De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for april, 2007

Fout Hout

maandag, april 30th, 2007

De groene vrienden in ons dorp hebben besloten dat al het hout wat gebruikt wordt in Leeuwarden, voorzien moet zijn van een zogenaamd FSC keurmerk. Dat keurmerk staat er garant voor, dat de boom niet is mishandeld, regelmatig zonlicht gezien heeft én genoeg leefruimte had. Zo’n keurmerk krijg je niet zomaar, je moet er wel wat voor doen!

En dan nu de waarheid over dit o zo gewaardeerde logo. In Scandinavië en de Baltische staten bestaat gewoon een wet, die stelt dat elke gekapte boom, vervangen moet worden door twee anderen. Men houdt zich daar ook aan, anders valt er over 25 jaar niets meer te kappen en ook dán willen de boomeigenaren graag te eten hebben.

Aan het eind van de zagerij staat links een bordje met het FSC logo en rechts niet. Achter het bordje links, liggen prachtig mooie plankjes en rechts liggen dezelfde prachtig mooie plankjes. Afhankelijk van de vraag worden de plankjes verschoven van het éne stapeltje naar het andere en weer terug, al naar gelang, Leeuwarden vandaag wél of geen FSC keurmerk wil.

In Blitsaerd is fout hout gebruikt, namelijk van het rechter stapeltje én daar stond géén bordje met een logo vóór … Wethouder Waanders hoeft van PalGroenLinks nog net niet zelf het foute hout te verwijderen om thuis de haard mee op te stoken of de walbeschoeiing her in te richten als insecten hotel. Het keurmerk moet achteraf alsnog worden verkregen. Waanders de bus in, met vleugels, even het bordje verplaatst en voilá, probleem opgelost.

En wat doen de bosbouwers? ‘Weten jullie daaro wel, hoeveel papier geneuzel dat FSC logootje betekent, voor die flauwekul hebben wij géén tijd’. Maar dan mag je geen hout leveren aan wethouder Waanders! Blitsaerd? Ooit gehoord van landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland om er maar eens een paar te noemen?

Dus in plaats van de niet mishandelde plank uit Scandinavië, doet Blitsaerd het met een restpartijtje uit Costa Rica. Misschien schiet iemand hier toch zijn doel voorbij?

Riga

vrijdag, april 27th, 2007

Momenteel worden de Holland Days in Riga gehouden, geïnitieerd door de Kamer van Koophandel in Flevoland en het Fryslan House. Op het vliegveld – op weg naar Riga – kwam ik toevalligerwijs de ambtenaar tegen, die voor de stad Leeuwarden de stedenband met Minsk (of whatever) handen en voeten moet gaan geven. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van de korfbalwedstrijd Minsk-Wêz-Warber (Goutum) of de verkoop van een optreden van het Pasveerkorps, zeg maar. In Minsk gebeurt het, in ieder geval voor de korfballers onder ons. Enfin, dus zit ik in Riga …

Na de onafhankelijkheid in 1991 hebben de Letten vrijwel alle docenten Russisch terug naar huis gemotiveerd en vervangen door docenten Engels. Dat maakt communiceren, een stuk eenvoudiger, bovendien is mijn Lets de laatste tijd een beetje roestig. Het Lets behoort – evenals het Fries – tot de zogenaamde kleine taalgebieden, er zijn zo’n één miljoen mensen die zich ervan bedienen.

Sybren Posthumus (FNP) heeft zich fervent voorstander verklaard van tolk-vertalerts tijdens bijeenkomsten – ook voor de kleine talen. Dames in cabines zogezegd. Wel, dames in cabines zijn er hier weliswaar in overvloed, maar gewoon Engels met elkander spreken voldoet uitstekend. Hoewel ik een enthousiaste voorstander ben van de Friese taal, zou je ook kunnen erkennen, dat het gebruik van die taal voornamelijk voor de toeristen is. Gelijk de Zwitsers, die aan het begin van de zomer bellen om hun koeien heen vouwen, ook voor de toeristen.

Oorkleppen

woensdag, april 25th, 2007

Automobilisten lijken in Nederland langzamerhand vogelvrij, zeker in relatie tot fietsers en voetgangers – de zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemers. Automobilisten mogen niets, fietsers alles en als dat dan mis gaat, heeft de auto hét per definitie gedaan. Alsof automobilisten er alles aan doen om mede verkeersdeelnemers bewust en moedwillig van de weg te duwen.

