De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for oktober, 2006

Heroïneopvang in Ny Techum?

maandag, oktober 30th, 2006

In de discussie over de heroïne spuitfaciliteit wist wethouder Sluiter te melden dat de bewoners op het Vliet niet moesten zeuren. Hij refereerde en passant nog even aan het beschikbare budget voor de opknapbeurt van het Vliet. Some we give, most we take.

Niemand zit te wachten op een ‘medische heroïne faciliteit’ in de achtertuin. De bewoners van het Vliet wisten dat uitstekend te verwoorden. Halve smart is gedeelde smart en een mobiele opvang ligt dan voor de hand. Een 15 jarige snotneus had daartoe een uitstekende eerste aanzet gegeven. Een BMW van de gemeente zou dat uitstekend kunnen doen.

Een voordeel daarvan is dat de verslaafden niet naar de opvang hoeven te komen, maar dat de opvang naar de verslaafde kan komen. (Gelukkig hoeft de politie nooit een driehoeksmeting te doen op zoek naar mijn fiets, ik heb namelijk geen fiets.)

Op een meer formele vraag van de VVD – wanneer mag de raad er wat over zeggen – werd door wethouder Sluiter aangegeven dat dat begin volgende maand zou zijn. Aanstaande woensdag dus, volgens mijn kalender. Waarom heb ik dan toch het gevoel dat mijn kalender (en de agenda – ) van de wethouder een andere is dan mijn Gregoriaanse.

Een ‘zorgboerderij’ zoals voorgesteld door Wyb Feddema (VVD) ligt meer voor de hand, als deze onzinnige opvang er dan toch moet komen. Het argument om die boerderij niet te plaatsen in de nieuwe woonwijken Blitsaerd of Ny Techum luidt: Dan moeten de zielige verslaafden zover lopen. Het credo ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ schijnt opeens geen opgeld meer te doen.

Een ieder schijnt dan nog even te vergeten dat er in de Marwei blijkbaar nog een vleugel leegstaat. Een heroïne verslaving is een ziekte – zo is de opvatting. Dan ken ik nog wel een paar ziektes en die ziektes zijn een stuk goedkoper. Hoe kan het zijn, dat wij als bewoners van deze stad wél geld willen vrijmaken voor een overlast gevend groepje – zonder dat een democratisch gekozen raad zich daarover mag uitspreken – en tegelijkertijd voor wél maatschappelijk oplosbare problemen onze ogen sluiten.

Arno Brok (burgemeester van Sneek) wist gedurende de vorige winter, zwervers met een taxi naar de opvang in Leeuwarden te sturen. Die taxi had toen – en de komende winter – die 25 verslaafden mee terug kunnen nemen. Dat softe sociale geneuzel moet deze keer een ander maar eens oplossen – of niet. En als een taxi te duur is, dan huren we gewoon een 15 jarig jongetje in, om een BMW te besturen.

MFC Sudermar

maandag, oktober 30th, 2006

Ik heb in het verleden wel eens commentaar geleverd op het tempo – of liever gezegd het gebrek daaraan – waarin de gemeente Leeuwarden de woonwijk Zuiderburen realiseert. Eén van de ontbrekende schakels is het inmiddels beruchte wijkgebouw. Hierbij neem ik mijn woorden terug en bied mijn excuses aan voor eerdere opmerkingen in die richting – met name aan de wijkwethouder Dhr. Krol.

Tijdens de herfstvakantie ben je een paar dagen weg en prompt is na de herfstvakantie het wijkgebouw af óf in ieder geval over drie weken gereed genoeg om te kunnen gaan stemmen. Hulde. Bij de post zat een stemkaart om te komen stemmen in het M.F.C. Sudermar, Pikemar 19. Toen ik vanmorgen de kinderen naar school bracht ben ik direct even wezen kijken. Nu staat op nummer 19 alleen nog maar een gymlokaaltje, maar bouwers kunnen snel …

Door mij wordt wel verondersteld, dat de afkorting MFC. staat voor Multi Functioneel Centrum en niet voor iets als – bijvoorbeeld – Mijn Football Club.

