De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for mei, 2006

Belasting meevaller ?

woensdag, mei 31st, 2006

De gemeente heeft een belastingmeevaller van Euro 386.000,-. Dat geld is opgebracht door iedereen die OZB betaalt en wanneer er teveel betaald wordt, dan ligt het voor de hand dat geld aan de belastingbetaler terug te geven. Zoals overigens ook vermeld staat in de verkiezingsprogramma’s van de VVD en het CDA.

De PvdA stelt: ‘Iedereen die recht heeft op kwijtschelding profiteert op die wijze niet mee en dat zijn wel de minima’ . Dus als ik het goed begrijp, heb je, wanneer je geen OZB hoeft te betalen, recht op dat deel wat een ander (abusiefelijk) teveel heeft betaald.

Dan heb ik er nog wel een paar;
– De minima die vrijstelling hebben voor de afvalstoffenheffing, hebben recht op de winst van Omrin
– De minima die vrijstelling hebben voor de waterschapsheffing, hebben recht op de reserves van het waterschap

Erik (Prins, PvdA), ‘put your money where your mouth is’. Dat is iets anders dan ‘putting my money where youre mouth is’. Er is niets zo makkelijk als het geld van anderen uitgeven. Binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is het grote lokale jatten begonnen en de stand is 386.000,- tegen 0.

De Haak om Leeuwarden

dinsdag, mei 30th, 2006

Eigenlijk nogal onopvallend is er ergens de laatste tijd een overleg geweest met betrekking tot de zogenaamde ‘Haak om Leeuwarden’. Dat is het ontbrekende stukje snelweg tussen de Werpsterhoek en Marssum, wat de A32 en A31 (eindelijk) met elkaar moet verbinden.

De bedoeling is, om het verkeer wat niet in Leeuwarden moet zijn, van de rondweg – en dus vooral de Julianalaan – te weren. So far so good. Nu is een snelweg niet gratis, dus dat je daar over wilt nadenken, lijkt mij logisch. Voor anderen gelden weer andere criteria. De vogeltjes, de Zandhagedis, de Korenwolf, Brulkikkers en wat verder nog ter tafel komt.

PAL Groenlinks spant op dat gebied wel de kroon. Oké, die weg mag er komen, maar wel verdiept en je mag er maximaal 80 kilometer per uur rijden. De Pal-Groenlinks wethouder Bleize was onder een andere naam al tegen de verdubbeling van de rondweg en probeert nu de Haak in de kiem te smoren.

Laten we de Haak dan maar verdiept aanleggen en aansluiten op de Prinsengracht. Droogpompen die Prinsengracht, asfalteren en klaar. Ligt de Haak mooi verdiept en hoeven we geen viaducten aan te leggen – die liggen er al. Vrouwepoortsviaduct, Noorderviaduct, Dokkummer diep en halverwege wellicht een aansluiting op de nieuwe parkeerkelder onder het Olderhoofster kerkhof. Kunnen we ook eindelijk het centrum weer vierbaans bereiken.

En dan die maximale 80 kilometer per uur. Ik stel voor, dat we dan ook direct Trajectcontrole introduceren op de nog aan te leggen Haak. Voortaan verwijzen we naar de Haak om Leeuwarden als zijnde de A10 Noord. Horen we toch nog een beetje bij de Randstad!

Leeuwarders, blijft alert. Zoniet, dan mag u in de toekomst uitsluitend nog in de achteruit over de nieuwe A10 Noord. Gelukkig lijkt Marga Waanders (PvdA) in deze nog het meest verstandig, Op een snelweg mag je maximaal 120, op een provinciale weg 80. Duidelijk en consequent!

Drachtsterbrug

zondag, mei 28th, 2006

De busbaan op de Drachtsterbrug wordt er momenteel uitgehakt. Nou ja, uitgehakt? De letters ‘Lijn Bus’ en een paar verdrijvingsstreepjes worden weggepoetst. Dat duurt bljkbaar een aantal nachten, maar er gloort hoop.

Weerszijden van de Drachtsterbrug is een zogenaamde transparante geluidswal aangebracht. Of die wal geluid dempt, ik zou het niet weten, maar transparant is die al lang niet meer. De geluidswal is onder andere het slachtoffer geworden van graffiti en het reguliere huis, tuin en keuken vuil.

