De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for januari, 2007

www.leeuwarden.nl

woensdag, januari 31st, 2007

Het klimaat veranderd en de gemeente is zich daar terdege van bewust. Gelukkig staat er op de homepage van de gemeente (www.leeuwarden.nl) een link ‘veilig zwemwater’ en volgens deze hoogst actuele site is er nergens sprake van botulisme. Ook niet in het Rengerspark. Bovendien is beweging goed voor geest en lichaam, dus doet ons gezin mee met de actie Leeuw!
Actie Leeuw! is voor Leeuwarders die gezond willen eten en bewegen. www.actieleeuw.nl/live/actieleeuw.pag
Momenteel is de site onder constructie. Houd de site de komende dagen in de gaten!

Wel moet die bewegingscyclus ingepland worden en bijvoorkeur samengaan met andere sociale activiteiten. Even checken, gelukkig er kan gezwommen worden, er staan geen woeste zaken op de gezinsagenda deze week.
www.nieuwzaailand.nl 13 november 2006 – Voorbereiding ontwikkeling Wilhelminaplein in Raadscommissie Stadsontwikkeling. Bespreking Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer over de ontwikkeling van een nieuw Wilhelminaplein in samenhang met het project Nieuw Zaailand. Locatie is Raadzaal van het Stadhuis, Hofplein 38. De aanvang is 19.30 uur
Ach gemist, gelukkig heb ik dan nu onverwachts tijd om die gemeentelijke aanbesteding voor te bereiden (www.leeuwarden.nl/live/aanbestedingen/Aanbestedingen.pag). Om de één of andere duistere reden, zijn er mensen die ervan uit gaan dat ik mijzelf als een Doctor Who door de tijd heen schijn te kunnen bewegen. Dames, heren, sorry, voor dat soort activiteiten heb ik helaas nog geen startkwalificatie.
Lopende aanbestedingen:
Reageren voor …… Onderwerp
11.12.2006 ……… Ritregistratie
13.12.2006 ……… onderhoud E en W installaties
10.01.2007 ……… Scan voorliggende voorziening Wet Werk en Bijstand

Voordat ik dit neerpen heb ik uiteraard wel gekeken of dat kan, zonder dat ik weer brandende puntmutsen in de tuin aantref en hét kan … of niet … of wel … of niet … even checken.
Primeur: alle gegevens veiligheid online
Bron: Gemeente Leeuwarden (08-06-2005) www.veiligleeuwarden.nl/live/home.pag
Naar verwachting gaat de publieksversie in oktober/november van start.

Misschien vertelt de link naar de Stichting Rekenschap mij meer. ‘Rekenschap is gestopt met haar activiteiten per september 2005’. Het wordt tijd voor een vernieuwingsimpuls …. hé, een link … (/www.vernieuwingsimpuls.nl) ‘De Vernieuwingsimpuls site zal vanaf 1 januari 2007 niet meer worden bijgehouden, maar is nog wel te raadplegen tot 1 maart 2007.’
Ik snap steeds beter dat de gemeente op excursie gaat naar Enschede om iets op te steken over digitale dienstverlening. Succes daaro, maar denken jullie echt dat één dag genoeg is? Kun je er niet beter direct maar een reces van maken.

Werk boven Inkomen

dinsdag, januari 30th, 2007

Kameraad Bashir had gisteren weer een handvol moties om het werkgelegenheidsbeleid van de gemeente Leeuwarden in de vaart der volkeren te doen opstoten. De inhoud liep uiteen van de o zo gewenste gedeelde verantwoordelijkheid voor de werkzoekende tot en met het (Engelse) taalgebruik in de gepresenteerde nota. Gelukkig vindt de meerderheid van de raad, dat niet elke werkzoekende aan het handje door het gebouw van het CWI heengeleid hoeft te worden. Een eigen inspanningsplicht blijft bestaan. Pff, dat scheelt weer. Werk boven inkomen, moet voor iedereen gelden, behalve blijkbaar voor de leden van de SP.

