De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for januari 10th, 2007

DifTar

woensdag, januari 10th, 2007

PalGroenLinks (maar ook de CU en het FNP) pleiten weer eens voor de invoering van de DifTar – Gedifferentieerde Tarifering – bij de afvalinzameling. Verder wordt er een opmerking geplaatst, dat het onbeperkt gratis ophalen van grof vuil, niet uitnodigt tot efficiency. Tot zover niets nieuws en wel sympathiek klinkend.

Dat rekenen niet de sterkste kant is van één van de college partijen bewijst het volgende citaat;
De gemiddelde inwoner van Leeuwarden gooit jaarlijks 10 kilo glas bij het gewone afval en brengt 21,5 kilo naar de glasbak. Dat betekent dat van alle drie glazen flessen en potten er 1 niet in de glasbak terecht komt.
Om te beginnen is het vreemd dat wat voor de afval inzameling wel schijnt te moeten gaan gelden – de vervuiler betaald – voor de rioolheffing geen opgeld doet (De CU uitgezonderd). Als grondslag voor de rioolheffing geldt de WOZ waarde van de woning en niet het werkelijke waterverbruik (in één of andere vorm). Helemaal idioot wordt het, wanneer gesteld wordt dat de vervuiler weliswaar betaald, maar met inachtneming van het kwijtscheldingsbeleid voor minima. Voor het laten halen van grof vuil moet dan voortaan betaald worden én weer met uitzondering van de minima.

Er ligt blijkbaar een relatie tussen het hebben van een minimum inkomen en de hoeveelheid huishoudelijk afval wat er aangeboden wordt. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want met een minimum inkomen heb je geen geld om huishoudelijk afval te produceren. Misschien moeten we de voedselbank wel verplichten om het verpakkingsmateriaal ook mee retour te nemen. Waarom niet analoog aan de rioolheffing de afvalstoffen heffing baseren op de WOZ waarde – of nog beter – direct inkomensafhankelijk maken?

In werkelijkheid geldt het begrip ‘de vervuiler betaald’ blijkbaar alleen voor degenen die geen tijd hebben om huishoudelijk afval te verzamelen. De prikkel die van de invoering van de Diftar uit moet gaan, werkt schijnbaar niet voor de minimissime. Zuinig zijn met het milieu – en dus met afval – is voor de minima niet nodig? Net zo min als zuinig zijn met rioolwater!

Het is opvallend om te zien hoe dogma’s altijd tot uitvoering worden gebracht waarbij tegelijkertijd met een grote boog om minima heen gelopen wordt. Het hebben van een minimum inkomen lijkt steeds meer een legitimatie te worden om niet mee te hoeven doen met de rest van de wereld.