De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for augustus, 2006

Oostergoweg

donderdag, augustus 31st, 2006

Wanneer je vanuit het zuiden het centrum van Leeuwarden binnen wilt, wordt je via de Oostergoweg richting de stad geleid. Die weg (parallel aan de Schrans) maakt direct ten noorden van het spoor een scherpe bocht naar links richting het station.

Op het stukje vanaf die spoorwegovergang naar de stoplichten ter hoogte van de spoorwegovergang Schrans, kun je op een drietal plaatsen naar rechts via de uitvoegstroken. De eerste is richting het politiebureau, de tweede is rechtsaf naar de parkeergarage ‘De Klanderij’ en tot slot rechtsaf bij de stoplichten richting de nieuwe ‘Blokhuisbrug’.

Tussen die drie uitvoegstroken naar rechts liggen een tweetal betonnen hindernissen in de vorm van vluchtheuvels. Wie daar naar toe moet ‘vluchten’ is mij niet helder. Wellicht dat er mensen zijn die vanuit het politiebureau de busbaan willen oversteken, even willen uitrusten alvorens zich met een ware doodsverachting voor het verkeer of de trein willen werpen?

Gevolg is wel dat het verkeer wat daar érgens rechtsaf wil, al voor de afslag naar het politiebureau mag aansluiten in de rij. In de regel is dat een rij met auto’s die heel ergens anders heen willen. Het gebeurt ook regelmatig dat automobilisten te vroeg naar rechts voorsorteren en dan – geconfronteerd met een stuk beton – de meest idiote capriolen moeten uithalen om weer te mogen invoegen.

Het verkeer op de Oostergoweg loopt dan vaak (onnodig) volledig vast. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom politieauto’s dáár boven de wet staan en de busbaan gebruiken om het centrum wél te kunnen bereiken.

Fietsers en voetgangers zijn daar niet en kunnen én mogen er niet eens komen. Er is dus niets op tegen om de betonnen hindernissen er gewoon op een ochtend even uit te scheppen. Nu Leeuwarden werkt aan bereikbaarheid is er vast nog wel ergens even een shovel over, voor een halfuurtje.

Belastingverlaging

woensdag, augustus 30th, 2006

In het nieuwe VVD verkiezingsprogramma wordt voorgesteld om alle inkomstenbelastingtarieven met 3% te verlagen. Dus elke schijf wordt 3% lager. De commentaren waren weer voorspelbaar en weinig origineel, het geluidsbandje staat weer op auto-repeat.

De rijken worden rijker, de kleine man moet weer bloeden, de inkomensverschillen worden vergroot, het zoet gaat alleen naar diegenen die belasting betalen… etc. etc.

Ja en nou én? Nog nooit heeft iemand mij kunnen uitleggen waarom diegenen die die belasting betalen niet eens wat minder zouden hoeven te betalen. Structureel is het al decennia zo dat verhogingen worden afgewenteld op ‘de sterkste schouders’ en verlagingen worden gecrediteerd aan anderen. De nivellering is zover doorgeschoten dat ‘de sterkste schouders’ nu even op zijn.

De inkomensverschillen worden vergroot. Terecht, 3% is nog veel te weinig, misschien is het wel beter om het zogenaamde toptarief helemaal af te schaffen of liever nog de héle progressie uit ons belastingstelsel te halen. De zogenaamde Flat-Tax. Minister Kok heeft destijds een halve poging daartoe gedaan, maar wéér alleen voor de onderkant van de samenleving, de invoering van de Tax-Credit.

De huidige systematiek van belasting heffen heeft een paar eigenaardige bijwerkingen. Wanneer iemand parttime gaat werken, wordt er nauwelijks netto salaris ingeleverd. Het kan zelfs zo zijn, dat minder werken een hoger vrij besteedbaar inkomen oplevert (werkende moeders bv). Omgekeerd impliceert dat, dat weer méér gaan werken geen financieel voordeel heeft. Zo bezien, vind ik het niet zo raar dat mensen alleen maar minder willen gaan werken in plaats van meer.

We krijgen Amerikaanse toestanden… Ja, en hoe eerder hoe beter. De Amerikaanse welvaart stijgt al sinds WOII tweemaal zo hard als de Europese. Werken loont daar namelijk wél.

