De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for november, 2006

Parkeren

donderdag, november 30th, 2006

Nu de parkeerkelder aan het Olderhoofsterplein klaar is, heeft wethouder Krol de suggestie gedaan om de pleinen bij het stadhuis helemaal autovrij te maken. Het hoofdargument daarvoor, is dat dat mooier is en de pleinen beter tot hun recht komen. En eigenlijk heeft de wethouder daarin gelijk, misschien moet je het parkeerverbod wel uitbreiden met de hele Eewal?

Een parkeerverbod moet niet verward worden met een stopverbod. Je moet de Eewal dus niet afsluiten voor het autoverkeer, alleen het-lang parkeren verbieden – ook voor minder valide PvdA’ers en burgemeesters. Om dat te bereiken moet er wel een oplossing gevonden worden voor de bewoners daar én dat is héél goed mogelijk.

Je kunt de bewoners in plaats van een straatvergunning van Euro 25,- ook voor datzelfde bedrag een plaats in de parkeergarage Hoeksterend aanbieden. Deze is op dit moment toch overdag amper bezet en ’s nachts gesloten. Het tegenargument dat een dergelijke oplossing geld kost snijdt geen hout. De parkeergarage staat er nu toch ook al.

Een ander argument om het niet te doen, luidt dat de parkeergarage ondergebracht is in een zelfstandige stichting en als zodanig niet onder de gemeente valt. Ook dat is een non-argument. Op die manier wordt enkel de administratieve afwikkeling van parkeren misbruikt om onwil te maskeren.

Een paar suggesties. Laat mensen via het Internet een parkeerplaats in een willekeurige parkeergarage reserveren. Dat kan gewoon al in Amsterdam centrum en is technisch echt niet spannend. Je betaald wat extra’s, maar bent verzekerd van een plaatsje. Ook nog eens goed voor het milieu.

Geef mensen die een parkeervergunning gekocht hebben de mogelijkheid om gratis te parkeren in een parkeergarage. Geef bedrijven in het centrum de mogelijkheid om parkeerplaatsen in een parkeergarage te kopen of huren, eventueel per dagdeel. Laat bedrijven parkeerplaatsen sponsoren. ‘Deze plaats wordt u aangeboden door …..

Tot slot hoeven auto’s die geparkeerd staan in een garage, niet gecontroleerd te worden door stadswachten. Scheelt ook weer.

Armoedeval

donderdag, november 30th, 2006

De gemeente Leeuwarden kent voor mensen met een langdurig (> vijf jaar) minimum inkomen de zogenaamde langdurigheidstoeslag van jaarlijks maximaal Euro 473,-. In haar onmetelijke wijsheid is er zojuist besloten dat, ook al gaat de bijstandsgerechtigde aan het werk, deze bijdrage behouden mag worden. Pas wanneer er meer dan drie maanden een volwassen inkomen is gegenereerd, gaat dat ten koste van deze ‘blijf zitten waar je zit en wordt vooral niet moe’ beloning.

Voor een gemiddeld gezin – papa, mama en twee kindertjes – impliceert de opeenstapeling van regelingen, dat pas bij een bruto maand inkomen van Euro 1.591,- (exclusief vakantietoeslag) de netto-bijstandsuitkering geëvenaard gaat worden. In onderhavig voorbeeld is uitgegaan van Euro 350,- huur per maand en is de berekening na zorg- en huurtoeslag. Kindertoeslag heb ik maar even buiten beeld gelaten, de kern wordt er niet anders van.

De armoedeval binnen de gemeente Leeuwarden laat zich uitdrukken in een percentage van 38,5% van de netto bijstandsuitkering. Pas wanneer je een inkomen realiseert van meer dan (bruto) 138,5%, ga je er netto iets van terug vinden. Daar moet dan wél 40 uur per week voor gewerkt worden. Elke ochtend van de week wordt je weer wakker van de wekker.

