De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for september, 2006

WWB-Stagaire

donderdag, september 28th, 2006

Ook bij de PvdA Leeuwarden begint het tussen de oren door te dringen. Er zitten toch wat véél mensen hier in de kaartenbakken (4000) en dat is duur. Dus komt Tom Poes met een list.

Bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering stage laten lopen bij de gemeente zelf. Fictief druk je zo het aantal bijstandsgerechtigden en dat kan budgettair neutraal. Je hevelt 600.000,- euro over van de Wet Werk en Bijstand (WWB) naar de apparaatskosten en cosmetisch zijn er 50 bijstandsgerechtigden minder. Het tekort op de WWB wordt toch geroofd uit de algemene middelen (OZB compensatie) en dus geen haan die er naar kraait.

Uiteraard moeten deze stagiaires wel volwaardig mee mogen doen bij het vervullen van interne vacatures. ‘Bij gelijke geschiktheid heeft onze WWB-stagiaire de voorkeur’. Dat deze interne vacatures niet openstaan voor reflectanten van buiten de eigen kring, zal tot gevolg hebben de functie niet vervuld wordt door de beste mens, maar door de beste WWB-stagiaire. Ik als burger denk niet, dat ik daar gelukkig van word.

Ik kan mij overigens niet aan de indruk onttrekken, dat gelijksoortig opereren bij de gemeente Leeuwarden in het verleden al heeft geleid tot een overvloed aan lokale ambtenaren. In plaats van minder ambtenaren krijgen we er met dit plan 50 bij. In het bedrijfsleven is ‘outsourcing’ verworden tot een toverformule en zelfs de gemeente is op diverse plaatsen overgegaan tot verzelfstandiging van gemeentelijke diensten. Wat we via de achterdeur afvoeren, halen we via het bordes weer naar binnen.

Verder kan ik de bedenkers van dit plan nog laten weten, dat een CV waarop vermeld staat: WWB-stagaire bij de gemeente Leeuwarden, niet per definitie boven op de stapel terecht komt. En dat heeft dan niets met de term WWB-stagiaire te maken!

Om te beginnen dienen de initiatiefnemers zich te realiseren dat verantwoordelijkheid en initiatief bij de bijstandsgerechtigden zelf liggen. Een onderdeel daarvan is de sollicitatieplicht. U zou schrikken van de hoeveelheid zogenaamde spooksollicitaties, die ik – in persoon – ontvang. Met name de kwaliteit daarvan, waaruit veelvuldig blijkt dat de reflectant überhaupt niet zit te wachten op werk.

Een korte bloemlezing ter illustratie;

– Ik snap dat u mij niet wilt aannemen
– Ik moet sollecetering van de soos
– Ik ben dolenthousiast en van een salaris van euro x.xxx,- word ik nog enthousiaster
– Ik wil iets doen met paarden – of bejaarden
– Ik ben op zoek naar een parttime baan van circa anderhalf uur per dag, twee dagen in de week, voor de komende zes weken.
– Ik ben ziek en heb waarschijnlijk niet lang meer te leven

Over spel- en stijlfouten zal ik het dan nog maar even niet hebben. Zinnen beginnen in Nederland met een hoofdletter. Ik heb al eens aan iemand geantwoord, dat ik een winkel weet, waar ze toetsenborden verkopen waar wél een punt, komma en andere leestekens opzitten, standaard, Plug & Play.

Wanneer als onderdeel van de sollicitatieplicht deze spooksollicitaties eens niet zouden meetellen – of zelfs tot een strafkorting zouden leiden, kon dat wel eens veel meer dan 50 uitkeringen opleveren. Stages met – deels – behoud van een bijstandsuitkering, prima. Geef de uitkering voor zes maanden aan een werkgever die die stageplaats ter beschikking stelt en laat deze die uitkering aanzuiveren tot het minimum loon. Ik heb er plaats voor twee.