Overigens is dit voor het eerst dat we kunnen stemmen in het wijkgebouw en niet meer in het infocentrum aan het begin van de wijk.

Al deze verschillende functies stellen hoge eisen aan de infrastructuur, goede bereikbaarheid en verkeersdoorstroming

Jawel, om te mogen stemmen, moet je wél het stembureau kunnen bereiken. Grappig, wanneer je je bedenkt dat vrij recent er nogal wat ophef geweest is over circa 300 ouders die het schooltje nauwelijks kunnen bereiken. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als zo’n 4000 volwassenen daar – over de dag verspreid – hun stem gaan uitbrengen. Of is dit een poging van het college om een aantal mensen uit Zuiderburen te beletten te gaan stemmen?

Verder nog excuses voor de foutieve spelling van de naam van de toekomstige Leeuwarder stedenband. Er moet blijkbaar een accent op en de naam luidt dan Klaipéda. Afgelopen zaterdag stond er prompt een stuk over deze stad in het Financieel dagblad, waarop ik geattendeerd werd. Een Nederlandse ondernemer, directeur van een fabriek met ingewikkeld en bewerkelijk houtsnijwerk, aldaar werd geïnterviewd. De toegang naar het nieuwe wijkcentrum in Zuiderburen zal dan ook wel voorzien worden van een houten trap met motieven uit Litouwen.

Klaipeda

woensdag, oktober 25th, 2006

In het WIS (Wandelgang Informatie Systeem) wordt gefluisterd dat de gemeente Leeuwarden een stedenband zal aangaan met Klaipeda. Met wat? Ja het staat er echt Klaipeda. Nu is topografie er bij mij van huis uit ingeramd, maar óók ik heb het even moeten opzoeken.

Klaipeda, 200.000 inwoners, gesticht in de 13e eeuw, havenstad in Litouwen, voor de vrede van Versaille Duits, daarna Frans, daarna Russisch en nu dus Litouwen. Kenmerken: Landbouw, handenarbeid en handel. Speerpunten: cultuur en toerisme. Klaipeda heeft dus heel wat meer te brengen dan Riga, ze spreken daar zeker hun moderne talen en daar is dan een heel Leeuwarder onderzoek aangewijd.

Waarschijnlijk is er een ambtenaar wezen pimpampetten en de eerste letter was een K. Gezien de tweede eis (een stad uit één van de nieuwe Europese lidstaten) kom je dan automatisch uit op Klaipeda. Hoe komt een mens erop?

En wat gaat Klaipeda ons brengen. Eén van de overeenkomsten is dat Leeuwarden Agri-Nutri centrum is. Wel is het hoofdkantoor van de grootste werkgever (Friesland Foods) verhuisd naar Meppel, dus blijft voor Leeuwarden het deel Nutri-centrum over. We gaan dus aan Litouwen Nutri verkopen of iets dergelijks. Als tegenprestatie gaat Klaipeda ons holistisch leren punniken (handenarbeid).

In 2002 was Klaipeda het centrum voor een groot aantal Aerobic atleten, een cultureel hoogtepunt. Dat klinkt heel wat beter dan een korfbaltoernooi voor scholiertjes uit Orjol.

En deze flauwekul mag dan ook nog 100.000,- Euro kosten om een centrale medewerker(?) te bekostigen, die de stedenband verder inhoud gaat geven. Voor een fractie van dat bedrag kun je zitten waar het wél gebeurt (Riga), maar nee, we gaan naar Klaipeda …

Stedenband

zondag, oktober 22nd, 2006

De gemeente Leeuwarden is opzoek naar een nieuwe stedenband. Addy Stoker (CU) wist al te melden dat zo’n stedenband, zoals Leeuwarden die bijvoorbeeld met Orjol vorm gegeven had, onzinnig en duur was. Het hoogtepunt van de stedenband met Orjol bestond uit deelname aan een korfbaltoernooi alhier. Voor anderen was trouwens de bus waarmee de deelnamers kwamen het hoogtepunt, een plekje bij de oldtimers had niet misstaan. Als het Nederlands openbaar vervoer al neigt naar zelfkastijding, dan kun je alleen nog maar diep respect hebben voor de Russische korfballertjes.