Over welke beroepen (bruto jaarsalaris circa Euro 20.500,-) hebben we het dan? Een limitatieve opsomming voert te ver, een aantal voorbeelden zijn wel te geven. Boekdrukker, soldaat, koerier, spuiter, kapper, ober, loodgieter, wegwerker, treinsteward, schoonmaker, heftruckchauffeur en betonvlechter. Alleen in Friesland al, zijn er momenteel 8.400 vacatures in de bedoelde beroepsgroepen.

Er zijn dus 8.400 onvervulde vacatures, hoe zou dat nu komen? Ik heb de eerste collegae al aan het bureau gehad met het verzoek om alsjeblieft de salarisverhoging ongedaan te maken. Ook ken ik een groot aantal mensen wat, gezien de consequenties, maar in deeltijd zijn gaan werken. Dat lijken mij toch op zijn zachtst gezegd, ongewenste neveneffecten.

En wat doet de gemeente Leeuwarden …. jawel … meer van hetzelde! Hoezo socialer, eerlijker of rechtvaardiger. Blijkbaar is mijn definitie van dit soort subjecieve termen een andere dan die het college hanteert.

Omrin

woensdag, november 29th, 2006

Iedere medewerker van de vuilnisdienst moet blijkbaar het volgende 10 punten plan uit het hoofd leren. Het zijn de redenen om de container vooral niet te hoeven legen en ook het níet legen, verhoogt per slot van rekening de efficiency.

1. Dát afval mag niet in die container
2. U heeft het afval in de container aangestampt
3. Uw container weegt meer dan 80 kilo
4. De deksel kan niet dicht
5. U heeft de container op de verkeerde dag aangeboden
6. Het afval naast de container nemen we lekker niet mee
7. U heeft uw container niet op de juiste wijze aangeboden
8. De container stond verstopt achter een lantaarnpaal
9. De sticker is kapot
10. Het afval in de container zit vastgevroren

Met name reden nummer 5 is geniaal gevonden. Om dan een rode kaart achter te laten moeten de vuilnismannen ook op de verkéérde dag de container niet komen legen. Het doet mij denken aan die oude romeinse munt waar het jaartal 20 BC in gestempeld stond.

Ik zal geen spijkers op laag water zoeken. Maar wanneer je wel uitstapt om een rode kaart aan de container te bevestigen, kun je misschien ook dat ding achter de lantaarnpaal vandaan halen en gewoon legen. Wanneer je dan snel belt met de vraag of de vrachtwagen even 10 meter in de achteruit kan, luidt het antwoord: ‘Sorry, dat past niet in de route’. Letterlijk!

U heeft uw container niet op de juiste wijze aangeboden? Het zijn van die nietszeggende dooddoeners, waardoor ik de gemeente ervan verdenk, dat zij de overcomplete stadswachten heeft laten afvloeien naar de Omrin. De sticker is kapot? Wat heeft iemand die zijn container aan de weg zet – en daar riant voor betaalt – in hemelsnaam te maken met een sticker van de Omrin? Leeg dat ding gewoon en neem je lekker volgende week een nieuwe sticker mee. Jullie feestje.

Als containerbezitter ben je dus overgeleverd aan de willekeur – zoniet terreur – van de medewerkers van de vuilnisophaaldienst. Zo bezien zou je directie van de Omrin mogen aanklagen wegens leiding geven aan een terroristische organisatie. Het enige zwakke punt in de analyse zit in het stukje ‘leiding geven aan …’, want deze nonsens komt wel érgens vandaan.

Pardon ?

dinsdag, november 28th, 2006

De PvdA Leeuwarden heeft haar hoofdbestuur gemeld dat deelname aan welke coalitie dan ook – zonder generaal pardon – uitgesloten is. Dat stelt mij gerust. Gelukkig kan je vanuit het Friese 10 zetels verliezen en toch nog vanaf een zeepkist het land – zoniet de wereld – redden. ‘Er is een meerderheid in de kamer vóór een generaal pardon’(?), Feitelijk heeft de Partij voor de Dieren de beslissende stem in het zo gewenste pardon, maar volgens haar verkiezingsprogramma heeft zij hieromtrent geen mening. En zo wordt Nederland opgehangen aan een partij die alle ratten passief stemrecht wil geven.