Auto’s moeten –terecht – tot in de puntjes technisch in orde zijn, evenals de bestuurder. Jaarlijks wordt de auto gekeurd en periodiek de bestuurder. Handsfree bellen mag niet, twee handjes aan het stuur … verlichting niet orde … bekeuring, richtingaanwijzer niet gebruikt … aansprakelijk. Stoplicht gemist en daar is de motormuis van onze commune.

Fietsers daarentegen hoeven blijkbaar geen hand meer uit te steken bij het wijzigen van de rijrichting, fietsverlichting is geen issue én zonder MP3 speler op of in je oren hoor je er niet bij. Letterlijk. Fietsers hebben Leeuwarden veroverd en pas als bij een aanrijding de ware doodsverachting van de fietser bewezen is, kan eventuele schade verhaald worden.

En juist deze categorie verkeersdeelnemers gaan we verder faciliteren door op minirotondes de fietsers voorrang te geven boven de automobilist. Onverlicht, onoplettend en bovenal ziende doof, mogen fietsers – op sommige én niet eens alle – rotondes straks diagonaal oversteken én dat komt dan de verkeersveiligheid ten goede. Consistentie van beleid en daarmee doorstroming van verkeer alsmede verkeersveiligheid zijn dan ver te zoeken.

Hoe spijtig ook, de bebording bij de beruchte Harmonie paaltjes, heeft bewezen niet te functioneren. Van de gele bordjes ‘voorrangsituatie gewijzigd’ bij de minirotondes in de binnenstad kan een vergelijkbaar effect worden verwacht. Met dit verschil dat een kapot paaltje eenvoudig vervangbaar is. Het MP3 spelertje is ook nog geen probleem, het fietsertje onder het MP3 spelertje is van een andere orde.

Het structureel wegnemen van elke eigen verantwoordelijkheid bij fietsende verkeersdeelnemers, zal onvermijdelijk leiden tot vermijdbare ongelukjes en ongelukken. Of zal oplossing ook hier weer bestaan uit – volkomen overbodige – slalomhekken op de toegangsstroken naar die minirotondes? Misschien kan het plaatsen van die slalom hekken dan samengaan met een verbod op oorkleppen voor fietsers?

Werkacademie

dinsdag, april 24th, 2007

Het aantal bijstandsgerechtigden daalt fors in Leeuwarden, zo slaan de verantwoordelijken zich zelf op de borst. Zo zou het aantal bijstandsgerechtigden binnen een jaar gedaald zijn met 600 en voor 2010 ligt een verdere daling met nogmaals 600 in het verschiet. ‘… een grote werkgever uit Leeuwarden onlangs, met inzet van loonkostensubsidie, 125 bijstandsgerechtigden … ‘ én daarin besloten ligt nu nét de nûvere waarheid.

In het persbericht van de afdeling voorlichting wordt iedere lezer afgedaan als zijnde ‘ik is een randdebiel en met zijn alle doen we gezelli mee’. Niet alleen is de daling van het aantal bijstandsgerechtigden volledig toe te schrijven aan WEP’ers, MEP’ers, Rappers, Zappers, blijf-banen en blijf áf banen, ook wordt nog verwezen naar 500 gelukkigen in de werkacademie. De macht van de ‘paper pushers’ overstijgt de macht van het getal … de waarheid is niet leuk. Alsof de termen Werk en Academie in dit kader samen kunnen gaan, veel eerder is dát een belediging voor de studenten in ons dorp.

Daarmee zullen, naar verwachting, de inkomsten en uitgaven in het kader van de Wet Werk en Bijstand in evenwicht zijn. Leuter … leuter …leuter. In heel Nederland daalt het aantal mensen in de bijstand en in Leeuwarden ook. Alleen relatief gezien hier minder dan in de rest van ons kikkerland en dus zal het financieel tekort alleen maar toenemen. Daarvoor hoef je geen visionair te zijn, of eerst de handleiding van de rekenmachine doorgespit te hebben.

Ik word zo moe van dit soort gepresenteerde opbeurende teksten, zeker wanneer dat – de feiten kennende – omtrekkende bewegingen blijken te zijn. Het asperge seizoen breekt aan, dus zijn er 300.000 Polen welkom. Recentelijk werd gemeld dat de asperge boeren hun asperges makkelijk kwijt raken, met name ’s nachts … en dan liggen de hardwerkende Polen echt op één oor!

