De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juli, 2007

Zakkenvullers

dinsdag, juli 31st, 2007

Elke keer, wanneer ik met enig overdrijven, de zotheid van sommige Leeuwarder bestuurlijke maatregelen aanhaal, wordt er door sommigen beschimpt geageerd. Niet gespeend door enige feitenkennis of zelfs zonder de meest elementaire vormen van leesvaardigheid, weigeren deze reactionairen, kennis te nemen van de werkelijkheid om zich heen.

Alles moet beter, socialer en rechtvaardiger. Dat deze termen relatief zijn, wordt daarbij gemakshalve vergeten. Wat voor een ander beter, socialer en rechtvaardiger is, hoeft dat immers niet per definitie voor mij te zijn. Ik vind het bijvoorbeeld rechtvaardig dat iemand die harder werkt, meer mag verdienen. Dat is beter en ook nog socialer. In de becommentariëring wordt dat afgedaan met ‘zakkenvullen’.

Strikt genomen heeft de betreffende commentator uiteraard gelijk. Iemand die meer verdient, vult meer zakken, met name die van anderen. De zakken van hard werkende Nederlanders zijn over het algemeen vooral gevuld met de spreekwoordelijke handjes en wel de graaiende exemplaren. Dit uit zich in een met blauwe enveloppen gevulde brievenbus, bijvoorkeur op zaterdag. (Dan kun je namelijk niet bellen, hoewel gezien dat argument, de betreffende enveloppen ook wel vanaf donderdag ’s ochtends 10 uur bezorgd zouden kunnen worden.)

Hele volksstammen in de Leeuwarder Raad houden zich bezig met hoe de bijééngeharkte centjes moeten worden uitgedeeld, zonder zich erom te bekommeren hoe die centjes dan op het kleed gekomen zijn én met name van wie ze ooit waren. Een bedankbriefje bijvoorbeeld bij de OZB aanslag is toch niet een al te grote geste? Daarin zou dan in kort bestek ook aangegeven kunnen worden waaraan – of zelfs aan wie – deze bijdrage ten gunste is gekomen. In concreto wier zakken zijn daarmee gevuld.

In meer algemene zin is het met de dekkingsvoorstellen voor leuke linkse dingen van de betreffende raadsleden droef gesteld. Incidentele boekhoudtruc baten worden gebruikt om echte structurele kosten te dekken. Een typische – na mij de zonvloed – gedachte.

Om een tekort van €14 miljoen op de bijstandsuitkeringen te dekken schrijft wethouder Florijn een Calimero-bedelbriefje naar het kabinet mede ondertekend door de burgemeester van Enschede (Jawél Peter den Oudsten, PvdA)). Het is niet eerlijk zij zijn groot en ik is klein. Dat gaat dus niet helpen. Een tekort van €14 miljoen jaarlijks, begint de totale opbrengst van de OZB overigens aardig te naderen! Dat kan dan dus een kort bedankbriefje worden.

Tegen een gebrek aan doortastendheid, domweg ontkennen en het naar achteren blijven schuiven van financiële gaten, kunnen – op termijn – geen zakken gevuld blijven worden. Daarvoor zijn zij gewoon te diep en het aantal zakkenvullers te klein in aantal. De functie van wethouder van financiën komt binnenkort vast vacant … wegens gebrek aan financiën.

Bezwaar termijnen

zaterdag, juli 28th, 2007

Dat de minirotondes in Zuiderburen worden omgebakken naar ‘fietsers in de voorrang’ is inmiddels oud nieuws. De voortvarendheid waarmee dat wél wordt aangepakt is weinig vertrouwen wekkend én naar nu lijkt, terecht. Tegen die ombouw is bezwaar aangetekend – met verkeersveiligheid heeft het in ieder geval niets te maken én of fietsertjes er beter van worden is nog maar de vraag.

