De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari 2nd, 2006

OZB (het vervolg 3)

donderdag, februari 2nd, 2006

Ik heb vanmorgen voor de zekerheid even één van de drie ontvangstbevestigingen voor mijn pro forma Internetbezwaar erbij gepakt. Ik citeer:

’Ik verzoek u dan ook om in het geval u uw pro forma bezwaar wilt motiveren, deze motivering in te dienen voor afloop van de genoemde bezwarentermijn of uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van deze brief. Voor de volledigheid wil ik u er op wijzen dat als ik de motivering niet binnen de hiervoor gestelde termijn heb ontvangen, ik u in uw bezwaarschrift niet ontvankelijk dien te verklaren.’

Nu was mijn motivering twee weken voor dagtekening door de gemeente ontvangen. Me dunkt dat ik dan een ontvangstbewijs kan ontvangen, zodat ik kan aantonen dat ik mij wel aan de termijnen houd. Voor termen als ‘Ik ben de invorderaar en of u een ontvangstbevestiging wil of niet, dat is niet mijn pakkie an’ ben ik dan ook niet zo gevoelig.

Gerrit Krol (Wethouder financiën) heeft mij net gebeld en toegezegd dat hij samen met mij op de foto gaat achter het bord ‘te koop’ voor mijn huis. Een concrete afspraak moeten we nog maken, maar toch sportief. Verder kreeg ik het directe nummer van Pier van Olfen (Directeur Gemeentelijke Belastingen, geen gefingeerde naam). Dat nummer mocht ik niet prijsgeven, we zullen zien …