De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus, 2007

Actieplan

vrijdag, augustus 31st, 2007

Piet van der Wal (Pal/GroenLinks) heeft het wel begrepen. Via de afroom-constructie van Wouter Bos wordt er van de Friese woningbouwcoöperaties €300 miljoen overgeheveld naar Den Haag – om het begrotingstekort mee af te dekken – en in de komende 10 jaar komt daarvan circa €25 miljoen terug in de wijk Heechterp-Schieringen. Het actieplan – wat door wethouder Sluiter zo vol trots gepresenteerd werd – staat gepubliceerd op de site van de gemeente en kent zo’n 39 pagina’s. Hoe je trots kunt zijn op het verlies van €275 miljoen uit de regio, is mij overigens een raadsel. Bovendien is in het recente verleden de wijk Heechterp al voor tientallen miljoenen gerevitaliseerd, maar dat kun je Sluiter moeilijk verwijten.

In de wijk gaan straks ‘sterke en gedreven’ frontlijnteams deur aan deur aanbellen om de problemen achter de voordeur te inventariseren. De ‘portiekgesprekken’ van vroeger zijn weer terug. De geconstateerde problemen worden snel opgelost, onder ander door het omzeilen van wachtlijsten. Als je dus niet in Heechterp woont, moet je óf langer wachten óf verhuizen … naar Heechterp.

Iedereen gaat aan de bak komen, middels een maximale begeleiding of te wel, daar is de werkacademie weer. De frontlijnteams (waarschijnlijk bestaand uit werkacademici) gaan aan ieder huishouden een energiescan aanbieden. De uitvoering van deze scans, maar ook het plaatsen van de gratis spaarlamp, wordt uitgevoerd door … jawel … deelnemers van de werkacademie. Samengevat gaat de éne helft van de bewoners dus deurtje bellen bij de andere helft. We pompen dus niet alleen meer geld rond, maar ook mensen …

Voor de inzet van fronlijnteams en werkacademici wordt €20,- miljoen + wat PM posten ingezet. Het jongerenwerk bereikt 60 jongeren, het Bureau jeugdzorg doet eenzelfde aantal, in 2006 had het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) 437 contacten en er zijn 482 werkzoekenden. Veronderstellend dat er geen werkzoekenden contact hebben (gehad) met het AMW zijn dat dan in totaal maximaal 1039 personen in de doelgroep of te wel bijna €25.000,- per persoon.

Zouden de leden van de doelgroep niet liever dat bedrag in het handje hebben, al dan niet onder bepaalde voorwaarden? Met spaarpunten en een wedstrijdelement, waarmee je een opleiding kunt winnen bij (jawel, daar is hij weer) de … werkacademie, ga je deze strijd niet winnen. Hoogstens is het een slimme zet van de wethouder van financiën om de kosten van de werkacademici door het rijk te laten bekostigen.

Het is weer lente in de ogen van de SP fractie-assistente ..

donderdag, augustus 30th, 2007

De fractie assistente van de SP (Astrid van der Berg-Dijkstra) had de volgende reactie op mijn bijdrage van gisteren, waarin ik mij verbaas over het gebrek aan daadkracht bij het incasseren van geconstateerde bijstandsfraude.
Betreffende de uitkeringsfraude – waarom wordt er altijd zo streng gedaan tegenover de mensen aan de onderkant van de samenleving? Zie bouwfraude etc. Daar werden slechts een aantal bedrijven bekeurd en kwamen met een lachertje weg. Pak dat maar eens strenger aan!Blijkend deze reactie, heeft Astrid niet helemaal goed gelezen of in ieder geval niet goed begrepen waar het nu over gaat. Dus hierbij nogmaals.

Volgens de monitor van de gemeente Leeuwarden van april 2007 moet er nog €11,5 miljoen geïncasseerd worden van (ex)bijstandscliënten, waarbij de monitor zelf omfloerst aangeeft dat de feitelijke terugbetaling van dat bedrag twijfelachtig is. Hoe de schuld ontstaan is, wordt weliswaar niet expliciet aangegeven, maar dat het niet allemaal leningen voor startende ondernemers zijn, ligt voor de hand. Mocht dat wél het geval zijn, dan zouden er in ons dorp zo’n 450 voor zichzelf startende (ex)bijstandscliënten zijn, met een dermate slecht ondernemersplan, dat geen bank deze wil financieren. Het zou kunnen, maar ik heb zo mijn twijfels.

