De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for maart, 2007

Caparis

vrijdag, maart 30th, 2007

Dat het economisch niet goed gaat met Caparis mag genoegzaam bekend worden verondersteld. Daar gaan een paar enveloppen, die voor de gemeente Leeuwarden mogen worden rondgebracht, ook niets meer aan helpen. De grafische tak is op een haar na dood én het stukje groenvoorziening doet haar uiterste best om dat resultaat te evenaren. Dhr Bashir (SP) en zijn partij hebben het in zich, om met de meest recente – onbewezen – beschuldigingen, elke wederopstanding, succesvol bij voorbaat de kop in te drukken. Daar heeft de SP mij niet voor nodig.

De gemeente heeft al eens geopperd, om over te gaan naar gedwongen winkelnering in de vorm van één of andere constructie. Ik heb mij altijd op het standpunt gesteld dat dat concurrentie vervalsend zou werken – in het voordeel van Caparis. Ik heb mijn mening herzien, ik heb recent een aantal offertes van Caparis mogen aanschouwen. Iets wat ik een aantal college- en raadsleden zou mogen aanbevelen.

There is no fucking way dat Caparis in die gevallen het werk gaat krijgen, de betreffende offertes waren tot een factor drie(!) keer hoger dan de laagste inschrijver. Van enige concurrentie vervalsing is dus geen sprake, hoogstens kan het zijn dat de laagste inschrijver zijn tarief iets kan verhogen, zonder het werk mis te lopen. Overigens ook een vorm van concurrentievervalsing, maar dan onbedoeld.

Omgekeerd roept dit direct een andere vraag op. Als Caparis tot een factor drie, duurder is dan een commerciële partij, hoe kan het dan zijn dat de gemeente de groenvoorziening uitbesteedt aan die duurdere partij? Is hier sprake van bewuste samenspanning of onkunde? Wanneer je de Dienst Sociale werkplaats wilt subsidiëren, doe dat dan in ieder geval transparant en niet – zoals nu – verstopt in onwerkelijke vergoedingen en aanneemsommen.

Als de feitelijke en zuivere tekorten van Caparis – doorredenerend – enige tonnen hoger liggen dan de gepresenteerde tekorten, valt een economische afweging te maken omtrent het functioneren van de dienst. Als een politieke keuze vervolgens leidt tot het wegsubsidiëren van die tekorten omwille van sociale redenen, is in ieder geval iedereen duidelijk wat dat sociaal zijn, gekost heeft. ongetwijfeld zijn er dan alternatieven die minder kosten en veel socialer zijn.

De uitkomst van de rekensom, één plus één is wat u wilt dat er uitkomt, draagt niet bij aan een kwantificering van het probleem. En daarmee speelt het college vooral verstoppertje met zich zelf. Inzicht in het probleem is namelijk de helft van de oplossing daarvan, de andere helft bestaat uit het maken van politieke keuze’s en het al dan niet accepteren van de financiële consequenties daarvan. Het blind accepteren van de gepresenteerde cijfers, levert daaraan geen positieve bijdrage.

Tegen

donderdag, maart 29th, 2007

Debatcentrum de Bres had afgelopen najaar gevraagd om een opstartsubsidie van 30.000 Euro. Dat geld is nodig om een paar kleine verbouwinkjes te kunnen betalen zoals het rolstoeltoegankelijk maken van toilet. Een éénmalige subsidie van 30.000,- euro op een gemeentelijk begrotingstotaal van 350 miljoen. Dat percentage is zo klein, dat zelfs een willekeurige rekenmachine komt met de melding ‘error’.

Dat het afgeven van een positieve beschikking – en dan hebben we het nog niet eens over feitelijke uitbetaling, langer dan zes maanden op zich liet wachten, is volkomen legitiem en verklaarbaar. Het college kon de dekking niet vinden! Je moet wel durven. Links en rechts strooien met miljoenen in het kader van jeugdwerk, jongerenwerk, vrijwilligerswerk en wijkwerk maar onder welk kopje een debatcentrum valt, weet niemand. Iedere wethouder is voor, als het maar niet uit mijn potje komt.

