De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for the ‘Algemeen’ Category

Windenergie – niet klimaat – oorzaak massale Blackout Zuid Australië

maandag, oktober 3rd, 2016

Hallo. hier aarde - over. Waar zitten jullie?

Woensdag 28 september jongstleden zal een dag zijn die bij de inwoners van Zuid Australië nog lang in het geheugen blijft staan. De 1,7 miljoen inwoners werden geconfronteerd met een langdurige stroom uitval, een landelijke BlackOut.

De groene adepten riepen direct dat deze massale stroom uitval een gevolg was van een – eens in de 50 jaar – storm, waarbij die storm en hagelbuien het gevolg was van ‘klimaat verandering’. Door die storm knapten de hoogspanningsmasten als lucifershoutjes met een gigantische stroomstoring als gevolg. Een enorme media spin begon vrijwel direct zie bijvoorbeeld Groene adepten framen ‘het klimaat’ als oorzaak BlackOuts . Ook de Guardian en de Huffington Post lieten zich niet onbetuigd

De werkelijkheid is helaas een andere – namelijk de aanwezigheid van 40% wind energie. Boven een bepaalde windkracht (storm) schakelen de windparken om veiligheidsredenen automatisch af. Dat is maar goed ook, want rond vliegende windturbines kunnen onaangenaam hard zijn (zie ook South Australia pays the price for heavy reliance on renewable energy).

Blackout Zuid Australië

Blackout Zuid Australië

Door de ‘plotselinge’ uitval van windenergie, ontstond er onbalans in het net, welke niet tijdig kon worden opgevangen. Om te voorkomen dat de blackout zich kon uitbreiden naar de deelstaat Victoria, werd de interconnector tussen Zuid -Australië en Victoria uitgeschakeld.

Blikseminslag in transformatoren en omvallende hoogspanningsmasten zijn daarbij ook niet echt behulpzaam, maar daaraan voorafgaand lag het stroomnet al plat. Net-onbalans. Kolencentrales waren uitgezet en snel schakelende gascentrales waren onvoldoende beschikbaar. Deze blackout kwam ook niet als een verrassing – de netbeheerder zelf had er al in 2014 (en 2015) voor gewaarschuwd;

Waarschuwing netbeheerder voor balckout

Waarschuwing netbeheerder voor blackout Zuid-Australië in 2014

Dat ‘het klimaat’ meer weersextremen – in dit geval een storm – tot gevolg zou hebben is al evenzeer onzinnig. In ons eigen land zijn er apostelen die meer intensieve regenbuien claimen, de weermannen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben er blijkbaar geen last van. In het AR5 rapport van het IPCC staat dan ook keurig vermeld dat er geen trend waarneembaar is inzake meer weersextremen. Zo er al een trend waarneembaar zou zijn, dan zijn dat juist minder weersextremen …

Ook in Nederland en Duitsland moet de netbeheerder steeds vaker ingrijpen om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Het is dan ook wachten op een massale blackout bij ons. Het maximale percentage wisselvallige wind- en zonnestroom wat het Duitse net kan absorberen ligt rond de 30%, hetgeen dit jaar wel gehaald zal worden. Voor Nederland ligt dat percentage iets lager – een educated guess komt uit op 25%. Dat percentage ligt iets lager omdat wij – in tegenstelling tot Duitsland geen waterkrachtcentrales als snelle backup hebben.

Net ingrepen in Duisland

Overigens ligt in Duitsland het stopcontact op zee Dolwin2 al weer enige maanden plat, waardoor de windstroom van de parken Godewind1 & 2 (332MW & 252MW) niet aan land gebracht kan worden (Stopcontact op zee #Dolwin2 weers eens maanden uit de roulatie). In zoverre zal een storm op de zuidelijke Noordzee weinig uitmaken voor de net stabiliteit.