Debatcentrum

maandag, augustus 28th, 2006

Recentelijk viel mijn blik op een klein berichtje in de Leeuwarder Courant. Het debatcentrum ‘De Bres’ in de Schoolstraat moet voortaan om 11 uur ’s avonds gesloten worden. Voorheen werd dit pand door de Harmonie verhuurd als theaterzaal en er was in een eerder stadium door de gemeente ‘abusievelijk’ (?) een vergunning afgegeven om open te blijven tot één uur ’s nachts.

De Harmonie kon de begroting met betrekking tot ‘De Bres’ niet meer rond krijgen en heeft besloten dat pandje af te stoten. Dat is dan blijkbaar een mooi moment om een nieuw particulier initiatief te dwarsbomen. Je mag ‘De Bres’ wel exploiteren als debatcentrum, mits dat debat na 11 uur ’s avonds zwijgend voortgezet wordt.

Als de Harmonie mét een vergunning tot één uur ’s nachts de begroting niet rond kan krijgen, hoe gaat een particulier initiatief dat dan wel voor elkaar krijgen, terwijl de gasten om 11 uur naar buiten gemotiveerd worden? En zou het ook een idee geweest zijn, wanneer de initiatiefnemers vooraf op de hoogte gebracht waren van deze beleidswijziging?

Op 4 september aanstaande behandeld de commissie Bestuur en Middelen het nieuwe gemeentelijke communicatieplan;

1. Informeren; burgers (en bedrijven, instellingen, media en ambtenaren) informeren over samenstelling en taken van de raad. Subdoel: vergroting van de kennis over de raad en verbeteren van de zichtbaarheid van de raad
2. Profileren; met communicatie de positie van de raad versterken binnen de Leeuwarder samenleving. Subdoel: Zoeken en benoemen van gemeenschappelijke factoren binnen de raad en deze uitdragen
3. Dialogiseren; burgers betrekken bij de beleidsvorming en -verantwoording van de raad. Subdoel: de dialoog met doelgroepen aangaan en verbetering interactieve beleidsvorming

We gaan dus informeren, profileren en dialogiseren, maar dat geneuzel moet wel om 11 uur ’s avonds afgelopen zijn. Het is een publiek geheim dat de meeste beslissingen in deze stad ná 11 uur ’s avonds genomen worden in het Oranje Bierhuis. Onder het genot van een biertje of een glas wijn. Diegenen die willen mee-‘dialogiseren’ kunnen zich dus na een avondje ‘De Bres’ maar beter in het Oranje Bierhuis vervoegen. Of geldt daar de beleidswijziging straks ook voor?

Noodbestrating

zondag, augustus 27th, 2006

Wyb Feddema heeft allerlei plannen om het Skutjesilen naar Leeuwarden te halen en wel naar de twee meertjes in Zuiderburen. Leuk idee. Een leuker idee is het, om de noodbestrating van de Wiardaplantage en de Krommezijl in Zuiderburen te gaan vervangen door een echte straat.

U weet wel, zo iets met stenen (of asfalt) die gelijkmatig over een bepaalde lengte gelegd zijn en waar je dan met een auto overheen kan rijden. Zonder dat je om de paar weken nieuwe schokbrekers nodig hebt. Zelfs de noodstraat wordt niet onderhouden, die straat is voorzien van het bord ‘ínrijden op eigen risico’. Na vier jaar wil ik wel eens op het risico van de gemeente naar mijn huis rijden!

Eind 2005 had Zuiderburen af moeten zijn en dus ook het stratenplan gereed moeten zijn. Het argument van de gemeente dat de bouwwerkzaamheden nog niet voorbij zijn en dus de straat niet gelegd kan worden is flauwekul. Wanneer je – als gemeente – besluit, dat in verband met ‘optimalisatie’ de oplevering van Zuiderburen met minimaal twee jaar vertraagd wordt, leg je die straat maar twee keer!

De gemeente moet een probleem van die gemeente geen probleem maken van de bewoners van Zuiderburen. Het probleem ligt goed op het bordje van de gemeente en moet vooral daar blijven. Ergo: los het op! Creatieve bewoners aan de Wiarda plantage hebben zelf al een verkeersbord 30KM gemaakt. Overigens het enige bord wat wél rechtop staat.