Maar het kan niet zo zijn, dat we via een cosmetische truc, een aantal bijstandsgerechtigden als ambtenaar terug krijgen. Tom Poes, alsjeblieft wat minder idealen en even met twee beentjes terug op deze aardkloot. Ik snap wel, dat de realiteit niet aardig is, maar de boodschap wordt er niet ander van.

Referendum rapport

woensdag, september 27th, 2006

Toen ik gisteren het rapport van de TU las over het referendum Nieuw Zaailand, had ik het na twee regels al in gaten. Het gezeik begint van voren af aan. Geheid dat er straks weer stemmen opgaan om de uitkomst – met terugwerkende kracht – te toetsen aan een nieuwe ‘gekwalificeerde meerderheid’ of nog erger ‘het referendum over te doen’.

De crux zit hem in de hoogte van wat bekend staat als de gekwalificeerde meerderheid. Momenteel 30%. Minimaal 40% van de kiesgerechtigden moeten opkomen en driekwart daarvan moet tegen stemmen om het raadsbesluit te doen heroverwegen. Het gemieremauw gaat erover of die 30% niet neerwaarts bijgesteld moet worden naar 25%, in welk geval de plannen waren weggestemd.

De VVD is ten principale tegen elke vorm van een referendum. De kiezers gaan naar de stembus om een raad te kiezen en de gekozen raadsleden hun werk te laten doen. Het kan niet zo zijn, dat op elk moment dat het moeilijk wordt, de stembureautjes weer worden afgestoft.

Toen een minderheid van de gemeenteraad toch met alle geweld een referendum wilde, waren daar de raadsleden van de VVD voor nodig. Aukje de Vries heeft – als fractievoorzitter – heel handig bedongen, dat in dat geval minimaal driekwart van minimaal 40% van de kiesgerechtigden tegen zouden moeten stemmen.

Daar is iedereen bijgeweest, dus ook Sybren Posthumus. Dat was een volkomen democratisch genomen raadsbesluit. De tegenstanders kunnen hoogstens zichzelf verwijten dat zij op dat moment collectief hebben liggen snurken. Samen snurken we sterk, zou ik zo zeggen.

De opmerking van de FNP dat het bedoelde rapport ‘niet in de onderste la’ terecht moet komen, deel ik niet. De onderste la is niet diep genoeg, dan blijft het bij elke verhuizing van één of andere ambtenaar weer boven komen. Dat rapport had er nooit moeten komen, regeren is vooruit kijken én niet rapporten produceren omdat de uitkomst me niet bevalt.

Ik stel voor om al die rapporten in te nemen en ceremonieel te begraven onder de onderste verdieping van de nieuwe parkeerkelder. Dan kunnen de tegenstanders de rest van hun leven met recht stellen, dat ze er op staan.

Hier geldt maar één credo; Looser …, Double Looser …., Get the picture …, do your job ….

Van wie is die 3 miljoen Euro?

maandag, september 25th, 2006

Vorige week vrijdag (15 september) diende het kortgeding tegen de huisbezoeken die gemeentes afleggen om bijstandsfraude te voorkomen of te keren. Blijkbaar valt het met het spoedeisend karakter van de zaak wel mee, want de uitspraak is pas op 4 oktober. Een voorspelling met betrekking tot die uitspraak: Alle eisen zijn ongegrond en voor Dhr. Bashir is de rechter niet ontvankelijk – hij heeft geen uitkering’. SP-showje voorbij en over tot de orde van de dag.

In de net gepresenteerde begroting van de gemeente Leeuwarden wordt op de wet Werk en Bijstand een structureel tekort van 3 miljoen Euro gedekt met incidentele middelen. In de risico paragraaf staat keurig vermeld dat dat een risico is, me dunkt! De algemene reserve kan op. De gemeente komt á la Zalm met een sluitende begroting, maar is de Zalmnorm daarbij even uit het oog verloren. Incidentele middelen worden niet voor niets incidenteel genoemd. Ze zijn juist niet jaar in, jaar uit beschikbaar.

