De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus 9th, 2007

vijf jaar later …

donderdag, augustus 9th, 2007

In september aanstaande wonen wij nu vijf jaar in Zuiderburen. Dat je in den beginne in een nieuwbouwwijk wat moet pionieren is inherent aan de gemaakte keuze om daar te gaan wonen, maar langzamerhand mag je toch verwachten dat het af komt. In werkelijkheid worden planningen structureel niet gehaald of zelfs niet eens meer afgegeven. Wat wel jaarlijks op tijd komt is de blauwe enveloppe.

Verder wijkt de uiteindelijke realisatie van Zuiderburen op vrijwel alle punten af van hetgeen in eerste instantie ingetekend en beloofd was én dat was wél hetgeen waarop de inwoners destijds hun aankoopbeslissing hebben gebaseerd. Bestemmingsplannen hebben blijkbaar slechts relatieve waarde, zij worden aan het eind aangepast aan de gerealiseerde werkelijkheid. Een paar voorbeelden (niet limitatief);

1. De bouw van 1500 woningen werd tussentijds opgerekt naar 1750 en later verder ‘geoptimaliseerd’ naar 1900. In werkelijkheid zijn het er inmiddels 1950, telfoutje, sorry.

2. Fietspaden in een waterdoorlatende verharding. Na een regenbui komt een fietser zonder zwemvest niet op zijn werk. Wél werd er een totaal onbruikbare fietstrap gerealiseerd. ‘Hij voldoet aan alle normen’ … dan wordt het tijd om de normen aan te passen, lijkt mij. Een aantal andere fietspaden en bruggen werden eveneens wegbezuinigd. Met een fiets aldaar aangekomen, resteert niets anders dan eerst de cursus fiets-over sloot-werpen te volgen.

3. Uitkijkpunten in de vorm van terpen. Wil iemand mij laten weten waar ze zijn gebleven?

4. Ondergrondse afvalopslag. In mijn garage staan inmiddels vijf containers, zal ik die zelf ingraven?

5. Doorgaande polderringsloot met transparante metalen bruggen. De toegang naar de straten is gewoon volgestort, waarbij de pijpjes, die voor doorstroming moeten zorgen een volle meter boven het waterniveau zijn aangebracht. Het gevolg laat zich raden.

6. Milieu vriendelijk afvoer van regenwater. Werd toch een beetje duur …

7. Voet-fietspont. Met Europese subsidie zijn de steigers wél aangelegd, maar de pont is er nooit gekomen.

8. Het inmiddels beruchte bos. Voorjaar 2005, najaar 2005, voorjaar 2006, najaar 2006, voorjaar 2007 en inmiddels najaar 2007. Zal ik de planning tot en met 2010 voorspellen?

9. Bestrating Het Hop, Foudering, Krommezijl is na 5 jaar(!) nog niet aanwezig. De noodbestrating kan prima aangewend worden om een spontane abortus op te roepen. En dat alleen maar, omdat er nog één kavel aan het eind bebouwd moet worden, die overigens via een korte alternatieve route prima bereikbaar is.

Nu we hopelijk het eind van de rit gaan naderen, blijkt de eerdere bezuigingsdrift, nogal prematuur geweest te zijn. Er blijft €3,6 miljoen over. Dat je een surplus aan woningen niet wilt slopen, is nog wel te volgen. Anderzijds kunnen een aantal eerdere bezuinigingen toch ook ongedaan gemaakt worden in plaats van het financiële overschot in het potje algemene middelen te stoppen.

Dat de wethouder financiën structureel geld te kort heeft, impliceert nog niet dat in Zuiderburen automatisch de kraan opengaat. Nu er omgekeerd door de inwoners van Zuiderburen veel meer is gefourneerd dan nodig, mogen deze bewoners van de stad toch verwachten dat in ieder geval een deel van de beloftes alsnog worden gerealiseerd.