De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for maart, 2006

Pauze

maandag, maart 13th, 2006

Blijkbaar is het hebben van een mening in Nederland vergelijkbaar met het plaatsen van Deense cartoons. De reacties zowel op als buiten mijn weblog, zijn soms van een niveau en een toonzetting, dat ik het opgeef. Het is mij het niet waard, u heeft gewonnen.

Om die reden en om die reden alleen, pauzeer ik het hebben van een mening en het ventileren daarvan. Voor hoelang, wie zal het zeggen? Andere stoppen met hun log omdat de verkiezingen voorbij zijn. Ik had graag door willen gaan met het signaleren van wat iedereen blijkbaar normaal is gaan vinden.

Het ga u goed.

Sexuele Intimidatie

vrijdag, maart 10th, 2006

In Nederland is iemand onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Daar zijn (nog) geen uitzonderingen op, maar die komen er wel aan. Wanneer iemand beschuldigd wordt van sexuele intimidatie op de werkvloer, dan is deze persoon geen verdachte meer, maar direct schuldig. Vanuit de gevangenis mag degene proberen zijn of haar onschuld aan te tonen. Dit voorstel is al door de PvdA/CDA & D66 in de tweede kamer aangenomen.

Als dus één van mijn collegae mij beschuldigd van sexuele intimidatie, dan wordt ik per direct afgevoerd met een politiebusje, hup het gevang in. Let wel: dat geldt voor collegae en niet voor anderzins opponenten, Cambuurfans of wie dan ook. Die mazzel heb ik nog.

Nu wil ik geen enkel risico lopen en zal dus toekomstige medewerkers vragen naar hun sexuele geaardheid. Vrouwen komen er per definitie niet meer in en mijn huidige vrouwelijke collegae zullen gemotiveerd worden om om zich heen te gaan kijken.

Ik weet niet wat ze in Den Haag denken dat ik hier doe. Mischien zijn we hier wel gewoon aan het werk, u weet wel onze en hun boterham aan het verdienen. Moeten de tweede kamer leden van de PvdA/CDA & D66 in Den Haag ook eens gaan doen, in plaats van mij lastig te vallen met geneuzel.

Gelegaliseerde diefstal

woensdag, maart 8th, 2006

De PvdA wordt/is met 15 zetels de grootste partij geworden in Leeuwarden. Daarmee zijn we weer terug in de vorige eeuw, nu maar hopen de de dames en heren iets geleerd hebben van de afgelopen twee decenia.

Het komend college, waar de PvdA per definitie de hoofdmoot vanuit maakt, wordt direct geconfronteerd met een serieus probleem. Een probleem ter hoogte van 8 miljioen euro. 700 bijstandsgrechtigden moeten hun uitkering inleveren of deze in een andere gemeente gaan halen. dat is voor de volgende verkiezingen in ieder geval één zetel minder.

Of de inkomsten moeten worden verhoogt met 8 miljoen euro. Nu is het aantal mogelijkheden voor de gemeente om de belastingen te verhogen beperkt. Met name de OZB (voor particulieren) zit aan haar max, Zalm, nog bedankt. Wat gaat dan wel omhoog in de komende jaren, een voorspelling;

– Parkeertarieven
– Rioolbelasting
– OZB bedrijven
– Hondenbelasting
– Baatbelasting
– Vergunningen en Leges

en niet onbelangrijk: Bekeuringen voor verkeersovertredingen binnen de bebouwde kom, zijn voor de gemeente (Hendrik & Puck leveren dan toch nog een bijdrage). Elke tweehonderd meter staat er dan een gesubsidieerde snor met een bonnenboekje.

Na 2008 komt de OZB weer terug, maar nu als inkomensafhankelijke lokale belasting. Van Ulzen’s International Transport – for all your movement – is dan allang ‘up en running’. U bent welkom.

Hendrik, gefeliciteerd

woensdag, maart 8th, 2006

Hendrik, gefeliciteerd met jullie fenominale verkiezingsoverwinning. Ik word daar uiteraard niet gelukkig van, maar blijkbaar een groot aantal Leeuwarders wel. De sportiviteit gebiedt dan ook de PvdA te feliciteren, dus bij deze.

Gisteravond sprak je mij nog aan op mijn bijdrage aangaande jouw voorzitterschap van het stembureau 1. Je wist mij te vertellen dat jij je rode roos niet opgespeld had, maar op deze op de tafel voor je had liggen. Hierbij mijn welgemeende excuus voor mijn verkeerde samenvatting. Nogmaals excuus.