Wel zal dat veel uitmaken voor de rekening die de firma Tennet aan de firma Dong moet betalen – voor niet geleverde windstroom. Over 2015 mocht Tennet al bijna €400 miljoen daarvoor betalen en dat zal over 2016 zo alleen maar meer worden. Het netbeheerders tarief wat Tennet in rekening brengt bij de Duitse consument stijgt volgend jaar met 80%. Dan weet u wat u te wachten staat over een paar jaar.

Bewering Ed Nijpels over gratis energieakkoord is een gotspe

woensdag, augustus 31st, 2016

Regelmatig word ik geconfronteerd met de vraag/opmerking dat de energietransitie de belastingbetaler weliswaar geld kost, maar dat tegelijkertijd de stroomprijzen hard gedaald zijn. Per saldo zou de consument beter af zijn. Afgelopen vrijdag kwam in een NRC interview onze borger van het energieakkoord – amice Ed Nijpels – met dezelfde stellingname (Zie http://bit.ly/2btv4lk)

Maar we zullen het [de kosten van de energie transitie] wel aan onze energierekeningen zien? ‘Dat is niet zeker. De afgelopen jaren zijn die alleen maar lager geworden. Dat gaat in tegen alle critici die zeiden dat de energierevolutie alleen maar geld ging kosten. De werkelijkheid is anders’.

Eerder in het interview valt onze borger al compleet door de mand door het verschil tussen energie vermogen en energie productie niet te kennen – de vergelijking tussen één kolencentrale op de Maasvlakte en de 400.00 zonnepanelen. Naast alle andere min of meer groen obligate opmerkingen van Dhr. Nijpels, slaat de hierboven cursief gedrukte opmerking, de plank wel op alle fronten compleet mis.

Nu is Dhr. Nijpels de man van de ‘duizend en één’ bijbaantjes’. Zo werden we eerder deze week al door de firma ‘Milieu Centraal’ lastig gevallen met de mededeling dat onze kinderen de wereld ruïneren omdat ze teveel douchen. Nu heeft te weinig douchen in de regel een meer serieus effect op de volksgezondheid, maar voor deze wijsheid ontvangt niemand €18.500,- per jaar. Zijnde voorzitter van de firma ‘Milieu Centraal’, Dhr. E. Nijpels daarentegen wel.

Onze borger houdt zich naast het redden van de wereld ook o.a. bezig met het redden van de Waddenzee en probeert zich logischerwijze de curatoren van de failliete firma Econcern van het lijf te houden. Er zijn wel andere liberale bobo’s voor minder opgestapt. Ik mag om diverse redenen ‘amice’ zeggen, maar vrienden zullen wij niet worden.

Een saillant detail is, dat het hele energieakkoord nooit ter stemming aangeboden is aan de leden der Tweede Kamer. Er is plenair over gesproken, maar nooit over gestemd! Een motie om ronde viskommen voor goudvissen (PvdD) te verbieden heeft welhaast geleid tot een wijziging van de grondwet, maar voor de inhoud van het energie akkoord was blijkbaar geen tijd.

Terug naar de kosten van de energie transitie. Niemand weet (nog) wat die kosten zullen zijn, de schattingen lopen uiteen tussen €74 miljard tot 2020 (de Rekenkamer) én €104 miljard in 2023 (diverse economen en beta wetenschappers). In ieder geval een veelvoud van de €18 miljard, zoals die eerder gepresenteerd is. De groene fans van dat energie akkoord bestaan vooral uit organisaties die andermans geld uitgeven en alfa’s met een master ‘wensdenken’.

Voor de goede orde, dat zijn de kosten tot 2023 om 16% van het Nederlandse energieverbruik te kunnen vergroenen. Het vergroenen van dát energieverbruik is nog iets héél anders dan de primaire doelstelling om minder CO2 uit te stoten. Het vergroenen van de energie productie vermindert de CO2 uitstoot namelijk niet of amper. Niet in Nederland en niet in Duitsland.