Elk willekeurig bezwaarschrift wordt door de gemeente beantwoord met een standaard ontvangstbevestiging, dat is in ieder geval al iets. Ook standaard is dat de maximaal toegestane beantwoordingstermijn van 10 weken, standaard, éénzijdig wordt verlengd naar 14 weken! Nodig of niet, het mag en het kan, dus doen we dat. Alles onder het mom van zorgvuldigheid. Waarom een individuele burger binnen zes weken bezwaar moet maken én vervolgens de gemeente er dan een eeuwigheid over mag doen om het af te wikkelen, is mij volstrekt onduidelijk.

Overigens werd daags(!) na ontvangst van de het eerste schrijven een tweede ontvangen met daarin een voorstel voor de hoorzitting, nota bene over twee weken(?). De termijnverlenging was – achteraf – dus toch niet zo nodig. Iets of iemand werkt daar volstrekt langs elkaar heen, lang leve de standaard briefjes. De planning voor de bedoelde hoorzitting is waarschijnlijk …, voorlopig etc. etc. Het zou kunnen dat … of soms .. of niet, natuurlijk.

Ronduit bot en schofferend is, dat de formele bezwaartermijn van zes weken nog niet eens voorbij is, maar de minirotonde inmiddels allang en breed omgebakken is. Compleet met rode fietsstroken en bebording, waarbij ook fietsers die tégen het verkeer inrijden voorrang krijgen. Fietsers van links óók voorrang geven, dan gaat het vast goed komen. Ik ben geen verkeersdeskundoloog en niet van plan het te worden, hoewel dit bedenksel slechts een halve universitaire opleiding vergt. Die heb ik dan wel, maar zeker de verkeerde helft.

Het ombouwen van minirotondes heeft nu alle trekken van één of ander pretentieus hobby project van een wethouder die – gelijk elke Franse president ook haar/zijn naam ergens aan wil verbinden. Links om of rechts om, het gaat tóch door. En als het er staat, een knap heerschap die het weer weg krijgt.

Het bestuur trekt zich overduidelijk niets aan van eigen wetten en termijnen. Wij weten wat goed voor u is en vooral per wanneer. Daarmee is een bezwaarprocedure dus een wassen neus. Als de hogere goden zich je er toch niets van aantrekken, schaf de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar dan gewoon af. Dat scheelt een hoop papier, hoorzittingen, vergaderingen, besluiten en vooral tijd. Hoezo zorgvuldig?

Onderzoekje

maandag, juli 23rd, 2007

Marco Florijn is weer eens naar een ‘meet and greet the experts’ geweest, waar een aantal gelijkgestemde bobo’s gezelli rondetafel gesprekjes gevoerd hebben. Netwerken heet dat in het jargon en het onderwerp was ‘hoe krijgen we de fase 5 gevallen (onbemiddelbaar) uit de bijstand. Na de zoveelste expert kwam het hoge woord eruit: Niet.

Je kunt je een slag in de rondte coachen of luchtkastelen reïntegreren, maar in Leeuwarden blijven er zo’n 900 over, minimaal. Dat impliceert dat op een totaal aantal van 3700 bijstandsgerechtigden er nog 2800 te gaan zijn en daarvoor ontwikkeld de wethouder prachtige – sociale – plannen. We gaan weer eens banen creëren. Daar is in de vorige eeuw zijn partijgenoot, de grootste Sinterklaas van Nederland, al mee begonnen én nog later heeft Melkert zich daar met zijn banen ook nog mee bemoeid. Dat bleek al met al een nogal kostbare hobby. (Melkert zelf mag er binnenkort ook weer gebruik van maken).

Zoals Florijn terecht constateert, ligt een deel van het probleem bij het opleidingsniveau van de kandidaten in de kaartenbak. Wat hij daarbij vergeet te constateren is dat dát probleem aan zijn eigen idealen te verwijten valt. Als niet iedereen gelijk is, dan maken we iedereen gelijk! Wanneer je het rekenniveau van groep 8, lagere school, wél weet te halen, krijg je een PABO diploma. Wanneer je als verpleegster een patiënt hebt gemotiveerd zijn/haar eigen derrière te wassen, hoppa … diploma HBO-V, afdeling management.