De facto hebben de liberalen drie zetels gewonnen en het CDA drie zetels verloren. De situatie van vóór 22 november is niet zo veel veranderd, anders dan dat de Maoïsten gewonnen hebben en de Socialisten verloren. Nu zal het links blok met terugwerkende kracht de wet veranderen? Daarmee wordt de Trias Politica over de schutting gegooid, met de PvdA Leeuwarden voorop. Ik vind het stoer, waarbij iedereen en passant vergeten is dat Mao méér mensen vermoord heeft dat Hitler en Stalin samen (70 miljoen!).

Ook Wouter Bos maakt een hoop lawaai, terwijl het zogenaamde generaal pardon gaat gelden voor – in totaal – 239 mensen, meest oorlogsmisdadigers (waarschijnlijk ook Maoïsten). De rest heeft al een verblijfsstatus gekregen óf is gemotiveerd Nederland te verlaten en thuis verder naar geluk te gaan graven. Dan is het wel héél gemakkelijk lawaai maken.

Geef het vraagstuk een gezicht en het halve land roep ‘ah…zielig’. Daarbij gaan 74 van onze volksvertegenwoordigers (geen meerderheid) voorbij aan het feit dat de IND (en Mw. Verdonk) niets anders doen dat de wet uitvoeren. Een wet, die door Dhr. Cohen (PvdA), door de kamer gejast is, wel mét inachtneming van de scheiding der machten.

Bestemmingplannen

zondag, november 26th, 2006

Dat dit college naar eigen goeddunken omgaat met bestemmingsplannen bleek gisteren weer eens. Eén van de buitenplaatsen in Zuiderburen is 6000m2 groter dan gepland verkocht aan een projectontwikkelaar. De bomen zijn al gerooid (in plaats van bomen te planten worden ze nota bene weggehaald) en het terrein is bouwrijp gemaakt. Allemaal volstrekt in strijd met het geldende bestemmingsplan, maar onomkeerbaar.

‘We hadden dit beter moeten communiceren’ roept wethouder Waanders. ‘Het zijn lessen voor de toekomst’. Dan is deze wethouder wel buitengewoon hardleers. Ditzelfde is al eerder gebeurd in Zuiderburen ten tijde van de tweede ‘optimalisatie’ slag. Ook twee jaar geleden zou er beter gecommuniceerd worden en waren er ‘lessen voor de toekomst’. In het tasje van de wethouder zitten een hoop cassettebandjes.

Deze gemeente maakt er een gewoonte van om bestemmingplannen te pas en te onpas te wijzigen en bijvoorkeur achteraf aan te passen aan de werkelijkheid. Zuiderburen is daar een schrijnend voorbeeld van, maar ook de Tweebaksmarkt waar straks opeens ‘ondersteunende horeca’ wordt toegestaan. Wanneer er gevraagd wordt wat ondersteunende horeca dan wel zou zijn, blijft het overigens angstwekkend stil.

Nog zo’n voorbeeld. Het schooltje in Zuiderburen is te klein en dus moeten er een aantal noodgebouwen geplaatst worden. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig en een ‘schone’ procedure heeft een doorlooptijd van negen maanden. Als er dus geen vervelende briefjes komen van omwonenden kan dat schooltje op zijn vroegst op 1 september 2007 er staan.

Maar dat schooltje móet er volgens de planning op 1 september staan, dan begint namelijk het schooljaar. Dat is precies over negen maanden, maar ik weet zeker dat die bezwaarschriften er wél zullen komen. Wedden dat dat schooltje er toch op 1 september staat.

Er wordt satelliettechnologie ingezet (evenals Google Earth en vliegtuigjes) om te controleren of burgers zich wel houden aan vergunningen en bestemmingsplannen. Bij een illegaal konijnenhok komt de wethouder afbraak eisen. Maar zelf kan de gemeente kan daar blijkbaar flexibeler mee omgaan. Zij kan achteraf altijd de norm bijbuigen en dan het commentaar beperken tot ‘We hadden dat beter moeten communiceren’.