Ook moet het college meer geld gaan vragen in Den Haag. Vragen staat vrij natuurlijk en als jullie toch bezig zijn, vraag dan voor mij ook een beetje. Ik weet niet of de raad het in de gaten heeft, maar in het gebouw van de Tweede Kamer staan de postzakken van de vorige formatie poging nog in de gang opgestapeld. Ongeopend.

Het trieste hoogtepunt was wel het verzoek om in Leeuwarden een aantal Kolchozen in te richten. Leeuwarden moet aantrekkelijker gemaakt worden voor werkgevers die laag betaalde arbeid fourneren en lukt dat niet, dan moet de gemeente dat zelf faciliteren. De wasknijperfabriek. Ik roep even Atoglas en Tonerfill in herinnering. Het is een zinloze exercitie om dit soort wensen te hebben, terwijl tegelijkertijd de bedoelde werkgevers gillend het dorp verlaten. Met het domweg ontkennen van de onderliggende analyse zoekt kameraad Bashir elke keer weer in de verkeerde hoek. Zoals nu weer blijkt uit het onderzoek van de Amsterdamse Rekenkamer kunnen met de methode ‘SP’ er in leeuwarden 48,8 mensen aan het werk. Dat is dan meer dan Euro 88.000,- per bijstandsgerechtigde. Kunst dat je meer geld in Den Haag moet vragen.

Opmerkelijk was trouwens dat de wethouder Florijn van mening is dat samenwerking met de ‘ketenpartners’ nog beter kan. Het UWV moet de gegevens van de werkzoekende direct gaan melden bij de gemeente. Wellicht is het de wethouder ontschoten dat daarvoor nu juist het CWI in het leven geroepen is. Daar wordt je ook niet gelukkig van, maar het scheelt wel weer een hoop bureaucratie.

De Engelstalige terminologie in de nota moet wél vervangen worden door zoveel mogelijk Nederlands. Laten we het vooral niet over de inhoud hebben. En daarmee was de bijdrage van de post-communisten weer een bedroevend dieptepunt.

excursie

maandag, januari 29th, 2007

Het college en belangstellende leden van de commissie stadsontwikkeling gaan op excursie, het klassenuitje. Gedurende 2007 staan bezoeken gepland aan het WTC/Tesselschadestraat, Oostergoplein, Binnenstad inclusief het Vliet en aan het Harmoniekwartier. Buitengaats moeten Enschede, Hamburg en Bremen met een bezoek vereerd worden. Voor de goede orde, het bezoek aan Enschede dient een ander doel dan de verkenning van de lokale architectuur aldaar in het centrum. Dat zou ook al te wrang zijn. Wel verwacht men met de bus, van deur tot deur, Enschede binnen een tweetal uur te kunnen bereiken, rijkelijk optimistisch vermoed ik. Die route wil ik voor de volgende keer weten, of het moet een bus met vleugels betreffen.

Nu staat het uiteraard iedereen vrij om de genoemde locaties in Leeuwarden met een bezoek te vereren, maar wat de toegevoegde waarde van een bezoek in georganiseerd verband is, is mij niet helder. Maar wat de commissieleden twee dagen in Hamburg en Bremen moeten? De grootste gemene deler van beide steden is een zeehaven. Een bezoek aan Harlingen zou dan ook kunnen voldoen. Of zou een bezoek aan de Reeperbahn moeten leiden tot de herinrichting van de Weaze.

De kosten van een dergelijk uitje zullen de 10.000,- wel overstijgen, voorbereidings- en verliesuren niet meegeteld. Ik vind dat nogal veel geld voor een klassenuitje, waar nut en noodzaak nog van bepaald moeten worden. Temeer daar de architectuur in detail, gratis en voor niets middels Google Earth wordt aangeboden (www.google-earth.nl).

