De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for februari 1st, 2006

OZB (het vervolg 2)

woensdag, februari 1st, 2006

Zojuist nog maar weer eens gebeld met Mw. Vluchtvrouw (Gefingeerde naam), de behandelend ambtenaar inzake de invordering van de OZB aanslag. Mw. Vluchtvrouw werkt welliswaar op ’s dindagsmorgen maar had de term ‘Later, goed weekend’ om 11.50 alweer gebezigd.

Een collega van Mw. Vluchtvrouw gaat nu proberen of ik alsnog een ontvangstbevestiging op mijn bezwaar WOZ/OZB kan krijgen. Gokje, dat zal voor de vierde keer wel een ontvangstbevestiging van mijn ‘pro forma internetbezwaar’ worden. Het zal mij benieuwen.

Tegelijkertijd werd er gedreigd met verdergaande maatregelen ….

In dat kader kan ik u incassogezelschap ‘Jacobse en van Es, schuldsanering, ook onze zorg’ van harte aanbevelen. Wij hebben daar goede ervaring mee …

Ik zal maandag aanstaande maar weer een poging wagen

(Wordt ongetwijfeld vervolgd)

… Eerlijk is eerlijk. Mw. Vluchtvrouw heeft zojuist teruggebeld en gaat (laat) verder zoeken naar de bedoelde ontvangstbevestigingen. Er werd gesuggereerd dat ze er wel zijn maar dat ik ze niet ontvangen zou hebben. Op mijn suggestie dat ik de aanslag ook wel eens niet ontvangen zou kunnen hebben werd maar niet gereageerd.

… Here, we go again. ‘U heeft een ontvangstbevestiging ontvangen op uw pro forma internetbezwaarschrift’ en verder versturen we niets. Ontvangstbevestigingen op definitieve bezwaarschriften versturen we niet. Blijkbaar wordt door de gemeente geen onderscheid gemaakt tussen pro forma en definitief. Ik ben geen jurist, maar zelfs ik zie in dat het zo niet werkt.

Mijn formele bezwaar tegen de verhoging d.d. 29 juli 2005 is volgens de invorderaar helemaal niet ontvangen. En nu vraagt de betreffende ambtenaar zich nog af waarom ik überhaupt om een ontvangstbevestiging vraag! Vandaag gaat er maar weer eens een kopie heen …

Inrijden op eigen risico

woensdag, februari 1st, 2006

Iedereen die onze woonwijk Zuiderburen komt inrijden – bewoner of bezoeker – wordt geconfronteerd met een aantal borden met als waarschuwing ‘Inrijden op eigen risico’. Gezien de bestrating – of juist het ontbreken daarvan – een begrijpelijke waarschuwing.

 • Nu wil ik graag al jaren weten van de gemeente hoe ik moet rijden om voor ‘risico en rekening’ van de gemeente mijn huis te bereiken. Dat met die rekening is wel gelukt, de OZB aanslagen vliegen mij om de oren. Dat met dat risico is en blijft een groot vraagteken.

  Wij hebben er bewust voor gekozen om niet aan het water te gaan wonen, maar nog steeds moet ik na een regenbui aan de buurman vragen of ik zijn boot mag lenen om op mijn werk te komen. Het lijkt mij dat wanneer de gemeente alle risico’s voor het betreden van Zuiderburen bij de bewoners neerlegt, daar ook een zekere tegemoetkoming tegenover mag staan.

  Nu is het aardige dat het gerechtshof Leeuwarden dat met mij eens is. De gemeente heeft alleen de eigenaardige eigenschap om elke keer de kop in het zand te steken en om de haverklap naar een hogere rechter te stappen. Een paar voorbeelden;

  • Planschade claim Camingaburen – verloren door de gemeente
  • BTW blunder BV Sport – verloren door de gemeente

  De verantwoordelijke wethouders lopen daarna in de raad te roepen: ‘wij hebben er echt alles aan gedaan. Maar zijn helaas terug gefloten door de rechter’. Wethouder Timmermans was daar vroeger een specialist in.

  Gemeente, het zou u sieren om nu ook de consequenties van het bord ‘inrijden op eigen risico’ te accepteren en gewoon de beurs te trekken. Dat hoeft niet eens in harde euro’s, maar kan bijvoorbeeld ook in maandelijkse bijdrage voor de PC-Hooft-trekker. Zonder een vierwiel aangedreven auto kunnen de bewoners hun huis niet bereiken en dus de OZB aanslagen niet openen, laat staan betalen