De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus 29th, 2007

Bijstandsfraude

woensdag, augustus 29th, 2007

Harry van der Molen (CDA) kwam er na een bezoekje aan de sociale dienst achter, dat frauderende bijstandscliënten slechts gedurende drie jaar het bijeen gefraudeerde, terug hoeven te betalen. Het meerdere wordt kwijtgescholden én daarmee is jatten van de bijstand nóg goedkoper dan www.lenen.nl.

Gefeliciteerd Harry, met deze onverwachte blik op de werkelijkheid. Dan heb ik nog een paar wetenswaardigheidjes voor je. Schulden aan de belastingdienst worden nooit kwijtgescholden én voor schulden aan het CJIB geldt een regeling van maximaal 63 maandelijkse gemakkelijke gelijke termijnen. Eén keer foutparkeren kost daarmee €0,79 eurocent per maand, dat geeft meneer Wehkamp – en alle andere normale schuldeisers – ruim de tijd, om te leren fluiten op twee vingers … naar de centjes.

Florijn roept dan nog iets van ‘Misschien moeten we er maar een incasso bureau op zetten’. Mijnheer Florijn, wanneer een ondernemer zijn rekening twee dagen te laat betaald, staat dat incassobureau al op de stoep. We hebben nota bene het best geoutilleerde staatsincasso bureau om de hoek staan.

Even voor de volledigheid; Sociale zaken heeft volgens de jaarrekening van de gemeente 2006 nog €11,5 miljoen te vorderen van (ex)bijstandscliënten. Monitor april 2007 – het Poen Pleite statement van het jaar;
Het gegeven dat het om vorderingen gaat op uitkeringen die al beëindigd zijn (€7,5 miljoen!), maakt het des te interessanter om te monitoren hoe het gesteld is met het binnenhalen van de vorderingen. Deze kunnen dus ook niet worden ingehouden op de uitkering ……
De leukste opmerking van Harry vond ik wel de reactie op het voorstel van de NLP om de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders eindelijk eens in te gaan trekken. ‘Het staat bijstandsmoeders toch vrij om niet niet te solliciteren’. Ik moest ook tweemaal lezen, maar het staat er echt!

Tring …. Hé Mohammed (Benmhammed, PvdA), wij hier? Die superman outfit staat je schattig … zeker van de formulierenbrigade? Harry, heb jij mevrouw wel even uitgelegd dat wanner zij drie jaar niet solliciteert, zij recht heeft op de langdurigheidstoeslag? Verrek Mohammed, je hebt gelijk … even mijn zijden handschoentjes aantrekken, die kleuren zo lekker bij jouw pakje …

Geweldig, de wereld op zijn kop. Harry, het staat bijstandsmoeders net zo vrij om een bijstandsuitkering te weigeren. Je mag van mij tot je 80ste op je (klein-)kinderen passen, maar alleen wel voor eigen rekening en risico. What is next?

Maar meneer de ambtenaar, ik beschouw mijn honden ook als kinderen én die moeten ook driemaal daags uit. Solliciteer ik al drie jaar niet, maar geen Mohammed in een superman pakje gezien. Of moeten mijn hondjes dan eerst drie jaar niet solliciteren?