Een paar jaar terug is ook al eens geopperd om een stedenband aan te gaan met Nice óf beter nog, Monaco. In plaats van alleen maar jegens Orjol een altruïstische houding aan te nemen, zouden we van deze plaatsen aan de Zuid Franse kust nog wat kunnen leren. Voortreffelijke wijnen, veel verse vis én een vorstelijk (fiscaal) klimaat. In Monaco ontbreekt bijvoorbeeld inkomstenbelasting in zijn geheel én toch hoort deze stadsstaat tot de rijkste der aarde. Het geeft op zijn minst te denken. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Monaco er niet op zit te wachten, overspoeld te worden door Leeuwarder ambtenaren en politici, die de lokale cultuur komen ‘proeven’. Of erger nog, de lokale Leeuwarder cultuur komen brengen – met als toppunt – die cultuur ook nog eens achterlaten en niet eens mee naar huis terug nemen. In Monaco kun je daarvoor bekeurd worden en dat verklaart een hoop.

Constaterende, dat Leeuwarden in de welvarende wereld geen kans maakt op een lucratieve stedenband, zou je eens moeten kijken naar opkomende markten. Eén van de aanvullende eisen, is dat het potentiële slachtoffer zich binnen één van de nieuwe Europese landen bevindt.

Wetende dat een aantal Friese ondernemers zich momenteel richt op Riga (Daar wordt 10 november een tweede Frylân House geopend), doet zich hier voor de gemeente een unieke kans voor.

De betreffende ondernemers gaan niet in Riga zitten omdat ze op persoonlijk initiatief aan ontwikkelingshulp denken te moeten gaan doen. Ook de Frisian Yacht Club heeft al belangstelling getoond om in te haken op dit initiatief. Met relatief weinig kosten kan de gemeente Leeuwarden ook rustig meedoen om op die manier het merk Friesland en de stad Leeuwarden te promoten. Juist omdat dit initiatief gedragen wordt door ondernemers, is de kans op succes een stuk groter én met meer resultaat dan een korfbaltoernooi voor scholieren uit Orjol. Op voorwaarde natuurlijk, dat de Leeuwarder politiek haar ‘cultuur’ thuis laat.

Provinciale statenverkiezingen

zaterdag, oktober 21st, 2006

De lijst voor de provinciale statenverkiezingen van de VVD Friesland is recentelijk bekend gemaakt. Het is nu aan de leden om een voorkeursvolgorde aan te geven, alleen de lijsttrekker (Ton Baas) staat vast.

In juli 2006 is een brief naar alle kandidaten gestuurd (in afschrift aan alle voorzitters van de afdelingen) over het feit dat de eerste tien potentiële kandidaten op de advieslijst een verplicht assesment moesten volgen alsmede een aantal cursussen in het najaar. In de laatste week van juli zijn de eerste tien potentiële kandidaten op de hoogte gebracht dat zij voorlopig bij de eerste tien zitten.

Op voorhand heeft het bestuur alvast gemeend voor haar favoriete toptien kandidaten een heide-sessie te moeten organiseren. Kunnen de kandidaten het wel met elkaar vinden en blijven ze deze keer dan wel de volle periode. Dat je – als bestuur zijnde – een kringgesprek wilt organiseren, prima, doe wat je niet laten kunt. Maar je doet dat óf met alle kandidaten óf met die kandidaten die door de leden bovenaan op de lijst zijn geplaatst.

