De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari 23rd, 2006

Raadsleden & Ambtenaren

donderdag, februari 23rd, 2006

Bron: Nieuws.nl

Het denkniveau van gemeenteraadsleden is te laag. Dat vinden althans de gemeenteambtenaren die in een onderzoek werden gevraagd naar hun waardering voor de raadsleden van hun gemeente. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek van het weekblad Intermediair, onder 500 ambtenaren. De raadsleden kregen als rapportcijfer gemiddeld een 5,6.

Volgens meer dan zeventig procent van de ondervraagde ambtenaren is het denkniveau van de raadsleden zó laag dat ze verplicht een cursus staats- en bestuursrecht zouden moeten volgen. Bovendien kunnen – volgens de ambtenaren – de meeste raadsleden de gevolgen van hun eigen beslissingen niet bevatten, en staren veel raadsleden zich blind op onbelangrijke details.

Hieruit blijkt maar weer eens dat ambtenaren niet moet denken maar moeten doen. Daar zijn ze voor ingehuurd en daar hebben ze al moeite genoeg mee.

Vereniging Eigen Huis (OZB – het vervolg 5)

donderdag, februari 23rd, 2006

De Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt voor om per definitie bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag OZB. ‘De aanslag in een la stoppen en verder niets doen, is geen goed idee volgens de VEH. Dan verloopt de termijn waarbinnen je bezwaar kunt aanttekenen en sta je direct veel zwakker. Wie geen bezwaar aantekent verspeelt de kans op teruggave.

Nu heb ik het idee dat mijn bezwaar OZB al heel erg lang in de bureaulade van wethouder Krol ligt. Sinds mijn belletje met de directeur belastingen Leeuwarden, heb ik in ieder geval niets meer gehoord. De betreffende persoon zou ‘begin volgende week’ reageren en dat is inmiddels drie weken geleden. Ik wacht af, maar hoe moeilijk kan het zijn om een ontvangstbevestiging van een bezwaar te versturen.

Richting de Vereniging Eigen Huis kan ik alleen maar zeggen dat het opbergen van de aanslag OZB in de la, wel degelijk een goed idee is. Tenminste de gemeente Leeuwarden hanteert die methodiek uitmuntend.

Daarom houd ik van mijn moeder :)

donderdag, februari 23rd, 2006

puckpuck.van-ulzen.nl

Voor alle lieden die furieus gereageerd hebben op een badinerend stukje betreffende schoffels: Ik heb nieuws voor jullie, grijpt opnieuw naar de pen.

Casparis in Drachten heeft met de ergoschoffel de tweede prijs gewonnen in de competitie voor de Agrarische Arbo-innovatieprijs.

De sociale werkplaats ontwikkelde de schoffel die schokken tegen harde voorwerpen als stoepen of palen opvangt. De uitvinding is genomineerd uit dertig inzendingen.

Als ik het goed begrijp is het eigenlijk schandalig dat zoiets uitgevonden wordt en of het nog niet erg genoeg is ook nog een prijs er mee winnen. Bij de uitslag staat niet vermeld vanaf welke leeftijd deze schoffel in gebruik genomen kan worden. Waar van acte en gauw op de barricaden. Dit zijn misstanden.