Uiteindelijk greep de raad in. De hele raad, nee, niet de hele raad. De SP was weer eens tegen. Ze weten zelf niet waar ze tegen zijn, als het maar tegen is. Van Kooten en de Bie hebben zo’n partij eens ten graven gedragen omdat het succes onvoorzien groot dreigde te worden. Het is zo ouderwets, dat een dergelijke opstelling niet eens meer als retro valt af te doen.

Nog geen dag later zie je dan de grote voorganger Jan Marijnisssen bij de Vara in beeld. Wij komen bij de collegevorming voor Gedeputeerde Staten nergens aan de bak, wij worden uitgesloten en niet serieus genomen. Wij, de grote winnaars van de verkiezingen. Wij zijn geen regenten partij. Dat is nu net de enige juiste analyse van het probleem van de SP. Wij staan overal voor open, als het maar een kopie van ons programma is, anders zijn wij tegen.

Belastingtelefoon

woensdag, maart 28th, 2007

Dat de chaos bij de belastingdienst na de invoering van de wet Walvis compleet was en is, is niets nieuws. Dat de dames en heren actie voeren en niemand het verschil merkt, ach ook niets nieuws. Deze actie vindt plaats in een geautomatiseerd proces en is derhalve voor niemand merkbaar. Wanneer er op gestelde vragen aan de belastingdienst überhaupt antwoord komt, dan gebeurt dat tegenwoordig – keurig – onder verwijzing van een doorkiesnummer. Vanaf dit moment, is enige volharding onontbeerlijk.

Let wel: De betreffende ambtenaren zijn niet onwelwillend, onheus of ondeskundig. Ze zijn onbereikbaar. En daarvoor hoeven deze ambtenaren helemaal geen actie te voeren, zij zitten immers verstopt achter de belastingtelefoon. Wie gebruik maakt van het directe doorkiesnummer, wordt wederom automatisch doorverbonden met de belasting telefoon. Ook wel ‘klant contact centrum’ óf de ‘ik weet het ook niet’ telefoon.

Het enige positieve resultaat van het bellen naar de belastingtelefoon is je Swahili met sprongen vooruit gaat. ‘ik zet u even terug in het menu’, ik wil niet op het menu, ik wil antwoord. Helaas te laat. Kies een 9 om terug te gaan …. Wanneer je iemand aan de telefoon krijgt die zich voorstelt als mevrouw Bloem of iets dergelijks, kun je over het algemeen in ieder geval verstaan wat er gezegd wordt.

Ik ben er langzamerhand van overtuigd, dat wanneer je binnen het kantoor van de belastingdienst aan de Tesselschadestraat de draaideur gepasseerd bent, zich achter die draaideur, een valluik bevindt. Via dat valluik kom je in de kelder van de belastingdienst weer uit bij de belastingtelefoon, wederom bij iemand die het ook niet weet.

Eén van de welwillende ambtenaren wist het treffend te verwoorden. Wanneer ik op mijn bureau iets tegenkom over 2006, dan ga ik de plantjes water geven óf het papier in de copier aanvullen. In ieder geval iets anders doen én dan wordt het vanzelf 5 uur. Ook zij hebben het opgegeven en wij? Wij kunnen straks allemaal zonder taalbarrière onze vakantie in Bantu land doorbrengen.

Bestemmingplan Zuiderburen

maandag, maart 26th, 2007

Vanavond komt het bestemmingsplan Zuiderburen aan de orde in de raad. Met name de verkoop van een – bestaand voetpad, parallel aan de Nauwe Greuns – aan een projectontwikkelaar, heeft het in zich, om een duur probleem te worden. Het college (i.c. Marga Waanders) heeft die koopovereenkomst gesloten zonder het gebruikelijke voorbehoud “Mits de raad het goedkeurt’ én die raad keurt het niet goed.