€11,5 miljoen … én dat is meer dan de stand van de algemene reserve op dit moment. Het bedrag wat uiteindelijk niet door de doelgroep geretourneerd wordt, wordt op die reserve afgeboekt. De facto is de algemene reserve per saldo op dit moment dus nihil, zij het dat de feitelijke afboeking nog niet heeft plaatsgevonden. Je zou dat – op zijn charmantst gesteld – toch een financiële tegenvaller kunnen noemen.

Omgekeerd gesteld, wordt de complete algemene reserve tegen 0% nu uitgeleend aan frauderende bijstandscliënten én doet de gemeente nou niet bepaald haar best om dat geld alsnog op het kleed te krijgen. Het getuigt van een onbedoelde filantropie, waar menig goed doel om staat te smachten. Alleen fraudeurs zijn géén goed doel, net zo min als bouwfraudeurs dat geweest zijn. Zij hebben de rekening wél gewoon moeten voldoen.

Bijstandsfraude

woensdag, augustus 29th, 2007

Harry van der Molen (CDA) kwam er na een bezoekje aan de sociale dienst achter, dat frauderende bijstandscliënten slechts gedurende drie jaar het bijeen gefraudeerde, terug hoeven te betalen. Het meerdere wordt kwijtgescholden én daarmee is jatten van de bijstand nóg goedkoper dan www.lenen.nl.

Gefeliciteerd Harry, met deze onverwachte blik op de werkelijkheid. Dan heb ik nog een paar wetenswaardigheidjes voor je. Schulden aan de belastingdienst worden nooit kwijtgescholden én voor schulden aan het CJIB geldt een regeling van maximaal 63 maandelijkse gemakkelijke gelijke termijnen. Eén keer foutparkeren kost daarmee €0,79 eurocent per maand, dat geeft meneer Wehkamp – en alle andere normale schuldeisers – ruim de tijd, om te leren fluiten op twee vingers … naar de centjes.

Florijn roept dan nog iets van ‘Misschien moeten we er maar een incasso bureau op zetten’. Mijnheer Florijn, wanneer een ondernemer zijn rekening twee dagen te laat betaald, staat dat incassobureau al op de stoep. We hebben nota bene het best geoutilleerde staatsincasso bureau om de hoek staan.

Even voor de volledigheid; Sociale zaken heeft volgens de jaarrekening van de gemeente 2006 nog €11,5 miljoen te vorderen van (ex)bijstandscliënten. Monitor april 2007 – het Poen Pleite statement van het jaar;
Het gegeven dat het om vorderingen gaat op uitkeringen die al beëindigd zijn (€7,5 miljoen!), maakt het des te interessanter om te monitoren hoe het gesteld is met het binnenhalen van de vorderingen. Deze kunnen dus ook niet worden ingehouden op de uitkering ……
De leukste opmerking van Harry vond ik wel de reactie op het voorstel van de NLP om de vrijstelling van de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders eindelijk eens in te gaan trekken. ‘Het staat bijstandsmoeders toch vrij om niet niet te solliciteren’. Ik moest ook tweemaal lezen, maar het staat er echt!

Tring …. Hé Mohammed (Benmhammed, PvdA), wij hier? Die superman outfit staat je schattig … zeker van de formulierenbrigade? Harry, heb jij mevrouw wel even uitgelegd dat wanner zij drie jaar niet solliciteert, zij recht heeft op de langdurigheidstoeslag? Verrek Mohammed, je hebt gelijk … even mijn zijden handschoentjes aantrekken, die kleuren zo lekker bij jouw pakje …

Geweldig, de wereld op zijn kop. Harry, het staat bijstandsmoeders net zo vrij om een bijstandsuitkering te weigeren. Je mag van mij tot je 80ste op je (klein-)kinderen passen, maar alleen wel voor eigen rekening en risico. What is next?

Maar meneer de ambtenaar, ik beschouw mijn honden ook als kinderen én die moeten ook driemaal daags uit. Solliciteer ik al drie jaar niet, maar geen Mohammed in een superman pakje gezien. Of moeten mijn hondjes dan eerst drie jaar niet solliciteren?

Distelverordening

dinsdag, augustus 28th, 2007

Hij is wat oud, de eerste versie is van 1951, maar bestaat gewoon nog steeds. De ‘Distel Verordening’.
Artikel 1. Rechthebbenden van gronden zijn verplicht deze te zuiveren of doen zuiveren van distels
Ergo: Of wij de paarse velden langs de rondweg in het Leeuwardense, maar ook in Zuiderburen, nu wél of niet best wel schattig vinden, het mag niet. Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om distels te verwijderen net zo goed de boeren in de omtrek daartoe verplicht zijn.