We gaan voorkomen dat mensen überhaupt in de bijstand komen’. Hé hé, het dringt eindelijk door, denk je dan, dat er geen banenplan tegen opgewassen is, wanneer mensen achter de trein verlaten maar bij de volgende weer vrolijk vooraan opstappen. Tegelijkertijd zie ik nergens dat een werkgever niet persé met de benenwagen bereikbaar moet zijn, nergens een effectief sanctiebeleid noch een adequate fraude bestrijding. Elk an sich redelijke motvatoren.

Sterker nog. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt in absolute aantallen af – met name door een economische opleving. Relatief gezien, nog veel te weinig, het beleid faalt. In het college programma staat nota bene vermeld dat er een onderzoek komt naar een vestigingsvergunning, om zo de import van fase 5 gevallen (merendeels bijstandsmoeders zónder sollicitatieplicht) af te remmen. Hét eerste concrete instrument om voor de stad Leeuwarden geld te besparen.

Maar nee hoor, dat bekt niet lekker en is niet sociaal. Dat is zielig. Groningen is de hoofdstad van het Noorden, Leeuwarden het Utopia. Je mag toch verwachten dat 18 maanden méér dan plenty is, om een simpel onderzoekje uit te voeren óf is het wachten op de volgende ‘meet and greet the experts’. Zomer, volgend jaar?

Minirotondes

zondag, juli 22nd, 2007

In Leeuwarden worden op dit moment een tiental minirotondes omgebakken naar rotondes waar fietsers voorrang krijgen boven automobilisten. Ik vraag mij nog altijd af welk hoger doel dit onzalige plan dient? Verkeersveiligheid, is dan het eerste wat er in het politieke spectrum wordt gesuggereerd. Onzin én daarvoor hoef je geen verkeerseconomie gestudeerd te hebben.

Het is juist de enige minirotonde in Leeuwarden waar fietsers al voorrang hadden, waar in het verleden een aantal ongelukken gebeurd zijn met dodelijke afloop – voor de fietsertjes in casu. De minirotonde Bleeklaan-Vliet is de enige in de stad waar – door gebrek aan ruimte – géén gescheiden rijstroken aanwezig zijn en fietsers dús voorrang hebben. Rechtsafslaand (vracht)verkeer is daar meermaals betrokken geweest bij ongelukken met fatale afloop. Het veiligheids argument is dus flauwekul en het omkeren van voorrangsregels heeft al bewezen contra productief te zijn.

Een ander veel gehoord argument, is het comfort voor fietsers – zij kunnen nu blind én voorzien van een MP3 speler (dus doof) hun weg vervolgen. Dat daarbij de binnenstad voor auto’s compleet onbereikbaar wordt, is daarbij blijkbaar een positief neveneffect.

Het project ‘Leeuwarden wekt aan bereikbaarheid’ is gesmoord na het ontwerp van een logo. Het politieke brein wat de minirondes op de rondweg voor de Hermesbrug heeft ingekleurd, mag wat mij betreft de cursus ‘verkeerseconomie’ alsnog volgen. Wellicht helpt het bij de ontwikkeling van gezond boeren verstand. Voor de minirotondes nabij ‘De Centrale’ geldt het zelfde.

Het heeft er alle schijn van dat automobilisten in Leeuwarden moeten lijden onder het linkse dogma van autootje pesten. U heeft vier wielen en hoort daarmee niet in onze stad thuis. Alleen vier wielen met een paard ervoor zijn welkom. Alle andere voertuigen (met motor) moeten voorafgegaan worden door een lopende begeleider (afkomstig van de werkacademie) met een rode vlag, om het overige publiek te waarschuwen voor aankomend gevaar. Daarbij in het midden latend of het gevaar bestaat uit de auto of haar begeleider.

Het heeft er alle schijn van dat Leeuwarden gerevitaliseerd moet worden naar één groot openluchtmuseum. Het liefst zou het gemeente bestuur aan de invalswegen nog een kassa neerzetten om vervolgens op een willekeurig partijcongres te reclameren: Kijk, dat is nou het mooie van Leeuwarden.