Meer weersafhankelijke stroom leidt tot meer CO2 uitstoot

Meer weersafhankelijke stroom leidt tot meer CO2 uitstoot

Meer weersafhankelijke stroom, meer CO2 uitstoot Duitsland

Meer weersafhankelijke stroom, meer CO2 uitstoot Duitsland

In werkelijkheid is de marktprijs voor stroom in Duitsland en Nederland geïmplodeerd, juist door het fenomenaal overaanbod van gesubsidieerde varianten zoals wind- & zonnestroom. Maar de subsidies daarvoor, staan echt op uw energie rekening. Voor elke euro aan stroom, moet de Duitse consument inmiddels €3,27 aan groene opslag (EEG) bijbetalen. Dat is in Nederland niet veel anders. Voor elke euro aan stroom moet de Nederlandse consument in 2023 meer dan €1,- aan groene opslag betalen (ODE)!

Elke € stroom kost €3,27 aan subsidie

Elke € stroom kost €3,27 aan subsidie

 

Opslag duurzame energie per kWh t/m 2023

Opslag duurzame energie per kWh t/m 2023

Wind- & zonnestroom zijn niet gratis, alles behalve zelfs. Den Haag heeft alleen al over de jaren 2013 t/m 2016 per huishouden voor €3.800,- aan SDE+ subsidies beschikt. Voor 2017 zal dat oplopen naar €6.100,- per gezin en dat gaat nog zeker verder oplopen tot en met 2023. Direct en indirect gaat ieder gezin dat echt betalen.

SDE+ beschikkingen

SDE+ beschikkingen

Door de subsidies en prijsgaranties is er een bizar overschot aan ‘groene’ stroom, nu al een slordige 10%. Dat, terwijl Duitsland nog niet eens 30% van de stroombehoefte heeft ‘vergroend’ en Nederland nog geen 6%. Datzelfde Duitsland heeft daarvan in 2015 50 tWh moeten exporteren – en moeten betalen om het überhaupt kwijt te raken. Duitsland exporteert dus geen stroom, maar vooral het geld van de Duitse belastingbetaler. In 2017 een slordige €7 miljard!

De Nederlandse firma Tennet alleen al, heeft een half miljard moeten uitbetalen aan Duitse windboeren om vooral géén stroom te leveren. In Schotland van hetzelfde laken een pak.

Wat ons direct brengt op de economische waarde van weersafhankelijke stroom. De vraag stellen is hem beantwoorden. Wat is het U waard om te betalen voor stroom omdat het waait? U wilt betalen voor stroom die u nodig heeft, voor de koelkast of licht. Betalen voor aandoen van de buitenlamp wanneer de zon schijnt, is – op zijn zachtst gezegd – onhandig. Daarom is wellicht ’s zomers overdag de buitenlamp in Nederland meestal uit. Zou zomaar kunnen.

De economische waarde van energie (stroom) wordt voor een relevant deel bepaald door de leveringszekerheid daarvan. Bij een dalende marktprijs is óf de vraag lager óf het aanbod hoger. Of de leveringszekerheid komt in het gedrang. U krijgt stroom wanneer het waait, niet wanneer u het nodig heeft. En leveringszekerheid heeft een prijs, die bij de toename van weersafhankelijke stroom ook alleen maar hoger wordt. Ook dat betaalt u – alleen dan onder het kopje Tennet.

In Duitsland worden jaarlijks 150.000 mensen afgesloten omdat ze die rekening niet meer kunnen betalen. Er zijn daar vorig jaar grofweg 500.000 extra open haarden verkocht en ’s weekends helpt de bezitter daarvan enthousiast de Duitse boswachter van zijn werk af. Momenteel gaan er meer bomen dood aan het kap gedrag van onze Oosterburen, dan in de hoogtijdagen van de ‘zure regen’.