De gemeente Amsterdam heeft die gewraakte huisbezoeken geïntensiveerd. Besparing 27 miljoen euro. Extrapolatie naar de gemeente Leeuwarden leert dat, dat een opbrengst van meer dan 3,2 miljoen zou betekenen, of te wel meer dan 100% van het huidige tekort! Nu kent Leeuwarden relatief gezien natuurlijk veel minder fraude dan Amsterdam(?), maar de huidige opbrengst van de fraude bestrijding (270.000,-) is natuurlijk een lachertje. De pakkans is in deze stad blijkbaar nauwelijks hoger dan nihil.

Volgens de cijfers van het CBS is er met 5% van de uitkeringen iets mis met een gemiddeld schadebedrag van 3600,- euro. Dat bestanddeel betreft de directe fraude exclusief besparingen. Voor Leeuwarden komt dat neer op 720.000,- euro.

De gemeente Tytsjerksteradeel alleen al (32.000 inwoners) bespaarde in 2005 al meer (766.000,-) en dat nog met een minimale hoeveelheid huisbezoeken. Het aantal ontdekte fraude gevallen ging omhoog van 3 naar meer dan 25 (>800%). Die fraude bestaat voor een relevant deel uit samenwonen zonder dat op te geven.

Ik heb voor die vorm van oneigenlijk gebruik nog wel begrip ook. Papa en Mama gaan scheiden, want na een paar jaar huwelijk heb je het allemaal wel gezien. Mama naar de grote stad, daar krijg je makkelijker een woninkje, uitkering, huursubsidie en een gratis draadloze Internetverbinding, eventueel voor de Cam.

Donderdagavond op stap naar de Rus en/of Rembrandt en voor je het weet wordt je de volgende dag wakker naast je nieuwe vriend in een riante nieuwbouw woning. Latten, Flatten of hoe dan ook maar heten mag. Als iedereen nu gewoon zijn/haar mond houdt, heeft mama een paar honderd Euro per maand zakgeld erbij. Toch een lekker gevoel, een paar centen in de buse.

Maar het mag niet! Of we gaan hier serieus werk maken van controle, waar huisbezoeken slechts een onderdeel van uit maken, of we gaan de regels aanpassen. Kan ook, en als we toch niet (willen) controleren en handhaven, bespaart dat in ieder geval iedereen een hoop werk en ellende.

Tegelijkertijd stelt de gemeente dat er statistische methodes ontwikkeld worden om fraude bijtijds te signaleren. Misschien zou één van die statistische methodes kunnen inhouden dat men gewoon even aanbelt? Aan de éne kant van de straat alleen de even nummers en aan de andere kant alleen de oneven nummers. Krijg je ook nog een statistisch normale verdeling.

Sprookjes bestaan, nachtmerries ook!

zaterdag, september 23rd, 2006

Een ondernemer in dit dorp had een personeelslid, al meer dan 10 jaar. Had? Ja had, het personeelslid werd betrapt op het doen van een greep in de kas en dat is, zoals dat genoemd wordt, ‘een staande voetje’’. Zeg maar een ‘Exit strategie’.

De ondernemer werd door de betreffende dame en haar alter ego een aantal malen fysiek bedreigd. Dan is het toch logisch dat in een civiele procedure door de dame een gouden handdruk bedongen werd van meerdere tienduizenden euro’s. Nu was de behandelende rechter nog wel zo slim om de feitelijke uitbetaling van deze gouden handdruk te laten afhangen van de uitkomst van de lopende strafzaak.

Bepaald uiteindelijk de strafrechter dat het gevang in zicht komt, dan vervalt de premie op diefstal. Zuur, maar daar valt nog mee te leven. Het tempo, of liever het gebrek daaraan, waarin strafzaken worden afgehandeld is bekend.