Aan de Wiardaplantage moet nog een kantorencomplex gebouwd worden. Het bouwverkeer kan rustig aan de zijde van de Drachtserbrug omgeleid worden. Een klein dammetje in de naastgelegen sloot en gáán … In heel Zuiderburen zijn de doorgaande sloten – in strijd overigens met het originele gepresenteerde plan – voorzien van dammen, dus één meer of minder kan het probleem niet zijn.

Leeuwarden werkt aan bereikbaarheid? Behalve als je in Zuiderburen woont en gewoon naar huis wilt, net zo als de verantwoordelijk wethouder.

Nijmegen

zaterdag, augustus 26th, 2006

Om discriminatie te voorkomen worden sollicitaties in Nijmegen (SP, Groenlinks en de PvdA) voortaan geanonimiseerd. Naam, geboorteplaats en land worden met Tippex weggelakt, voordat de sollicitatiebrief wordt aangeboden aan de selectie commissie.

Dat de universitaire opleiding in Casablanca genoten is, of de stage bij de Halal-slagerij Alladin gelopen is, levert in dat kader uiteraard geen probleem op? En dat alles onder het mom van ‘Zie ons eens gezelli sociaal bezig zijn met de 3e generatie buitenlanders’.

Dat er onder buitenlanders een relatief hogere werkloosheid is, zal vast voor een deel haar oorzaak vinden in vooroordelen en/of discriminatie. Maar het is een idee-fixe dat de firma Tippex daar een oplossing voor biedt. Hier is duidelijk weer sprake van het linkse adagium, als ze niet gelijk zijn, dan maken we ze gelijk.

Zou het zo kunnen zijn dat het verachtelijke grootkapitaal niet per definitie discrimineert? Dat misschien een deel van de oorzaak bij de betreffende buitenlanders zelf gezocht moet worden? Iets met eigen initiatief en verantwoordelijkheden.

Je mag in Nijmegen niet meer wandelen, je ietwat grotere auto niet meer parkeren en als je in Nijmegen echt goed links bent, wordt je er doodgeschoten. Ook anoniem. Het lijkt mij dat in dit Moskou aan de Maas het anonimeserings-beleid ‘overgeprioriteerd’ wordt.

Huisbezoekjes

vrijdag, augustus 25th, 2006

Dhr. Farshad Bashir (SP) gaat naar de rechter omdat hij principiële bezwaren heeft tegen het afleggen van huisbezoeken door sociaal rechercheurs aan bijstandsgerechtigden. De zaak zal 15 september dienen en de uitspraak zal wel luiden dat de rechter niet ontvankelijk is omdat Dhr. Bashir geen direct belanghebbende is. Jammer, want een bevestiging van deze controlemanier zou uitbreiding daarvan mogelijk maken.

De bijstandsuitkeringen worden gefinancierd door de gemeente. Een bijstandsuitkering is geen recht maar een geste. Je mag een uitkering ook weigeren en dat gebeurt ook steeds vaker. Dankzij de huisbezoekjes.

De komende jaren wordt het gemeentelijke tekort op die financiering gedekt uit de algemene reserve. Het gemeentelijk spaarpotje wordt dus mede geplunderd omdat de SP principiële bezwaren heeft tegen huisbezoeken als middel tegen (voorkoming van) misbruik en oneigenlijk gebruik.

Met zo’n huisbezoekje neem je de potentiële bijstandsontvanger tegen zichzelf in bescherming! De mensen worden er keurig op gewezen wat de spelregels zijn en wat de consequenties zijn van overtredingen. De ultieme manier om de zwakkere medemens voor misstappen in het leven te behoeden. Hoe kan dhr. Bashir daar nou principiële bezwaren tegen hebben?

Relatief gezien zijn er binnen deze gemeente zo’n 2000 uitkeringen méér dan normaliter verwacht mochten worden. Om dat probleem structureel op te lossen moet logischerwijze óf de hoogte van de uitkering omlaag óf het aantal uitkeringen omlaag. De hoogte is wettelijk bepaald, resteert dus alleen het aantal. Niets doen is dweilen met de kraan open én op is op. Dat geldt voor de huishoudbeurs maar ook voor de gemeente (hoewel deze gemeente altijd denkt dat als de kraan opengaat er wel weer ergens geld komt).