Paaltjes

zaterdag, januari 27th, 2007

De beweegbare paaltjes op het Ruiterskwartier bewegen niet meer. Na een paar dagen aan haar sportieve verplichting, een op- en neergaande beweging, voldaan te hebben, zijn ze ermee opgehouden. Ze zijn stuk. Volkomen onverwacht is er, in het kielzog van een bus, toch een auto overheen gereden én die is ook stuk. Dat is dan weer eens een dure hobby van het openbaar bestuur. 350.000,- euro per niet bewegend paaltje en uiteraard de schadeloosstelling voor de betreffende automobilist. Bij deze éne zal het echt niet blijven.

Er geldt in dit land namelijk een stelregel dat de sanctie in verhouding moet staan met de overtreding. Het voor duizenden euro’s schade aanbrengen aan eigendommen van een ander, wegens het over het hoofd zien van een bordje ‘verboden in te rijden’ staat niet in die verhouding. Volgens diezelfde stelregel werden in een eerder stadium al de beroemde bussluizen verboden en dus aangepast. Je kunt er dus op wachten dat het nog veel duurder gaat worden en de paaltjes weer weggehaald moeten worden.

In Leeuwarden moet altijd alles in twee of drie keer, het kan nooit in één keer goed. Het zij zo. Momenteel kun je de betreffende pollers nog het best benoemen als zijnde de meest recente toeristische attractie. Met een overkapping erbij, hebben we in ieder geval dan een nieuwe ‘slechtweervoorziening’. Als je dan toch iets wil doen om het toerisme te bevorderen, leg al het geld wat aan deze flauwekul is uitgegeven dan bij elkaar en koop gewoon mooi weer. Hebben we er allemaal tenminste wat aan.

Wat we nu gekregen hebben is de wetgevende macht, de rechter en de beul ineen. De laatste keer dat we dat meegemaakt hebben, stond die vorm van bestuur bekend als de Spaanse Inquisitie. Er was een volksopstand van 80 jaar voor nodig om de daarmee annex zijnde martelingen en lijfstraffen terug naar Rome en het Escorial te jagen. Ik zou er niet op rekenen, dat het nu weer zolang gaat duren. Weest verstandig en zet de pollers bij in het museum der gemeentelijke blunders.

Groenvoorziening

woensdag, januari 24th, 2007

Ook Winsemuis is het met mij eens, zo las ik onderweg ergens. Er moeten op tempo meer bomen en groen in Zuiderburen gerealiseerd worden. Nu is het niet zo, dat ik mijn 06 mapje/flapje gepakt heb en Winsemuis gebeld heb met de vraag of de wethouder hier ook een schep gesubsidieerd kon krijgen, maar toch grappig. Tot nu lijkt het erop dat de ‘prioritering’ toch een iets andere is dan ik en Winsemuis dat graag zouden zien. Als het al maanden kost om in een lantaarnpaal een peertje te vervangen, houd ik mijn hart vast voor het planten van een boompje.

Elk weldenkend mens, had voor aanvang van de bouw al een groot aantal bomen geplaatst, zodat die staakjes nu op een boom hadden geleken. Het argument om dat niet te doen luidt, dat de bomen het bouwverkeer zouden hebben belemmert. Je kunt ook gewoon 10.000 bomen planten en die vijf, die later in de weg blijken te staan, op enig moment weer afvoeren. Ook helpt het wanneer tijdens een hittegolf de wel geplante boompjes van water voorzien zouden worden.

Waar er wel wat aan de groenvoorziening gedaan wordt, is op de Hendrik Algraweg (N31, Autoweg) ten zuiden van Leeuwarden. Daar hebben een paar enthousiaste medewerkers van Rijkswaterstaat een groene streep in het midden geverfd. Nu mag je daar niet meer inhalen, je mag de virtuele middenberm niet meer passeren. Prima, die groene veeg op het wegdek zal haar doel dienen, helaas is onduidelijkheid troef.