(Amice Nijpels wist in ’89 nog te voorspellen dat door die ‘zure regen’ in 2000 Nederland 80% van haar bomen kwijt zou zijn).Om de visionaire kwaliteiten van onze borger van het energieakkoord maar even te duiden. Er is géén onheilstijding ooit van onze liberale milieu goeroe ook maar bij benadering uitgekomen. Geen enkele! In de profielschets voor de volgende borger mag dan wel opgenomen worden dat die wél iets weet van energie.

O.a. middels het energie akkoord wordt/is uw energie rekening deels ‘gefiscaliseerd’, overgeheveld naar de belastingen. Voor het succes daarvan hoeft u slechts eens Venezuela, Noord Korea of Cuba te bezoeken.

Energie verbruik Korea's

Energie verbruik Korea’s

Volgens de groene logica loopt Noord Korea dus decennia vóór op de energie en klimaat doelstellingen. We moeten zsm afscheid nemen van het energie akkoord in haar huidige vorm en van de Borger daarvan in het bijzonder.

Socialisering groene lasten als demasqué duurzame verliezen

woensdag, februari 10th, 2016

De Friese Milieu Federatie beklaagt zich in de LC van zaterdag 6 februari over de vele hindernissen bij de aanleg van zonneparken. De kosten daarvan zoals leges, net-aansluiting en OZB maken een rendabele business case onmogelijk. De voorzitter van onze milieuraad vindt dat deze kosten moeten worden ‘gesocialiseerd’ – of te wel afgewenteld moeten worden op de samenleving. Een verwijzing naar het betreffende LC artikel vindt u onder.

Milieuclubs zijn buitengewoon bedreven in het socialiseren van kosten – afwentelen van kosten op de samenleving, hun eigen kosten niet uitgezonderd. De Friese Milieu Raad ontvangt jaarlijks zo’n miljoen aan subsidies (en een beetje van uw uw postcode loten). Noch lidmaatschapsbijdragen noch sponsoren door eigen inzet, staan opgenomen in de jaarrekening.

Voorbeelden van het ‘socialiseren’ van de verliezen op duurzame energieprojecten, zijn de energiebelastingen en ODE regeling (Opslag Duurzame Energie). Maar ook een keur aan lokale overheden, die zonneweides subsidiëren. Wanneer u de gaskraan dichtlast en de stoppen weggooit, blijft nog altijd meer dan de helft van uw energie rekening over. Het nu al gesocialiseerde deel.

Iedereen die bouwt moet leges betalen, zonneweides daarop uitzonderen is oneerlijke concurrentie. Bovendien worden die gemiste leges opbrengsten vervolgens ‘zoek’ gesocialiseerd middels het verhogen van de leges voor anderen en/of het verhogen van de lokale OZB. Een lokale belasting voor iedereen, waarbij onze Friese Milieu Raad het nota bene presteert om – jawel – te pleiten voor een vrijstelling daarvan voor zonneweides.

Een serieuze kostenpost voor groene energieprojecten van enige omvang, is de aansluiting op het stroomnet. De zonnestroom moet per slot van rekening wel ergens heen. De kosten van zo’n net-aansluiting zijn logischerwijze voor de eigenaar van de energie centrale. Het is immers geen publieke infrastructuur. Het verbaast dan ook niet, wanneer de Friese Milieu Raad ervoor pleit, ook deze kosten over te hevelen naar de samenleving. Zon (en wind) zijn dan ook alleen maar gratis – voor de exploitant – wanneer alle ‘overhead’ kosten worden overgeheveld naar de blauwe enveloppe.

Overigens is de minister voornemens om als enige uitzondering, de net-aansluiting voor offshore windparken – de stopcontacten op zee, a raison van een slordige €300 miljoen per stuk– wél te subsidiëren. Uw cadeautje aan de exploitanten van windenergie op zee. Cosmetisch worden daarmee deze windparken een stuk goedkoper. Juist op dit punt heeft de Raad van State zwaarwegende kritiek op het voorliggend voorstel. Te meer daar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) buitenspel wordt gezet. De consument moet wél betalen – maar mag vooral niet gehoord worden.