Alles wordt uit de kast gehaald om de klant aan regulier werk te helpen. Hoezo klant? Klanten zijn koning en zo gedragen zij zich ook. Alles uit kast …. Dream on! Feitelijk zijn er voor het beschikbare budget van 4,3 miljoen al met al 131 mensen de kaartenbak uitgemotiveerd. Ok, we hebben nog even te gaan, maar in potentie ligt hier een riante bezuinigingskans.

Sociale woningbouw

zaterdag, april 21st, 2007

Blijkbaar is het een generiek idee fixe, dat nieuwe woonwijken ook voorzien moeten worden van sociale woningbouw. Rijk en arm moeten gemengd worden om te voorkomen dat we stelselmatig getto’s tot prachtwijken moeten renoveren. In Leeuwarden zijn te weinig sociale huurwoningen en de woningen die er zijn worden bevolkt door mensen met een te hoog inkomen, zo luidt de stelling volgens de links politieke elite.

Dat deze stelling in tegenspraak met zich zelf is, valt diezelfde elite blijkbaar niet op. In Leeuwarden zijn er 15.000 sociale huurwoningen en je moet je afvragen of je van dat hele begrip sociaal en zelfs huurwoning niet af wil. De kern van het gesuggereerde probleem ligt niet in het deel van de stelling dat gaat over een vermeend tekort aan sociale huurwoningen.

De kern ligt er in, dat PALGroenlinks, maar ook de PvdA vinden dat er mensen in wonen die voor die woningen teveel verdienen. Het liefst zouden deze partijen over gaan naar inkomensafhankelijke – van bovenaf opgelegde – woningtoedeling. U verdient te veel en heeft nog zes maanden om te maken dat u wegkomt … Nog niet zo lang geleden, heeft dat tot gevolg gehad, dat hele bevolkingsgroepen zijn verhuist naar Stiens, Tytsjerk en Grou!

De vraag die beantwoordt moet worden luidt: Waarom willen mensen niet verhuizen naar een duurdere huurwoning? Een ieder die daar ooit voor gestaan heeft, kan die vraag zo beantwoorden én dat antwoord ligt besloten in het woord duurder. Degenen die géén huursubsidie krijgen moeten die duurdere woning namelijk zélf betalen. Op dat moment ligt kopen voor de hand. Wanneer Provinciale staten straks een koopsubsidie voor starters introduceert, krijg je direct hetzelfde probleem terug, maar nu voor koopwoningen. Economie, Havo-4 bovenbouw, les twee!

Als onze fictieve huurder dan besluit om een woning te kopen, wil deze koper een huis met een parkeerplaats voor de deur en een tuintje. Wat hij niet wil, is sociale woningbouw in dat tuintje. Omdat anderen vinden we allemaal gelijk moeten zijn, werden in Zuiderburen huursubsidie woningen in de vorm van de Berlijnse muur neergezet en in de Zuidlanden moet ook weer gemengd worden gebouwd.

De oplossing ligt besloten in het vrijgeven van de huren. Kan de woning verhuurd worden aan de hoogste bieder, dan kan de huurder periodiek zelf een afweging maken. Als ik dan toch die hoge huur kan en moet betalen, wil ik dat dan wel voor deze woning. Zo niet dan verhuist onze huurder naar een woning die beter past bij zijn inkomen én dat heet doorstroming. Maar ja, huur liberalisatie is een vies woord voor onze linkse elite en dus blijven we eigenwijs.

Antirampalen

vrijdag, april 20th, 2007

In Leeuwarden mag je je winkel niet beschermen tegen binnenkomende auto’s, waarvan de bestuurder op zijn minst twijfelachtige bedoelingen heeft. Het liefst zou de gemeente welkomstborden – en bijpassende vloermatjes – plaatsen en géén antirampalen. Het argument daarvoor luidt: Ik vind ze niet mooi …. Je kunt ook de stadswachten instrueren om het dievengilde behulpzaam te zijn bij het vinden van een geschikte auto. Op voorwaarde uiteraard dat de welwillende stadswacht wél gecertificeerd is.
Ook vinden wij dat de vormgeving van deze palen aandacht behoeft. De etalage en de daaraan verbonden antirampalen zijn niet alleen het visitekaartje van de individuele winkelier maar zij bepalen ook het aanzicht van het winkelfront
Het is om die reden dat de welstandsrichtlijnen bepalen dat antirampalen uit het zicht in de grond moeten kunnen verdwijnen en voorzien moeten worden van ‘volkomen overbodige’ slalom hekken. Links en rechts van de antirampalen dient een betonnen rand gecreëerd te worden in de kleurstelling wit.