Van pure schrik laat iedereen nu de snelheid vallen naar 80 kmh of lager (op de teller, werkelijk dus nog geen 70kmh), waar 100 kmh gewoon is toegestaan. Er zijn momenten dat je de auto beter kunt voortduwen om nog iets van snelheid te maken. Wellicht helpt het om op strategische plaatsen van die ronde borden te plaatsen met een rode rand en het getal 100 in het midden. Toegestane maximum snelheid is hier 100. Gaat iedereen weer gas geven en komen we allemaal vooruit.

Nog zo een geniale groene verkeersvoorziening is de geluidswal oid op de Drachtsterweg. Die ligt in het midden van de weg. Wellicht is hier de gedachte geweest dat de gedeelde smart, halve smart is. Zuiderburen krijgt de éne helft en Nij Techum straks de andere helft.

Bij de afslag naar de Wâldwei stonden eens een aantal houten opstakels links en rechts van de weg. Waarschijnlijk om verblinding tegen te gaan door/voor andere weggebruikers, maar het zou ook kunst geweest kunnen zijn. In ieder geval is het stuk. Het doet het niet meer, wat het ook ooit gedaan heeft. Het zal wel geen goed hout geweest zijn met een keurmerk en wellicht is dat de reden dat het vooral niet gemaakt wordt.

Mocht het ooit een doel gediend hebben, dan is daar al enige jaren in ieder geval geen sprake meer van. De restanten zullen binnen kort wel als openhaardhout aangeschaft kunnen worden bij de nabij gelegen benzinepomp.

Kerncentrale

dinsdag, januari 23rd, 2007

De gemeenteraadsfracties van de PvdA en de FNP zijn tegen de bouw van nieuwe kerncentrales en worden daarin gesteund door PalGroenlinks. Volgende week zal een motie met die strekking door de raad worden aangenomen. Een motie voor het bewerkstelligen van de wereldvrede en het tegengaan van ruimtepuin liggen zeker nog in het verschiet. Ook de demilitarisering van Pluto zal nog wel eens op de agenda verschijnen.

De legitimatie voor deze flauwekul haalt de PvdA uit het feit, dat de gemeente aandeelhouder is van Essent. Wanneer je het als aandeelhouder niet eens bent met het beleid van Essent, moet je je melden op de aandeelhoudersvergadering en niet de agenda van de raad onnodig belasten. Daar is namelijk de aandeelhoudersvergadering voor. Dan kun je ook direct voorstellen de tarieven te verlagen. Dat daarmee tegelijkertijd de dividend uitkering aan de gemeente in gevaar komt, moet je als consequentie dan ook maar voor lief nemen.

De aan te nemen motie is nogal hypocriet, want de voorstanders weten net zo goed als de tegenstanders dat circa de helft van de Nederlandse stroom uit Frankrijk komt. En in Frankrijk wordt 80% van de stroom opgewekt in kerncentrales. Het enige wat dus bereikt wordt, is dat de Nederlandse kerncentrales in Frankrijk gerealiseerd worden. Een showtje voor de bühne dus.

Nu hebben de Fransen in het verleden wel meer naar Nederland gebracht en dat is nog nooit gratis geweest …In 1804 hebben onze voorouders als dank voor Napoleon de piramide van Austerlitz gebouwd. Als dank aan de Fransen van vandaag, zal die piramide binnenkort wel worden ge-upgrade naar een monument in de vorm van een kerncentrale.

Het nieuwe toverwoord wat uit de linkse hoek komt is Biomassa, of te wel het middels verbranding en/of vergisten van biologisch materiaal opwekken van energie. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een dergelijke oplossing deels uitvoerbaar is. De éne helft van Nederland is dan geel van de maïsvelden en de andere helft groen en geel van ergernis.

