De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus 30th, 2007

Het is weer lente in de ogen van de SP fractie-assistente ..

donderdag, augustus 30th, 2007

De fractie assistente van de SP (Astrid van der Berg-Dijkstra) had de volgende reactie op mijn bijdrage van gisteren, waarin ik mij verbaas over het gebrek aan daadkracht bij het incasseren van geconstateerde bijstandsfraude.
Betreffende de uitkeringsfraude – waarom wordt er altijd zo streng gedaan tegenover de mensen aan de onderkant van de samenleving? Zie bouwfraude etc. Daar werden slechts een aantal bedrijven bekeurd en kwamen met een lachertje weg. Pak dat maar eens strenger aan!Blijkend deze reactie, heeft Astrid niet helemaal goed gelezen of in ieder geval niet goed begrepen waar het nu over gaat. Dus hierbij nogmaals.

Volgens de monitor van de gemeente Leeuwarden van april 2007 moet er nog €11,5 miljoen geïncasseerd worden van (ex)bijstandscliënten, waarbij de monitor zelf omfloerst aangeeft dat de feitelijke terugbetaling van dat bedrag twijfelachtig is. Hoe de schuld ontstaan is, wordt weliswaar niet expliciet aangegeven, maar dat het niet allemaal leningen voor startende ondernemers zijn, ligt voor de hand. Mocht dat wél het geval zijn, dan zouden er in ons dorp zo’n 450 voor zichzelf startende (ex)bijstandscliënten zijn, met een dermate slecht ondernemersplan, dat geen bank deze wil financieren. Het zou kunnen, maar ik heb zo mijn twijfels.

€11,5 miljoen … én dat is meer dan de stand van de algemene reserve op dit moment. Het bedrag wat uiteindelijk niet door de doelgroep geretourneerd wordt, wordt op die reserve afgeboekt. De facto is de algemene reserve per saldo op dit moment dus nihil, zij het dat de feitelijke afboeking nog niet heeft plaatsgevonden. Je zou dat – op zijn charmantst gesteld – toch een financiële tegenvaller kunnen noemen.

Omgekeerd gesteld, wordt de complete algemene reserve tegen 0% nu uitgeleend aan frauderende bijstandscliënten én doet de gemeente nou niet bepaald haar best om dat geld alsnog op het kleed te krijgen. Het getuigt van een onbedoelde filantropie, waar menig goed doel om staat te smachten. Alleen fraudeurs zijn géén goed doel, net zo min als bouwfraudeurs dat geweest zijn. Zij hebben de rekening wél gewoon moeten voldoen.