Is het ook een idee om, nu de Drachtsterweg een paar nachten was/is afgesloten even een glazenwasser te bellen. Een schilder, om dat ding integraal dicht te kliederen, mag van mij ook, maar zoals het er nu bij ligt, is het een beledeging voor de stad.

De chaos is compleet

zaterdag, mei 27th, 2006

Met ingang van 1 januari jongstleden is de wet Walvis ingevoerd. In de kern komt die wet er op neer, dat werkgevers voortaan aangifte doen bij de belastingdienst voor zowel de loonheffingen als de premies sociale verzekeringen. Beide afdrachten worden voortaan ook uitsluitend aan de belastingdienst betaald en niet meer aan de belastingdienst én het UWV. Op die manier kan de belastingdienst een polisadministratie opbouwen, waar het UWV weer gebruik van kan maken.

Het grote plan was (let wel: was), dat het UWV – voor het verstrekken van een uitkering – geen gegevens meer bij de werkgever hoeft op te vragen. De uitkeringsgerechtigde meldt zich bij het CWI en kan bij de pinbak op de hoek een paar minuten later zijn geld ophalen. Een enorme lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Tot zover het grote plan.

Al ruim vóór invoering van de wet, kwam men er achter dat het UWV toch gegevens bij de werkgever moest opvragen. Al was het alleen maar om eventuele verwijtbaarheid bij werkloosheid te kunnen vaststellen. Er is meer, veel meer …

30% van de aangiften door werkgevers zijn vanaf januari tot op heden niet gedaan en dus ook nog niet betaald. Men beroept zich op de zogenaamde ‘coulance’ regeling. Welke werkgever kan zich permitteren om net te doen alsof er in Nederland geen belastingdienst bestaat? Juist, de overheid. Het zijn met name overheidsinstellingen en de zogenaamde grote werkgevers, die aan de wet Walvis (nog) niet meedoen!

1. Valt dat dan niet op? Nee, de belastingdienst heeft de afgelopen week de loonaangiften van januari verwerkt. Vier maanden na de deadline. Dat zou een MKB werkgever eens moeten proberen! Wat wel goed functioneerd zijn de boetes. Deze boete is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en derhalve niet ondertekend.

2. Worden de fouten in de loonaangiftes ook terug gekoppeld aan diegenen die de aangiftes verzorgen? Neen, de fouten zijn a) nog niet geconstateerd (geen aangiften gedaan en de wel ontvangen aangiften nog niet verwerkt) en b) we koppelen alleen terug aan grote werkgevers uit efficiency overwegingen.

De MKB’er hoort niets en denkt dat het goed is. Die klap gaat nog komen.

De chaos bij de belastingdienst is compleet en onoplosbaar. De site van de belastingdienst op dit onderdeel is bijgewerkt tot 1 april 2005. De daar aangegeven informatie is méér dan een jaar oud! Tot het begin van deze maand werd bijvoorbeeld daar nog vermeld dat de premies sociale verzekeringen betaald moesten worden aan het UWV.

De huidige gang van zaken bij de implementatie van de wet Walvis is – onvermijdelijk & binnen twee jaar – de opmaat tot de volledige fiscalisering van de sociale verzekeringen. De relatie tussen door werknemers te betalen verzekeringspremies en de rechten op een daaraan gerelateerde uitkering, gaat volledig verdwijnen. De beoogde lastenverlichting is non-existent.

Over een paar jaar krijgen uitkeringsgerechtigden daarmee standaard een uitkering op bijstandsniveau en mogen zich privaat bijverzekeren voor werkloosheid, invaliditeit etc. etc. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Game over, you lose!

vrijdag, mei 26th, 2006

Ik had mijn voorspelling over de reactie van de tegenstanders van de plannen nieuw Zaailand nog niet neergepend, of ook die voorspelling werd bewaarheid (zie gisteren). De PvdA in spoedberaad, de SP stelt vragen en de CU meent dat de tweede referendumvraag een beroepsmogelijkheid opent.