Wij zijn wat te voortvarend aan de gang gegaan’ heet het dan. Nou, dat is dan voor het eerst. Je zou toch verwachten dat deze wethouder niet voor het eerst betrokken is bij een bestemmingplan wijziging. Het lijkt er eerder op, dat het voor het blok zetten van de raad bewust is gebeurt en dat is normaliter een moderator voor het zoeken van een nieuwe job.

We kunnen nu niet anders meer, de projectontwikkelaar wil het stukje grond niet terug verkopen. Bovendien heeft hij die kavels mét ligplaats al in optie gegeven en daar komen dan schadeclaims achter vandaan. Als de projectontwikkelaar grond verkoopt, die (nog) niet in zijn eigendom is, dan is dat zijn probleem en niet het probleem van het college. Laat staan van de raad. Wanneer je diezelfde projectontwikkelaar er fijntjes op attendeert dat er in Leeuwarden nog meer gebouwd gaat worden, kon de medewerkzaamheid wel eens beduidend toenemen. Onderhandelingstechniek, heet zo iets.

Helaas zal het er wel weer op neer komen, dat een meerderheid binnen de raad, de kluit niet heeft willen afwachten en nu al tot het middel in het riet staat. Het stemt tot droefheid.

Waar je ook al al niet al te vrolijk van wordt, is de discussie rond om het eventuele jachthaventje. Op voorspraak van de gemeente, moet de betreffende ondernemer eerst weer eens een ondernemers prietpraat plan laten bakken ter waarde van 25.000 euro. Vervolgens wordt als donderslag bij heldere hemel het parkeerbeleid van de gemeente ook los gelaten op geparkeerde bootjes.

Het aantal plaatsen wordt beperkt tot maximaal 20. De bewoners in de tegenover het gedachte jachthaventje zouden last kunnen krijgen van het geparkeerde bootje. Voorlopig ga ik er van uit, dat het feit dat juist de directeur van de dienst Stadsontwikkeling in één van die pierwoningen woont, berust op zuiver toeval. Wél durf ik de conclusie te verdedigen, dat de optimalisatie van Zuiderburen, uiteindelijk meer gekost heeft, dat het heeft opgeleverd én daarmee de facto mislukt is.

Bijtelling

zaterdag, maart 24th, 2007

We hebben in dit land blijkbaar goden en politici. In ouderwetse tijden was de pikorde tussen die twee bekend, maar recentelijk hebben de politici een voorsprong genomen. God moet bewijzen dat de foto die belastingdienst heeft, niet van de lease auto van de baas is of dat de foto niet bij de Efteling genomen is. De CdK, gedeputeerden en burgemeesters hoeven dat niet meer, hun bijtelling voor de auto van de baas, komt voor uw en mijn rekening.

Geert Dales had geen zin in een ‘vette rekening’. Nou meneer Dales, dan heb ik nieuws voor u. De rest van Nederland ook niet. Wanneer je abusievelijk eens een ANWB bord mist, zit je al boven de toegestane fiscaal vrije kilometers en mag je 22% van de (catalogus!) waarde van de betreffende auto bij je inkomen optellen. Na 4 jaar heb je dan de auto betaald, met dit verschil dat de auto niet van je is. Ik begrijp wel dat die rekeningen onaangenaam zijn.

Wat ik ook begrijp, is dat de ‘kloof’ tussen politiek en de burger bestaat. Wet en regelgeving zijn voor iedereen gelijk, behalve voor de politieke bestuurders. Hoe denkt datzelfde politieke bestuur nu nog serieus genomen te worden? Het staat een ieder volledig vrij om voor privé gebruik, af te zien van het gebruik van de dienstwagen. Het zijn dezelfde politici die om het hardst staan te schreeuwen dat het gebruik van het openbaar vervoer gepromoot moet worden. Zie hier, een uitgelezen kans!

Of mag nu voortaan iedereen, die voor zijn werkgever in de auto, onze én uw boterham verdient, de fiscale rekening naar het Rijk sturen? De uitnodigingen tot het doen van aangifte zijn net weer verstuurd. Ik denk dat ik die uitnodiging deze keer maar even afsla, ik word ook beroepspoliticus. Groot vazal, in de vrijstaat Zuiderburen.