De eerlijkheid gebiedt domweg te constateren dat zonnestroom nog niet rendabel is. De enige stroom die duurzaam is bij wind & zon, is de nimmer aflatende subsidiestroom. De Friese Milieu Raad doet er van alles aan om ideologisch gedreven projecten, cosmetisch economisch rendabel te maken. En daarbij de democratie en consument op een zo groot mogelijke afstand te houden.

Een pleidooi naar meer onderzoek om de energie efficiëntie van zonnepanelen te verbeteren was meer op haar plaats geweest. Door te pleiten voor het ‘socialiseren’ van de kosten, wordt juist elke prikkel weggenomen om zonneparken wel economisch rendabel te maken. Hiermee zet de milieu beweging weer eens een rem op innovatie. Een extra reden om uw postcode loten maar op te zeggen.

LC bericht Friese Milieu Raad – Hindernissen aanleg zonneparken

De wet Stroom en de blunder van het CDA

zondag, december 27th, 2015

Op de laatste vergaderdag van de Eerste Kamer heeft deze de wet Stroom weggestemd met de kleinst mogelijke meerderheid. Tegen waren naast de SP, PVV, PvdD, 50plus en de OSF, de fractie van het CDA. Deze politieke partijen – en uiteraard GroenLinks – waren tegen het zogenaamde groepsverbod voor elektriciteitsbedrijven.

Een uitermate merkwaardige tegenstem, want dat groepsverbod stond helemaal niet – nieuw opgenomen – in het wetsvoorstel. Dat groepsverbod bestaat al sinds 2006 in de wet WON (Wet Onafhankelijk Netbeheer) en is destijds aangenomen met alleen de SP fractie als tegenstem. De PVV, PvdD en 50+ waren in de Tweede Kamer destijds niet vertegenwoordigd. GroenLinks & het CDA uiteraard wel, zij zijn dus blijkbaar opeens van mening veranderd – gekanteld zogezegd.

Maar waar gaat dat groepsverbod nou eigenlijk over en waarom willen GroenLinks en het CDA daar opeens vanaf?

Dat groepsverbod gaat over het verplicht splitsen van energiebedrijven in stroom producenten en bedrijven die stroom transporteren – de stroomtouwtjes naar uw woning. De EU heeft besloten – met instemming van de Tweede Kamer – dat de Nederlandse energiemarkt ook opengesteld moest worden voor andere dan uitsluitend Nederlandse stroom leveranciers. U kunt inmiddels kiezen uit tientallen stroomleveranciers en het overstappen naar een andere, kan U jaarlijks honderden euro’s schelen. Me dunkt, een doorslaand politiek succes.

Het kabinet Balkenende II (jawel, die van het CDA) heeft in 2006 tegelijkertijd besloten dat het netbeheer niet aan de markt moest worden overgelaten, maar in publieke handen moest blijven. Het privatiseren van het netbeheer – die touwtjes naar uw woning – is onwenselijk. Immers de enige manier voor een consument om een andere netbeheerder te krijgen, is domweg verhuizen. Daarmee zouden private netbeheerders de facto een knop krijgen om ongelimiteerd rekeningen te sturen naar uw adres. De klant heeft geen enkele andere keuze, dan betalen of verhuizen.

Alle energiebedrijven in Nederland hebben die wet Onafhankelijk Netbeheer dan ook inmiddels uitgevoerd. Met slechts een tweetal uitzonderingen, te weten de firma Eneco en de firma Delta. De stroombedrijven, die overbleven kent u bijvoorbeeld onder de namen Essent en NUON, inmiddels onderdeel van het Duitse RWE respectievelijk het Zweedse Vattenfall.

De voormalige aandeelhouders van Essent & NUON (100% lagere overheden) zijn daar schathemeltje rijk van geworden, de consument en belastingbetaler dus ook. Door zwaar gesubsidieerde hernieuwbare energie zitten zowel RWE en Vattenfall nu overigens in de problemen.