Momenteel is het niet één of ander verdwaald paars bloemetje, het dorp staat er vol mee. Het kan best zo zijn dat de stadsbioloog dit onkruid interpreteert als zijnde lavendelvelden, maar lavendel heeft geen stekels. Distels wél. Naar sommige stukken van de rondweg kun je langzamerhand verwijzen als de ‘Keukenhof van het Noorden’.

Ik heb overigens geen flauw idee hoe je die distels op een adequate wijze kwijtraakt, maar dat het ‘doe niets’ alternatief niet functioneert, is wel duidelijk. Tot nog toe worden de disteltjes weggemaaid en optisch lijken ze daarmee verwijderd. Nou sta ik niet bepaald bekend om mijn groene vingers, maar zelfs ik kan bedenken dat deze distels er voor het eind van de week natuurlijk weer staan. En er wordt niet voor het eind van de week weer gemaaid.

Nu staat ons stadsbestuur in de regel vooraan bij het wijzen van burgers op hun eigen verantwoordelijkheid – en terecht. Zoals het opruimen van hondenstront, sneeuwruimen en netjes houden van de eigen leefomgeving in het algemeen. Dan mag je ook verwachten dat dezelfde overheid zich ook aan haar eigen spelregels houdt …
Een distel verordening zal echt haar doel dienen en zo niet, dat moet je haar afschaffen.

Schoffelaars

maandag, augustus 27th, 2007

Leeuwarden gaat 24 werklozen uit de kaartenbakken halen en uitrusten met een schoffel. Toen ik begin vorig jaar een dergelijk voorstel uitte, was de wereld te klein. Onder andere de term ‘onbeschoffeld’ ging over de tafel, ingezonden briefen in de LC etc. Het kan verkeren. Wethouder Florijn doet er ook nog even drie voormannen bij én voor het vervoer van de zes ploegen moeten er dan wel een aantal auto’s komen a raison van €37.000 per stuk. Uiteraard op aardgas of biodiesel, om het project ‘duurzaamheid’ van Yvonne Bleize te laten slagen. Met een dienstfiets komen de dames en heren zeker niet aan of niet op tijd …?

Het zal aan mij liggen, maar de geformuleerde doelstelling – 3 vaste banen in het eerste jaar – zet nou niet echt zoden aan de dijk. Omgerekend komt dat neer op €74.000,- subsidie per baan én dat was nou net niet de bedoeling van mijn voorstel. Wat Florijn nu doet is het omboeken van 24 mensen vanuit de bijstand naar zijn 500 banenplan. Een uiterst creatieve manier van het cosmetisch verlagen van het aantal bijstandsgerechtigden om daarna goede sier te kunnen maken met het ‘succes’ van zijn beleid. Al met al, een nogal dure hobby. Geschoffel in de marge, zeg maar.
Daarnaast dient er materiaal en materieel te worden aangeschaft. Denk aan schoffels, snoeischaren, kruiwagens, bosmaaiers, bladblazers, etc. Tevens dient er gezorgd te worden voor kleding, schoeisels etc. Gelet op het aantal van 27 personen is het een behoorlijke logistieke operatie.
Hoezo een behoorlijke logistieke operatie? Een weekrooster met daarin opgenomen een locatie en tijd, waar de heren de werkzaamheden dienen uit te voeren kun je toch moeilijk als een logistiek probleem betitelen. Een logistiek probleem is het, om in de stad een willekeurige dealer op te zoeken om daar €37.000,- uit te geven voor één auto. Dat krijg je bijna alleen voor elkaar als de hele optielijst blind aangekruist wordt.

De wethouder valt in zoverre te prijzen, dat de beschikbare capaciteit nu eindelijk ingezet gaat worden daar waar de vraag van het publiek zich aandient. Daarentegen mag een ergonomische schoffel echt niet meer dan een paar tientjes kosten.

Drachtsercomplex

vrijdag, augustus 24th, 2007

Al vanaf 2001 wordt er gesproken over de bereikbaarheid van Leeuwarden, waarbij de haak, capaciteitsvergroting van de ring en Drachtstercompex(?) topprioriteit(!) krijgen (College programma 2006). Binnen een tijdsbestek van 18 maanden zijn wél besluiten genomen omtrent het comfort voor fietsers (fietsers in de voorrang op minirotondes binnenstad) en schoon openbaar vervoer, maar aanpakken van de zuidelijke invalswegen blijkt nogal (Drachtster-)complex.