De opmerking dat mijn moeder al jaren lang haar gehandicapte parkeervergunning misbruikt is uiteraard terecht. Maar ja, zij is daar nog nooit voor bekeurd. Ik werd net gecorrigeerd: Zij is daar vele malen voor bekeurd en als het je kan troosten, gisteravond weer

 • Minder sportief vond ik, dat jij – als deelnemer van het stembureau – ruim van te voren de uitslag bekend stond te maken. Let wel: Dit is geen zure verliezer, dat valt wel iets mee. Dit is een betrokken kiezer, die de achterkant van het politieke spel heeft leren kennen.

  Geachte nestor; de spelregels gelden voor iedereen en niet alleen voor mensen met – en nu zonder – baard. Nogmaals gefeliciteerd.

 • Beïnvloeden of motiveren?

  dinsdag, maart 7th, 2006

  Hendrik ten Hoeve (PvdA) als voorzitter op stembureau1 op het stadhuis. Met rode roos opgespeld en PvdA agenda op het bureau. Wat is nog meer toegestaan?

  Ik wist het niet maar volgens één van de comments;

  Art J14: De leden van het stembureau geven tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk van hun politieke gezindheid.

  Lijkt mij geen woord Spaans bij.

  Welkom, via Leeuwarden Zuid

  dinsdag, maart 7th, 2006

  Gistermorgen hebben wij krente(n)bollen uitgedeeld bij de uitgang van Zuiderburen. Daarbij kun je circa vijf auto’s bedienen, wat makkelijk kan. Daarna staan de stoplichten namelijk toch weer op rood.

  Even twijfelde ik aan mijn horloge, maar gelukkig klokslag halfacht, daar ging de brug weer. Iedereen die naar zijn werk wilde, heeft daar ongeveer een half uur van kunnen genieten. Eén kwartier met de brug open en toen een kwartier met de brug dicht.

  Naar schatting driehonderd auto’s, stel 450 mensen hebben een half uur stil gestaan. Economische schade bij Euro 50,- per uur, Euro 11.250,- per keer dat de brug open gaat. Let wel, dat is alleen nog maar de Zuidzijde, de andere kant – mensen die de stad uitwillen – zal niet veel afwijken.

  Dagelijks gebeurt tussen halfvijf en zes uur hetzelfde. De schade laat zich zo becijferen op ongeveer Euro 50.000,- per dag. Dag in, Dag uit, ’s winters en ’s zomers. Meer dan 18 miljoen op jaarbasis – per brug wel te verstaan.

  Als we die groningse brugwachter, die verantwoordelijk is voor de bediening van de bruggen over het van Harinxmakanaal, daar nu eens 10% van geven? Daarvoor hoeft hij alleen maar een uurtje later op zijn werk te komen en een uurtje eerder weg te gaan. Verdedigbaar, lijkt me.

  Nog veel goedkoper is het om de bruggen over het kanaal, gewoon weer zelf te bedienen. U weet wel, met van die mensen die inschatten hoe druk het verkeer is. Van die mensen, die de schipper kunnen bellen met de vraag of het zinvol is om door te varen of om eerst te pauzeren. Gewoon echte mensen met eigen ogen. Het is maar een idee.

  Houston, we have got a problem

  maandag, maart 6th, 2006

  Jaarlijks moet de gemeente 8 miljoen Euro toeleggen op de bijstandsuitkeringen in Leeuwarden. Die 8 miljoen moet dus komen uit aantal máál tarief. De hoogte van een bijstandsuitkering is relatief inflexibel, er is nog wel iets mee te doen, maar dát zet geen zoden aan de dijk.

  Grosso modo moet bij een gelijkblijvende hoogte van een bijstandsuitkering het aantal uitkeringen met circa 700 omlaag. Dat is iets meer dan 15% van het totaal aantal uitkeringen, dat lijkt oplosbaar. Als daarnaast landelijk de bijstandscijfers dalen, daalt ook het rijksbudget. Leeuwarden móet dan ook mee met die trend omdat anders de tekorten nog groter worden. De budgetten voor de bijstandsuitgaven bedragen ongeveer 20% van de gementebegroting. Het is dan heel duidelijk dat dit voor Leeuwarden een cruciale en absoluut niet vrijblijvende discussie is.

  Van de circa 4.400 bijstandsgerechtigden, zullen een aantal de bijstand niet uitkomen. Mensen van boven de 57 jaar, die soms al decennia lang in de bijstand zitten, bijvoorbeeld. Hoe graag we dat ook zouden willen, de kans op succes is volgens mij dan relatief gering. Energie en geld kunnen beter op andere groepen worden ingezet.