In Friesland gebeurt alles een jaar later én in Leeuwarden twee keer. De straks omgebouwde minirotondes zullen dan ook op enig moment vast wel weer ‘heroverwogen’ gaan worden. Dat gaat dan – net zoals het Beursplein en de Chinese keitjes – weer eens een dure hobby worden. Er is niets zo gemakkelijk als het geld uitgeven van een ander en bijvoorleur, twee keer.

Groen, groener, groenst …

dinsdag, juli 17th, 2007

Het is duidelijk kokommertijd, komkommers zijn groen, dus maakt de PvdA zich druk over groen. In het bijzonder de kinderspeelplaatsen zijn een onderwerp van aandacht, waarbij de bio-wipkip niet onbesproken blijft. Woonwijken met gezinnen moeten veel kinderspeelplaatsen hebben of krijgen.

Dat andere groen, waar we zoveel van hebben, daar hoor je ze niet over. Als die wipkippen nu eens onkruid te vreten zouden krijgen, hadden we nog eens een efficiency combi. Al jaren staat in de begroting opgenomen dat we onkruid vier maal jaars milieu-vriendelijk wegmacameeen, borstelen, kapot koken etc. In werkelijkheid kijken we er hoogstens drie maal per jaar naar, om te controleren of het groei-tempo conform de begroting is. Alsof onkruid in de zomer een groeipauze heeft.

Dat we in Vietnam de overtollige voorraden Agent Orange niet confisceren, daar kan ik mij nog wel iets bij voorstellen. Dat we de voorrangsregels op minirotondes aanpassen ter faveure van fietsertjes, maar de distels op de vluchtheuvel meer dan een meter in de hoogte laten staan, is niet meer van deze tijd. Je kunt de fietsertjes achter de distels niet meer vinden en dat is zo onnodig, dat de term retro niet eens meer voldoet.

Ik ben dol op groen, mits eetbaar. Distels en brandnetels vallen daar – binnen mijn eenvoudige beleveniswereld – niet onder. In mijn tuintje, zijn deze onplanten allang verplaatst naar het boekwerkje van mijn zoontje of ‘ Hoe de wereld er ooit uitzag’. En voor de eeuwigheid, nogal ‘duurzaam’ kun je wel stellen.

Huisvuil

woensdag, juli 11th, 2007

De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van huisvuil, één van haar primaire taken. Het is heden ten dage modieus om dat huisvuil zo veel mogelijk te (laten) scheiden, over de zin of onzin daarvan valt nog wel een discussie te voeren. In het verlengde van het scheiden van afval, ligt het dogma ‘de vervuiler betaald’, waarbij er nu wel wat selectief gewinkeld gaat worden.

Onze groene vrienden pleiten voor de invoering van de zogenaamde Diftar, gedifferentieerde Tarifering, wie meer huisvuil heeft, gaat meer betalen. Dat leidt per definitie tot afvaltoerisme, de vuilniszak gaat bij de buren in de container óf bij de werkgever. Erger nog, het wordt gewoon gedumpt in de Dokkumer Ee, bij het overig klein chemisch afval. De invoering van de Diftar gaat in ieder geval niet door vóór 2010 – de kosten wegen niet op tegen de baten – maar alle nog te nemen maatregelen moeten wél Diftar proof zijn.

We kennen al de scheiding tussen gewoon huisvuil, drie soorten glas, GFT afval, chemisch afval, oud papier én batterijen. Daar komen straks vanzelf nog de plastic flessen en kleding bij én dat zijn dan in totaal 10(!) containers voor de deur. Daarmee zijn de onderscheidende primaire kleuren voor die containers dan ook wel op.

Nu zijn 10 containers per woning in onze binnenstad op zijn minst horizonvervuiling, dus worden daar centraal 8 verzamelunits ondergronds geplaatst. De gemeente heeft die nog over, want in Zuiderburen zijn die units een aantal jaren geleden weg-geoptimaliseerd. Daar worden een x aantal containers per woning wél als esthetisch verantwoord beschouwd, elke woning zijn eigen Mondriaan op de oprit.