Begin dan, op zijn minst, met het bestrijden van oneigenlijk gebruik. Op de vraag of ‘alle mensen die oneigenlijk gebruik maken van de bijstand, alstublieft hun vinger willen opsteken’, kan ik het vermoedelijke resultaat wel voorspellen. En daar heb ik nou een principieel bezwaar tegen!

Bilgaard

donderdag, augustus 24th, 2006

Je gunt het je ergste vijanden nog niet, dat je winkel door brand verwoest wordt. Gelukkig zijn er geen gewonden – of erger – bij deze gigantische brand gevallen. Natuurlijk dierenleed is ook niet best maar het had nog veel erger gekund. De materiële schade voor de ondernemers in het winkelcentrum is enorm en zal de komende tijd nog veel verder oplopen. Denk alleen maar aan omzetverlies.

Om verdere schade te beperken moet er tempo gemaakt worden. Zo snel mogelijk opruimen en direct daarna een aantal noodvoorzieningen. Het zou de gemeente sieren wanneer zij al die ondernemers ruimhartig zou bijstaan. Niet alleen door nu wél doortastend op te treden, maar ook financieel. Er zullen ongetwijfeld bijvoorbeeld winkeliers bij zijn die – onbedoeld – onderverzekerd waren.

Gerben Hoogterp (PALGroenlinks) maakt de volgende opmerking:
’Het winkelcentrum is van groot belang voor de sociale infrastructuur van de wijk. Hier ontmoeten de mensen elkaar. Hier worden de contacten gelegd.
Wellicht is het aan de aandacht van Gerben ontschoten dat een winkelcentrum niet in eerste instantie een sociaal gebeuren is, maar een plaats waar mensen hun brood verdienen. Het leven van een groot aantal ondernemers en hun medewerkers staat volledig op zijn kop. En dat voor het komende jaar. Hoe ga je je personeel betalen? Ga je het personeel betalen of stop je er überhaupt mee en wat gaan we dan doen?

PALGroenlinks heeft het al over ‘samen plannen’ maken. Dan lopen de rillingen mij alweer over de rug. Alles wat je in dit kader samen met de politiek (moet) doen, werkt nu niet bepaald tempo bevorderend. De politiek mag zich bemoeien met de randvoorwaarden zoals hoogte en locatie én niet met mooi of lelijk.

Overigens doet iedereen opeens of het winkelcentrum Bilgaard zo’n modern en prettig winkelcentrum was. Het zal aan mij liggen, maar je kunt – hoe ongewenst brand ook is – de wederopbouw ook zien als een kans. In de brand, uit de brand zeg maar.

Gebeurd is gebeurd en achteraf voorkomen kan niet meer. Iedereen kan dán maar beter vooruit kijken en laat het plannen maken daarbij alsjeblieft over aan diegenen die dat wél op tempo kunnen. Ik wens iedereen daarbij veel succes en wijsheid toe.

OZB Crystalic

woensdag, augustus 23rd, 2006

Op 31 maart vorig jaar (2005) ontvingen wij een OZB aanslag voor de door ons gehuurde ruimte in Crystalic. Het beroemde (beruchte) glazen ICT paleis in Leeuwarden. In die aanslag zat een klein foutje, wij werden aangeslagen voor het gebruik van 270m2, terwijl in ons huurcontract duidelijk 208m2 vermeld stond. Met een belletje oplosbaar, denk je dan nog. Maar dat blijkt een utopie.

Als u even in bezwaar gaat en even betaald, dan regelen wij het later wel even. Dan ga ik maar weer even in bezwaar, vergeet even te betalen en wacht af …en wacht af… Tot afgelopen maand, 16 maanden na dato! Een ontvangstbevestiging behoort blijkbaar niet eens tot de mogelijkheden. Elke fatsoenlijke en wettelijke termijn is daarbij, lijkt mij, wel overschreden. De gemeente Leeuwarden heeft even 16 maanden nodig gehad om 208m2 te delen door 270m2 en dan is de uitkomst nog een keer fout ook.