In juli 2005 zag de ‘Strategie Bereikbaarheid Leeuwarden’ het licht met als kern ‘verbetering van de doorstroom op de rondweg en invals- of uitvalswegen. De gerealiseerde concrete maatregelen bestaan naast een slogan (Leeuwarden werkt aan bereikbaarheid) tot op heden uit een ietwat gewijzigde bewegwijzering, er zijn ANWB bordjes met verwijzing ‘Ring’ geplaatst.

In december 2006 vroeg de CDA fractie aandacht voor de verkeersonveilige situatie voor fietsers op de Drachtsterbrug. De scheiding tussen fietsers en automobilisten bestaat deels uit een hekwerkje en merendeels uit een betonnen randje. Toegezegd werd het hek als afscheiding te verlengen, maar anno nu, weet de hekwerkspecialist nog steeds van niets.

In maart 2007 deed wethouder Bleize een toezegging aan dorpsbelang Hempens-Teerns om het voorsorteerstrookje rechtdoor (Goutum) ook voor rechtsaf (richting Leeuwarden) geschikt te maken. Er is nu nog geen geld voor … (www.verfonline.eu €20,34 ex BTW), eerst moet het hele Drachtstercomplex onderzocht worden … We hebben dus wel een mobiliteitsfonds maar geen €20,-?

In mijn bescheiden opinie is dat Drachtstercomplex helemaal niet zo complex. Een wisselstrook in het midden op de brug én later eventueel een fietsbruggetje aan die brug plakken. Tot slot nog één busje wegenverf en spannender hoeven we het niet te maken. Hoezo top prioriteit?

Rondweg

woensdag, augustus 22nd, 2007

De vakanties zijn voorbij en ja hoor met een voorspelling van twee druppels regen was het gisterenmiddag weer raak. Vanaf een uur of vier tot ver na zessen, stond het verkeer op de rondweg muurvast. Niet een beetje muurvast maar aard- en nagelvast muurvast. Doorlooptijd minirotonde Voorstreek-Groningerstraatweg circa 10 minuten, doorlooptijd Stationsplein – Harinxmabrug een half uur en richting Drachtsterplein oplopend naar drie kwartier. Dit belooft nog wat, in geval het echt gaat regenen of straks gaat sneeuwen.

Dat er in de spits wat vertraging optreedt is gewoon geworden en wordt ook geaccepteerd. Er is daarentegen een verschil tussen een beetje vertraging en je huis überhaupt niet meer kunnen bereiken. Alle goede bedoelingen ten behoeve van fietsfanaten ten spijt, degenen in een auto gistermiddag zaten duidelijk niet op een fiets. Ook de buschauffeur, die driekwartier links van mij reed, was vooral bezig zichzelf te vervoeren. Al geef je geld toe, mensen willen niet in een bus.

Is er dan meer verkeer gekomen? Het aantal inwoners van de stad is al zo’n twee decennia redelijk stabiel evenals het aantal arbeidsplaatsen wat door forenzen wordt ingevuld. Het aantal auto’s per huishouden is wel toegenomen, maar niet in die mate dat daardoor Leeuwarden last krijgt van verkeersinfarcten. Derhalve lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de capaciteit van het lokale wegennet is afgenomen of in ieder geval onvoldoende is gestegen.

Zo kende de Julianalaan in een grijs verleden drie banen (de middelste was een voorsorteerstrook), nu nog slechts twee. De enige rotondes in de rondweg waren het Vrijheidsplein en Europaplein, inmiddels is het aantal (mini-) op de vingers van twee handen niet meer te tellen. Bushaltes waren rechts van de weg gesitueerd, nu staan de bussen stil op de rijbaan.

Dat fietsers en voetgangers nu voorrang hebben op een aantal rotondes is ook niet echt bevorderlijk voor de verkeersafwikkeling. Afsluiting van het Ruiterskwartier, idem. De bruggen over het kanaal mogen sinds kort niet meer open tijdens de spits, maar het zou helpen om dat ook aan de bruggenwippers te laten weten.

Het lijkt erop dat men zijn uiterste best gedaan heeft om die bezoekers van de stad die nog wel komen, zolang mogelijk vast te houden én met succes. Dát, terwijl met een aantal eenvoudige ingrepen het probleem (deels) oplosbaar is. Een paar suggesties: Middelste rijbaan van de Drachtsterbrug asap promoveren tot wisselstrook, verwijderen van een aantal minirotondes (Archipelweg, Hermesbrug) en vervangen door voorsorteerstroken en de herintroductie van bushaltes ter rechterzijde. Geef de aanwezige busbanen vrij voor vrachtverkeer etc. etc.

