De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for juni, 2007

Fietstochtje

zaterdag, juni 30th, 2007

De afgelopen week was er de profronde van Fryslân, een wedstrijd voor fietsertjes in Leeuwarden. Dinsdagavond mochten eerst 38 amateurs heel hard door ons dorp fietsen, gezien de weersomstandigheden zijn die zeer zeker fris aangekomen. Woensdag was het de beurt aan brood fietsertjes. Een spektakel met naar verluidt, circa 500 bezoekers aan de finish.

Zo’n georganiseerde fietstocht is niet gratis, die moet de gemeenschap wél kopen. Om het tochtje hier te organiseren werd er €100.000 gefourneerd, het stadscentrum afgezet én de nodige minirotondes tijdelijk verbouwd. De verkeerschaos was zo groot, dat op radio 1 de verkeersberichten werden gehaald. Leeuwarden heeft het landelijke nieuws gehaald. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

Dat het verkeer volkomen vast zou komen te zitten, was toch aangekondigd, zo wist een woordvoerder te melden. Daar hebben de inwoners geen aankondiging voor nodig, het is immers elke dag raak. En waarom? Omdat onze bestuurders nog steeds zoals in de jaren 80 te doen gebruikelijk, van mening zijn, dat wanneer je het de automobilist maar lastig genoeg maakt, zij ophouden met de auto te komen. En dat komt uit, ze komen helemaal niet meer.

Er liggen plannen klaar om zogenaamde vervuilende auto’s meer parkeergeld te vragen. Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat een Hummer nogal wat vriendelijker voor het milieu is, dan welke hybride blik dan ook. In Parijs mag je voor niets op het graf van Napoleon parkeren en ik vraag mij nog altijd af op welke koninklijke hoogheid ik mijn auto hier dan wel niet gestald heb, gezien de tarieven.

De uitvalsweg richting Heerenveen is tot aan de Werpsterhoek gevuld met een drietal stoplichten. Deze staan standaard op rood in plaats van standaard op groen, waarom? De uitvalsweg naar Drachten kent de Drachtsterbrug én een brugwachter met een Groninger identiteit. Het is daaro bijna 5 uur ’s middags, we doen even de brug open. ’s Ochtends rond half negen, idem. De Willem Lodewijkstraat rechtsaf richting de rondweg kent een opstelstrook, waar je amper kunt komen en zo ken ik nog wel een dozijn voorbeelden.

Troelstraweg richting Stiens, Zuiderburen richting Leeuwarden. Met een blikje wegenverf van de Gamma – a raison van € 34,98 – zijn die knelpunten morgen opgelost. Is hier sprake van zuivere onwil of slechts onwetendheid. Voor een paar fietsertjes kan wel de halve stad gekanteld worden, al is het maar voor één dag. Structureel de doorstroming bevorderen voor automobilisten is blijkbaar niet in de mode, zeker niet sexy genoeg.

participatie geneuzel

vrijdag, juni 29th, 2007

Een paar jaar terug hebben we in Nederland de Melketiers afgeschaft. Het hielp niet, kostte klauwen met geld en leverde een verdringingspercentage op, wat de 100% knap wist te naderden. De insteek – doorstroming naar regulier werk – werd nooit gerealiseerd. Een aantal van de, uit die Melkert banen overgebleven restanten, noemen we nu stadswacht. Ze hebben nog opsporingsbevoegdheid gekregen ook nota bene, een vierjarige politie opleiding is er slechts blijkbaar voor de flauwekul.

We hadden al de Blijf! banen – of beter gesteld, de Blijf af! banen, WEP (werkervaringsplaatsen) en zo nog een dozijn welwillende initiatieven voor mensen die helemaal niet meer willen. Sinds vandaag komen daar de Participatie Banen bij. De geest van Melkert is weer terug, het korte termijn geheugen blijkbaar gewist. (Als we niet oppassen, is Melkert voor je het weet, zelf ook weer terug.)

