De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus 24th, 2007

Drachtsercomplex

vrijdag, augustus 24th, 2007

Al vanaf 2001 wordt er gesproken over de bereikbaarheid van Leeuwarden, waarbij de haak, capaciteitsvergroting van de ring en Drachtstercompex(?) topprioriteit(!) krijgen (College programma 2006). Binnen een tijdsbestek van 18 maanden zijn wél besluiten genomen omtrent het comfort voor fietsers (fietsers in de voorrang op minirotondes binnenstad) en schoon openbaar vervoer, maar aanpakken van de zuidelijke invalswegen blijkt nogal (Drachtster-)complex.

In juli 2005 zag de ‘Strategie Bereikbaarheid Leeuwarden’ het licht met als kern ‘verbetering van de doorstroom op de rondweg en invals- of uitvalswegen. De gerealiseerde concrete maatregelen bestaan naast een slogan (Leeuwarden werkt aan bereikbaarheid) tot op heden uit een ietwat gewijzigde bewegwijzering, er zijn ANWB bordjes met verwijzing ‘Ring’ geplaatst.

In december 2006 vroeg de CDA fractie aandacht voor de verkeersonveilige situatie voor fietsers op de Drachtsterbrug. De scheiding tussen fietsers en automobilisten bestaat deels uit een hekwerkje en merendeels uit een betonnen randje. Toegezegd werd het hek als afscheiding te verlengen, maar anno nu, weet de hekwerkspecialist nog steeds van niets.

In maart 2007 deed wethouder Bleize een toezegging aan dorpsbelang Hempens-Teerns om het voorsorteerstrookje rechtdoor (Goutum) ook voor rechtsaf (richting Leeuwarden) geschikt te maken. Er is nu nog geen geld voor … (www.verfonline.eu €20,34 ex BTW), eerst moet het hele Drachtstercomplex onderzocht worden … We hebben dus wel een mobiliteitsfonds maar geen €20,-?

In mijn bescheiden opinie is dat Drachtstercomplex helemaal niet zo complex. Een wisselstrook in het midden op de brug én later eventueel een fietsbruggetje aan die brug plakken. Tot slot nog één busje wegenverf en spannender hoeven we het niet te maken. Hoezo top prioriteit?