De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus 3rd, 2007

Blikvanger

vrijdag, augustus 3rd, 2007

Wie in Zuiderburen woont, valt het waarschijnlijk niet eens meer op. De entree van dit Leeuwarder paradepaardje is droef. Het wegdek ontbreekt en heeft deels plaats gemaakt voor welig tierend onkruid. De destijds door wethouder Krol met veel bombarie geplaatste blikvanger ligt er gekanteld bij en doet zo zijn naam eer aan. Het infocentrum, de blikken doos ter rechterzijde, zou lang geleden al verwijderd zijn, maar staat er van een ontroerende lelijkheid nog steeds.

De eerste minirotonde kent welhaast meer verkeersborden dan dat er in Zuiderburen woningen staan. Door plaatsgebrek achterelkander geplaatst, zodat de betekenis ervan in ieder geval niet kan doordringen tot de passant. De waterpas die ten tijde van de plaatsing gebruikt is, moet een afwijking gekend hebben van circa 30 graden, er is geen bord wat rechtop staat. Later is dezelfde waterpas gebruikt bij het plaatsen van de lantaarnpalen en straatnaambordjes.

Linksaf, de Wiardaplantage, ‘Verboden voor vrachtverkeer’. Op wonderbaarlijke wijze is deze weg gedurende de afgelopen winter (deels) bestraat. Gezien de breedte – of accurater gesteld, het gebrek daaraan – rijst het duistere vermoeden dat niet alleen de waterpas een defect vertoonde maar het meetlint idem. Het is schier onmogelijk voor twee auto’s om elkaar hier te passeren. De gemeente tuintjes ter rechterzijde verdienen de term snippergroen niet, die ter linker zijde evenmin.

Zuiderburen wordt een wijk met veel water en veel groen. Dat wordt het al sinds 2000. Links en rechts van het ‘zoek de boom’ park is er inmiddels groen water aanwezig. Het begin is er. De vijf kunstwerken (iets met terpen in het water) zijn verzakt en gepromoveerd tot bouwafval opslagplaats of privé BBQ ruimte voor de bewoners van de Berlijnse muur.

Wanneer de straat gebezemd wordt, het onkruid verwijderd wordt en sloot schoon lijkt, is de open dag nabij. Waarom is het nou zo moeilijk om in ieder geval de entree van de wijk een beetje smoel te geven? De rotzooi opruimen (waaronder drie dozijn verkeersborden), de minirotonde afmaken, wat mijn part een kunst in midden droppen. Er is vanuit de BKR regeling vast nog wel iets over. Of mogen we weer wachten op de eerstvolgende open dag?