Feitelijk is in Duitsland de EnergieWende – en in Nederland het Energieakkoord – tijdelijk de zwanenzang voor traditionele stroom leveranciers geworden. Alleen wel op kosten van de belastingbetaler, waarbij de energiereuzen de groene activiteiten nu massaal onderbrengen in een ‘bad bank’. Ook groene subsidies zijn namelijk uiteindelijk eindig …

De kerstboodschap van de EON directie was dan ook luid en duidelijk; Geen van de doelstellingen van de Duitse EnergieWende is bereikt. Groene werkgelegenheid, duurzame stroom en CO2 uitstoot vermindering zijn vooral een zwaar gesubsidieerde farce gebleken (Frankfurter Algemeine, 26 december 2015)

De firma’s Eneco en Delta hebben beiden structureel geweigerd om het stroombedrijf af te splitsen van het netbeheer – zij hebben geweigerd om de wet uit te voeren. Na 10 jaar ligt er dan eindelijk een aanwijzing van de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Elke procedure – tot en met de Hoge Raad aan toe – hebben deze twee energiebedrijven verloren.

Het CDA noch Groenlinks stellen zichzelf de vraag … waarom? Wat is het belang van Eneco en Delta om te weigeren een democratisch vastgestelde wet gewoon uit te voeren? Het antwoord daarop is gewoon een ‘follow the money’ exercitie …

De groene en religieuze politici hebben zich laten overtuigen door de Eneco/Delta lobby, dat het splitsen ten koste gaat van werkgelegenheid en het financieren van duurzame initiatieven. Dat is an sich correct, immers onrendabele stroombedrijven hebben het moeilijk in de markt. Alleen zijn Eneco en Delta voor 100% in handen lagere overheden en die willen voor geen goud de jaarlijkse dividend uitkering – miljoenen – missen. En die worden verdiend met de afdeling stroom touwtjes.

Deze Provincies en gemeentes weten feilloos dat hun stroombedrijf min of meer waardeloos is en dat de cashcow het netbedrijf is. Dat netbedrijf heeft immers een ongelimiteerde mogelijkheden om uw stroom rekening op te schroeven onder de titel ‘transport vergoeding’. Om zo de dividend uitkering zeker te stellen en de risico’s van groene initiatieven af te wentelen. De enige manier om van uw Eneco/Delta rekening voor stroom leverantie af te komen is verhuizen!

Daar zullen die lagere overheden toch wel prudent mee omgaan? Nou, nee, niet echt …

De stroomfirma Eneco is bijvoorbeeld een paar jaar geleden een langjarig contract aangegaan met het Franse Air-Liquide, waarbij Eneco de stroom van de gezamenlijke operatie zou afnemen. Het Eneco netbedrijf – uw stroomtouwtjes – stond daarbij garant (een zogenaamde 403 verklaring). Maar toen de marktomstandigheden wijzigden – door de Energiewende / het energieakkoord ontstond er een overschot aan stroom – daalde de marktprijs voor stroom. Eneco ging nat voor €1,3 miljard(!) – betaald uit de transportvergoeding.

Eneco financiert groene initiatieven uit de belastingkraan van de stroomtouwtjes. Vandaar ook dat Eneco – terecht – beweert, dat bij een verplichte splitsing er geen €400 miljoen is voor bijvoorbeeld een Rotterdams warmtenet. De groene plannen die Eneco entameert, worden betaald door de consument welke ongelukkigerwijze aangesloten zit op een Eneco touwtje. Voor de firma Delta geldt mutatis mutandis het zelfde. Zij willen ook af van verlieslatende activiteiten. Maar dan evenzeer uitsluitend op kosten van de belastingbetaler. U … en ik.

De aandeelhoudende gemeentes van Eneco/Delta hebben daarentegen de dividend opbrengsten gewoon in hun begroting staan. Vandaar de politieke druk op de Eerste Kamerleden van met name het CDA. Of die volksvertegenwoordigers van het CDA hebben niet begrepen hoe het werkt, of die leden hebben een andere duurzame agenda. Ik vermoed het eerste.