Het maaiveld vóór en achter de antirampalen moet in een spannende compositie gebracht worden om de kriskras beweging te faciliteren. De antirampalen moeten een zogenaamde ‘strakke’ vormgeving hebben om zodoende rust uit te stralen.

Antirampalen komen er niet in, in Leeuwarden. Tenminste niet om winkels te beschermen …

Snurk document

donderdag, april 19th, 2007

De coalitie besprekingen voor het provinciaal bestuur zijn in volle gang en daarom is er een koersdocument geproduceerd. Samengevat komt de inhoud van dat stuk neer op ‘we gaan meer geld uitgeven voor leuke dingen en hoe we dat gaan betalen zien we later dan wel weer’. Op een epistel van nog geen 20 pagina’s wordt het éne sprookje na het andere gebracht.
Sprookje 1 – Zoutwinning onder het vasteland moet worden stopgezet – onderzoek – namelijk het winnen van zout onder de Waddenzee. Als dat geen soelaas biedt, dan zijn wij voor een totale stop op de zoutwinning.
Stopzetting van de zoutwinning – wenselijk of niet – kan helemaal niet. De concessies zijn afgegeven en dat weten de opstellers ook wel. Hierover hoef je geen woord vuil te maken, klinkklare prietpraat dus én Anita weet dat als de beste.
Sprookje 2 – Samen met het rijk en gemeenten willen wij investeren in een provincie dekkende startersregeling, als één van de instrumenten om de toegang van nieuwkomers op de woningmarkt te verbeteren.
Na al die jaren van subsidiëren zou je toch verwachten dat ooit het resultaat daarvan eens gemeten zou zijn. Alles wat je subsidieert en feitelijk geen markt is, gaat – per definitie – naar de knoppen. De woningmarkt is met haar huursubsidie wel één van de meest duidelijke voorbeelden. Welke startersregeling dan ook, een dergelijke regeling heeft alleen tot gevolg dat de woning duurder wordt en daarmee wordt een tegengesteld effect bereikt.
Sprookje 3 – Wij willen, met name voor deze kwetsbare groepen, geheel of gedeeltelijk gratis openbaar vervoer.
Het provinciehuis heeft (gelukkig) helemaal geen zeggenschap over inkomens aanvullende voorzieningen. Bovendien zijn die er op gemeentelijk niveau allang. Wet voorziening gehandicapten, strippenkaarten voor de minimissime etc. etc. Wederom, bladvullende flauwekul.
Sprookje 4 – Door een sterkere sturing van het college moeten de kosten van externen inhuur tot een minimum worden teruggebracht.
Dat wordt al jaren geprobeerd. De éne reorganisatie is nog niet afgerond en de volgende wordt in gang gezet. 55+ regelingen werden 52+ regelingen, mobiliteitsbureaus en what ever nog meer. Maar ja, wanneer je de dossierkennis naar buiten motiveert en vervolgens via één of ander management BV’tje de ambtenaar weer naar binnen roeit, heb je op eens een hoop externen. En die zijn duur, raar hé.

Blijkbaar geldt dat interne kennis niets mag kosten, behalve als het over de eigen fractie ondersteuning gaat, want, welja ….die moet worden uitgebreid en dat is dan zeker gratis?
Sprookje 5 – De komende periode wordt aan de hand van een intern onderzoek door Provinciale Staten, gekeken naar de fractie-ondersteuning. Centraal zal daarin staan de kwaliteit en de omvang van de fractie-ondersteuning.
De provinciale opcenten moeten omhoog, want straks met de kilometerheffing kunnen we nergens meer belasting over heffen. Blijkbaar is dit zo belangrijk dat het tot tweemaal toe genoemd wordt in het koersdocument, bij het hoofdstuk financiën en bij het hoofdstuk infrastructuur. Of heeft iemand liggen ‘plakken en knippen’. Alles voor nieuw beleid, waar niemand om vraagt overigens.
Sprookje 6 – dorpshuizen, wijkcentra, ook in stadswijken, en multifunctionele centra moeten
bijdragen aan de sociale cohesie en moeten krachtig ondersteund worden, zowel met beleidsinzet, alsook met financiële middelen.