Heidesessie II

zondag, januari 21st, 2007

Als reactie op mijn eerder gemaakte opmerkingen inzake het gemak waarmee SKL/lagere school/VO de deuren sluit, kreeg ik het volgende commentaar (anoniem uiteraard);
Op scholen werken mensen en die mensen moeten soms een cursus volgen. Ouders vinden het namelijk ozo nodig dat onderwijzers ‘bij de tijd blijven’. Cursussen worden over het algemeen door heel werkend Nederland in de baas zijn gevolgd. Dus ook in het onderwijs. Dat betekent per definitie dat er dan dus geen onderwijs gegeven kan worden.
Uit deze reactie blijkt, dat het volgen van een cursus blijkbaar als automatisme tot gevolg heeft, dat het schooltje dicht gaat. Onzin. Om te beginnen heb ik nooit gesteld dat het volgen van cursussen zinloos is. Of het organiseren dan wel bijwonen van een ‘heidesessie’ onder de term cursus gevat zou moeten worden, kun je nog een separate discussie voeren. Nog zo’n idéé fixe, is de vooronderstelling dat heel Nederland cursus volgt in de baas zijn tijd. Te doen gebruikelijk is dat voor het volgen van cursussen vrije dagen worden opgenomen en soms worden die dagen geretourneerd na het behalen van een positief resultaat.

Beide non-argumenten gaan echter volstrekt voorbij aan het feit dat volgen van heidesessies en/of cursussen niet per definitie hoeft te leiden tot sluiting van het schooltje. Je kunt de cursus geven over meerdere woensdagmiddagen, niet iedereen tegelijkertijd de cursus laten volgen, de cursus volgen in het weekend (waarmee over het algemeen de animo om deel te nemen drastisch afneemt) etc. etc. Je kunt een alternatief lesprogramma introduceren, collegae van andere scholen verzoeken een tweetal dagen waar te nemen etc. Legio mogelijkheden om de school open te houden en toch cursus te volgen.
De meeste scholen geven een jaarkalender uit waar precies op staat op welke dagen geen onderwijs wordt gegeven. De meeste ouders lezen die kalender maar hebt enkele betweters die dat niet doen en gillen dan vervolgens moord en brand als het te laat is.
Dat klopt. Op de jaarkalender van de maximaschool staat keurig op één februari de maandopening vermeld. Verder worden er een tweetal verjaardagen van juffen gememoreerd en de voorjaarsvakantie van eind Februari aangekondigd. Daar waar de cursus van 1 en 2 februari verwacht wordt op de jaarkalender, is het gillend leeg (een tekening van een skiënde meneer(!) daargelaten. Uit deze reactie kun je in ieder geval aflezen dat de scribent (noname) zelf in ieder geval de betreffende jaarkalender niet heeft geraadpleegd. Wie is er dan de betweter?
Overigens, je bent niet de klant van een school en dus ook niet de koning, ook al zou je dat misschien wel graag willen.
Juist deze opstelling zou als onderdeel van het probleem beschouwd kunnen worden. Op een school hoort les gegeven te worden, dat is de reden van hun bestaan. De leerlingetjes moeten leren lezen, schrijven en rekenen. Over het algemeen gebeurt dat met een redelijk succes, aangezien de leerlingen uit groep 8 beter schijnen te kunnen tellen dan de gemiddelde PABO scholier. Strikt genomen zijn de leerlingen dus de klant, maar om praktische redenen worden zij in deze vertegenwoordigd door hun ouders. Het zijn binnen een schooltje dus niet de juffen en meesters die koning zijn, ook al zouden ze dat graag willen …

Starters

zaterdag, januari 20th, 2007

De verkiezingen voor Provinciale Staten komen eraan en dan valt je oog op bijgaande prietpraat;
CDA Fryslân vindt dat er in Fryslân een fonds moet komen voor starters op de woningmarkt. Dit fonds moet het voor starters mogelijk maken om een woning te kopen, zonder dat de koopprijs omhoog wordt gedreven.
Als eerste uiteraard een compliment aan het CDA, ze vindt wat en dát op zich zelf is al nieuws. Wat ze vindt, moet het CDA echter zo snel mogelijk overdragen aan het bureau voor gevonden voorwerpen, zodat het – net als de rest – voor eeuwig als verloren beschouwd kan worden.