De armen worden weer eens armer ?

vrijdag, november 24th, 2006

In de Leeuwarder Courant van 16 november jongstleden wist Ammerins Dikkens de zelfbedachte kloof tussen arm en rijk aan drie kabinetten Balkenende te wijten.
De kloof tussen rijk en arm moet worden gedicht, maar helaas lopen lokale initiatieven vaak stuk op rijksbeleid.
Vervolgens wordt er – samengevat – gesteld dat het aantal hogere inkomens in Leeuwarden toeneemt, maar dat de ‘de armen steeds armer’ worden. Als voorbeelden worden dan de gestegen huren, energieprijzen en zorg genoemd.

Het aantal hogere inkomens in Leeuwarden neemt inderdaad toe, woonwijken zoals Zuiderburen dragen daar aan bij. In plaats van aan dat gemeentelijk beleid te refereren, zou de PvdA zich eens moeten afvragen waarom die hogere inkomens überhaupt gevlucht zijn naar Grou, Giekerk en Stiens. Het antwoord op die vraag is minder complex dan dat er gesuggereerd wordt.

De huursubsidie is afgebroken’. Was het maar waar. De huursubsidie is vervangen door een huurtoeslag. Naarmate je harder werkt, ontvang je minder. Ja, maar de huren stijgen wel en de huurtoeslag is niet toerijkend om die hogere huur te dekken. In vergelijking met Duitsland zijn de huren hier al relatief laag en het gaat op deze manier – gecontroleerde huurstijging – nog wel 30 jaar duren, voordat de huren op een acceptabel niveau zijn. Het door de overheid opleggen van het gewenste prijsniveau doet denken aan de DDR-tijden en nodigt niet uit tot bouwen voor de verhuursector. En zie daar, het tekort aan (goedkope) huurwoningen is verklaard.

Nog zo een hypocriet argument zijn de gestegen energieprijzen. Wanneer je de gaskraan dichtlast en de stoppen uit de meterkast verwijderd, blijft toch 70% van de rekening over. Het is dus zinloos om voor de laatste euro in de kou te gaan zitten. Wat mevrouw Dikkens en passant er even vergeet bij te vertellen, is dat de energie bedrijven tegelijkertijd – als nutsbedrijf – riante winsten maken (NUON dit jaar > 270 miljoen) en die winsten uitkeert aan haar aandeelhouders. En wie zijn die aandeelhouders, juist … onder ander de gemeente Leeuwarden.

Deze winstuitkering – over 2006, twee miljoen Euro (!) – werd toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente. Aandringen op het verlagen van de energieprijzen zou meer voor de hand liggen. Piepen over de stroomnota lijkt op zijn minst in strijd met het werkelijke gedrag van de PvdA. De verzelfstandiging van de energiebedrijven is afgelopen maand door de eerste kamer fracties van de PvdA en het CDA de facto afgeschoten. De kans op concurrentie en daarmee lagere energienota’s (kijk naar de Telecom wereld) is daarmee dan ook voor jaren verkeken.

Wanneer je dan toch aan een kloof wilt refereren, dan kun je het beter hebben over de kloof tussen armen en de werkenden. En die kloof neemt (ook in Leeuwarden) feitelijk alleen maar af. Het is om die reden dat hogere inkomens collectief wegvluchten, niet alleen uit Leeuwarden. Ook uit Nederland … en dat zijn een hoop belastingcentjes.

Het was juist het rijksbeleid wat een einde heeft willen maken aan allerlei lokale inkomens aanvullende prietpraat. De stelling dat lokale initiatieven stuklopen op rijksbeleid is dus juist. En dat is maar goed ook.

marokkaanse probleemjongeren

vrijdag, november 24th, 2006

Haagse agenten moeten op stage naar Marokko om de Marokkaanse cultuur beter te leren kennen. Met die kennis kunnen in het Haagse Marokkaanse probleem jongeren op hun gedrag worden aangesproken.

