De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari 9th, 2006

WWB – Wet Werk en Bijstand

donderdag, februari 9th, 2006

Sinds 1 januari vorig jaar geldt de nieuwe bijstandswet (WWB). De insteek van deze wet is relatief éénvoudig: Iedere bijstandsgerechtigde wordt geacht actief te zoeken naar werk. Soms kan een bijstandsgerechtigde die werk vindt in aanmerking komen voor een premie.

Uitgezonderd op de sollicitatieplicht zijn langdurig zieken, alleenstaanden met kinderen jonger dan 12 jaar, mantelzorgers, startende ondernemers (maximaal één jaar) en senioren ouder dan 57,5 jaar. (of al die uitzonderingen allemaal even logisch zijn, daarover kan nog een discussie gevoerd worden 💡 )

Leeuwarden kent na Amsterdam (8,2%) en Heerlen (6,6%) relatief de meeste bijstandsgerechtigden (6,1%). Voor geheel Nederland geldt 3,3%. (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek). Het totaal aantal werkzoekenden (dus WW & Bijstand) binnen Leeuwarden is per ultimo 2005 nog hoger, namelijk 6.827 mensen (16% van de beroepsbevolking). Grosso modo vallen 1500 mensen onder de WWB (> drie jaar werkloos).

Ongeveer 500 mensen daarvan vallen onder de categorie 57,5 jaar en ouder en zijn dus vrijgesteld van sollicitatieplicht. Verder bevinden zich er circa 305 vrouwen met kinderen jonger dan 12 jaar zich onder het restant. Het aantal langdurig zieken, mantelzorgers en startende ondernemers is mij niet bekend. Maximaal zijn er dus +/- 1500 minus 805 personen zijnde 695 personen die geacht worden actief werk te zoeken.

Per vandaag kent het CWI (www.werk.nl) 42.855 vacatures.

Ik kan niet anders dan er begrip voor opbrengen dat wanneer wij hier een relevant deel van die 695 mensen kapot knuffelen als de redactie van de LC een quote zoekt, dan svp voorzien van de gehele context

 • door (niet limitatief);

  · Bijzondere Bijstand
  · Langdurigheidtoeslag
  · Huurtoeslag
  · Woonkostentoeslag
  · Gemeente regelingen voor minima (vrijstelling OZB, vrijstelling schoolgeld, witgoedregeling)
  · Collectieve verzekering ziektekosten
  · Etc. etc. (in Leeuwarden zijn er meer dan 40 regelingen en tegemoetkomingen voor minima)

  er geen prikkel is om op één of meerdere van die vacatures te reflecteren. Dat, dames en heren heet de ‘armoedeval’. Wanneer u uit een uitkeringssituatie komt en wél dagelijks wakker moet worden van de wekker gaat u er financieel op achteruit ❗

  Nu gaan er stemmen op om mensen verder financieel te motiveren om aan hun wettelijke plicht te voldoen. Daar ben ik een groot voorstander van, maar niet door het verder subsidiëren van arbeid door premies te verstrekken.

  Een alternatief zou kunnen zijn om een aantal werkgevers te vragen één of meer bijstandsgerechtigden onder hun hoede nemen. Daar willen die werkgevers met een hart voor Leeuwarden best aan meewerken en daar mag die werkgever ook rustig voor beloont worden.

  Op die manier kunnen mensen met een bijstandsuitkering weer een sociaal netwerk opbouwen en doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Dat kon wel eens een veel structurele en snellere oplossing zijn dan het altijd maar weer verstrekken van inkomenssubsidies.

  Amerins Dikkens (PvdA) is het niet met mij eens. Ik had ook niet anders verwacht. Mijn eerdere opmerking die nu te boek staat als ‘schoffelen’ had betrekking op het gegeven dat bijstandsgerechtigden met kinderen jonger dan 12 jaar blijkbaar geen verplichtingen hebben. Terwijl diegenen die hun ouder-kind band niet full time mogen ontwikkelen daar nog voor moeten betalen ook. Dus niets met kinderarbeid en niets met ‘het volk aan het werk zetten’ (Jan Marijnissen, Zondag 4 februari 2006, SP notabene). De opmerking had wel alles te maken met een gebrek aan actie van de gemeente in deze.

  Alle ideeën en acties die door de raad en het college in de bedoelde richting zijn ondernomen werden juist door de PvdA weggehoond. Het is maar wat je sociaal en progressief noemt. Blijven zitten waar je zit is volgens mij dé definitie van conservatief.

  Citaat Amerins Dikkens;

  Wij zijn van mening dat werk voorop staat. Als iemand komt om een
  bijstandsuitkering aan te vragen, gaan wij ervan uit dat hij (lees ook zij)
  tijdelijk hulp nodig heeft. Met hem moet gekeken worden welke mogelijkheden
  er zijn om weer zelfstandig aan het werk te kunnen. Belemmeringen die er
  zijn moeten weggenomen worden.

  Mooi gedachtegoed, maar doe dan ook iets in plaats van alleen mooie woorden – en dat al veel te lang. Er liggen schijnbaar een aantal PvdA raadsleden te slapen. Die hebben volgens mij, hun wekker op marktplaats te koop aangeboden.

  Blijkbaar ben ik de enige die mijn ideeën niet alleen met de mond beleid. In de afgelopen 10 jaar heb ik binnen mijn bedrijf allerlei mensen voorzien van werk en opleiding.. bijstandsgerechtigden, mensen met een W.W. uitkering, asielzoekers etc. En waar blijven jullie ?

  Vanaf morgen weet ik in ieder geval een plaats voor een chauffeur en een ‘huismeester’. Als de gemeente nu eens wat cooperatiever wordt tenminste.