Tevredenheidsonderzoek S.K.L.

vrijdag, maart 23rd, 2007

De SKL is een ‘tevredenheidsonderzoek’ gestart ten einde ‘de kwaliteit nog verder te verhogen’. Wanneer je dit leest, dan krijg je de indruk dat er een directie wisseling plaats gevonden heeft, maar dat blijkt slechts utopisch. ‘Verder te verhogen van de kwaliteit’ doet vermoeden dat er nu reeds sprake is van enige vorm van – met name organisatorische – kwaliteit en dat is evenzeer utopisch. Aan een dergelijk onderzoek, ben ik uiteraard altijd bereid mijn bijdrage te leveren. Geen cynisme is mij vreemd.

De vragen hebben vooral betrekking op ‘pedagogisch verantwoorde opvang’, begeleiding, ondersteuning, stimulering, aandacht, activiteiten, communicatie en dat zijn dan alleen nog maar de highlights. Daar ben ik dan snel klaar mee, dat is jullie vak en niet het mijne. Ik mag aannemen dat die onderdelen in orde zijn, zo niet dan heeft de SKL een probleem van een heel andere orde.

Als u behoefte heeft aan diensten die de SKL (nog) niet levert, dan kunt u dit ook aangeven op de lijst’. Kijk, nu komen we ergens. Een materieel deel van de ouders hebben namelijk een behoefte die de SKL niet levert, namelijk dat de SKL gewoon open is. In het bijzonder wanneer de scholen dat niet zijn. Een redelijk primaire doelstelling, lijkt mij. Maar de zich commercieel noemde SKL denkt daar anders over. De scholen hebben vakantie, dus kan de kinderopvang dicht(?)

Zo krijgt Buiten Schoolse Opvang (BSO) een wél heel wrange betekenis, de kindertjes staan buiten, letterlijk. Zo zijn de dagen tussen kerst en oud en nieuw, reguliere werkdagen, behalve voor de medewerkers van de SKL, Vrijdags na Hemelvaart en oudejaarsdag, idem. Alternatieven worden niet geboden, evenmin een creditering van de nota. Vragen dienaangaande worden in het ‘tevredenheidsonderzoek’ niet gesteld, de antwoorden zullen wel niet bevallen.

Als Mw van Hall-Disch (directie SKL), als bestuurslid van de Kamer van Koophandel zich nu eens niet zou bemoeien met het commerciële bedrijfsleven, maar zou beginnen deze principes op haar eigen organisatie los te laten, kan iedereen weer gewoon aan het werk. Ook tijdens de schoolvakanties.

Totaal overbodig …

donderdag, maart 22nd, 2007

Ook bij Omrop Fryslân is duidelijk geworden, dat er op het Ruiterkwartier slagwapens staan opgesteld om het verkeer aldaar te keren en prompt mocht wethouder Krol ten tonele verschijnen om uitleg te geven. We doen het om drie redenen a) het milieu b) de binnenstad moet autoluw en de derde reden was de wethouder zelf ook even vergeten.

Dat er inmiddels 18 auto’s total loss zijn verklaard na een – nogal directe – ontmoeting met de paaltjes, kwam Dhr. Krol onzinnig voor. Er staan per slot van rekening een keur aan bordjes, dat het niet mág noch kan. Gelukkig wordt er nu dáádkrachtig ingegrepen. De gemeente plaatst – volgens de wethouder ‘totaal overbodig’ – rood-witte slalom hekken voor de paaltjes. Het is maar wat je ‘totaal overbodig’ vindt, wanneer er gemiddeld drie auto’s per week gemolesteerd worden. Enige nuancering lijkt dan op zijn plaats.