Als bijlage heb ik een kopie van het huurcontract destijds bijgevoegd met daarin keurig (gearceerd) vermeld 208 m2. De gemeente gaat uit van 210m2, welke de buitenmaten zouden zijn. Alsof de verhuurder de muren cadeau doet.

De oppervlakte van een vierkante meter is een vierkante meter, aan de buitenkant heeft die vierkante meter dezelfde omtrek als aan de binnenkant. Of hebben we hier te maken met de NLm2, de Nieuwe Leeuwarder M2. Een van de standaard afwijkende norm, in verband met temperatuursverschillen of iets dergelijks? Als het tarief niet meer omhoog kan, dan kunnen de in rekening gebrachte vierkante meters wel omhoog?

Vijf pagina’s juridische prietpraat heeft de behandelend ambtenaar nodig om uit te leggen hoe de waardebepaling van Crystalic tot stand gekomen is. Terwijl ik de uitkomst daarvan al gewoon aanvaard had. Het aantal vierkante meters was niet correct. Eén citaat kan ik de lezer niet onthouden;

De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit de beschikbare marktinformatie. Daartoe wordt van een vergelijkbaar object, waarvan een verkoopprijs rond de waardepeildatum 1 januari 2003 bekend is, de huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de verkoopprijs door de huurwaarde gedeeld, hetgeen de kapitalisatiefactor oplevert waarmee de huurwaarde van uw object wordt vermenigvuldigd.

Je moet het een paar keer lezen, maar dan staat hier dus dat er ergens rond januari 2003, in de buurt van Leeuwarden, een reeds bestaand gelijksoortig glazen ICT paleis verkocht is. Aannemende dat dat niet tussentijds gesloopt is, ben ik benieuwd waar dat 2e Crystalic dan gebleven is. Crystalic was toen nog niet eens opgeleverd. Sterker nog: door alle perikelen werd een gebruiksvergunning geweigerd.

Op 31 maart van dit jaar (één jaar na dato) heb ik de originele aanslag door mijn schredder (met het opschrift: ‘Gemeente only’) gehaald. Ik stel voor dat de gemeente ook even zo’n papiervernietiger aanschaft. Met alle plezier wil ik de mijne anders wel even uitlenen.

Big Brother

donderdag, augustus 17th, 2006

De meeste mensen onder u zullen het wél weten. De overheid weet een hoop ván en bovenal over u. Niet alleen de overheid, maar ook de organisatoren van de ‘Airmiles’, ‘Flying Blue’ en bedenk maar wat van die spaarsystemen, maar dat is een eigen keuze.

Maar hoeveel die overheid weet en hoe zij aan die gegevens komt, is relatief onbekend. Een tweede vraag die gesteld zou moeten worden, is wat er met die gegevens gebeurt en wanneer worden zij vernietigd? (de gegevens, niet zozeer de overheden).

Ter bescherming van het individu is er de wet op de ‘Privacy’, maar de werking daarvan is beperkt, zéér beperkt. Die wet zou moeten regelen dat een ieder de over haar/hem geregistreerde gegevens éénvoudig zou moeten kunnen controleren op juistheid en eventueel zou moeten kunnen corrigeren.

Wel, waag eens een poging om de over u geregistreerde gegevens bij bijvoorbeeld het BKR op te vragen… Een vriendelijke – kies een 1, kies een 9 voor het menu – juffrouw weet te melden, dat dat alleen schriftelijk mogelijk is. Alsof het verzamelen van die gegevens ook alleen maar, ná mijn schriftelijke toestemming mogelijk zou zijn!

Gedurende de tweede wereld oorlog zijn er in Nederland relatief veel Joden, zigeuners én (vermeende) homo’s opgepakt. Dat kon gebeuren door de zeer goed georganiseerde burgerlijke stand. In vergelijking met vandaag de dag, was die registratie wat beperkt, maar destijds werd ook al, onder andere, de religie bijgehouden.

Tot voor kort moesten werkgevers bijhouden wie er één of meer (groot)ouders heeft/had van een etnische minderheidsgroepering. (Overigens is het individu per definitie de kleinst denkbare etnische minderheidsgroepering)

Wat wordt er met de moderne techniek zoal geregistreerd?