Voordat de vergadering zich heeft uitgesproken over de volgorde van de kandidatenlijst, de voorkeurskandidaten van uitsluitend het bestuur uitnodigen, geeft blijk van minachting voor de ledenvergadering. Had je een dergelijke wijze van opereren in verband met tijdsdruk toch willen volgen, dan had het op zijn minst voor de hand gelegen de algemene ledenvergadering daarvan op de hoogte te brengen, zo niet haar om toestemming vragen.

Voor de goede orde, ik laat mij niet uit over de kwaliteit van de kandidaten. Een aantal ken ik niet eens en ik heb geen aanleiding de keuze van het bestuur in twijfel te trekken. Wel verbaas ik mij erover dat een ledenraadpleging zo tot een farce wordt én dat de leden dat klakkeloos lijken te accepteren.

Gezien het feit dat bij de eerste zes kandidaten er twee uit Leeuwarden komen (plaats twee én drie) kan dat niet anders dan tot teleurstelling leiden bij de plattelandsgemeenten in de regio. Het zou mij dan ook niet verbazen wanneer de voorkeur van het bestuur door de ledenraadpleging nog aan verandering onderhevig zal blijken. Voor hetzelfde geld, is de eerdere heide sessie dan met de verkeerde kandidaten geweest …

Politieke Markt

donderdag, oktober 19th, 2006

Gisteren was de ‘Politieke Markt’ in het gemeente huis met onderwerpen als ‘De Oldehove, Referendum Zaailand’, maar ook een vijftal windmolens die op de Hemrik geplaatst moeten gaan worden. Het bezoekersaantal oversteeg de ledenvergadering van de JBW nauwelijks (Jeu de Boule Club Warga) en het onderdeel ‘windmolentjes’ had ook rustig in de keuken van wethouder Waanders kunnen worden afgewikkeld.

Het plaatsen van windmolens past uitstekend in het klimaatplan!

Leeuwarden heeft een klimaatplan en schaart zich daarmee onder de grooten der aarde. Club van Rome – 1968, Kyoto (1997) én Leeuwarden (2004). Van de SP en GroenLinks kunnen er niet genoeg windmolens geplaatst worden en hoe hoger hoe mooier. Dat de bewoners van Camingaburen helemaal gestoord worden van het lawaai, ach alles is relatief en Camingaburen is per slot van rekening niet de Vrijheidswijk.

Opmerkelijk was, dat niemand van de commissie überhaupt wist hoeveel energie er mee gewonnen kon worden en hoeveel overlast een windmolen veroorzaakt. Meten is weten en gokken is dokken, maar voor het klimaatplan van Leeuwarden zal alles wijken. Het viel nog mee dat GroenLinks de windmolens niet verdiept wilde aanleggen.

Ook opmerkelijk is dat je altijd aan de PvdA direct kunt merken, dat Sinterklaas weer naar Nederland onderweg is (Erik Prins);
De financiële positie van de gemeente Leeuwarden blijkt nog beter te zijn dan tijdens de college-onderhandelingen aangenomen. We hebben 7,5 miljoen euro hogere baten. Het college stelt voor om die baten niet allemaal uit te geven, maar een deel daarvan in onze spaarpot (het SIOF) te storten.
én
Wij vinden een behoudend financieel beleid verstandig. De PvdA is geen partij van opmakers, maar van investeerders.

Het is dat ik een Arbo goedgekeurd bureau heb (in hoogte verstelbaar), anders had ik – toen ik schuimbekkend van het lachen daaronder zat – absoluut mijn hoofd gestoten. Je maakt mij niet wijs dat ook Erik niet eeen traan heeft gelaten van het lachen. Wie durft nu nog te bweren dat de PvdA humorloos is?

Erik roomt de potjes ‘Algemene Dekkingsmiddelen’ en ‘Onvoorzien’ af om het uit te geven aan leuke dingen voor linkse mensen.

De boven de begroting ontvangen gemeentelijke belastingen (OZB), geven we niet terug aan de burgers, want er kunnen nog tegenvallers zijn en het potje onvoorzien is nu leeg. … Ja, nu wél.