Blijkbaar hebben de opstellers van dit stuk de kadernota van de gemeente Leeuwarden nog niet gelezen. Wethouder Krol zal het niet kunnen nalaten te grijnzen. Hij is juist bezig om al die Multi Functionele Centra weg te bezuinigen en nu komt het provinciehuis hem te hulp. Geef de opbrengsten van de opcenten dan direct aan de wethouder, dat scheelt een hoop administratief geneuzel.

De nieuwe bestuurders gaan straks de mensen in het land bezoeken. Een A.B,C plan of zoiets – zeker afgekeken uit het Haagse. We gaan luisteren naar de mensen en toehoorders zullen er vast wel zijn. Het is de mens eigen om ademloos naar sprookjes te luisteren. Maar héél misschien kunnen onze bestuurders ophouden kabinetje te spelen en ook gewoon wél aan het werk gaan? Koersdocumenten en rondetafel gesprekken zijn blad- en tijdvulling, wat nog nooit iets heeft gebracht. En dit snurkdocument zal daar geen uitzondering op worden.

Fietsmaaiveld parkeren

woensdag, april 18th, 2007

Wanneer je nu ’s middags in het centrum van de stad rondloopt, valt onmiddellijk de enorme hoeveelheid fietsen op. Gouveneursplein, Nieuwestad, Wirdumerdijk, Stationskwartier, u noemt het, of er staan honderden fietsen geparkeerd. Complete gevels van onze historische binnenstad, worden aan het zicht onttrokken door op het maaiveld geparkeerde fietsen. Levensbedreigend voor onoplettende voetgangers en de brandweer staat er ook vast niet bij te juichen.

De P-Route voor onze gewaardeerde bicyclisten leidt tot de fietsparkeerkelder Zaailand en die is vrijwel altijd vol. Bovendien is het maaiveld parkeren voor fietsers nog altijd gratis hetgeen ook niet motiveert om de tweewieler veilig ondergronds op te bergen. Wellicht is het een idee om een fiets-transferium bij de Werpsterhoek te plaatsen om vandaar de dagtocht verder met de Citybus te vervolgen. Ook een fietsparkeertax behoort tot de mogelijkheden.

De introductie van de fietsparkeertax heeft nog meer voordelen. Het levert de broodnodige inkomsten op voor ons dorp én de horizonvervuiling zal drastisch afnemen. De fietskortingsbonnen voor onze minima kunnen bijvoorbeeld ook ingezet worden om voor die doelgroep het fietsmaaiveld parkeren, betaalbaar te houden. Zo wordt een tweedeling tussen boven- en onderwereld voorkomen.

Ook zou er op strategische plaatsen een fietsverbod ingesteld kunnen worden, al dan niet geëffectueerd middels tweewieler-barrières. Iets met slalom-borden of paaltjes of zo. Fietsklemmen en fiscale navorderingen – of het domweg afvoeren van verkeerd geparkeerde fietsen – kunnen ook heel motiverend werken.

Een verbod voor overtreders om überhaupt opnieuw een stalen ros aan te schaffen of te misbruiken ligt in het verlengde. Het zijn zo maar een paar suggesties om onze spectaculaire historische binnenstad fietsluw te krijgen. Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) kan zo met zoeken en vervangen conform worden aangepast.

Monitoren

dinsdag, april 17th, 2007

Jaarrekening gemeente Leeuwarden 2006: In Leeuwarden was in 2006 kwijtschelding mogelijk van het gebruikersdeel van de OZB, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.
Kwijtschelding voor het gebruikersdeel OZB kan als een foutje beschouwd worden, immers dat deel is door Zalm afgeschaft. Via de kwijtschelding afvalstoffenheffing heeft de gemeente 1,5 miljoen gedoneerd aan de minima en in de vorm van kwijtschelding hondenbelasting iets minder dan € 50.000. Er waren in Leeuwarden dus 685 mensen, die inkomensondersteuning nodig hadden, want het geld voor de hond was op. Het is nu enkel wachten voor een voedselbank voor die honden. Maar goed …

Daarnaast zijn er 757 zwembadkaartjes uitgedeeld, 570 Harmonie voorstellingen, 600 computers (moderne communicatie middelen), 1605 strippenkaarten en 611 fietskortingsbonnen. Gezamenlijk de lieve som van 3,2 miljoen euro. 1638 aanvragen voor de langdurigheids toeslag zijn toegekend en zo kost het minimabeleid om en nabij een slordige 5,5 miljoen. Ook goed …

Na het koppelen van de bestanden met die van het waterleidingbedrijf bleek in 15 gevallen aanleiding te zijn tot het wijzigen van de uitkering. Als gevolg van fraude zijn 6(!) uitkeringen beëindigd. In Leeuwarden wonen bijna uitsluitend modelburgers. Alle fraudeurs zijn blijkbaar verhuist naar Nijmegen waar na een controle bleek dat er in 10% van de gevallen sprake van fraude (607 personen).

