De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for januari, 2006

OZB Bezwaar en digitale dienstverlening

maandag, januari 30th, 2006

Afgelopen weekend ontving ik voor de derde keer per post een ‘ontvangst bevestiging’ van een door mij digitaal ingediend bezwaar WOZ/OZB.

Hierbij bevestig ik de ontvangst van het door u ingediende pro forma internetbezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke heffingen, aanslagbiljetnummer … etc. etc.’ Dat Internetbezwaarschrift met een hoofdletter geschreven moet worden is in dit kader slechts bijzaak.

Dat de gemeente mij per post (voor intimi snail mail) een ontvangstbevestiging stuurt van een Internetbezwaarschrift daarentegen is schokkend. Dat de gemeente daar zes weken voor nodig heeft, is ook niet echt hoopgevend.

Een e-mail met een als inhoud iets in de trant van ‘dank u, we hebben hem en wij melden ons’ ligt meer voor de hand. Helemaal dwaas wordt het wanneer ik na herhaaldelijk aandringen nog steeds geen ontvangst bevestiging kan krijgen van het definitieve bezwaarschrift. Het enige wat mij te verstaan gegeven wordt is dat ik eerst moet betalen en dan zoeken we het later wel even uit! Wel dames en heren, het woord even is het meest misbruikte woord in de Nederlandse taal.

Ik stel voor dat u mij eerst even een ontvangst bevestiging stuurt en dan betaal ik later wel even – of niet. U heeft een jaar de tijd om mijn bezwaar inhoudelijk af te wikkelen en het einde van dat jaar komt rap dichterbij. Ik ben ervan overtuigd dat Gerrit Krol van harte op mijn uitnodiging zal willen ingaan om samen met mij op de foto te gaan achter een bord ‘Te Koop’ met als subtitel ‘Dit bord is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden’.

wordt (vast) vervolgd …

Bijdrage baas kinderopvang komt in wet (LC 28 januari)

zaterdag, januari 28th, 2006

Zalm wil werkgevers verplichten de werkgeversbijdrage aan de kinderopvang van individuele werknemers te betalen. Gekke Gerrit. Ik ben die baas en heb dan nog wel een paar vragen;

– Kan ik dan bepalen wie van mijn collegae wel en wie niet aan kinderen mag denken?
– Mag ik dan bepalen van welke kindervang de gelukkigen gebruik mogen maken?
– Gaat Zalm de mensen die geen gebruik maken van kinderopvang weer eens tegemoetkomen voor de salarisverlaging. Het zijn die mensen die de kosten van de werkgeversbijdrage namelijk moeten gaan betalen.

Ik dacht dat de insteek was om de werkgeverslasten te verlichten of heb ik wat gemist ?

Iets verder in de Leeuwarder Courant – op dezelfde pagina – staat vermeld dat de bedoelde Kinderopvang last heeft van pakes en beppes. De SKL kent een teruggang van 10%, onder andere veroorzaak door het administratieve regelwerk voor de ouders, zo stelt Marianne van Hall (Directeur SKL).

Nou, Marianne, Have I got news for you. Het helpt wanneer je de Kinderopvang niet sluit tussen kerst en oud & nieuw. Opleidingsdagen niet plant op een donderdag. Verhuizingen in het weekend plant. In algemene zin een flexibelere opvang aanbiedt. De starheid van de SKL is langzamerhand spreekwoordelijk.

De instellingen die wel commercieel te werk gaan kennen een groei van 18% en zelfs 50%. Hoe kan dat nou? En dan vraagt Zalm of ik die SKL ook nog even ga betalen. Marianne en Gerrit hallo, hier aarde … over. Waar zitten jullie … over.

Friese Internet Exchange

vrijdag, januari 27th, 2006

Gistermiddag ben ik bij de opening van de Friese Internet Exchange (FR-IX) geweest. Een hoop bekende koppen, zowel uit de politieke wereld als uit de ondernemerswereld. Voor de niet technici onder u, de FR-IX is een digitaal glasvezel knooppunt in Leeuwarden. Dat betekent dat de beperkende factor van Internet toepassingen, namelijk beschikbare bandbreedte, voor Leeuwarden (voorlopig) niet meer bestaat.

Nu is het nog zaak om particulieren en ondernemingen aan te sluiten op dat open glasvezelnet. Ligt het glas niet in de meterkast, dan heb je er niets aan. Zoals het er nu bij ligt kunnen we van het ene industrieterrein naar het andere ‘heel snel’ e-mailen, En dat is toch wat summier.

Een aantal ondernemers van het Industrieterrein West zouden graag zien dat de revitalisering daar wordt gecombineerd met het aanleggen van glas. Niet alleen in de straat, maar tot in de meterkast. Dat kan ook makkelijk, want de straat gaat toch open.

Met betrekking tot de ‘revitalisering’ (wie heeft in godsnaam dit woord ooit bedacht) van dat industrie terrein probeert het College een bijdrage te krijgen van de daar gevestigde ondernemers en dat wil niet erg lukken. Raar hé. Eerst laat je mensen wel 30 jaar betalen en doe je niets aan dat industrieterrein, het ligt er bedroevend bij. Vervolgens zeg je er wat aan te willen doen mits de betreffende ondernemers weer gaan betalen.