Eerst graait het college 9 miljoen Euro bij elkaar door Rioolbelasting te (her)introduceren en daarna roept Prins: Hé, toeval of niet, we hebben extra opbrengsten, laten we daar eens wat leuks mee doen.

Volgens mij heeft Erik de pest in, dat niet hij genoemd wordt in de Canon der vaderlandsche geschiedenis en zijn voorbeeld wél. In de Canon zijn ze alleen vergeten Den Uyl met mijter én baard af te beelden.

Stichting Perspectief

dinsdag, oktober 17th, 2006

De gemeente Leeuwarden doet een half miljoen Euro cadeau aan de stichting Perspectief om uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers op te vangen. Alom staat het lokaal links bestuur om het hardst te schreeuwen dat het Haags beleid asociaal is én daar gaan we wat aan doen. Wilt u mij daarbuiten laten, ik ben daar niet bijgeweest.

Wanneer u het niet eens bent met het Haags beleid, dan stel ik voor dat u op 22 november aanstaande een zodanige stem uitbrengt, dat dát beleid gewijzigd wordt. Tot die tijd lijkt het mij dat u geen gemeenschapsgeld uitgeeft in de vorm van gemeentelijk beleid, wat regelrecht in strijd is met het rijksbeleid. Het spelen van eigen rechter is een burger niet toegestaan en een gemeente al helemaal niet.

Rijksbeleid, dat is precies de reden waarom de gemeente Leeuwarden zich daarmee niet moet bemoeien. Tenzij Leeuwarden een rijk op zichzelf is, uiteraard. In welk geval ik het onafhankelijkheids referendum even heb gemist. Het is een gotspe dat dit lokaal bestuur, alleen omdat de politieke signatuur afwijkt van het Haagse, zelfstandig het rijksbeleid dwarsboomt.

Nog niet zolang geleden was het mogelijk voor tegenstanders van kernenergie om een materieel deel van de energienota te storten op een geblokkeerde rekening. Het wordt een mooie wereld, wanneer de wijze waarop de gemeente zich opstelt wordt gekopieerd door de individuele burger. Ik ben daar gezien het voorstaande, geen principieel tegenstander van. Op welke – voor de gemeente geblokkeerde – rekening, kan ik voortaan mijn OZB storten?

Hoe loffelijk het doel ook klinkt – het helpen van zielige kindertjes doet het altijd goed – het is niet aan de gemeente. In onderhavige casus is het aan de gemeente om uitgeprocedeerde asielzoekers te doen uitzetten, niet om ze valse hoop te geven. Dat is pas asociaal.

Wanneer de wethouder uit eigen zak een donatie wil schenken aan de stichting Perspectief, zal ik de laatste zijn die daar tegen is. Sterker nog, ik zal het persoonlijk uit uw beurs halen en ervoor zorgdragen dat de stichting het ook krijgt. Maar als deze gemeente meent, dat zij op deze wijze om kan gaan met rijksbeleid, moet zij straks niet janken wanneer datzelfde rijk, deze bijdragen inhoudt op de vergoeding. Ik zou het wel weten.

Froske Polle

maandag, oktober 16th, 2006

De Pitch en Putt baan in Zuiderburen is geopend. Links op de foto de Green en vooraan de Bunker. Het parcours wat via de Wiarda plantage loopt en vervolgd wordt langs ‘De Krommezijl’ kent helaas weinig pitches, maar des temeer putten en putsjes.

Zuiderburen moet een wijk worden met veel groen en veel water. Dat is gelukt. Wie vanaf de Drachtserbrug de wijk wil bekijken door de transparante geluidswal, krijgt te maken met een groen filter. Ook dat wat niet geacht wordt groen te zijn, is daarmee alsnog groen geworden.

Véél groen en véél water is (stilzwijgend) een efficiency-combi geworden van véél groen-water. De sloten bestaan uit een soort oersoep, waar af en toe een microbiotoop naar boven borrelt. Het kan zo maar zijn dat de wijkwethouder de sloten langs De Krommezijl zodanig links laat liggen, dat hij de wonderen van zijn leermeester kan checken.