13 weken per jaar op een legale vakantie in het buitenland, is één van de motivatoren om te opteren voor het ‘ik doe niets’ alternatief!. En wie wil dat niet? Je kunt je slag in de rondte willen integreren en her-reïntegreren, je kunt het ook opgeven en energie steken in meer positieve zaken. Er worden duizenden Polen naar binnen geroeid, anders komen de asperges niet van het veld …

Er worden 60.000 participatie banen het land ingeslingerd, terwijl er alleen op werk.nl al een zelfde aantal vacatures worden vermeld. Onder die vacatures zitten 418 directeuren en hoogleraren, voor de doelgroep blijven er – me dunkt – nog genoeg over. Alleen in Leeuwarden zijn er 4304 van die vacatures. We hebben geen banen nodig, maar mensen die willen participeren.

Voor vermogens coachen we ons nu al suf, de coaches zijn vooral bezig de coaches te reïntegreren. De participatiebanen zullen dan ook weer voor een relevant deel opgaan aan her-reïntegratie coaches. Zo is een hele sector vooral met hun moeder en met zichzelf aan het spelen.

SWOL

donderdag, juni 28th, 2007

Ik lees net op Liwwadders dat het SWOL afgesloten gaat worden van haar Internet – en daarmee telefonie – aansluiting. Mijn eerste reactie – als materiedeskundige – is dan ook: Dan moet je de rekening ook gewoon betalen. Nou ken ik het de boys van DataCenter Fryslan redelijk, dus de waarheid zal wel wat genuanceerder liggen. Enigszins nieuwsgierig geworden, heb ik even een vraagje gedropt via het WIS (Wandelgang Informatie Systeem).

Wat blijkt. De problemen die het SWOL heeft met de verbindingen, zijn problemen die worden veroorzaakt door haar software leverancier. Vervolgens heeft SWOL – om haar moverende redenen – het contract met het DataCenter Fryslan niet willen verlengen of zelfs opgezegd én dat mag. Normaliter krijg je dan een paar maanden respijt om een andere leverancier te zoeken en dat zal hier niet anders geweest zijn, maar uiteindelijk gaat natuurlijk wel gewoon de stekker eruit.

Het SWOL – via haar directeur Marten Hiemstra – begint dan wel hoog van de toren te blazen nu 1 juli snel dichterbij komt, maar heeft zelf blijkbaar de afgelopen drie maanden weinig constructief actie ondernomen. Vervolgens worden de ouderen, als vermeende kwetsbare doelgroep, in de strijd geworpen, een beetje flauw en bovendien onwaar en overbodig.

Ik ben de eerste om te erkennen dat er voorheen klachten waren over Crystalic, de rechter kan daar over mee praten. De nieuwe eigenaar daarentegen heeft naar eer en geweten die klachten merendeels verholpen en van ‘gedwongen winkelnering’ is dan ook geen sprake.

Mede gezien het hoge geitenwollensokken gehalte van clubs als het SWOL, kan ik mij voorstellen dat hier weer sprake is van veel geschreeuw en weinig wol. Marten, ik ben er van overtuigd dat één telefoontje aan DCF genoeg is, om dit probleempje even uit de wereld te helpen. Mocht je daar behoefte aan hebben, wil ik dat zelf wel even voor je doen. Ik hoor het wel.

€ 7 miljoen is even zoek

woensdag, juni 27th, 2007

Dat er in Leeuwarden veel te veel wordt uitgegeven aan bijstandsuitkeringen, is niets nieuws. Dat is inherent aan de politieke kleur van onze stad en daarmee in de mate waarin de term sociaal wordt verward met zielig. U heeft het niet, kan het niet of zelfs, wil het niet, dus doen wij het voor u. Nog steeds zijn er ruim 3800 mensen die – om welke reden dan ook – gebruik maken van hun recht op financiële ondersteuning en in vergelijk met andere steden zijn dat er 50% teveel.