Zo ook bij de betreffende dame. Alras werd door haar besloten tot een kort geding, om te komen tot spoedige uitbetaling van de gouden handdruk. Mocht die later terug betaald moeten worden aan de werkgever, dan is dat een probleem van later. Dat zien we morgen dan wel weer.

Onze ondernemer kon niet aannemelijk maken, dat er twijfels bestonden over de terugbetaalcapaciteit en dus werd door de kortgeding rechter conform besloten. Een stevige jankpartij door de dame in kwestie, tijdens de zitting, deed overigens ook geen kwaad. Wie durft nu nog te beweren dat rechters ongevoelige wezens zijn?

Door de macht gedwongen heeft deze ondernemer inmiddels het geld overgemaakt. Veel plezier heeft het personeelslid er niet van gehad. Nog dezelfde dag werd daarop beslag gelegd door de belastingdienst. Maar wat gebeurt er als de strafrechter concludeert dat stelen niet mag?

Dan komt er een afbetalingsregeling en wordt er 50,- euro per maand terugbetaald. En dat de komende 84 jaar. Gelooft u het? Ook dit is Nederland.

Duurzame energie

vrijdag, september 22nd, 2006

De gemeente Leeuwarden stimuleert gratis parkeren in de binnenstad voor duurzame voertuigen en biedt een vergoeding voor de ombouw van een voertuig naar duurzame energiegebruik. De gemeente participeert wanneer bedrijven onderzoeken of het economisch aantrekkelijk is om hun wagenpark om te bouwen voor duurzame energie. Daarnaast krijgt Leeuwarden een tweetal tankstations waar aardgas en andere duurzame producten kunnen worden getankt.

Met duurzame voertuigen zal wel niet bedoeld worden dat auto’s nauwelijks meer roesten. Het zal – naar ik aanneem – wel gaan over brandstofverbuik. Bijvoorbeeld auto’s op bio-nucleaire energie.

De gemeente participeert wanneer bedrijven onderzoeken of het economisch aantrekkelijk is om hun wagenpark om te bouwen voor duurzame energie’. Even een sticker op de achterruit met ‘Voorzichtig, baby-reactor aan boord’ en dan mag je in Leeuwarden gratis parkeren. Bij wat grotere aantallen is zo’n reactor snel goedkoper dan het parkeren in de binnenstad en daarmee economisch verantwoord. Daarvoor is participatie van de gemeente niet nodig.

Wethouder Bleize heeft recent een 15-tal personen uit India (936 miljoen inwoners) rondgeleid en verteld hoe geweldig Leeuwarden het doet waar het mobiliteit en duurzame energie betreft. Een uitnodiging om naar India te komen zal binnenkort wel op de mat liggen en daar moet fatsoenshalve uiteraard wel gehoor aan gegeven worden. Om binnen de kaders van duurzame energie te blijven zal dat – mag ik hopen – een erg lange voettocht worden.

Weer 66.000,- over de schutting gegooid omdat PAL-GroenLinks in Leeuwarden (nog geen 95.000 inwoners) zich ook moet profileren.

FNV en de PvdA

donderdag, september 21st, 2006

De vakbond FNV is nauw betrokken bij het opstellen van de PvdA lijst voor de tweede kamer verkiezingen. De vorige voorzitter Lodeijk de Waal zit in de samenstellingcommissie en ook de huidige voorzitster Agnes Jongerius moet er haar plas over doen. An sich niets nieuws, ook ex-FNV voorzitter Kok, wist het door een dergelijke handelswijze tot premier te brengen. Maar erg kies vind ik het niet.

Een politieke partij laat haar volksvertegenwoordigers uit de vakbond komen. Maar wat als je nu wel lid bent van een vakbond maar geen bemoeienis wilt met een politieke partij of een andere politieke partij dan de PvdA. Misschien zijn er wel leden van het FNV die meer zien in de SP of zelfs de VVD?

