je af wat de lol daarvan is. Kapotte ruiten en trappen, verf over de nieuwe vloerbedekking en het slopen van de binnenwanden. Anderzijds had de bouwer zich kunnen realiseren dat een hekwerkje van papier-maché vernielzuchtige jeugd niet buiten de deur houdt. Zeker niet, wanneer je je realiseert dat de nieuwe school afgelegen en naast het speelveld ligt. Een paar bouwlampen en een viertal webcams hadden een hoop schade kunnen voorkomen.

Ik wil vandalisme niet goedpraten, maar de waarheid gebiedt te zeggen dat er in Zuiderburen nou niet bepaald veel te doen is voor de jeugd. De Jopla is door gewijzigd beleid afgeschoten en vervangen door een Dugout. Die Dugout is blijkbaar zo transparant, dat die onvindbaar geworden is.

Nu zitten er circa 1200 kindertjes op het schooltje in de leeftijd vanaf 4 jaar tot en met 12. Over 8 jaar zijn er dus 1200 mensen in de leeftijdscategorie 13 tot en met 20 jaar. 1200 mensen die zich voor een deel kapot vervelen en er kan nog veel meer stuk dan alleen een schooltje in aanbouw. Nog een reden om de wijk op tempo af te maken. De bouw van het wijkcentrum moet nog beginnen, vrijwel naast het nieuwe schooltje …

Ik hoop dat de vandalisten de rekening van de schade gepresenteerd krijgen, maar de gemeente mag de handen ook wel deels in eigen boezem steken. Het is niet als donderslag bij heldere hemel, dat er nu geconstateerd wordt dat het jongerenwerk in Zuiderburen een beetje meer mag worden ondersteund. De komende jaren zal dat alleen maar meer moeten worden.

Alles voor het milieu

woensdag, september 5th, 2007

Vanmorgen was het raak in Zuiderburen bij het schooltje. Binnen twee weken na de start van het nieuwe schoolseizoen, lag het eerste fietsertje gekanteld bij de minirotonde. Dat is zo’n omgebakken rotonde, waar fietsers voorrang hebben gekregen, want dat is goed voor het milieu. Het kan dan wel goed zijn voor het milieu, maar het is slecht voor het betreffende fietsertje. Alleen daar ligt blijkbaar geen prioriteit. De tientallen auto’s die dagelijks voor die rotonde met ronkende motor staan te wachten zijn trouwens ook uitstekend voor het milieu. Maar goed, dit was nummer één en velen zullen er nog volgen.

Al eerder heb ik opgemerkt, dat het ombakken van de minirotondes in Zuiderburen een slecht plan is. Geen van de omwonenden is wat gevraagd, zowel de vereniging van eigenaren als de verkeerscommissie Loopt! zijn domweg gepasseerd. Verzoeken om overleg worden genegeerd en toezeggingen om het verkeersplan opnieuw te beoordelen worden niet nagekomen. Zie hier, het resultaat. Nu nog wat materiële schade en een schaafwond, wellicht morgen erger.

Formele bezwaren om dit soort voorzienbare ongelukken te voorkomen, worden afgedaan met ‘bewoners hebben geen rechtstreeks belang’ en verder gelardeerd met een arrest van de Hoge Raad. De inhoud van het arrest waar naar verwezen wordt gaat over wadlopers en de Waddenzee. Ik heb de minirotondes in de Waddenzee nog niet kunnen ontdekken, maar wat niet is, kan nog komen.

Je vraagt je in alle arremoede wel af, als de bewoners al geen rechtstreeks belang hebben, wie dan nog wel …Misschien moeten we die vier zwanen die daar regelmatig oversteken eerst leren lezen en schrijven. Wordt er eens een keer zo’n beest platgereden, hebben we morgen een wildviaduct. Een verkeersoplossing, waarbij we geen kindertjes van het wegdek hoeven te pellen, is blijkbaar te moeilijk. Alles voor het milieu …