Dat kost duur, erg dúúr én naar nu blijkt €6.866.647,- te duur, bijna 7 miljoen! Niet éénmalig, maar een jaarlijks terugkerend fenomeen. Ik misgun niemand zijn uitkering, maar hier is sprake van een structureel probleem, hetgeen vraagt om een structurele oplossing. Het College denkt zo’n €2,5 miljoen alsnog bij het rijk te declareren en heeft wethouder Florijn gemandateerd om in het Haagse de hand op te houden. Zelf zijn wij namelijk vanaf 3 juli met vakantie ….

Er bestaat inderdaad een mogelijkheid om een deel van dat tekort bij het Rijk neer te leggen. Daar zijn dan wel een paar voorwaarden aan gesteld. a) Er moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt én b) het tekort mag niet het gevolg zijn van beleidskeuzes. Nou, dat gaat vast lukken.

Dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt is evident, er is geen jaren zoveel vraag naar mensen geweest. Het tekort is ook niet bepaald het gevolg van beleidskeuzes, maar juist aan het gebrek daaraan. Ondanks dat strikt genomen aan de beide voorwaarden wordt voldaan, kan de missie van wethouder Florijn in deze dan ook, als kansloze worden beschouwd.

Tot nog toe heeft het College alleen nog maar om de hete brei heen gehuppeld. Normatief zijn er óf teveel mensen in Leeuwarden die een uitkering krijgen, óf de uitkeringsgerechtigden krijgen een te hoge uitkering óf een combinatie van beide. Moeilijker hoeven we het niet te maken.

De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden tot op heden, is vrijwel uitsluitend terug te brengen tot een verschuiving vanuit de bijstand naar werkacademie en allerlei andere achterhaalde banenplannen, Meppers, Weppers, Raffers en Zapperts. Nog steeds vanuit de socialistische idéé fixe, dat werk gecreëerd kan worden door de overheid. Dat terwijl de geschiedenis leert, dat elke markt waar de overheid zich mee bemoeit, kapot gaat.

De werkelijke daling laat zich eerder uitdrukken in tientallen, dan in de honderden, terwijl een halvering noodzakelijk en verwacht mag worden. Tegelijkertijd is de fraudebestrijding gemarginaliseerd. Een huisbezoekje combineren we met het persoonlijk overhandigen van het werkbriefje – tot aan de voordeur en vooral niet verder.

Alleen al middels een veertigtal(!) inkomens aanvullende voorzieningen in onze stad, wordt er €5,5 miljoen jaarlijks aan de doelgroep uitgedeeld. Dat die doelgroep vooral samenvalt met het electoraat zal wél geen toeval zijn. Nu mag die – met recht – arme wethouder Florijn in Den Haag gaan uitleggen, dat het bestuur hier de kop uit het zand weigert te halen en dat een ander dat vooral moet gaan betalen. Want wij zijn met vakantie …

En zelfs wanneer dát lukt, resteert een jaarlijks tekort van €4,3 miljoen, wat uit – uw en mijn – eigen zak bijgelegd mag worden. Uitsluitend en alleen omdat de kraan openen makkelijker is, dan de tering naar de nering zetten.

Dames, heren, een prettige vakantie …

Visie

dinsdag, juni 26th, 2007

De Raad heeft Marga Waanders niet meer nodig om zich in de luren te laten leggen. Mw. Waanders zélf, was gisteravond bij de raadszitting niet aanwezig, ze was over iets uitgegleden. Een voor de hand liggende opmerking zal ik niet maken. Er is gisteravond impliciet besloten tot de bouw van een Gigamarché bij de Werpsterhoek, met PalGroenlinks als groot voorvechter van de vrije markt … het kan verkeren.

Er werd een visie besproken over de detailhandel én blijkbaar valt een platte doos met 5000 parkeerplaatsen buiten de stad daar ook onder. Aan alle kanten probeert het College de indruk te wekken, dat het alleen nog maar over een mogelijke Terra-marché zou gaan, zonder dat er een concrete gegadigde zou zijn. 5 Minuten later bleek die concrete gegadigde er wel degelijk te zijn en dus komt dat ding er gewoon.