‘De kiezer heeft het niet begrepen’. Die heb ik vaker gehoord. De kiezer heeft altijd gelijk, tenzij de uitkomst mij niet bevalt. Die heb ik ook vaker gehoord. De drempel (30%) was te hoog, dat is niet eerlijk. Zij zijn groot en ik is klein (Calimero).

Laten we dan de spelregels maar veranderen en de kiesdrempel naar 25% brengen. Het aantal tegenstemmers was net zo groot als de PvdA en het CDA samen (FNP) en jawel, de tegenstanders slaan op tilt.

Feit is – en blijft – dat van te voren bekend was, dat voorstanders beter thuis konden blijven. Zij (57% van de stemgerechtigden) hebben dat massaal gedaan. Terecht, wij hebben jullie ingehuurd om dit te regelen en het organiseren van een referendum is een zwaktebod. Met democratie heeft het niets te maken.

Het is alsof ik mijn kinderen (4 en 7 jaar) zie ‘Monopoliën’. ‘Jij speelt vals, want jij bent de bank’. En papa zegt: én nu bouwen én rap, piepen doe je op de gang! Terug in je hok en doen waarvoor je bent ingehuurd: controleren van het College. En we gaan over tot de orde van de dag.

Game over, you lose!

Gekwalificeerde minderheid

donderdag, mei 25th, 2006

Gisteravond was de uitslag van het referendum Zaailand. Het begon al bij de ingang van het stadhuis. De auto van Hendrik ten Hoeve stond pontificaal voor de ingang van het stadhuis – dus niet op een gehandicapten parkeerplaats – met een briefje achter de ruit: ‘ik wacht al 11 weken op mijn gehandicapten parkeerkaart’. Hendrik, welkom in de wereld van de gewone burger, maar als iemand daar nu wat aan kan doen … Als ik daar mijn auto had neer gezet met dat briefje, had ik er één die 50,- kost naast gekregen!

Grosso modo luidde de uitslag van het referendum dat er géén zogenaamde gekwalificeerde meerderheid tegen het College voorstel was. Het Fries museum en de lange winkelwand komen op het nieuwe Zaailand. Leeuwarden, gefeliciteerd. Het heeft eempies duurt, maar toch.

Direct na het bekend worden van de uitslag begon het voorspelbare gepiep al. Tweederde van stemmers waren tegen, dat is zo’n grote gekwalificeerde minderheid, daar moeten we rekening mee houden. Het kan toch niet zo zijn dat we tegen de zin van 20.000 Leeuwarders ons mooie plein vol timmeren .. piep, neuzel, neuzel.

Je kunt je afvragen of door deze opkomst (43%) en deze uitslag, referenda in haar huidige vorm überhaupt bestaansrecht hebben. De strijd wordt geleverd op basis van slogans en one-liners. Inhoudelijke argumentatie, dossierkennis en toekomstvisie komen niet aan bod. Met democratie heeft het in ieder geval weinig uit te staan.

Is dat Zaailand nou nodig en – het kost zoveel geld, dat moeten wij betalen. Van dat geld kunnen de uitkeringen omhoog of wij hebben liever stadswachten. De OZB zal wel weer omhoog gaan. Allemaal non-argumenten en voorbijgaand aan wat het oplevert.

Zoals trouwens bij de raadsverkiezingen ook al bleek, stemmen mensen vooral op hun eigen beurs. Ik wil het * het liefst zoveel mogelijk * ik wil het nu, maar ik wil het vooral niet betalen. Dat zo zijnde kun je wellicht beter overgaan tot de herinvoering van het census kiesrecht, zeker voor lokale referenda.

De aanslag OZB zou mooi als basis kunnen dienen. Elke Euro betaalde OZB levert één stem op. Op die manier hebben diegenen met de hoogste rekening, de meeste stemmen. Krijg je toch nog iets van waar voor je geld. De tegenstemmers willen Leeuwarden toch houden zoals het was. Wees dan ook consequent en accepteer het kiesrecht zoals dat tot 1918 bestond.