Het is een idée fixe om te denken dat het aantal auto’s verminderd kan worden, maar dat is tegelijkertijd wel tot een dogma verworden. Het aantal fietsbewegingen is niet toegenomen met 10% (doelstelling) maar afgenomen met 2% en dát ondanks ‘fiets van de zaak’ plannen en allerlei ander goed bedoelde ideeën. Je zult óf mobiliteit moeten verbieden óf faciliteren, ook voor automobilisten. Het domweg ontkennen dat het zo niet kan, staat gelijk aan struisvogelpolitiek.

Positivisme

dinsdag, augustus 21st, 2007

Recentelijk werd ik er op geattendeerd dat de teneur van mijn bijdragen wel eens wat positiever en optimistischer mochten zijn. Alsof er in Leeuwarden helemaal niets deugt en dat is natuurlijk helemaal niet waar. Vol vreugde en met een positieve grondhouding begeef ik mij door het leven en door Leeuwarden in het bijzonder.

Opgewekt en vrolijk breng ik ’s ochtends mijn beide bloedjes van kinderen naar het schooltje, onderweg genietend van de kwaliteit van de publieke ruimte in Zuiderburen. Ik verheug mij er dan al op, om voor de Drachtsterbrug te mogen wachten en doe mijn uiterste best om daarbij vooraan te staan. Lukt dat niet, dan stap ik meestal even uit, om het vaantje van de passerende boot te kunnen herkennen. Dat heeft tevens als voordeel dat ik de kleur en fleur van deze fenomenale stadsentree kan opsnuiven. Optimistisch als altijd, vertrouw ik er blind op, dat niet alleen in de vrijheidswijk, maar ook op het Drachtsterplein, nog een fikse hoeveelheid krokusbollen worden geplant.

Eenmaal aangekomen op mijn werk, informeer ik mijzelf even over welke activiteiten er spelen in de regio. Het gewicht van wethouder Sluiter (actie Leeuw), maar ook de demonstratie 18e eeuws bloemschikken vormen daarbij toch wel de hoogtepunten van vandaag. Juichend komen mijn collegae binnen met een kopje koffie – de 23e van de maand nadert en dat is elke maand wéér, een heugelijke dag.

Nog nagenietend van mijn kopje Max Havelaar, schiet mij te binnen dat ik niet moet vergeten om mijn maandelijkse bijdrage aan Den Haag over te maken. Hoe kan anders immers onze mooie stad haar plannen verwezenlijken, waaronder de gewichtsvermindering van de wethouders Sluiter en Krol. Geen altruïsme is mij vreemd. Gezien de resultaten tot zover, vermoed ik trouwens, dat de heren bij de nulmeting, lood in de schoenen hadden. Een glimlach kan ik niet onderdrukken.

In de loop van de ochtend bereikt mij het bericht, dat ik voortaan mijn – nog aan te schaffen – Lexus IS400 gratis mag parkeren in onze binnenstad. Volgens PAL/Groenlinks wordt dat binnenkort geregeld voor schone auto’s … mijn dag kan niet meer stuk. Duurzaamheid krijgt zo een nieuwe betekenis en komt voortaan uit Japan. Ja, Leeuwarden is een geweldige stad en verdient haar positivo’s.

Bierkelder

dinsdag, augustus 21st, 2007

Al vanaf september 2001 wordt er overlegd, over een te realiseren bierkelder onder de kelders. Na twee jaar commissies, planbesprekingen, architecten overleggen, nadere projectbepalingen en ander tijdverdrijf, wordt uiteindelijk in de raadsvergadering van 8 september 2003 aldus besloten.De heer Krol (weth.): Wat de planning betreft moet een en ander eind 2004 helemaal klaar zijn. De bedoeling is dat de bak nog voor de zomer en de bestrating na de zomer van 2004 wordt gerealiseerd, zodat voor de feestdagen en de drukte van 2004 één en andere gerealiseerd is. Dat is het streven, dat moet ook, gelet op de subsidieverstrekking. Eind 2004 moet één en ander compleet klaar zijn.
En hiermee is de grondslag gelegd voor het onderscheid tussen ‘één en ander compleet klaar zijn in verband met het subsidie’ én het feitelijk in gebruik zijn. Over drie weken is er dan ook op de kop af, zes jaar verstreken tussen planontwikkeling en de casco oplevering. Een voorspelling, daar waar het de oplevering van het casco van het nieuwe Fries Museum betreft, laat zich nu eenvoudig raden. 2012 op zijn vroegst.