Met enige goede wil kan het nog te bouwen wijkcentrum dan een bedevaartsoord worden, het Lourdes van het noorden. Wanneer je in Zuiderburen komt wonen, kun je automatisch over water lopen.

Met die gave kunnen de bewoners dan ook gebruik maken van het meest recente stukje Zuiderburen, voorheen de Froske Polle. Een soort landwinningsproject om de verplichte hectares groen in Zuiderburen te kunnen halen. Je trekt een stippellijntje om de Froske Polle heen – zodat het cosmetisch bij Zuiderburen hoort – en dan kun je elders 6 hectares bos kappen en samen met een ‘buitenplaats’ verkopen aan een projectontwikkelaar. Het is het soort creativiteit wat je in Parnas zou verwachten, het betere plak en knipwerk.

En dan is de gemeente in de vorm van wethouder Waanders ook nog zo nalief, om te denken dat er geen bezwaarschriften zullen volgen tegen een alsnog uit te voeren bestemmingsplanwijziging. Eerst verkopen en dan kappen en maar hopen dat de bewoners van Zuiderburen rustig verder snurken? Uiteraard volgt straks een claim van de betreffende projectontwikkelaar, hij heeft immers minimaal een jaar vertraging.

Waarom is het nou zo moeilijk voor de gemeente om zich te houden aan eerder gemaakte afspraken? Waarom kan de gemeente zich niet houden aan haar eigen spelregels en waarom moeten bewoners altijd achteraf geconfronteerd worden met dit soort doorzichtige trucs? Wanneer houdt dit op?

Rommelige aanblik

zaterdag, oktober 14th, 2006

In de week van 1 november plaatste de gemeente Leeuwarden borden voor posters van politieke partijen die deelnemen aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 november. Op verzoek van de gemeenteraad beplakt de gemeente Leeuwarden de borden. Daarmee wil de raad het zogenaamde wildplakken tegengaan en een rommelige aanblik voorkomen.

De gemeente wil een rommelige aanblik voorkomen … ? Deze is nieuw. Hieruit kun je alleen maar concluderen dat de leden van de gemeenteraad de laatste jaren geen gebruik hebben gemaakt van de rondweg. Alleen al op de Drachtsterbrug staan een twintigtal lantaarnpalen met reclameborden versierd. Er is welgeteld nog één lantaarnpaal zonder reclame. Die is men zeker abusievelijk vergeten.

Op de meest vreemde plaatsen verrijzen verder in de stad van die bewegende zuilen. Er zijn al zuilen geplaatst die het zicht op de reclame daarachter wegnemen. Er wordt reclame gemaakt voor evenementen die geweest zijn en plaatsen die niet meer bestaan. Winkelcentrum Bilgaard, volgende afslag.

Voor de verkiezingsposters hoeven er helemaal geen borden geplaatst te worden. De transparante geluidswal op de Drachtsterbrug heeft haar transparantie toch al verloren door algengroei en gebrek aan onderhoud. Wanneer daar een aantal posters tegen aangeplakt worden, zal niemand het verschil merken.

Welke entree van Leeuwarden je ook neemt, je krijgt geen mogelijkheid om de reclame rommel om je heen níet te zien. ’s Avonds zijn de meeste van die borden ook nog eens verlicht en verwordt de stad tot een waar Lunapark.

Elke boer die aan de weg in zijn weiland een aanhanger met reclame plaatst, krijgt het verzoek de reclame per direct te verwijderen. Landschapsvervuiling en een gevaar voor het verkeer. Ik herinner mij nog een paar gekleurde schaapjes bij Joure.

Een bord aan de muur met je bedrijfsnaam, zo van: Hier zitten wij en proberen wij onze boterham te verdienen en waarschijnlijk die van u ook, leidt tot vragen. Heeft u ook een bouwvergunning en kunnen wij even precariorechten vangen.