Een andere maatregel is, dat het grofvuil niet meer onbeperkt gratis wordt opgehaald, feitelijk een bezuinigingsmaatregel, want middels de huisvuil afvoerrechten wordt daar wél voor betaald. Gelukkig wordt ook hier weer een uitzondering gemaakt voor de minima, zij hebben al een vrijstelling voor de afvoerrechten én ook voor het betaald laten afvoeren van grofvuil wordt weer eens een uitzondering gemaakt. Je zou voor de bedenker dezes, zelf een kleur container moeten uitvinden.

In het kader van goed nabuurschap zou je eigenlijk één of twee minima moeten kunnen adopteren. Dan kunnen zij voor je het grofvuil gratis laten ophalen. Dat valt dan via de gratis Internetverbinding op de gratis verstrekte PC aan te vragen en zo komen de geadopteerde minima ook nog eens uit hun sociaal isolement.

Ronde gevel

dinsdag, juli 10th, 2007

De samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente en een aantal marktpartijen inzake Nieuw Zaailand is gepubliceerd. Grappig is, dat er na een eerdere ontkenning toch een ‘second opnion’ is geweest met betrekking tot inhoud en vorm van dit contract. Terecht, er gaat €115 miljoen in om en dan kun je niet zorgvuldig genoeg zijn. De zogenaamde ‘second opinion’ zélf is trouwens geheim, die zal wel weer niet zo vleiend geweest zijn.

Ergens diep verstopt in de tekst staat het volgende;
de bij het Deelproject sloop, renovatie en uitbreiding winkelcentrum met woningen Zaailand voorziene afbraak van de “ronde gevel” van het bestaande winkelcentrum met woningen niet meer zal worden uitgevoerd, tenzij de Gemeente aangeeft dat deze afbraak wel dient plaats te vinden
Er komt dus nog een nog tweede contract, waarin staat dat de sloop van de ‘ronde gevel’ niet door gaat. Tenzij de gemeente voet bij stuk houdt, in welk geval zij zelf de kosten daarvan maar moet opbrengen, zo’n €8 miljoen én dat is zó nooit verteld. De bijdrage van de gemeente zou immers beperkt blijven tot €5 miljoen. Die bijdrage is – voordat er ook nog maar een paal de grond ingegaan is – nu dus al meer dan verdubbeld. Dat belooft nog wat.

Nou vond ik €8 miljoen om iets te slopen toch al van de zotte. De ‘ronde gevel’ moest weg om een doorkijk te creëren vanaf de Baljeestraat, langs de Frieslandbank, langs het Nieuwe Zaailand, door de Lombardsteeg naar de Nieuwestad. En zo’n ronde wand zou daarbij alleen maar in de weg staan. ‘Zo ontstaat er een enge plek’ en op die manier werd er avonden achtereen een discussie gevoerd over mooi en lelijk. Voor €8 miljoen ben ik dol op lelijk en op enge plekken, bovendien een solar lampje van de bouwmarkt doet het ook best wel grappig én is een stuk goedkoper.

Al met al is de beruchte sloop door de huidige eigenaar heel slim dus buiten het plan gebracht. Daarmee de gemeente voor het blok zettend. Je kunt je trouwens afvragen in hoeverre het gehouden referendum nu nog rechtsgeldig is. Er is immers gestemd over iets wat er niet komt of wat er wel komt, maar dan voor rekening van de Leeuwarders.

De tegenstanders van destijds zullen uit alle macht proberen, de discussie weer van aanvang af te gaan voeren. Als ze tenminste de samenwerkingsovereenkomst ook eens zouden lezen. Ik durf de uitkomst van die discussie wel te voorspellen. Het plan gaat door, zonder sloop van de gevel én terecht. Voor €8 miljoen kan ik wel betere plannen bedenken.

Blokhuispoort

maandag, juli 9th, 2007

De Blokhuispoort – de oude gevangenis – gaat mettertijd dicht. Wegens een overschot aan cellen en een broodnodige verbouwing van de oude gevangenis, ziet het Rijk er geen heil in deze open te houden. De gemeente zal nog wel een jaartje tegenstribbelen, maar een verlies van 200 banen zal onomkeerbaar blijken. Dus wat te doen met de Blokhuispoort, toch een monumentaal en markant Leeuwarder pand?