Je vraagt je af of de korpschef van de Haagse politie de recente discussie over integratie niet gevolgd heeft of niet begrepen heeft. Waarschijnlijk heeft hij zelf de afgelopen weken de cultuur in het Atlas gebergte verkend. Op enig moment van de dag lopen er in Nederland 3000 mannen en vrouwen in het blauw rond en van die paar mensen sturen we circa 1% op een betaalde cursus Couscous koken?

Ze fronsen de wenkbrauwen in Marokko, als ze horen wat voor problemen er in Den Haag spelen? Ze flikkeren van hun stoel in Marokko, wanneer je niet die probleemjongeren met een zwemvest uitrust en naar Marokko stuurt, maar 25 welzijnswerkers in een blauw pakje. In Den Haag zit geen hoofdagent maar een reisagent!

Voor ondernemers, die bijvoorbeeld een dansfeest organiseren geldt het zogenaamde ‘Zero tolerance’ beleid. Voor Marokkaanse vandaaltjes, die stelen, samenscholen, autoruitjes tikken, overlast bezorgen etc. etc. gelden andere regels. Je moet je die cultuur wel eigen maken. Misschien moeten we eens ophouden om de term discriminatie te misbruiken voor het ‘doe niets’ alternatief?

Verkiezingsuitslag

donderdag, november 23rd, 2006

De SP heeft gewonnen. Dhr. Marijnissen gaat vanaf nu als een moderne Robin Hood door het leven om te stelen van de rijken en dat aan de armen weg te geven. Een praktisch probleempje is, dat die rijken inmiddels voornamelijk Duits, Bels en Spaans spreken – zij zijn namelijk collectief Nederland ontvlucht. Tegelijkertijd komen er zo’n 80.000 niet-Nederlanders per jaar bij. Een dure doelgroep.

In 2006 zijn er 135.000 belastingbetalers ontsnapt en in dit tempo is over 10 jaar een kwart van de belastingbetalers onvindbaar. Dhr. Marijnissen zal dus met een zaklantaarn boven het maaiveld moeten schijnen, om de gewenste ‘sterke schouders’ te vinden. Enig risico dat de boven dat maaiveld uitkomende lichaamdelen er worden afgeschoten, is met de komst van de Partij voor de Dieren, afgewenteld. Nederland is blijkbaar zo arm, dat wij ons überhaupt een Partij voor Dieren kunnen permitteren. Bêêh. Rechten van het dier, zijn blijkbaar te koop.

Door Wouter Bos werden de winnaars allemaal sportief gefeliciteerd. De partij van Geert Wilders uitgezonderd, die werd bij het uitdelen van de felicitaties bewust overgeslagen. Je schijnt met dit soort acties directeur van de Wereldbank te kunnen worden. Ik kan mij een vergelijkbaar optreden herinneren van Ad Melkert ten opzichte van Pim Fortuyn. Kan Wouter wel directeur van de Stichting Wakker Dier worden, die functie komt immers vacant.

Enfin. De formatie gaat in ieder geval duren tot na de verkiezingen van de Provinciale Staten volgend voorjaar. De winnaars van gisteren zullen er alles aan doen om deze uitslag over de drempel naar de eerste kamer te brengen.

Dressed to Kill

dinsdag, november 21st, 2006

Het succesvolle Rotterdamse project Dress For Succes komt mogelijk ook in Leeuwarden. Leeuwarders met een minimuminkomen kunnen dan gratis goede kleren krijgen voor een sollicitatiegesprek.
De PvdA wil gratis kostuums uitdelen aan de minima om beter tevoorschijn te komen bij het solliciteren. De ondertitel van het voorstel stelt dat dit voorstel geen vroege één april grap is. Het is maar goed ook, dat dát erbij vermeld wordt. Langzamerhand beschouw ik al deze voorstellen maar als een collectieve één april grap. Volgens mij is het voor de lokale PvdA het hele jaar door één april.