Blijkbaar geldt de rondweg niet als landschap en is het argument ‘een gevaar voor het verkeer’ ook niet valide. Nu sta je op de rondweg toch voornamelijk stil, dus dat laatste kan ik nog wel billijken.

Maar om een rommelige aanblik te voorkomen, ga je het met een paar verkiezingsborden niet redden.

Prestatiecontract

donderdag, oktober 12th, 2006

De politiekorpsen hebben een prestatieovereenkomst getekend met de overheid waarin zij zich verplichten geïllegaliseerden actief op te sporen, aan te houden en op te sluiten. Korpsen die meewerken, krijgen een extra financiële vergoeding. Ik wil u namens de SP-fractie de volgende vragen voorleggen.

Het woord ‘geïllegaliseerden’ bestaat in het Nederlands niet. Door dit taalgebruik wordt de idee opgewekt dat de maatschappij in Nederland asielzoekers bewust tot illegaal verklaart. Dat is op zijn minst suggestief en daarnaast ver bezijden de waarheid. Per definitie impliceert ‘illegaal’ tegen de wet én dat mag niet. Je mag de wet willen veranderen, maar aanwezige wetgeving niet negeren omdat de uitkomst je niet bevalt.

Ik deel de mening van Dhr. Bashir dat het an sich droef is, dat handhaving van de wet blijkbaar gemotiveerd moet worden middels een prestatiecontract. Het is juist dat gedoogbeleid, wat met name de SP voorstaat, wat handhaving in de weg staat.

Bent u van mening dat in het kader van opsporing de geïllegaliseerden zich uitsluitend bevinden onder mensen van allochtone afkomst, wordt bij het opsporen van geïllegaliseerden gelet op mensen met een allochtone afkomst? Zo nee, hoe zit het dan?

Illegalen kunnen zich per definitie uitsluitend bevinden onder mensen van allochtone (buitenlandse) afkomst. Mensen van binnenlandse afkomst zijn – in de regel – namelijk gewoon Nederlander. Bedoeld wordt waarschijnlijk of de politie nu haar aandacht gaat richten op zwarte illegalen. Alleen al de suggestie dat de politie verdacht wordt van discriminatie is stuitend en getuigd niet bepaald van waardering voor hetgeen de politie geacht wordt te doen. Handhaven.

Hoe verhoudt deze afspraak zich met de subsidie die de gemeenteraad van Leeuwarden aan Respons geeft?

Dat is een goede vraag. Hoe kan het zijn dat de gemeente een subsidie toekent aan een stichting die het tegenwerken van rijksbeleid in haar doelstelling heeft staan? Hoe is het mogelijk dat die subsidie al feitelijk is overgemaakt, voordat daar een formeel raadsbesluit aan ten grondslag lag? Waarom is er van dit feit geen aangifte gedaan?

Is door deze prestatieovereenkomst de kans op willekeur en dus onrust binnen de Leeuwarder samenleving niet groot?

Nee

Is deze prestatieovereenkomst niet strijdig met de wens van de gemeenteraad dat vluchtelingen, die tussen wal en schip vallen door falend regeringsbeleid, geholpen moeten worden?

Nee

Wat is uw mening over de prestatieafspraak voor het actief opsporen, aanhouden en opsluiten van geïllegaliseerden? Hoe verhoudt zich dat met de gewone taken van de politie, zoals het oplossen van misdrijven, het terugbrengen van de criminaliteit enzovoort. Raakt het evenwicht niet een beetje zoek tussen het stellen van prioriteiten? Zo nee, kunt u dat uitleggen?

Nee en nee

Bent u bereid om bij het korpsbeheerdersberaad en de ministers aan te dringen om op te houden met het sluiten van dit soort afspraken?

Nee

Hiermee zijn de vragen van Dhr. Bashir wel beantwoord en kan de burgemeester zijn aandacht en tijd schenken aan zaken die wel prioriteit hebben.