En dan is het juist de PvdA die het hardst staat te schreeuwen dat het afgelopen moet zijn met vriendjespolitiek en achterkamertjespolitiek. Het lijkt erop dat juist de PvdA haar eigen intenties negeert. Een dergelijke belangenverstrengeling – of zelfs de schijn daarvan – zou in het bedrijfsleven direct leiden tot een bezoekje van de NMA. Straks komt het FNV nog met een stemadvies.

De integratiediscussie gaat over een heel ander vorm van integratie dan die tussen de PvdA en het FNV. Een vakbond is er om de belangen van werknemers te beschermen, ongeacht de politieke voorkeur van die werknemers. Nu de FNV openlijk zo ageert, moet zij niet verbaast staan te kijken dat haar ledenaantal maar blijft dalen.

Eens kijken of de NMA nu ook een inval bij het FNV en de PvdA voorbereidt?

Wij hebben een AMA

woensdag, september 20th, 2006

De PvdA gaat zich het lot aantrekken van de hier ronddolende minderjarige uitgeprocedeerde asielzoekers. Hoe, is geen issue, maar dat dat weer niet gratis is, is wel duidelijk. Doe wat U niet laten kunt, maar in plaats van rijksbeleid tegen te werken met onze belastingcentjes verzoek ik u daar de PvdA partijkas voor aan te wenden. De bijdrage aan die kas is toch ook inkomensafhankelijk, dus die zal wel overlopen.

Misschien moet de locale PvdA eerst haar energie aanwenden om de bureaucratie te lijf te gaan. Een mooi voorbeeld;

Met trots laten wij u weten dat gisteren onze zoon geboren is en verder door het leven zal gaan onder de naam Pietje, vernoemd naar zijn grootvader Pieter Smit. Moeder en zoon maken het goed.

Alleen Pietje blijkt een AMA.

Wat wil het geval. De mama van Pietje is een overzeese dame en een aantal jaar terug gehuwd met de papa van Pietje. Daarbij wilde zij haar eigen nationaliteit graag houden en dat kan. Dat huwelijk hield niet lang stand en zowaar de flitsscheiding doet het best wel goed. Nu zijn de beide ouders wat wispelturig en ras werd er weer gehokt en opeens….daar was Pietje.

Pietje Smit is alleen géén Nederlander. Het erkennen van het vaderschap – wat leidt tot het Nederlanderschap – moet gebeuren tijdens zwangerschap en dat is niet gebeurd. Pietje, inmidels 14 dagen oud, gaat binnenkort de procedure in, te beginnen met een inburgeringcursus.

Totdat Pietje daarvoor geslaagd is, zit hij in de illegaliteit, ondergedoken bij zijn ouders. Hetgeen overigens voor zowel Pietje als zijn ouders strafbaar is. Strikt genomen zou Pietje uitgezet moeten worden.

Er zit vast nog genoeg in de PvdA kas om Pietje ook op te vangen.

Rente aftrek

dinsdag, september 19th, 2006

De PvdA directeur van het CPB kwam vorige week met een analyse waaruit bleek dat niet de hypotheekrente aftrekbaar moet zijn, maar de hypotheekschuld zelf. En dat vlak voor de verkiezingen. Dhr. Zalm inschattende, zal het eerst volgende rapport van deze directeur gaan over de aërodynamische eigenschappen van de Dodo op de Mauw Mauw eilanden.

In de hele discussie over de hypotheekrente aftrek worden cumulerende oneigenlijke argumenten gebruikt om te komen tot het gewenste resultaat. Dat alles met het dogma ‘de armen subsidiëren de rijken’ en de markt wordt verstoord, in het achterhoofd.

Om te beginnen geldt in Nederland de stelregel dat kosten om inkomen te verkrijgen of te behouden aftrekbaar zijn, dus ook financieringskosten (rente). Bij commerciële uitbaters van vastgoed is het dan ook te doen gebruikelijk, dat de rentelasten ten laste van het resultaat gebracht worden. De winst wordt lager en daarmee de af te dragen (vennootschaps-)belasting. Omgekeerd dragen rentebaten bij aan het resultaat en daarover wordt dus belasting betaald.