Niet alleen is een fonds voor starters ‘water naar de zee dragen’, het is ook principieel onjuist om (on)gekwalificeerde bevolkingsgroepen te bevoordelen. Bovenal geldt nog altijd dat wanneer je iets niet kunt betalen, je het misschien wel niet moet kopen. Wanneer je hier van wenst af te wijken, kun je de wedervraag stellen, waarom subsidiëren we niet de aanschaf van iemands eerste auto? (In meer algemene zin: waarom subsidiëren we het bewonen van huurhuizen überhaupt en het rijden van een huurauto niet?) Het recht op een woning kan ook geëffectueerd worden met een woondoos of een tent. In Parijs hebben ze er nog een paar over.

zonder dat de koopprijs omhoog wordt gedreven. Wellicht heeft de scribent dezer luchtballon nog nooit van Friedman gehoord? De prijs van een woning is afhankelijk van vraag en aanbod en niet van de vraag of je een ‘starter’ bent of niet. Naarmate de potentiële koper meer geld mee kan brengen gaat de prijs omhoog, het aanbod is een relatieve constante. Feitelijk is door de huursubsidie de woningmarkt kapot gesubsidieerd en per definitie gaat dat ook gelden voor welke vorm van starterssubsidie/koopsubsidie dan ook.

En wanneer kan een koper meer geld genereren? Ten eerste bij een lage hypotheekrente, ten tweede bij een toenemend inkomen en tot slot als het CDA (maar ook al die andere gelovigen PvdA/SP/GroenLinks) Robin Hoodje denken te kunnen gaan spelen. Dat Robin nog nooit gehoord had van Friedman is nog voorstelbaar, van het CDA mag je anders verwachten. Verder kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er het begrip starter en minima door elkaar gebruikt worden. Onterecht, want ook miljoennairs kunnen starters zijn.

Willen starters dus een woning kopen, dan moeten zij meer geld genereren óf afzien van het kopen van een woning, anders gesteld ‘prioriteren’. Waarom moeten starters alles, alles nieuw en vooral alles gisteren? Niet alleen een huis, maar tegelijkertijd een was- en vaatwasmachine, twee auto’s en idem vakanties.

Eerst dwingt het CDA om banken te beperken in hun hypotheekverstrekking tot maximaal 4.5 het jaarinkomen (alles in het kader van voorkomen buitensporige schulden) en vervolgens gaat datzelfde CDA sinterklazen. Van mij mogen ze, want ik ben – of eigenlijk mijn bank is – in het bezit van een eigen woning. En na de provinciale Statenverkiezingen is die meer waard én dat zal de bedoeling wel weer niet zijn.

Heidesessies

zaterdag, januari 20th, 2007

Op maandag 22 januari aanstaande heeft de SKL haar vestiging in Zuiderburen gesloten, het personeel gaat een cursusje volgen. Sorry, ik kan de rekening niet betalen, want ik moet de cursus ‘Internet bankieren’ nog volgen. Ze zien me aankomen. U heeft het koud? Ja, dat kan kloppen, want de collegae van het gasbedrijf volgen een cursus … ondenkbaar, maar bij de kinderopvang gewoon. Toen er van de week een beetje wind stond; ‘Kunt u de kinderen ook wat eerder ophalen, want het waait een beetje’ !? Credit nota? Kennen we niet. Ik mag lijden dat ik kan voorspellen waar de cursus over gaat!