Een biertje halen in de bierkelder kan om een hoeveelheid – aan ongetwijfeld – legitieme redenen nog altijd niet. Bedenk daarbij dat onze Oosterburen complete Bierhallen jaarlijks opbouwen en afbreken binnen een termijn van zes weken – en dat alles onder de noemer Oktoberfesten. Dat zijn dan wél hallen, waar een gemiddeld Fries Museum, twee- zoniet driemaal inpast.

Wellicht kunnen de Leeuwarders dan de komende winter genieten van onze bierkelder, zij het dat er dan waarschijnlijk glühwein geschonken wordt – compleet met dames in Heidi-pakjes. En dat, terwijl ik helemaal niet van glühwein houd.

Daarmee kan het bestuurlijk opereren inzake de bierkelder toegevoegd worden aan het rijtje (niet limitatief) Beursplein, Chinese keitjes, BV Sport, WTC Expo, Voetbalclub Blauw Wit (én FVC) en Zuiderburen. Rijkelijk laat en anders dan in eerste instantie ingetekend.

Vrijheidswijk

maandag, augustus 20th, 2007

Vorige week donderdag heeft een zekere heer Kruizinga – zijnde een bewoner van de Vrijheidswijk – zijn hart eens willen luchten, via de website www.liwwadders.nl. De bewoner constateerde dat alle inspanningen ten spijt – en alle mooie verhalen van de gemeente ten spijt – het in de Vrijheidswijk helemaal niet goed gaat. Hij stelt simpelweg vast, dat de problemen in de wijk alleen maar verplaatst worden, maar niet opgelost.

De oplossing bestaat namelijk uit het verwijderen – en niet enkel verplaatsen – van de overlastgevers én dat is een boodschap die de politiek weigert uit te dragen. Het klinkt niet chic en dat kost stemmen. Bovendien is het een stuk gemakkelijker om met andermans geld half Leeuwarden tot klachtwijk te promoveren om die daarna cosmetisch op te leuken.

Heechterp is deels afgebroken, waarna het probleem van onaangepasten buren zich verplaatst heeft naar de Vrijheidswijk en Bilgaard. Ook sommige stukken van Nylân komen nu in aanraking met junkies en dus dealers. Of de betrokkenen daarbij zwart, wit of pimpelpaars met gele stippen zijn, doet niet terzake.

En wat doet Den Haag? Het zogenaamde ‘three times is out’ wetsvoorstel is net vorige week ingetrokken en daarmee is een instrument om dit soort figuren aan- en op te pakken evenzeer vertrokken. Het voorstel om criminele Antillianen – al dan niet met strafport – te retourneren onderging eenzelfde lot. Pas wanneer een nieuwkomer binnen drie jaar na aankomst een moord gepleegd heeft, wordt een uitzettingsprocedure overwogen … Het overlast probleem moet positief benaderd worden?

En wat doet de gemeente dus? We sturen 16 allochtone vrouwen op een taalcursus (hopelijk Nederlands), een sportdag en verder planten we voor een vermogen krokussen. Uiteraard moet er dan na een paar jaar wel weer iets gerevitaliseerd worden, de krokussen zijn dan uitgebloeid. Kun je dat het lokaal bestuur dan nog kwalijk nemen. Deels niet – wat moeten ze anders nog bedenken en deels wel – ook zij hebben het 06 nummer van de betrokken minister.

Dat 06 nummer is tot op heden alleen nog maar gebruikt voor het binnenslepen van allerlei pilots. Gratis heroïne verstrekking of bijvoorbeeld het subsidiëren van bijstandsmoeders met een deeltijdbaantje. Je kunt dat nummer ook wel eens aanwenden om een pilot met betrekking tot overlastbestrijding te organiseren. Preventief fouilleren in onze klachtwijken, uitbreiding cameratoezicht in die wijken, extra wijkagenten en leerplichtambtenaren. Het zijn zo maar wat voorbeelden.

Mocht een dergelijke – wat minder softe aanpak – niet tot het gewenste resultaat leiden, sneu dan. Dan gaan we over tot de pilot zeecontainer-woningen in een mooi buitengebied. Krijgt iedere bewoner er een ijzerzaagje erbij opdat ze zelf kunnen bepalen waar de ramen moeten komen. Dat is ook een manier van het tonen van eigen initiatief.