Om de kwaliteit van de handhaving te verbeteren werkt Leeuwarden volgens het concept van Hoogwaardige Handhaving. De gemeenten zijn in grote lijnen tevreden over de samenwerking. Dat zou ik ook zijn, zo ik een uitkering had … Dat is dan overigens zonder de gemeente Tytsjerksteradeel, die is er vorig jaar uitgestapt. Wegens gebrek aan resultaten en ik snap dat best. Er komt straks vanzelf weer evaluatie moment, wedden?

Verder heeft Sociale Zaken nog 11,5 miljoen te vorderen van (ex)-klanten van de soos. Het gegeven dat het om vorderingen gaat op uitkeringen die al beëindigd zijn (7,5 miljoen!), maakt het des te interessanter om te monitoren hoe het gesteld is met het binnenhalen van de vorderingen. Deze kunnen dus ook niet worden ingehouden op de uitkering …... Interessant is om te weten, wat je uiteindelijk moet afboeken, lijkt me. En ik heb daaromtrent geen illusies.

Samengevat kent deze stad een minimabeleid van 5,5 miljoen, een te verwaarlozen pakkans ingeval van fraude en als je al gepakt wordt, weten wij ook niet hoe we het moeten terughalen. Maar we monitoren ons helemaal suf. Het houdt je van de straat, zeg maar.

Nieuw Zaailand en termijnen

maandag, april 16th, 2007

De site www.nieuwzaailand.nl is sinds een paar weken weer in de lucht. Op die site is onder andere te zien wat de bedoeling is middels de inmiddels beruchte presentatieplaatsjes. Wat als eerste opvalt, is dat de beroemde stijgpunten vanuit de parkeerkelder volstrekt ontbreken. Of men heeft geleerd van de glazen hokjes boven op de parkeerkelder Olderhoofster kerkhof, dan wel heeft men elke discussie in de kiem willen smoren door ze domweg te ‘vergeten’. Onder het mom van – dat zien we later wel – het ging bij het Olderhoofster kerkhof toch ook goed(?). De ‘zet ze voor het blok’ methode.

Eén van de uitgangspunten is dat het nieuwe Fries Museum juli 2010 opgeleverd moet zijn. Zo niet, dan vervalt 5 miljoen Kompas subsidie en waarschijnlijk daarmee ook de provinciale bijdrage daarmee annex. In de huidige planning wordt dat niet gehaald en is de datum van oplevering zes maanden later, in december 2010. Eufemistisch wordt daarom gesproken van het casco opleveren in juli 2010. Ik ben benieuwd of het Directoraat Generaal in Brussel dat accepteert.

Volgens diezelfde concept-planning moet er in februari 2007 een keuze zijn gemaakt voor het ontwerpbureau inrichting van de openbare ruimte, zodat het ontwerpproces kan starten in april. Nu dus. Alleen wanneer er door Piet van der Wal (Pal/GroenLinks) aan wethouder Waanders gevraagd wordt naar de voortgang blijft het antwoord beperkt tot: ‘Het is een moeizaam proces’. Ergo, men is nog niet toe aan de keuze voor een ontwerpbureau, laat staan aan het ontwerpen zelf.

Wel sterk is de projectorganisatie in het formuleren van uitgangspunten. Open communicatie, Belanghebbenden actief betrekken, informeren en ondersteunen, korte lijnen – niet via-via, Helder, feitelijk en éénduidig. Positieve insteek – beeldvorming!!
Ik heb een positieve insteek, maar enig realisme mag toch ook verwacht worden. Wanneer nu al duidelijk is, dat de oplevering van het Fries Museum niet binnen de door Europa gestelde termijnen realiseerbaar is, kun je daarover vast met Brussel het overleg openen. De ervaring leert dat met het tijdig erkennen van potentiële vertragingen, je meer tijd over houdt om dat probleem op te lossen.

Op het nieuwe zaailand ligt straks genoeg zand, maar dat is niet bedoeld om je kop in te steken. Anders wordt het een dure hobby.