De enige vreemde eend in deze bijt zijn de woningbouwcoöperaties. Ook zij brengen de financieringslasten in mindering op het resultaat, maar betalen überhaupt geen belasting. Zij hebben geen resultaat, zo wordt er gesteld, het zijn immers non-profit organisaties. Dat klopt, de woningbouwcoöperaties noemen het geen winst, maar risicobijdrage (circa 5%). Nog zo één: Wij zijn niet rijk, ons vermogen zit immers in stenen, alsof mijn huis gebouwd is van bordkarton. De VVD heeft dan ook voorgesteld de woningbouwcoöperaties onder het reguliere fiscaal klimaat te brengen, terecht.

Gelijk de particuliere eigen woning bezitters, genieten de huurders dus van de hypotheekrente aftrek. Huurders van een woningbouwcoöperatie hebben daarboven nog het voordeel dat deze geen belasting afdraagt en de huren dus kunstmatig laag gehouden worden. Wie subsidieert nu eigenlijk wie?

Wat feitelijk afgeschaft moet worden is de individuele huursubsidie. Uiteraard in de vorm van een overgangsregeling, bijvoorbeeld te beginnen met 42% belasting betalen over het ontvangen subsidiebedrag, naar analogie van het voorstel van Wouter Bos. Huursubsidie is per slot van rekening een inkomensvoorziening en waarom die onbelast mag blijven is voor iedereen een raadsel.

Niet de hypotheekrente aftrek verstoort de markt, maar het wegsubsidiëren van het verschil tussen vraag en aanbod (per definitie). Er is voor een projectontwikkelaar of woningbouwcoöperatie geen enkele prikkel om goedkoper te bouwen, immers ook de te dure huurwoning wordt toch wel verhuurd. Het is geen toeval dat in zulke gevallen de huren net onder de huursubsidiegrens uitkomen. Er zijn zelfs voorbeelden (Rotterdam) van onverhuurbare woningen (leegstand) die ná een huurverlaging tot net onder die grens, in no time wél verhuurbaar bleken.

Feitelijk is de discussie over de hypotheekrente aftrek al verloren, voordat zij begonnen is. Het ter discussie stellen alleen al, leidt daartoe. Als logische consequentie van het afschaffen of beperken van die aftrek, zouden ook – omgekeerd – renteopbrengsten dus belastingvrij moeten blijven. Wedden dat, wanneer dat doorgevoerd wordt, het gemekker opnieuw begint. U heeft zo hard gespaard, dat is niet eerlijk, wij hadden ook wel willen sparen. Alsof het spaarpotje gestolen is, misschien is er wel heel hard voor gewerkt?

Tijdverdijf

maandag, september 18th, 2006

Vanavond was er een grote verkeerscontrole bij de ingang van Zuiderburen. Papieren, rijbewijs, groene kaart etc. etc. Nu zijn de bewoners van Zuiderburen natuurlijk bij voorbaat verdacht. Het stikt er van illegale werknemers, er zijn zelfs bewoners die bij het UWV of de gemeente werken.

Tijdens die controle bleek dat er ook auto’s waren zonder spiegels en met andere beschadigingen. Dat bleken bestuurders te zijn, die afgelopen week als Camduur fan een voetbalwedstrijd bezocht hadden. Daar zijn namelijk meer dan 40 auto’s beschadigd, gelukkig kwamen daar twee busjes ME ondersteuning bieden.

Age M. en pistolen Paultje waren gesignaleerd, afgelopen weekend. Samen met 33 andere vandalistjes, die niet konden worden opgepakt. 35 dwazen in een tweetal busjes, impliceert dat de deelgenoten van de politie en ME op vervoer naar huis hadden moeten wachten. Het busje komt zo, ja voor het vervoer naar huis van politie en ME. Laten we er niet teveel arresteren, dat is werk en wij hebben ook weekend.