• Er is de wet MOT (melding ongebruikelijke transacties > 10.000 euro). Dus wanneer u een auto koopt én die contant betaald, wat niet ongebruikelijk is, wordt dat geregistreerd. Geld wisselen bij een bank, waar u géén rekening heeft, kan niet eens meer. Frequent dient u zich te legitimeren, óók als u geld komt brengen (!?)
(Hallo, hier is mijn geld, wilt u dat voor mij bewaren? Het barse antwoord luidt: En wie denken we wel dat we zijn …?)

• Internationaal betalingsverkeer (óók binnen de EU) wordt gevolgd door de organisatie SWIFT. Creditcard leveranciers (Visa, Mastercard etc.) Kunnen éénvoudig bewaken welke uitgaven u waar betaald én doen dat ook.

• Camerabewaking. Vaak onder het mom van veiligheid, maar die camera’s worden (legitiem!) ook gebruikt om b.v. foutparkeerders te bekeuren. Wat gebeurt er met de beelden waar u wellicht opstaat? Wanneer dezelfde overheid eist dat wij 5 of 10 jaar onze gegevens beschikbaar houden, waarom zou zij zelf die beelden dan na een paar dagen vernietigen. Idem voor publiekelijk toegankelijke webcams.

• Belastingdienst en het UWV. Het zal u verbazen, maar met één druk op de knop is uw gehele doopzeel gelicht. Wanneer heeft u bij wie gewerkt (of niet) en wat heeft u verdient. Het nieuwe burgerservice nummer, maar ook het onderwijsnummer zijn gewoon uw SOFI nummer (want dat is gemakkelijk, maar voor wie?)
(Het fictieve onderwijsnummer van illegalen begint met 99, dan hoeft de onderwijs inspecteur alleen de laatste pagina’s op te vragen)

• Banken (vanuit de hele EU) geven uw saldi op, aan de Nederlandse belastingdienst. De BKR (Bureau Toets Registratie – Tiel) communiceert al de haar bekende gegevens met de Nederlandse belastingdienst.

• GBA (Gemeentelijke basis administratie) weet zeer accuraat waar u woont, of u samenwoont of gehuwd bent en met wie of wat. Wanneer uw paspoort verloopt en of u een ID kaart hebt. Uw kinderen krijgen tegenwoordig bij de geboorte al een SOFI nummer.

• CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) weet of u in het bezit bent – of was – van een rijbewijs. Waar en wanneer dat behaalt is en waar dat voor geldig is.

• RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) weet welke auto’s en/of motoren wanneer op uw naam hebben gestaan of nog staan. In het autopaspoort staan het aantal kilometers vermeld. Het kadaster idem mbt uw eigen huis. De IB groep doet mee, daar waar het studie activiteiten – en schulden – behelst. En vergeet vooral de KvK niet of het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau).

• Telecom operators. In geval van opsporing moeten zij meewerken aan het afluisteren van uw (mobiele-)telefoon. In geval van een mobieltje is door een driepuntsmeting vast te stellen waar uw mobiele telefoon op welk moment was. (en waarschijnlijk waar ú dus was). De encryptie sleutels die gebruikt worden ten behoeve van Internet (telefonie) moeten door de leveranciers worden afgegeven!)

• Internetproviders worden (zogenaamd straks) geacht het surfgedrag van u in de gaten te houden en te registreren. Werkgevers zijn verplicht het e-mail verkeer van hun werknemers gedurende 10 jaar te kunnen reproduceren! Werkgevers moeten sowieso momenteel bijna 120 kenmerken van hun medewerkers – per maand – opgeven ten behoeve van de ‘Polisadministratie’ van de belastingdienst/UWV.

Dit lijstje is niet uitputtend. Daarnaast is het slechts mogelijk met zéér veel moeite om uw eigen gegevens in te zien, laat staan die te verbeteren of te laten afvoeren.

Al deze bestanden zijn of worden gekoppeld onder de vlag van antiterrorisme en veiligheid. Fraudebestrijding is nog zo’n argument. ‘Als u niets te verbergen heeft, hoeft u zich niet druk te maken.’