Tijdens de Bedrijfscontact Dagen – gisteren en eergisteren – hadden een aantal collegae het sinistere plan opgevat om vóór de stand van de gemeente Leeuwarden, een beweegbare paal te plaatsen, in het gangpad. Dat plan kon helaas geen doorgang vinden. Tot spijt overigens van de – in de stand daarnaast gelegen – letselschade advocaat. de leverancier van de palen heeft een omzetstijging van 900% moeten constateren gedurende de meest recente weken. Hij kon aan de vraag niet meer voldoen.

Er waren nog geen schade claims binnen gekomen bij de gemeente’. De verzekeringsmaatschappijen hebben een week of acht nodig om die te formuleren en de gemeente nog eens een paar weken om die bij Dhr. Krol op het bureau te krijgen. Dat deze dus vanaf eind april in hoog tempo dat bureau volledig gaan bedekken, is eenvoudig voorspelbaar. Ook ‘totaal overbodig’. Van gebrek aan lef, kun je deze wethouder in ieder geval niet beschuldigen. Ik vind het stoer …

Hypermarché

woensdag, maart 21st, 2007

Als voorbereiding op de vrije markt met betrekking tot de post bezorging gunt de gemeente Leeuwarden de komende negen maanden de stadspost aan Caparis (sociale werkplaats). Dat is dan feitelijk de definitie van een contradictie in termini. Vrije markt en gesubsidieerde arbeid en dat nog wel in één zin. Respect. Ik heb de openbare aanbesteding even gemist, stadspost Leeuwarden blijkbaar ook.

Nu dit binnen het kader van ‘social return’ de nieuwe beleidslijn lijkt te worden, heb ik nog wel een paar suggesties. Het structurele herstel van de lanceer inrichting Ruiterskwartier (handen af van de paaltjes!) kan ook wel openbaar aanbesteed worden aan Caparis. En wat te denken van de heroïneverstrekking op het Vliet. Dat zou pas sociaal zijn .. in het kwadraat. Letterlijk.

Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Leeuwarden een nieuwe scribent heeft ingehuurd binnen een veel te grote afdeling voorlichting. Die heeft dan een grote voorkeur voor persberichten waarin de gemeente zich zelf tegenspreekt. Schrijven is één, lezen wat anders.
Leeuwarden is en blijft koopstad nummer één van Fryslân. Dit vertaalt zich voor wat betreft deze bovenregionale functie in de volgende uitgangspunten:
….
Leeuwarden-zuid (Werpsterhoek) behoort binnen de Friese detailshandelverhoudingen ruimte te bieden aan een hypermarché.

Je vraagt je in alle armoede af, of de wereld van dit creatief gedachte goed echt beperkt is tot slechts ons eigen dorp. Alle binnensteden van Nederland zijn langzamerhand eender. Een Blokker, V en D en Hema. Het verschil tussen bijvoorbeeld Alkmaar en Leeuwarden blijft beperkt tot stijgpaaltjes. ’s Zaterdags staat het parkeerterrein bij de Makro vol én dat is niet omdat de folder dan uitkomt.

En wat gaan we faciliteren? Een Hypermarché bij de Werpsterhoek. Hep u daaro nog nooit gehoord van Wal-mart en wat dat heeft betekend voor de directe omgeving van deze discount gigant. Nog nooit in Frankrijk eens óm de zo gewenste Giga-Marché rondgelopen? Mooie winkels, absoluut, maar de doodsteek voor de laatste lokale kruidenier.

Het begint er op te lijken, dat onze lokale notabelen er alles voor over hebben om onze stad de nek om te draaien. Parkeerplaatsen … niet meer nodig, Ruiterskwartier …. Heeft u niets te zoeken en tot slot … winkels? Hebben we hier niet (meer) … Dat het killen van de middenstand gaat lukken, bewijst alleen al het feit dat er nu al duizenden bezoekers per week minder zijn dan vorig jaar. Het zijn slechts de felicitaties die mij resten. Ik denk maar zo, ik denk maar niet. Bij deze: gefeliciteerd!