Het is structureel meer van het zelfde. Alles waar normale mensen plezier aan beleven, maar het wél zelf moeten betalen, gaan we aan de minima gratis verstrekken. Inmiddels zitten we in deze gemeente op circa 60 lokale en nationale- (elkaar cumulerende) regelingen. Nu dus gratis sollicitatiekleding. Straks vast en zeker gratis Sinterklaascadeautjes of – naar keuze – een kerstboom.

Mag ik de heer Mohammed Benmhammed, fractielid PvdA er even op attenderen dat gratis aan minima verstrekte kostuums voorzien moeten zijn van een zichtbaar loge met een oppervlakte van (ook minimaal) 70cm2. En dat is zeker géén één april grap. Zoniet, dan geldt dat het kostuum niet als bedrijfskleding én is dat – net als – de te verstrekken kerstpakketten (energieboxen of whatever) gewoon belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

De gemeente Leeuwarden kan er dus voor opteren om de gewenste financiële bijdrage direct over te maken aan de belastingdienst óf de uit te delen (lenen) kostuums te voorzien van wervende teksten.

Een paar suggesties: ‘Dit sollicitatiegesprek is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden’ of ‘ook ik word kapot geknuffeld’. Iets dergelijks gaat ruim passen op 70cm2!

Onderhoud aan de ontsluitingsweg Zuiderburen

dinsdag, november 21st, 2006

Zoals ik al eens eerder heb gemeld, wordt momenteel de Wiardaplantage in Zuiderburen bestraat. Eén van de plannerts heeft zeker een breedbeeldscherm gekregen van de baas, zodat de maanden November en December van het planningspakket ook op scherm passen. Ook kan het zijn, dat één of andere aannemer juist nu zijn verliesuren denkt te kunnen wegschrijven, een andere verklaring voor deze actie kan ik niet bedenken.

Dat je – na een jaar of vijf – gaat bestraten, daar is wel wat voor te zeggen. Dat je dat doet op het moment dat de waterschappen de stormvloedkeringen op betrouwbaarheid controleren, lijkt mij niet bevorderlijk voor het tempo. Gelukkig kunnen de bewoners van de fase II in Zuiderburen met een kleine omweg toch hun woning bereiken, voor eigen rekening en risico weliswaar, maar toch.

Wat schetst mijn verbazing? De breedbeeldschermen zijn zeker in de aanbieding gegaan óf de planningssoftware heeft een update ondergaan. Er wordt nu groot onderhoud uitgevoerd op de enige andere toegangsweg in Zuiderburen. Op een vijftal plaatsen zijn brede geulen uit de weg gefreesd, de grintbak van het circuit in Zandvoort, is hierbij vergeleken, de grindbak van een miniatuur racebaan. Een batterij omgekeerde drempels of letterlijke valkuilen.

Het gevolg laat zich raden. Eerst gaan ’s ochtends een paar honderd papa’s en mama’s hun kindertjes naar school brengen én zonder het eigen initiatief van een plannert, is dat al een feestje. Neem je een kopje koffie mee in de auto, is het bekertje leeg, zonder dat je de kans hebt gekregen, die koffie te nuttigen. De automatten kunnen er verslaafd aan raken. Voor je het weet loop je het risico beschuldigd te worden van het ‘Shaken Baby Syndroom’.

Wanneer deze hardwerkende – veel belasting betalende – papa’s en mama’s ’s avonds óók naar hun warme prak willen, ontstaat het zelfde probleem in omgekeerde richting. Mocht deze geniale inval komen van één en de zelfde plannert, dan twijfel ik toch aan zijn/haar multi-tasking vermogens.

Dat je wat doet aan het onderhoud en bestrating, lijkt mij evident. Als je dat tegelijkertijd doet, op de enige twee routes die je naar huis brengen, wordt het tijd voor de cursus ‘planningspakketjes voor beginners’ of je levert je breedbeeldscherm maar weer in.