Zaailand presentatie

woensdag, mei 24th, 2006

Op de site www.nieuwzaailand.nl is een virtuele presentatie te zien van de – geplande – nieuwbouw van het Fries Museum op het nieuwe Zaailand. Daarbij valt te kiezen tussen presentatieplaatjes mét en zónder ‘pleinwand’. Vanaf het begin (2000) is de insteek geweest ‘upgraden van het winkelgebied’, de nieuwbouw van het Fries Museum is daar pas veel later bijgekomen. Meer voor de hand had het dus gelegen, om een presentatie te geven over het nieuwe Zaailand met óf zonder museum in plaats van met of zonder pleinwand.

Wat verder opvalt aan die presentatie is dat, wat er níet op staat. De stijgpunten vanuit de parkeerkelder ontbreken (die hokjes op de nu aanwezige vlakte). Auto’s, fietsen, scooters, maar ook de gehandicapte medemens en allochtonen zijn blijkbaar verbannen. Ook senioren lijken niet meer welkom op het vernieuwde plein. Na uitvoering van de plannen zijn tevens spijkerbroeken uit het straatbeeld verdwenen.

Regelmatig heb ik mensen horen roepen dat de stad haar kroonjuwelen verpatst. Wanneer de Zaaivlakte tot de kroonjuwelen wordt gerekend, zou je geld moeten toegeven om er vanaf te komen. En precies dat is wat er gebeurt. De stad investeert slechts circa 4% van de totale plankosten en krijgt er een museum, een plein en winkeloppervlakte voor terug. Je vraagt je af, waarom het nog niet klaar is?

Nee, we gaan nu eerst weer stemmen en lopen daarbij het risico dat het hele plan wordt weggestemd. Tegenstemmen betekent een vertraging van jaren en dat alleen omdat tegenstanders van héél Leeuwarden een openlucht museum willen maken.

Makers Friese Kameleonfilm voor de rechter

dinsdag, mei 23rd, 2006

Voorjaar 2002 werd door de Friese studentenvereniging Bernlef (Groningen) een korte parodie gemaakt op de speelfilm Kameleon I. Een grap en nog een leuke ook. ‘Wy Gean fansels foar de Oscar’.

De houder van de auteursrechten, de uitgeverij X, was op zijn zachtst gezegd ‘Not amused’ en spande een rechtzaak aan tegen het bestuur van de studentenvereniging. Die rechtzaak loopt anno nu nog! (voorjaar 2006) Er wordt één miljoen euro geëist van een paar (ex-)studenten.

De strategie in deze, van de betreffende studenten moge duidelijk zijn. Nog een paar jaar en dan zijn de ex-studenten wellicht rechter. Ondertussen roept Justitie dat ze het druk hebben en weten wij, waarmee.

www.fryskekameleonfilm.nl

Zaailand

maandag, mei 22nd, 2006

Afgelopen zondag zijn op het Zaailand – zonder financiële steun van de gemeente – de contouren uitgezet van de nieuwbouwplannen aldaar. De enige gemeentelijke (ambtelijke) bijdrage bleef beperkt tot een controle op de gebruikte steigers. Controle op zondag zal wel tegen 100% toeslag gaan, enfin.

De conclusie van een groot aantal mensen was dat het groot wordt, heel erg groot. Is dat erg? Zoals het plein er nu bij ligt is het ook niks, eigenlijk is er van een plein geen sprake. Zoals ik al eerder opgemerkt heb, is het Wilhelmina Erf niets meer dan een stuk bouwgrond wat men in 1930 vergeten is te bebouwen.

Wel heb ik bij de plannen een paar kanttekeningen. Het afkappen van de ronding van het winkelcentrum moet 8 miljoen euro kosten. Dat is een hoop geld om iets af te breken in plaats van om iets op te bouwen. Schuif het nieuwe museum een meter of 8 op en u hebt 1 miljoen per meter verdiend. Er zijn dagen bij, dat ik dat even niet bij mij heb!

De complete parkeerkelder moet – om de plannen te realiseren – worden uitgegraven en opnieuw worden opgebouwd. Daar heb ik an sich niets op tegen, maar wat is het bezwaar om – als de kelder toch een heel diepe kuil is – deze nog iets verder leeg te scheppen. Nu krijgen we de kans om er een derde parkeerlaag in te leggen, de komende 40/50 jaar niet weer!