Ik maak me niet druk, ik maak mij wél zorgen. Wie garandeert mij, dat deze gegevens niet in handen komen van instanties die ik daar géén toestemming voor heb gegeven? Wat gebeurt er, wanneer er iets fout geregistreerd wordt en aan mij de mogelijkheid ontnomen is om die foutieve gegevens te corrigeren?

Alles is – of kan – geautomatiseerd worden. Nu zit ik bijna 30 jaar in dát vak en ik heb inmiddels geleerd dat de mogelijkheden van automatisering, de vraag naar informatie doen toenemen. Hoe méér er kan, hoe méér ik wil. (overigens, een goeie boterham).

Ik heb ook geleerd, dat juist de overheid weinig prudent – zo u wilt zelfs slordig – met (gevoelige) informatie omgaat. De wijze waarop de overheid automatiseert is tekenend. Zij legt anderen dwingend op een continue groter wordende gegevensstroom (geautomatiseerd) aan te leveren. Zij hoeft daarbij geen rekening te houden met kosten, nut, noodzaak of veroorzaakte overlast en doet dat dan ook niet. Dat er een vuistregel geldt, dat elk jaar de benodigde fysieke opslagcapaciteit verdubbeld, spreekt in dit kader boekdelen.

Wat heeft deze verzameling gegevens voor toegevoegde waarde voor u en voor mij? We mogen aanleveren, gevraagd en ongevraagd én wat krijgen we er voor terug. Een veilige wereld?

Dat we goederen ‘Tracken en Tracen’, daar kan ik wel mee leven. Dat we mensen in hun persoonlijke levenssfeer bejegenen zoals nu het geval is, lijkt mij onwenselijk. Zolang de vertrouwelijke informatie bij de overheid – soms letterlijk – op straat ligt, heb ik liever dat ze mij op de man áf naar de gewenste informatie vragen (en het zélf opschrijven), dan het – geautomatiseerd – over mij verzamelen.

Big Brother is dáár, een paar jaar later dan 1984, maar toch … Wat er met die gegevens mis kan gaan, gaat ook een keer mis. Volgens de wet van O’Toole was Murphy zelfs een optimist. George Orwell was dus toch een mens met een visie.

Fout Hout

dinsdag, augustus 15th, 2006

Er is bij de walbeschoeiing van de ‘Bullepolder’ fout hout gebruikt. Dat wil zeggen, er is hardhout gebruikt zonder melu kenmerk. Nu is hout zonder melu kenmerk niet per definitie illegaal gerooid en door slaven per galei vervoerd, noch is dat hout wat gorilla’s op Maleisië overhielden bij het bouwen van een boomnestje.

Fout hout is hout waarvan PAL-Groenlinks en de SP in Leeuwarden niet weten waar het vandaan komt. Eén of andere Matabele heeft vergeten er een juist stempeltje op zetten. Maar ja, Matabele kent de gevolgen voor PAL-Groenlinks en de SP in Leeuwarden niet.

Nu is dat tropisch hardhout gebruikt in Blitsaerd. Dat zal wel een deel van de reden zijn waarom er nu opeens zoveel heisa over ontstaat. Je moet je als linkse partij per slot van rekening wel afzetten tegen al die mensen die wél kunnen en willen betalen voor een bovengemiddeld eigen huis.

Akkoord, de gemeenteraad heeft besloten dat er een sticker op die walbeschoeiing moest komen. Dat B&W niet willen reageren ivm de vakanties geeft geen pas, het is immers geen vakantie maar een reces. Maar dat B&W hun reces niet willen onderbreken voor dat semi-sociale milieu geleuter over fout hout, dwingt bijna respect af.

Mocht de komende maand besloten worden dat niet alsnog Matabele wordt ingevlogen om zijn stempeltje te plaatsen (de nabij gelegen ganzen zouden eens aan ‘fout hout’ kunnen gaan knagen) en dus dat foute hout moet worden afgevoerd, dan heb ik een suggestie. Hak die walbeschoeiing in hapklare brokjes (formaatje Kapla) en doe de eigenaren allemaal een kuub of wat daarvan cadeau. Ook ik heb eventueel wél belangstelling voor een paar kubieke meter openhaardhout.