De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for april 21st, 2007

Sociale woningbouw

zaterdag, april 21st, 2007

Blijkbaar is het een generiek idee fixe, dat nieuwe woonwijken ook voorzien moeten worden van sociale woningbouw. Rijk en arm moeten gemengd worden om te voorkomen dat we stelselmatig getto’s tot prachtwijken moeten renoveren. In Leeuwarden zijn te weinig sociale huurwoningen en de woningen die er zijn worden bevolkt door mensen met een te hoog inkomen, zo luidt de stelling volgens de links politieke elite.

Dat deze stelling in tegenspraak met zich zelf is, valt diezelfde elite blijkbaar niet op. In Leeuwarden zijn er 15.000 sociale huurwoningen en je moet je afvragen of je van dat hele begrip sociaal en zelfs huurwoning niet af wil. De kern van het gesuggereerde probleem ligt niet in het deel van de stelling dat gaat over een vermeend tekort aan sociale huurwoningen.

De kern ligt er in, dat PALGroenlinks, maar ook de PvdA vinden dat er mensen in wonen die voor die woningen teveel verdienen. Het liefst zouden deze partijen over gaan naar inkomensafhankelijke – van bovenaf opgelegde – woningtoedeling. U verdient te veel en heeft nog zes maanden om te maken dat u wegkomt … Nog niet zo lang geleden, heeft dat tot gevolg gehad, dat hele bevolkingsgroepen zijn verhuist naar Stiens, Tytsjerk en Grou!

De vraag die beantwoordt moet worden luidt: Waarom willen mensen niet verhuizen naar een duurdere huurwoning? Een ieder die daar ooit voor gestaan heeft, kan die vraag zo beantwoorden én dat antwoord ligt besloten in het woord duurder. Degenen die géén huursubsidie krijgen moeten die duurdere woning namelijk zélf betalen. Op dat moment ligt kopen voor de hand. Wanneer Provinciale staten straks een koopsubsidie voor starters introduceert, krijg je direct hetzelfde probleem terug, maar nu voor koopwoningen. Economie, Havo-4 bovenbouw, les twee!

Als onze fictieve huurder dan besluit om een woning te kopen, wil deze koper een huis met een parkeerplaats voor de deur en een tuintje. Wat hij niet wil, is sociale woningbouw in dat tuintje. Omdat anderen vinden we allemaal gelijk moeten zijn, werden in Zuiderburen huursubsidie woningen in de vorm van de Berlijnse muur neergezet en in de Zuidlanden moet ook weer gemengd worden gebouwd.

De oplossing ligt besloten in het vrijgeven van de huren. Kan de woning verhuurd worden aan de hoogste bieder, dan kan de huurder periodiek zelf een afweging maken. Als ik dan toch die hoge huur kan en moet betalen, wil ik dat dan wel voor deze woning. Zo niet dan verhuist onze huurder naar een woning die beter past bij zijn inkomen én dat heet doorstroming. Maar ja, huur liberalisatie is een vies woord voor onze linkse elite en dus blijven we eigenwijs.