Gerrit, hoe gaan we dat straks doen met de Zuidlanden? Zolang daar geen winkel is, gaan we er natuurlijk geen woning verkopen. Daar heb je een punt, maar je weet wat voor gezeik we gehad hebben in Zuiderburen, voordat we de C1000 zo gek kregen. Die jongens willen geen wijksupermarkt beginnen, dat is allemaal veels te klein, dat kan niet uit. Al helemaal niet zolang het alleen nog maar een bouwput is én dat gaat het jaren zijn.

Nou, Marga. Dat is toevallig. Al onze problemen zijn opgelost. Krijg net een belletje of wij geen ruimte willen creëren voor zo’n groot ding. Maar hoe masseren wat dat op tempo door de raad? Volgens mij is het tijd voor een visie … en zo geschiedde.

Marga gooit straks weer eens met haar dobbelsteen en jawel hoor, een vier: ‘U als Raad heeft dat destijds immers zélf besloten’. Moet de dames en heren toch enigszins bekend voorkomen …

En dan nog het akkefietje ‘Bellevue’. Wethouder Krol had zelfs zijn zondagsrust er voor over om onder een fatsoenlijke schadeloosstelling uit te komen. Gelukkig was Klaas Zwart (PvdA) nog wel zo scherp om zich te realiseren dat je niet het éne moment het resultaat van die herberg en het andere moment de omzetcijfers als basis voor het bepalen van de schade kunt gebruiken.

Schokkender was hetgeen tussen neus en lippen vermeld werd over hoe in de toekomst met schade van individuele ondernemers om te gaan bij onder ander de bouwput Zaailand. Die schade moet maar verrekend worden met toekomstige overwinst, die behaald wordt, omdat wij het mooi gemaakt hebben! Dat is dan de facto een omgekeerde baatbelasting.

Alsof die ondernemers in een slaapzak voor de deur van het gemeentehuis zijn gaan liggen met de vraag, wanneer wordt mijn winkel nu eindelijk eens een bouwput? En dat is dan dezelfde club (CDA) die iets met goed rentmeesterschap in haar manifest heeft staan. Gaat u schamen.

Duurzaamheid

zondag, juni 24th, 2007

Donderdagavond was Geert Dales te gast bij het politiek café, georganiseerd door de VVD in ‘De Kleine Wereld’. Daar mocht onze burgervader – in vogelvlucht – het hebben over wat er onder en door zijn bewind bereikt was én wat niet. Wat vrijdag de Leeuwarder Courant bereikte was slechts een klein deel daarvan. Daarbij werd de nadruk werd gelegd op het de teleurstelling van Dhr. Dales daar waar het de support van het lokale bedrijfsleven betreft, met als dieptepunt het bijna niet doorgaan van de Sinterklaas intocht. ‘Het zijn altijd dezelfde captains of industrie, die gehoor geven aan mijn uitnodiging, de Wander Blauws (MCL), Willem Kramers (FRLB) en Bossen (V en D) etc.’ De lokale middenstanders weigeren hun schouders eronder te zetten, maar moeten mij dan niet de schuld geven van het huidige imago van Leeuwarden’.
Het uitnodigen van lokale kopstukken helpt niet bij behoud of uitbreiding van lokale werkgelegenheid, daarvoor moet je juist die mensen zoeken met een emotionele band met de stad, maar zitting hebbend in het bestuur van landelijk of internationaal opererende organisaties. De ING is daar slechts één voorbeeld van, daar zitten of zaten Ljouwerters in de Raad van Bestuur. De (ex)organisator van het Science Park in Amsterdam woont in Goutum, ik bedoel maar.

