De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari 11th, 2006

Hondenopvang

zaterdag, februari 11th, 2006

Iedereen binnen de Nederlands maatschappij moet in de gelegeheid gesteld worden om een hond te nemen. Honden hebben, zeker in het puppy stadium, extra aandacht nodig. Verder moet een vanwege het welzijn van de hond, de hond minimaal vijfmaal daags worden uitgelaten en in de gelegenheid gesteld worden aan lichaamsbeweging te doen.

Dat is ook goed voor het welzijn en de beweging van de hondenuitlater. Wetenschappelijk bewezen is dat mensen met een hond beduidend minder last hebben van stress en per slot van rekening geven we meer uit aan honden- en kattenvoer dan aan ontwikkelingshulp. Honden zijn een speerpunt voor de economie !

Het kan toch niet zo zijn dat door gebrek aan flexibiliteit van werkgevers en het gebrek aan hondenopvangplaatsen, mannen (maar ook vrouwen) gedwongen worden om het arbeidsproces (deels) te verlaten. Iedere werknemer die een hond heeft dient daarin gefaciliteerd te worden door;

– Eénmaal per kwartaal een rijksbijdrage (hondenbijslag)
– Negen weken zorgverlof om het puppy stadium door te komen
– Tijdens werktijd minimaal tweemaal daags een uur betaald verlof om de hond uit te laten
– Een door de werkgever ter beschikking te stellen (mobiele)telefoon om frequent contact te kunnen hebben met het thuisfront of de hondenopvangplaats
– Een bijdrage van het rijk voor de hondenopvangplaats ter hoogte van een derde van de kosten
– De werkgever dient verplicht een derde bij te dragen aan de kosten van de hondenopvangplaats

Hondenbezitters aller landen, verenigt U!

Telegraaf (11 februari 2006); CNV: Vrijwillige werkgevers-

 • bijdrage hondenopvang werkt niet

  Alle bedrijven moeten verplicht meebetalen aan de hondenopvang als de werkgeversbijdrage onder de maat blijft. Vrouwen haken af in het arbeidsproces of nemen geen honden meer. Dat is een onacceptabel maatschappelijk verschijnsel en een gevaar voor de economie. Daarom moeten we onmiddelijk iets doen.

 • Heerenveners geven om werkplicht uitkering op

  zaterdag, februari 11th, 2006

  LC 11 februari 2006, 12:02

  Heerenveen – Enkele tientallen Heerenveners hebben het afgelopen jaar hun uitkering laten stopzetten omdat ze er geen trek in hadden om verplicht aan het werk te gaan. Het strakke Heerenveense arbeidsbeleid werpt zijn vruchten af, concludeert wethouder Lykele Buwalda (PvdA).

  Heerenveen werkt sinds vorig jaar met Oost- en Weststellingwerf en Skarsterlân samen in een zogenoemd Work First-project. Daarin worden mensen die dat kunnen, verplicht aan het werk gesteld in de plantsoenendienst of de thuiszorg. Ook de acht gemeenten in de Zuidwesthoek werken samen.
  Uit nieuwe cijfers blijkt dat het totale aantal mensen met een bijstandsuitkering in Heerenveen sterk is gedaald. Begin 2005 waren het er 950, aan het einde van dat jaar 890. Volgens de wethouder heeft de daling zich de eerste maand van dit jaar doorgezet. De landelijke trend vorig jaar was juist een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden.

  Kan de fractie van de PvdA Leeuwarden eens een belletje plegen met hun wethouder in Heerenveen?