Cultuur en kunstminnende mede stadsgenoten beginnen direct voorstellen te opperen, om er maar weer over het paard getilde kunsten- en potsenmakers in te huisvesten. Welwillende – riant tijdoverhebbende kwispelaars, die, wanneer ze een overall aanhebben nooit aan het behangen geweest zijn, maar iets met verf en vrije expressie doen. Meestal hebben zij een spannende compositie gecreëerd, in de regel voor de catacomben van de kunstuitleen. Op de vraag wat het voorstelt, luidt het antwoord bijkans altijd: ‘wat vind je er zelf van’.

Nu is de Blokhuispoort nog steeds een gevangenis, een gebouw met cellen, tralies, een centrale keuken en een aantal controle momenten. Volgens mij benaderd dat redelijk hetgeen je nodig hebt voor heroïne opvang en dak en thuislozen opvang. Overdag in de recreatieruimte en indien overlast bezorgend, ’s avonds in een eigen smuck ingericht kamertje, waarvan het deurtje op slot kan. Van buiten.

Ook een combinatie met de huidige activiteiten aan de Weaze, behoort tot de mogelijkheden. Voor de dames die tussen de Weaze en de huidige heroïne opvang pendelen, levert dat direct een efficiency combi op.

Mocht geopteerd worden voor deze mogelijkheid, dan hoeft bijvoorbeeld het Vliet niet eerst te vervallen tot achterstandswijk, voordat we die wijk moeten revitaliseren en upgraden naar prachtwijk. Ook het karakteristieke pand aan de Nieuweweg (voormalige hoofdkantoor ABNAMRO) kan dan behouden blijven, in plaats van te verworden tot een ‘De Terp’ met vijf sterren. Enfin, mogelijkheden en ideeën genoeg.

Proefballon

zaterdag, juli 7th, 2007

Stop de pers. Een nieuw PvdA plan, we gaan 15 vrouwen aan een eigen bedrijf helpen. ‘Het project is bedoeld voor vrouwen die onvoldoende zijn opgeleid, weinig relevante werkervaring hebben en soms in een sociaal isolement zitten’. ‘Na twee jaar moeten de ondernemingen van acht van die vrouwen nog bestaan’.

Als ik een vrouw tegenkom, zonder opleiding of werkervaring, in een sociaal isolement zittend, is het eerste wat ik altijd doe, mijn beurs trekken. €15.000,- alsjeblieft, heeft u er wel genoeg aan. Bij mannen zonder opleiding, zonder werkervaring etc. zou ik dat trouwens nooit doen. Voor je het weet, word je door de Stichting Tumba beschuldigd van discriminatie.

Het de bedoeling dat de uitverkoren dames thuis iets gaan doen met ‘kinderopvang, kledingbewerking, hand- en voetverzorging’. Strikt genomen valt ook liggende dienstverlening onder het project. Dan wordt zeker het verplichte kurk tegen het plafond gesubsidieerd, zodat de kindertjes zich niet bezeren bij het springen.

Marga Waanders vindt het ook een fantastisch plan. De initiatiefnemers gaan echter aan een tweetal zaken volstrekt voorbij. Voor de deelnemende dames veranderd er niet zoveel, ze passen al op de kinderen van de buren, kappen thuis en aan huis, en lopen al de hele dag hun nagels te veilen. Alleen hebben ze straks geleerd dat daar dan een BTW bonnetje bij hoort.

Ten tweede zijn er al gewoon plenty mogelijkheden zijn om uit de bijstand een eigen onderneming te starten. Het eigen handboek Bijstand eerst eens lezen, had een hoop werk kunnen besparen; Daarom kunt u in die eerste tijd mogelijk een maandelijkse aanvulling krijgen op uw inkomsten. Ook kunt u voor de aanschaf van benodigde spullen startkrediet (ook startkapitaal genoemd) krijgen. In de voorbereidingstijd voordat u met uw bedrijf start, kunt u een voorbereidingskrediet aanvragen en loopt uw uitkering door. Een voorwaarde is wel dat u begeleiding krijgt bij het opzetten van uw eigen bedrijf. Het voorbereidings- en startkrediet en de aanvullende uitkering zijn geregeld in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).
Je kunt een krediet krijgen van €31.500 naast je bijstandsuitkering én dát geldt ongeacht het geslacht van de aanvrager. Als voorwaarde geldt alleen dat de bank het geld niet wil geven. Zonder opleiding, werkervaring en sociaal onaangepast, moet dat lukken, lijkt me.