  Daar waar het bijstandsmoeders betreft, nu nog zonder sollicitatie verplichting, zal een heroriëntatie moeten plaatsvinden. Volgens mij hoeft een ontheffing van de sollicitatieplicht niet langer een automatisme te zijn. Een deel van de jongeren kan en moet terug naar de schoolbanken en stromen daarmee uit. In veel verkiezingsprogramma’s (ook van de PvdA) staat opgenomen dat jongeren onder de 23 jaar of op school zitten, of een baan hebben. In feite staat er dat ze geen uitkering meer zullen krijgen. Het staat wat positiever geformuleerd, maar de boodschap wordt er niet anders van.

  Het draagvlak voor ‘work first’ projecten groeit zienderogen onder alle partijen. Eindelijk!

  Voor een groot deel zal werk moeten worden gevonden. De belangrijkste prikkel daarbij is heel eenvoudig: geld en het liefst een hoop!

  Ik zag op Internet een nieuwe notitie van de PvdA voorbijkomen. Er is een gesprek geweest met de cliëntenraad en de PvdA stelt dat ze alle punten die de raad heeft ingebracht, onderschrijft.

  Wat is de analyse van de PvdA?

  De armoedeval is een groot probleem. Wanneer iemand weer aan het werk is, houdt diegene minder over van het loon dan toen men nog een uitkering ontving. Dit komt doordat rechten op ontheffingen, subsidies en bijzondere toeslagen gelijk wegvallen op het moment dat men 100% van het minimumloon ontvangt. Om dit fenomeen tegen te gaan stelt de cliëntenraad voor dat subsidies en andere regelingen pas komen te vervallen bij het verdienen van 120 % van het minimumloon, in plaats van bij 100% van het minimumloon. Volgens onderzoek van de cliëntenraad wordt dit percentage in bijna alle Friese gemeenten toegepast, behalve in Leeuwarden.

  Volgens mij wordt hier het sociaal minimum bedoeld in plaats van het minimumloon, zoals in het persbericht wordt gesteld, maar dat terzijde. Overigens nu hanteert Leeuwarden een grens van 105% van het sociaal minimum.

  Briljant, een nieuwe Keynes is opgestaan en hij is onder ons, Halleluja en we noemen hem Erik, Halleluja. Wil de echte filantroop nu opstaan? Waarom wisten wij dit 10 jaar geleden niet?

  In plaats al die vrijstellingen en inkomensafhankelijke subsidies af te schaffen, wil de PvdA de drempel om ze te behouden, verlagen (of letterlijk: verhogen). Waarom tot maar 120% van het sociaal minumum (aannemende dat dat bedoeld wordt) waarom niet tot 200% van het minimumloon (modaal!)?

  In plaats van een serieus probleem aan te pakken, wordt dat probleem door Erik Prinsen en zijn vrinden niet alleen groter, maar erger nog, structureel. De prikkel om aan het werk te gaan wordt verkleind in plaats van vergroot. Er worden uitgaven beloofd terwijl volgens mij bekend is dat er bezuinigd moet worden en dat onze bijstandscliënten actief en minder of niet vrijblijvend naar de arbeidsmarkt moeten worden geholpen.

  In de debatten van de laatste weken was dit een terugkerend item. Elke partij weet dat ons bijstandsbeleid fors op de schop moet worden genomen.

  En de PvdA belooft extraatjes met een tegengesteld effect, zeker benauwd dat hun stemmen naar de SP gaan. Snel nog even Sinterklazen.

  Verkiezingstijd. Heerlijk!!

  Slaapt rustig, Hendrik ten Hoeve (PvdA) regelt het wel

  zondag, maart 5th, 2006

  Om één of andere duistere reden zijn er blijkbaar mensen die denken dat Wyb en ik ruzie hebben. Niets is minder waar. Ik sta zelfs met Wyb – en Cambuursjaaltje – op de gevoelige plaat. Zonder daarmee gewurgd te zijn. Hoe het met Cambuur afloopt, we zullen zien. Ik wens Wyb in ieder geval veel succes met een oplossing, die de belangen van alle partijen ‘optimaliseert’.

  Gisteren was de laatste zaterdag voor de verkiezingen en open huis in het nieuwe stadhuis. Tom van Mourik (VVD) en Hendrik ten Hoeve (PvdA) hebben overleg, over íets of over níets. In ieder geval had Dhr. Ten Hoeve kort daarop een parkeerbon te pakken – dat is dan Euro 50,-.

  Briefjes met teksten als ‘ik heb een gehandicapten vergunning aangevraagd, maar die is nog niet afgegeven’ helpen dan niet. ‘Constateren is schrijven’, maar what else is new. Overigens kwam Hendrik ten Hoeve ’s middags gewoon op de fiets. Hij had ook de prent van die ochtend gewoon kunnen gebruiken.