Dat onze lokale kruideniers niet over hun zak willen gaan om de Sinterklaasintocht te financieren is kwalijk edoch begrijpelijk. De afgelopen jaren hebben zij houwen en keren gehad om hun hoofd boven water te houden en zelfs dat is menigeen niet gelukt. De oorzaak daarvan ligt in een afnemend bezoekersaantal én dát kan het gemeente bestuur zich zelf wél verwijten.

Al jaren achtereen ligt de stad op de hasses, wanneer de straat weer open ligt weet je zeker dat de bouwvak nabij is! Ondanks veel bordjes rondom Leeuwarden ‘wij werken aan bereikbaarheid’ is die bereikbaarheid alleen maar afgenomen en neemt nog steeds verder af. Afsluiting Ruiterskwartier (met rampalen), een onmogelijke kruising met de Wirdumerdijk richting Zaailand kelder, Drachtsterbrug, een ridicule hoeveelheid minirotondes en binnenkort krijgen fietsers nog voorrang daarop ook. Eénrichtingsverkeer – te pas en te onpas (Singel en Spanjaardslaan). Het einde is nooit in zicht … een dynamische stad … dat wél …

Tot slot wordt in het eerder gememoreerde stukje in de Leeuwarder Dhr. Dales geciteerd over het vooruitstrevende karakter van ons dorp met betrekking tot duurzaamheid. Ik kan het niet nalaten om dan direct de associatie te leggen met de Wielepolle. Met de kerst wil deze woonwijk als markeerpunt fungeren voor het ISS Spacelab en de Spaceshuttles. De enige – middels kerstverlichting – vanuit de ruimte herkenbare woonwijk. Tegelijkertijd moeten juist daar een maximaal aantal energieboxen – gefinancierd uit de bijzondere bijstand – uitgedeeld worden.

Dan wordt gisteren de Omrin gefeliciteerd met de vijfde(!) auto op aardgas. Het zijn er nu al 25, de doelstelling wordt gehaald. Er is natuurlijk geen enkele particulier die zijn auto laat ombouwen – duurzaamheid heeft wel zijn prijs. Een duiventil is niet nodig en niet wenselijk, bovendien kan die niet CO2-uitstoot neutraal worden gerealiseerd. Met smart wachten wij op juridische kaders waarmee grote auto’s extra parkeergeld kan worden berekend.

Met deze ‘duurzaamheid’ gaan we dan zeker de Sinterklaas intocht redden, die komt dan op een aardgas gedreven perpetuem mobile aangedreven boot – en bio-gas paard – de kindertjes verblijden. Als die kindertjes op tijd zijn tenminste. Voor hetzelfde geld zoeken de papa’s en mama’s nog naar een parkeerplaats. Daarom besluiten zij, niet alleen de winkels maar ook Sinterklaas wél in één van de omliggende dorpen met een bezoek te vereren. Duurzaamheid heeft inderdaad zo zijn prijs.

Bellevue

zaterdag, juni 23rd, 2007

Komende maandag is er het vervolg van de raadszitting van vorige week én weer – voor de derde keer(!) – staat de schadeloosstelling aan eetcafé Bellevue op de agenda De eigenaar van dat etablissement vraagt aan de gemeente een schadevergoeding in verband met schade door overlast wegens de bouw van de parkeerkelder Olderhoofster Kerkhof.

In eerste instantie het wel het fenomenale bedrag van € 26.000,- en een beetje. Na het eeuwige gedraal én gedraai van wethouder Krol is dat inmiddels verhoogd tot circa €35.000,-. What’s next, gaan de heren besluiten om daar ook nog een heide sessie na de zomer aan te gaan wijden?

