De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari 18th, 2006

Referendum Zaailand

zaterdag, februari 18th, 2006

LC 17 februari 2006: Ook rijkssubsidie voor Zaailand zonder wand

Tijdens de raadsvergadering waar het Zaailand besproken werd, bleek een groot aantal raadsleden voorstander te zijn van een Zaailand zonder slurf of wand. De zogenaamde variant c. Een voorstel in die richting werd door de wethouder Waanders afgeschoten met als dreigement dat de gemeente een risico liep om Euro 10,3 miljoen subsidie te verliezen. Nu blijkt dat dat dreigement loos was, maar gelukkig zijn er nu nog deadlines voor planalogische procedures – het volgende dreigement.

De PvdA heeft voorgesteld om het te houden referendum uit te breiden met de inmiddels beruchte variant C. U kunt dus kiezen voor a) met slurf of b) de variant zonder slurf of c) we doen het helemaal niet. Nu wordt het wat lastiger want de referendumwet stelt dat er slechts gekozen kan worden tussen een Ja of een Nee. Verder moet er een gekwalificeerde meederheid zijn van 50% plus één stem.

Logischerwijs blijkt hieruit dat – het aangenomen – voorstel van de PvdA, niet uitvoerbaar is. Natuurlijk kan de commissie die de vraagstelling opstelt ervoor opteren om twee referanda uit te schrijven. Bijvoorbeeld: bent u voor of tegen een nieuw Zaailand en een tweede met de vraag: Bent u voor of tegen de winkelwand.

Strikt genomen kan de uitkomst zijn, dat een meerderheid tegen een nieuw Zaailand is en tegelijkertijd een meerderheid van mening is dat het nieuwe Zaailand er moet komen met de lange winkelwand! Wat gaan we dan doen? Bouwen we dan alleen de winkelwand?