Zuidlanden

dinsdag, maart 20th, 2007

De gemeente heeft een briefje geschreven naar de bewoners van Goutum met het verzoek, eventuele procedures tegen de bouw van de Zuidlanden te staken. Die procedures zouden de bouw onnodig vertragen. In het bijzonder gaat het om een stuk grond waar weidevogels het komende seizoen kunnen gaan nestelen en dan met name om Grutto’s.

Er is eigenlijk maar één plaats voor Grutto’s en dat is bovenaan de menukaart, maar goed. De gemeente heeft haar charme offensief geopend en hét heeft niet geholpen. Dorpsbelang Goutum is niet onder de indruk van het gemeentelijke briefje. Hoe verrassend, maar ja, je weet het niet hé?

De reactie van Mw. Waanders was helemaal van een onbeschrijfbare onnozelheid, maar toch zal ik een poging wagen. ‘We gaan preventief te werk middels akoestische signalen’. Of te wel: We gaan zoveel herrie maken dat er geen Grutto ook maar aan denkt om hier te gaan nestelen. Of de, in de nabijheid van een Grutto met nesteldrang, wonende Goutumers daar gelukkig van worden?

Of deze: ‘Dat weiland hebben we inmiddels opgehoogd met zand én daar zal dus geen Grutto nestelen’. Hoezo procedures volgordelijk afwikkelen? Voordat eventuele bezwaarprocedures afgerond zijn, hogen we het weiland maar vast op. Ik durf nu al te voorspellen dat juist dáár binnenkort een – zeer zeldzame – zandhagedis opduikt óf een gemigreerde korenwolf. En wat dan? Een – door de gemeente aangeboden – uitgebreide dorpsbarbecue?

Waarom denken de verantwoordelijke wethouders, dat er Zienerts, Druïdes of gevogelte met een zesde zintuig nodig zijn. Zelfs een Grutto had de gemeente kunnen vertellen, dat een briefje óf akoestische signalen niet helpen. Gewoon de procedures volgen wél en als dat te lang duurt, had je misschien eerder moeten beginnen.

Reïntegratie trajecten

maandag, maart 19th, 2007

Al eerder had ik onze vrinden van de vereniging PEL op de hak als zijnde een revolutionair clubje. De boys van PEL maken zich overal druk over en niet alleen over één- en tweepersoons huishoudens. Eén van de meer recente acties is het verzoek om een onderzoek door de lokale rekenkamer naar het – vermeende – effect van de integratietrajecten. Voor de verandering werd dat verzoek op een uiterst correcte wijze verwoord;
Onlangs concludeerde de Rekenkamer van Amsterdam dat de effectiviteit van reïntegratieprojecten zeer gering was. …. Het aantal geslaagde trajecten staat in geen verhouding tot de bestede middelen … hoeveel deelnemers zijn daadwerkelijk doorgestroomd naar betaald werk …
De uitkomsten van die onderzoeken waren inderdaad bedroevend. Per succesvolle doorstromer naar betaald werk, laten de kosten zich becijferen op meer dan Euro 80.000,-. Het antwoord van de gemeente op het, an sich legitieme, verzoek van PEL, is zo mogelijk nog bedroevender. Van een onroerende versimpeling en kinderlijke ontkenning van de feiten.
We doen wat nieuws (beleidswijziging), dus op dit moment heeft een rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van het reïntegratiebeleid weinig toegevoegde waarde.
Inhoudelijk doet wethouder Florijn helemaal niets nieuws. Hij doet het zelfde wat zijn collega en partijgenoot in Amsterdam al eerder heeft geprobeerd. Sterker nog: Hij was op de hoogte van de uitkomsten van het Utrechtse- en Amsterdamse rekenkameronderzoek. Dat die uitkomsten hem niet bevallen, zou een reden moeten zijn om al die reïntegratie trajecten te heroverwegen én niet om het rapport te negeren.

Het lijkt een volstrekt gerechtvaardigd verzoek van PEL om te onderzoeken of 4,3 miljoen euro ook wél effectief kunnen worden aangewend. 4,3 miljoen euro lijkt mij méér dan genoeg toegevoegde waarde!