Dan kan Marga deur aan deur leuren. Door de brievenbus sprekend ‘Hallo daar, wie wil er nog €31.500,-‘. Ik doe niet open, ik zit een sociaal isolement. Dan krijg je toch €15.000,- erbij.

Het huidige gemeentelijke tekort op de bijstand bedraagt €7.000.000,- oplopend naar het dubbele binnen een paar jaar. Daar kan 15 x €15.000,- dan nog wel bij, relatief gezien een afrondingsverschil. Misschien dat Marga zélf, als eerste beter kan deelnemen aan dit project, om te leren dat je als ondernemer geen geld kan blijven verbranden.

Klein (ondernemers)leed

donderdag, juli 5th, 2007

De SP gaat zich nu ook bemoeien met vrijstellingen voor ondernemers op bijstandsniveau. Als kameraad Bashir dát geregeld heeft, kunnen de betreffende ondernemers namelijk ook naadloos aanschuiven bij de cursus Fries voor minima. Zonder te vervallen in details, komen zelfstandigen op bijstandsniveau allang in aanmerking voor allerlei vrijstellingen. Door de zogenaamde ‘zelfstandigen aftrek’ van €9.000,- zelfs nog eerder dan reguliere minima. Wederom een showtje voor de bühne dus.

Als kameraad Bashir opeens zo begaan is met de ondernemers in Leeuwarden, heb ik wel een paar andere suggesties, waar hij zich wél druk over kan maken. Op landelijk niveau het geknoei van de belastingdienst bijvoorbeeld, waardoor de loonaangiftes over 2006 opnieuw moeten worden aangeboden. ‘Bij het verwerken zijn er gegevens verloren gegaan’(?). Les 1, pagina 1, links boven 1e alinea: ‘Voordat u gegevens gaat verwerken, maak een backup en controleer deze’.

Dan de verplichte risico analyse van de ARBO. a) Open tekstverwerker – ‘Risico analyse’ – centreren, eerste bullet: ‘Er zijn hier geen risico’s’- b) print. Next. Controleur brandwerende middelen: Wilt u koffie, ja graag. Er komt water uit de kraan, de brandwerende middelen doen het! Een bouwvergunning om je bedrijfsnaam op je pand (nota bene op een bedrijventerrein) te plakken; Hallo, een ‘wij zijn ons, hier verdienen wij ons brood en dát van u waarschijnlijk ook’ bordje. Heeft u wel een bouwvergunning voor dat bordje?

Hier is uw rekening Onroerende Zaak Belasting. Ach ik zie het, u heeft gelijk. Wij hebben een foutje gemaakt. Dan moet u(!) in bezwaar gaan – binnen zes weken alstublieft. Dan mogen wij er twee jaar(!) over doen om uw bezwaar af te wikkelen. Nee, u moet wel eerst even betalen. Hier is uw rekening Rioolbelasting. Ja hoor, het klopt wél. Op basis van 500 kubieke meter waterverbruik. Meneer, dat is 500.000 liter, waar ga ik dat laten?

Het heeft er alle schijn van, dat de importantie van de ambtenaar kan worden afgemeten aan de hoeveelheid geld die die ambtenaar mag weggeven én dat de importantie van de bestuurder wordt afgemeten aan de hoeveelheid toegeëigende spreektijd. Wanneer een combinatie van deze beide factoren zou leiden tot het voorkomen van klein leed, is dat nog tot daar aan toe. Vooralsnog wordt die tijd door kameraad Bashir verspild aan sollicitatie activiteiten bij EndeMol productions, als showmaster.