  Tijdens het lijsttrekkers debat, bleek dat Hendrik nog steeds ‘pissed’ was. Van de PvdA mogen er geen nieuwe kleine partijen met de verkiezingen meedoen, zoals FRIS2000, ONS etc. We zijn blijkbaar weer bij af. Slaap rustig, wij regelen het wel. Hendrik ten Hoeve heeft zojuist de democratie afgeschaft. En dat alleen vanwege een bekeuring.

  Anne Zijlstra had in ieder geval het fatsoen om mijn spullen even vast te houden, zodat ik de handen even vrij had…. om deze foto te maken. Sportief om vóór de verkiezingen al aan te geven waar je na de verkiezingen voor gaat.

  Als kleine ludieke actie hebben wij ’s middags geflyerd, maar nu voorzien van sandwichborden met de tekst ‘Nu niet voor mij zelf, maar voor nummer 11’. Moet kunnen … toch?

  Wyb

  vrijdag, maart 3rd, 2006

  Ik heb je reactie gelezen en blijf verbaasd. Gelukkig zijn wij lid van een liberale partij, waarbij mensen ook van mening kunnen en mogen verschillen.

  Ik ben níet tegen betaald voetbal in Leeuwarden, ik ben er tegen dat betaald voetbal blijkbaar door de crediteuren van Cambuur en weer door de gemeenschap betaald moet worden.

  Zoals jezelf stelt: Bestuur van Cambuur moet saneringsaanbiedingen doen aan de crediteuren.

  Wie neemt het op voor die crediteuren? Je zal maar een leverancier van Cambuur zijn en maximaal 30% van je vordering betaald krijgen. Dan wordt je gedwongen aan Cambuur een financiële bijdrage te leveren, waar je als crediteur een slag in de rondte voor hebt mogen werken. Gaat het bestuur van Cambuur haar excuus aanbieden aan die crediteuren?

  verder: Er wordt geen geld aan de Gemeente gevraagd maar een “redelijke prijs” voor de grond.

  Mag ik je eraan herinneren dat vrij recent door de raad juist gesteld is dat ook de gemeente aan winstmaximalisatie bij de verkoop van grond moet gaan doen (grondbedrijf). Wat is een redelijke prijs en door wie wordt dat bepaald? Wie krijgt de rekening wanneer de grond minder opbrengt dan mogelijk geweest zou zijn bij verkoop aan ander? Wie gaat aan díe ander uitleggen, dat die ander de grond niet mag kopen omdat de grond voor een ‘redelijke prijs’ al is gegund?

  tot slot: … een vorm van “achtergestelde betaling”

  Een vorm van achtergestelde betaling heet in normaal Nederlands een ‘Lening’. Wordt voor die lening ook een ‘redelijke prijs betaald en zo door wie? Cambuur of de gemeente?

  Verkapt wordt er dus wel degelijk geld gevraagd aan de gemeente. Maar niet alleen aan de gemeente, maar ook aan de bakker, slager, en alle andere winkeliers/leveranciers die in goed vertrouwen aan Cambuur geleverd hebben.

  Dat jij Cambuur wilt helpen redden, succes en mijn zegen heb je. Maar niet over de rug van ‘crediteuren’. Wie zit hier nou fout!

  Cambuur mút fut

  donderdag, maart 2nd, 2006

  Cambuur heeft als BVO (Betaald Voetbal Organisatie) blijkbaar in Leeuwarden geen bestaansrecht. Het afgelopen decenium heeft de gemeente Leeuwarden meerdere miljoenen Euro aan Cambuur cadeau gegeven. Het laatste geschenk bestond uit het omzetten van een lening (3,5 Miljoen Euro) naar een sponsorovereenkomst. Dat was alleen maar een truc, omdat anders Brussel die donatie verboden zou hebben. Voor heel veel minder wil ik ook wel met ‘Expeditie Leeuwarden’ op mijn linker schouder gaan lopen.

  Nu wordt er weer een verkapte bijdrage van de gemeente verwacht. Wyb Feddema (VVD) volgt dat op de voet en is daar een groot voorstander van. Ik niet. Ik wil gewoon mijn geld terug en als dat het einde van Cambuur betekent … het zij zo.

  Maak van de BVO Cambuur maar een BSO Cambuur, Betaald Straatvoetbal Organisatie. Kunnen ze lekker op het nieuwe Oldehoofster Kerkhof tegen een balletje aantrappen. De masten staan er dan al. Graven we het Cambuurstadion over een lengte van 50 meter uit, hebben we direct een openlucht zwembad met wedstrijdlengte … en een publieke tribune.

  Er mag onder geen beding – en in welke vorm dan ook – nog meer gemeenschapsgeld naar een professionele organisatie. Cambuur zal de (voetbal)broek zelf moeten ophouden.