’s Middags was er nog een debatje in de Bres. Daar waren vooral veel tegenstanders, die op basis van emoties ageerden. Termen als ‘het grootkapitaal’ en de ‘uitgezogen arbeider’ waren weer niet van de lucht. Het tekent het tijdperk, waarin deze tegenstanders leven. Onder hen ook schoolmeester Hendrik ten Hoeve (PvdA): ‘Uitvoeren van deze plannen is de grootste Leeuwarder bouwblunder na het dempen van het Vliet in 1969’.

De Wirdumerpoort, de Vrouwenpoort en de stadswallen hadden ook nooit afgebroken mogen worden. Waar zijn de parkeerplaatsen voor paard en wagen gebleven? Kunnen we niet beter de Sneker trekvaart uitdiepen? Het lijkt of de eeuwwisseling aan enkelen onder ons voorbij is gegaan.

Tot slot werden er nog opmerkingen gemaakt over het Mercuriusfontein. Verplaatsen daarvan zou onwenselijk of zelfs onmogelijk zijn. Over smaak valt te twisten, maar ik vind het een lelijk ding. Hele groepen aldaar samenscholende jongeren zijn dat blijkbaar met mij eens, aangezien ze tot op heden geweigerd hebben om dát ding te jatten.

Rita Verdonk

zaterdag, mei 20th, 2006

Met verbazing heb ik de afgelopen dagen de discussie rond mw. Ali gevolgd. Natuurlijk heeft Mw. Verdonk gelijk, wanneer zij stelt dat iemand die een Nederlands paspoort krijgt op basis van een valse naam, geen Nederlander is (arrest Hoge Raad november 2005). Dat geldt voor u, voor mij en dus ook voor Mw Ali.

Prompt staan de aasgieren Mw. Halsema (GroenLinks), Bos (PvdA) en nog zo’n SP’r vooraan te janken, dat als Mw Ali een paspoort krijgt, zij ook nog 26.000 mensen kennen, die daarvoor in aanmerking komen. Bij dat piepverhaal worden een paar kleinigheden vergeten. Rita Verdonk heeft van de 26.000 dossiers er inmiddels 19.000 opnieuw bekeken en van die 19.000 er 9.000 inmiddels een verblijfsvergunning gegeven. Het is maar een detail.

Vervolgens staan de overige fracties (waaronder óók de VVD) om het hardst te schreeuwen dat zij Mw Rita niet lief vinden, want je kunt toch niet een directe collega zo bejegenen. En waarom moet het allemaal zo snel? Normaal doen we er toch ook een eeuwigheid over! Gaap.

Tot slot volgt er dan een motie met als strekking: Hoe je het doet, doe je het, maar Mw. Ali is of wordt Nederlander. De advocaten van een aantal niet-Nederlanders staan inmiddels opgesteld in rotten van tien op het Binnenhof. Je verwacht het niet (citaat Bert Visscher).

Ik heb niemand erover gehoord dat het arrest van de Hoge Raad, waar de beslissing van Rita Verdonk, op is gestoeld, pas van November 2005 is. Daarvoor was allang bekend dat Mw. Ali een valse naam had opgegeven. De hoogleraren ‘Naturalisatierecht’ vallen bijkans over elkaar heen, maar het levert een hoop tijd op wanneer je pagina één van het wetboek van strafrecht leest. Oude zaken kunnen niet worden getoetst aan nieuwe wetten (of jurisprudentie).

Het werkelijke probleem zit heel ergens anders. Van de voorzitter der Tweede Kamer (Weisglas, VVD) mocht er niet over gesproken worden. Wanneer Mw. Ali geen Nederlander is, dan heeft de vergadering geen 150 maar slechts 149 leden gekend. Dat is in strijd met de Grondwet en zou – in het ergste geval – kunnen impliceren dat formeel de beslissingen van de Tweede Kamer van de afgelopen drie jaar nietig zijn.

Ik voorspel u nu al, dat Mw Ali uitgenodigd zal worden om haar werkelijke naam te laten registreren, opdat een versnelde naturalisatie zal kunnen plaatsvinden. Mw. Ali zal dat weigeren, want daarmee zou zij haar – inmiddels – Amerikaanse nationaliteit verliezen. Ook weer opgelost.