Dat doet mij denken aan het bestellen van een auto in voormalig Oost-Duitsland. Je bestelde een Trabant (in de volksmond Trammelant), die moet vooruit betaald worden. Na 30 jaar werd die geleverd, maar wel met verzoek om hem nog een keer te betalen. In de DDR mocht je tenminste nog afzien van je auto.

Nu is het aan de politiek om uit te leggen wat de toegevoegde waarde van een glasvezelaansluiting is en dat is niet eens zo moeilijk. Als je een glasaansluiting hebt voor bv 50,- euro per maand en je raakt je kosten voor TV, vaste kosten telefonie en Internetkosten kwijt, wat is dan goedkoper. En wanneer je straks je gesprekskosten kwijt bent voor vaste en mobiele telefonie, wordt het daarvan dan duurder. Florijnen, dat is de taal van de ondernemer en niet ‘revitalisering’.

OZB Zuiderburen (1)

vrijdag, januari 27th, 2006

Ik ben van plan om actief aan de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te gaan doen. Eén van de topics waar ik mij mateloos aan erger is het tempo – of liever het gebrek daaraan – waarin onze woonwijk Zuiderburen afgemaakt wordt.

We zitten nog steeds met noodbestrating, een ‘zoek de boom’ park, ontbrekende voorzieningen voor de jeugd, waaronder een wijkgebouw. Wanneer er tijdens de beroemde Ien en Mien bijeenkomsten (intern al omgedoopt tot Lean and Mean bijeenkomsten) weer eens wat van gezegd wordt, dan neemt de Wethouder ‘het mee’. Hij heeft al zoveel meegenomen, dat hij best een kruiwagen bij mij mag lenen. Liever hoor ik wanneer ik het weer terug krijg, of te wel: Wanneer is het af.

Het enige waar de gemeente in Zuiderburen wel tempo in weet te krijgen is het versturen van de OZB aanslagen. Het afwikkelen van de daaraan gerelateerde bezwaarschriften ligt echter weer bij een ambtenaar op de grote hoop. Zelfs het versturen van een ontvangstbevestiging is blijkbaar al niet mogelijk. Ik wacht tenminste daar inmiddels meer dan 10 maanden op.

Bereikbaarheid

woensdag, januari 25th, 2006

Tom van Mourik stelde dat er inmiddels 11% hogere inkomens in de stad zijn, met name in Zuiderburen en Camingaburen. Deze inkomensgroepen geven hun geld nu uit buiten Leeuwarden.

Deze mensen willen best hun geld uitgeven in het centrum van Leeuwarden. Wat deze mensen het liefst zouden willen is het centrum in kunnen komen – en ervandaan kunnen komen. Met een auto wel te verstaan. De slogan ‘Leeuwarden werkt aan bereikbaarheid’ is wat prematuur. Ik vraag mij af wanneer de gemeente daaraan gaat beginnen en belangrijker geldt ook hier weer: Wanneer is het af ?.

Een goedkope en praktisch snel uitvoerbare suggestie is de volgende; De bruggen over het van Harinxma kanaal gaan tijdens de spits niet meer open. Wanneer de beroepsvaart dat weet, houden ze daar gewoon rekening mee en zie: het eerste probleem is al weer opgelost.

Nu worden die bruggen bediend uit Groningen, maar wij hebben een vliegbasis en zij niet, toch …

Verder kan de busbaan over de Drachtsterbrug opengesteld worden voor het gewone verkeer. De drie en een halve scholier die om 8.32 met de Interliner gebruik maken van die busbaan, zullen dat echt niet missen. Dat voorstel is overigens deels overgenomen en zal volgend jaar worden geëffectueerd. Waarom dat overigens een jaar moet duren, wie het weet mag het mij uitleggen.

Dat – deels – slaat op de rijrichting. De busbaan wordt opengesteld voor verkeer de stad in. Volgens mij kan je diezelfde busbaan ’s middags openstellen voor het verkeer de stad uit. Daarvoor heb je twee matrixborden nodig met een rood kruis en met een groene lamp. De rest van Nederland staat vol met die dingen, om de vijfhonderd meter één. Je maakt mij niet wijs dat rijkswaterstaat niet nog ergens twee van die borden met bijbehorende palen op zolder heeft liggen.

Zaailand

dinsdag, januari 24th, 2006

Er is een hoop ophef over het nieuwbouwplan Zaailand en de verhuizing van het Fries Museum daar naar toe. Voorspelbaarheid troef. De SP blaast weer dat het geld beter bestreden kan worden aan armoedebestrijding. Nu is bij de SP het verschil tussen investeren en geld van anderen uitgeven nog altijd niet duidelijk en dit is daar weer een sprekend voorbeeld van, dat terzijde.

Halve volksstammen roepen dat het zo’n mooi stadsplein is. Nee, het is een stuk bouwgrond, wat men in 1930 vergeten is te bebouwen. Met een uitgave van 5 miljoen wordt een investering van circa 110 miljoen gegenereerd. De gemeente krijgt er een nieuwe parkeergarage en een nieuw museum voor terug. Verder nog een aantal vierkante meters woningen en winkels. Respect, ik krijg dat zakelijk niet voor elkaar. Of het nu het college voorstel wordt of de zogenaamde variant C, maakt niet uit.