De claim werd in eerste instantie afgewezen, want – nu komt het – als het plein af is, gaat vast en zeker de omzet omhoog en wordt de omzetderving vanzelf teniet gedaan. Je moet wel lef hebben. Enfin, de gemeente heeft een rapportje laten maken á raison van € 14.000,- , de adviescommissie is er overheen gegaan, een tweetal commissie vergaderingen en na lang overleg werd tot een compromis besloten. Moet je je daar dan wel aan houden en niet halverwege de rit bedenken dat toch weer anders moet.
Schade 2005 uitkeren conform rapport. Blijkt dat de schade/verlies 2006 e.v. behoorlijk afwijkt van het verlies 2005, zal op dezelfde wijze gezien worden – met dezelfde positieve insteek als nu – ook dat op te lossen.
Briefje naar de Raad, als hamerstuk zou je denken. Alleen stuurt de wethouder van financiën een voorstel wat – op zijn zachts gezegd – afwijkt van het compromis. Niet zozeer door wat er staat, maar met name door wat er níet staat.
… is er voor ons college aanleiding ten behoeve van verzoeker een uitzondering te maken, in die zin dat wij u voorstellen om het schadebedrag zoals dat door de schadeadviescommissie is berekend (€ 15.000,–) te vergoeden.
De positieve insteek voor het jaar 2006 is opeens even zoek, even ontsnapt, in onzichtbare inkt gedrukt zeg maar. Voor het jaar 2007 maakt Dhr. Krol het zo mogelijk nog botter, over 2007 wil hij er niks meer van horen. De garage is dan evenals de bestrating klaar. Misschien moet Dhr, Krol eerst even langs Specsavers of zo, die hebben volgens mij momenteel een aanbieding. Het plein is net deze week geopend en dat is dan precies halverwehe 2007. Hij heeft nota bene zelf de openingshandeling verricht!

Dus samengevat een adviescommissie, een tweetal rapporten van externe deskundigen, een handvol juristen, commissieleden – na maandag tot driemaal toe – een Raadsbesluit én dat allemaal voor – een al toegezegd – verschil van grosso mode €20.0000? Op de parkeerkelder Olderhoofster Kerkhof alleen al, was een positief resultaat van drie ton (met dank aan Douwe Kiestra) en de reserve parkeergelden kon vorige week nog met twee miljoen(!) worden afgeroomd. Binnen drie minuten wel te verstaan.

De eigenaar van Bellevue krijgt in ieder geval – ongeacht de uitkomst – wél waar voor zijn geld. Deze flauwekul heeft weer een hoop energie, ergernis en geld gekost. Ik zou zeggen, aftikken en ophouden en zien dat we met z’n allen weer gewoon aan het werk gaan.

Wet Walvis en kindertjestoeslag

vrijdag, juni 22nd, 2007

Gistermorgen werd ik wakker met een enorme grijns, ná het horen van het 7.00 uur journaal op radio 1. Dat is dan goed gehumeurd wakker worden. Zo’n 400.000 bedrijven moeten de digitale loonaangifte richting belastingdienst vanaf januari 2006 tot en met januari 2007 opnieuw aanleveren (wet Walvis), want de toeslagen aan de mensen kunnen niet worden berekend én dus niet worden uitbetaald. Hoezo een verrassende mededeling?

Dat had de staatssecretaris Dhr. De Jager met één telefoontje aan zijn eigen klant contact centrum (dé belastingtelefoon) zo kunnen vernemen … al maanden. Of is zijn Swahili van hetzelfde niveau als het mijne en wordt dat Swahili pas beter na regelmatig contact met die belastingtelefoon.

Deze mededeling gisteren werd vanmorgen direct gevolgd door ééntje van minister Rouvoet; Er komt een inkomensafhankelijke kindertoeslag – over interne communicatie gesproken. Deze minister kan thuis zeker radio 1 niet ontvangen.

Met betrekking tot het opnieuw aanleveren van – in ons geval – circa 20.000 (twintigduizend!) kenmerken aan het blauwe enveloppenkantoor, is mijn oplossing even voorspelbaar als uitvoerbaar. De heren zijn welkom om even langs te komen en even te noteren wat men even weten wil, mits even voorzien van pen en papier (en niet van enig digitaal snufje wat dan ook). Ik ga in ieder geval niet weer een halve kracht vrijmaken om het gehobby van de belastingdienst te corrigeren. Succes daaro, ik hoor wel wanneer het u schikt!