De SKL staat hierin niet alleen. Het lijkt langzamerhand gemeengoed te worden om de winkel te pas en te onpas op slot te gooien. Donderdag en vrijdag 1 en 2 februari gaat de lagere school dicht. De collegae gaan tijd voor elkaar nemen op de heide. Op een kussen slaan en roepen dat het hun moeder is. Dat schijnt absoluut in de tijd van de klanten (ouders) te moeten in plaats van in de spaarzame vrije tijd van het onderwijsgevend personeel. U heeft geen water, dat kan kloppen, de collegae slaan op een kussen in Ommen.

Hallo Jantje, heb jij geen Wiskunde, Nederlands of Aardrijkskunde of iets dergelijks. Nee, de leraar moest de trein van kwart voor drie halen. Of ‘het is zomervakantie’ en twee weken voordat die begint hangt, de sleurhut al achter de auto op weg naar Zuid-Frankrijk. Vergaderweken, maar dan mobiel, onafhankelijk van tijd en plaats. U heeft geen stroom, dat kan kloppen, vergaderweken hé, u weet wel.

In de opvang en het onderwijs begint het er steeds meer op te lijken dat de dames en heren hun eigen loonsverhoging bepalen. Voor hetzelfde geld doen zijn we steeds minder aanwezig om ons werk te doen. De 24 uurs economie is blijkbaar aan hele beroepsgroepen voorbij gegaan. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat onderweg ergens besloten is, dat er voortaan minder uren in een dag gaan. En cumulerend, minder minuten in een uur. Dat zou wél verklaren waarom PABO studenten (ja, tegenwoordig heet een PABO scholier … student) nog steeds de meest elementaire rekensommetjes niet kunnen maken. 1 + 1 = 4, PABOiaans voor synergie effect.

Mijn klanten horen het mij al zeggen; Uw computer doet het niet, dat kan kloppen, de mannen zijn op cursus, ontdekken elkaar én hebben een vergaderweek. Over drie weken bent u aan de beurt óf hoeft het dan niet meer?

Lagere schooltje

vrijdag, januari 19th, 2007

Het lagere schooltje in Zuiderburen is te klein. Wanneer je ongeveer 300 woningen in Zuiderburen erbij optimaliseert, kun je verwachten dat er een paar honderd leerlingen bij komen. Om één of andere duistere reden is de gemeente er altijd vanuit gegaan dat de nieuwe woningen blijkbaar bevolkt zouden worden door senioren of anderszins kinderlozen.

Er is sprake van het bijplaatsen van ongeveer 20 lokalen in de vorm van semi-permante bouw, in de nabijheid van de huidige school. Uitgaande van een globale kubieke meter prijs van 500,- euro gaat dat schoolgebouwtje circa 1 miljoen kosten. Het geheel zou op één september klaar voor gebruik moeten zijn én dat gaat natuurlijk niemand halen. Op één september is er hoogstens een begin gemaakt en zijn de eerste vier lokaaltjes klaar voor gebruik.

Uiteraard wil het schooltje wat gebruik wil/moet gaan maken van de semi-permanente bouw, ook graag een schoolplein. En dan niet zo een esthetisch verantwoord plein, waar de leerlingetjes om de haverklap beschadigd van de boomstammen flikkeren. Nee, een plein met een vierkante zandbak waar de taartjes gewoon wél op de rand blijven liggen. Zo’n schoolplein zal ook wel niet gratis zijn én dan vergeet iedereen voor het gemak nog even de interne infrastructuur zoals bekabeling etc.

Alleen staat er nergens aangegeven uit welke pot dit feestje dit betaald zal gaan worden. Gezien de afspraak dat de Zuiderburen in beginsel zich zelf zal moeten bedruipen, ben ik benieuwd wat er nu nog meer weg-geoptimaliseerd zal gaan worden? Of gaat de wethouder als een Hans Klok met konijnen en hoge hoeden in de weer. In welk geval ik de wethouder er op wil attenderen dat konijnen zo’n beetje het enige is, wat we daar wél in overvloed hebben. Misschien leveren die genoeg op?