Met dit soort idioten hadden de busjes volgezeten, dus – praktisch voorstel -we beginnen met twee fan’s. Gelukkig kunnen we nog in Zuiderburen een aantal bewoners een beetje zieken, onder de noemer van ‘prestatie contract’. Maakt de nieuwe week nog een beetje goed.

En wie gaat de eigenaren van de kapotte auto’s schadeloos stellen. Die twee gearresteerde ‘fan’s’? Schandalig, het moet blijkbaar in dit dorp eerst allemaal kapot. De energie die op maandagavond verloren is gegaan, had men beter eerder kunnen steken in het oppakken van deze ‘enthousiaste hooligans’ en het laten vergoeden van de schade van de echte fan’s.

Dit is verkeerde energie, gestoken in verkeerde prioriteiten.

Monopolistische politiek

zaterdag, september 16th, 2006

TNT, KPN, Ordina én Microsoft hebben plannen gepresenteerd om de Nederlandse politieke partijen dichter bij de burger te brengen. Er is een stichting opgericht en via die stichting worden moderne technieken gebruikt om kiezers te bereiken middels SMS, mobiele TV/video, e-mail en wat er verder nog mogelijk is.

De PvdA heeft dit initiatief direct afgewezen met als argument dat steun van het bedrijfsleven – in welke vorm dan ook – kan en zal leiden tot beïnvloeding van de kiezer. Dat laatste is juist en is ook precies de bedoeling. Toch is de afwijzing door de PvdA terecht en is het verbazingwekkend dat het juist de PvdA is, die bedoeld initiatief naar de prullenbak verwijst en niet de VVD.

Om te beginnen zijn de TNT én KPN voormalige staatsbedrijven die, hoewel geprivatiseerd, nog steeds monopolistische neigingen hebben. TNT presenteert een nieuwe kledinglijn en weet daar op prime time een aantal minuten NOS Journaal mee te vullen. Terwijl tegelijkertijd er een rechtzaak loopt tegen de concurrent van TNT omdat die, gecombineerd met reclame, post bezorgt én dat is het domein van de voormalige TPG. TNT is bang dat haar markt aandeel onder de 90% daalt.

Voor de KPN geldt hetzelfde, zij het in mindere mate. Een recente uitspraak van de OPTA geeft nogmaals aan dat de machtpositie van de KPN dermate groot is, dat het verlenen van toegang aan de KPN tot de kabelsystemen van derden, niet wenselijk is.

Microsoft is nog zo een monopolist. Deze – wel volledig private – marktpartij heeft een boete opgelegd gekregen door Brussel van meer dan 780 miljoen Euro, omdat zij zich niets aantrekt van de hier bestaande spelregels. Enerzijds probeert de overheid – waarschijnlijk tegen beter weten in – Microsoft in het gareel te krijgen en anderzijds zal dezelfde overheid haar ziel en zaligheid aan deze partij moeten ophangen?

De bedoeling van dit samenwerkingsverband is wel helder; klantenbinding en het verwerven van nieuwe klanten. In de volksmond heet deze manier van opereren trouwens gewoon Spam en dat is verboden. Ook wanneer de boodschap niet over Viagra gaat, maar over politiek, ook wanneer deze communicatie afkomstig is van de KPN, TNT óf Microsoft.

Wanneer je daarbij bedenkt dat mobiele telefoons die uitgerust zijn met software van Microsoft voorzien zijn van een speciale knop ‘Reboot’ – en die knop over het algemeen de nodige slijtage vertoont – heb ik er niet bijster veel vertrouwen in.

Het valt de PvdA te prijzen dat zij één van haar dogma’s – het van staatswege aansturen van de individuele burger – in onderhavige casus, niet wenst te praktiseren. Om de burger meer bij de politiek te betrekken, zijn er wel andere mogelijkheden.