De introductie van de inkomensafhankelijke kindertoeslag is een verhaal apart. Een zwaarwegend argument daarbij is, dat arme mensen te weinig belasting betalen om van de huidige kinderkorting te profiteren(??). Dit non-argument heb ik eerder gehoord van Wouter Bos ten tijde van de (gedeeltelijke) afschaffing van de OZB. Mensen die een OZB-vrijstelling hebben, worden daar niet beter van en moeten op een andere manier gecompenseerd worden … Schiet mij maar lek én iedereen vind dit nog normaal ook.

Dat het überhaupt niet hoeven betalen van belasting, op zich zelf toch best wel een grappige geste is, is blijkbaar niet meer genoeg. In plaats van de discriminatie binnen ons fiscaal stelsel weg te nemen, delen we parachutes uit om een zachte landing te bewerkstelligen binnen de zogenaamde armoede val. In plaats van de kinderbijslag gewoon af te schaffen, stelt Rouvoet nu voor om onderscheid te maken tussen arme en rijke kindertjes. Waarom niet direct de kindertoeslag afhankelijk gemaakt van het inkomen van de kindertjes zelf? Het sofi-nummer hebben ze al – of sinds gisteren niet of niet meer …

Het directe effect van de introductie van een inkomensafhankelijke kinderbijslag – de facto gaat het hierover – zal zijn, dat diegenen die nu nog steeds in de kaartenbakken zitten, het journaal van 7.00 ’s ochtends nooit never niet gaan halen. Het journaal van 7.00 uur ’s avonds trouwens ook niet, het ‘beunputje moat fansels earst af’. Wellicht komt morgen het voorstel dat zij, die niet beter worden van de kinderkorting, per kind korting krijgen op een kistje bier … voor ná het putje.

WMO

donderdag, juni 21st, 2007

Vandaag is de eerste voortgangsrapportage WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 2007 gepresenteerd. De WMO gaat over de overheveling van de financiële verantwoordelijkheid voor de thuiszorg en huishoudelijke hulp van het rijk (AWBZ) naar de gemeentes. Met name de SP, maar ook de vakbonden, maken hier een hoop lawaai over. De overgang zou leiden tot ontslagen bij de thuiszorg, waarbij zorg medewerkers als lager betaalde huishoudelijke hulpen zouden worden ingezet.

Die vrees van de SP is – volgens de rapportage – terecht … gelukkig. Het is nu juist de bedoeling van openbare aanbestedingen dat onder andere de thuiszorg efficiënter – en dus goedkoper – zou gaan werken. De geconstateerde verschuiving van verzorgende taken naar huishoudelijke taken, kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat er blijkbaar thuiszorg mevrouwen met een poetsdoek rondliepen én die zijn daar te duur voor.

Als uitkomst van de gepresenteerde cijfers, verwacht de gemeente een positief resultaat van €218.600 op de uitvoering van de WMO. Zij stelt dan ook:
… blijven de totale uitgaven op het terrein van Wmo-voorzieningen zeker binnen de budgettaire kaders …
Ik vind dat nogal optimistisch. Dat een deel van de uitgaven en inkomsten nog buitengewoon onzeker zijn, is blijkbaar mede de reden om heel zeker te weten dat het budget niet overschreden wordt. Daartoe worden een paar wel héél doorzichtige boekhoudkundige trucs losgelaten op de WMO budgetsystematiek.

Volgens datzelfde overzicht zijn de volgende componenten nog volstrekt onbekend, maar wél vast opgenomen in het gepresenteerde overschot. 1) Indicatiestelling en overige uitvoeringskosten (€316.000) én 2) Inkomsten uit eigen bijdragen (€1.2 miljoen). Verder wordt het budget verhoogd met een raming voor loon- en prijsstijging van – give or take 5% (€500.000) – een inflatiecorrectie van 5% lijkt mij rijkelijk riant. Dan doen we er ook nog even een ton of vier bij, voor een verwachtte bijdrage naar aanleiding van een gesprekje tussen de VNG en het kabinet.

In het bijzonder de inkomsten uit eigen bijdragen zijn toch materieel. De uitgaven zijn geëxtrapoleerd op basis van het 1e kwartaal 2007, maar over de eigen bijdragen kunnen we nog geen zinnig woord zeggen. Hoezo niet, was het briefpapier op, zodat er geen rekeningen geprint konden worden? Was de juffrouw, die op de OK button moet drukken ziek, of had deze dame heel erg veel ATV? Hoe is het bestaanbaar, dat je anno nu, nog steeds niet weet voor welk bedrag aan eigen bijdragen je hebt gefactureerd?

In totaal zit er dus voor 2,4 miljoen euro aan – door de gemeente zelf geconstateerde – onzekerheden in de cijfertjes, maar gelukkig blijven de uitgaven zeker binnen de budgettaire kaders. Voordat het gepresenteerde – positieve – resultaat weer over een schutting geduwd gaat worden, zou ik toch maar even wachten op de realisatie daarvan.

Raadszitting

dinsdag, juni 19th, 2007

Gisteravond was de raadszitting met – zoals gebruikelijk – een overvolle agenda. Cameratoezicht, de kadernota en nota bene ook nog het snippergroen en de ontsluitingsweg Wiardaburen kwamen weer voorbij. Gerben Hoogterp (PALGroenlinks) probeerde met een batterij non-argumenten het cameratoezicht – wél drie camera’s (!) – eruit te fietsen en gebruikte daarvoor zoveel (spreek)tijd, dat het commentaar van zijn collega Piet van der Wal op de kadernota in ieder geval tot een minimum beperkt bleef. Toch nog een winstpuntje.

Ik vond het so wie so al verbazingwekkend dat een stage onderzoekje, uitgevoerd door leerlingen van de NHL naar de effectiviteit van camera toezicht, zoveel verschillende reacties kon uitlokken. Het ontbrak er nog maar aan of Dhr. Hoogterp zou gaan beweren dat camera’s een bedreiging zijn voor de volksgezondheid in verband met UMTS straling of zo.

In de kadernota worden een aantal financiële gaten aangekondigd voor na 2011. Wel moet er natuurlijk een hoop geld vrijgemaakt worden voor zogenaamd nieuw beleid, maar het afschaffen van oud beleid doet au én dat slaan we dus een rondje over. In tegenstelling tot wat in diezelfde kadernota wordt geopperd – het verhogen van de OZB en rioolbelasting – wist de wethouder Krol stellig te vermelden dat ‘de lasten voor de burgers’ niet omhoog zouden gaan. Het college programma zou worden gevolgd. Dat is dan dezelfde wethouder die de boven de inflatie ontvangen bijdragen over 2007 van diezelfde burgers weigert terug te geven …

Addy Stoker (Christen Unie) vanmorgen ook weer pissed, zijn motie over het snippergroen was door de VVD ietwat aangepast en nu drong Karin Vassbinder (VVD) ook nog vóór op weg naar de microfoon. Vervolgens nog even wethouder Waanders aan het woord, en zelfs voor Mw Waanders wel een héél kort woord. ‘Njet’ voor het fatsoenlijk willen ontsluiten van de nieuwbouwwijk Wiardaburen. Je kunt je afvragen waarom deze wethouder überhaupt nog bij de zittingen aanwezig is, het enkel plaatsen van een bordje ‘Njet’ bij haar microfoon zou niet een serieus afwijkend resultaat geven.

En waar was de visitatie commissie? Voor een vergoeding van €150,- per vergadering mag je toch verwachten dat de dames en heren de rit integraal uitzitten. Na de pauze was de tribune oorverdovend leeg … volgende week maandag de reprise, vrees ik.