Het CDA heeft op een – bij voorbaat verloren punt – powerplay gespeeld. Met als resultaat dat de verplichte splitsing van Eneco en Delta gewoon doorgaat – en terecht. Tegelijkertijd is ‘wind op zee’ met tenminste een halfjaar uitgesteld en wellicht zomaar afgesteld. Zo ‘wind op zee’ vertraagd doorgang vindt, heeft het CDA vooral bereikt dat het een slordige €3 miljard duurder wordt, €1.500 per gezin. De belasting verlaging van Rutte, is daarmee op de laatste vergaderdag van de Eerste Kamer, eerst door het CDA aangenomen en een paar uur later integraal teniet gedaan.

In mijn optiek moeten we zo snel mogelijk af van de ‘energie belastingkraan’ van lagere overheden. Het kan kwalijk de bedoeling zijn dat uw woonplaats bepaalt hoeveel energiebelasting u betaalt. Deze opstelling van een meerderheid van de Eerste Kamer is daarbij beschamend. De Eerste Kamer is er om wetsvoorstellen te toetsen aan de grondwet. Voor politieke besluiten hebben we de Tweede Kamer. Dit valt niet meer uit te leggen aan de deelnemers van onze parlementaire democratie – de spaarzame kiezer.

We’ve just wasted a good crisis …

dinsdag, december 8th, 2015

De jaarlijkse discussie over het basis inkomen vinden we altijd terug zo rond Sinterklaas. Het idee is, dat iedere Nederlander – stel – €750,- per maand netto krijgt (AOW alleenstaande) en dat de bijstandsuitkering plus de wereld aan toeslagen worden afgeschaft. Gaat iemand aan het werk, dan blijft dat basis inkomen gewoon bestaan. Tegelijkertijd laten we de relatie tussen ‘werken voor je uitkering’ los, de bureaucratie om de bijstandsuitkering heen, heffen we op.

Dat lijkt op het eerste oog een prima plan, maar er zijn een paar vervelende nadelen. De eerste is logischerwijze, wie gaat het betalen? Gratis geld bestaat niet, dus de inkomstenbelasting voor de wel werkende beroepsbevolking stijgt door het plafond. CPB berekeningen leren dat de hardwerkende Nederland nog maar 50% van zijn bruto inkomen overhoudt – of te wel 35% na het betalen van sociale verzekeringen zoals de zorgpremies.

Een tweede vervelend nadeel is, dat een bijstandsgezin met volwassen kinderen €3.000,- per maand ontvangt en de alleenstaande AOW’er maar €750,-. Ik geef het u te doen. In no time gaat Den Haag weer differentiëren naar gezinssamenstelling en inkomen én is de bureaucratie weer net zo hard terug. Al met al dus een slecht plan.

Maar het kan ook anders.

Als we iedereen nou eens een belastingvrije voet gunnen ter hoogte van het bijstandsminimum. Dat klinkt logisch. Immers stellen we eerst vast dat er een bestaansminimum in Nederland bestaat, maar voor wie daarvoor gewoon voor werkt, belasten we dat inkomen deels weg. Dat is natuurlijk raar.

Sterker nog, ooit hadden we zo’n belastingvrije voet. Onder Wim Kok is die vervangen door een zogenaamde Tax Credit, zodat die belastingvrije voet werd afgerekend tegen het laagste tarief voor de inkomsten belasting. Onder het mom van iedereen even arm. Evenzeer redelijk bizar, het motiveert nou niet bepaald om een hoger inkomen te genereren.

Maar buiten de politieke doctrines om, is er wel een begaanbaar politiek middenpad. We schaffen de Tax Credit van Wim Kok weer gewoon af en gaan terug naar een belastingvrije voet ter hoogte van dat minimum inkomen. Wie dat bestaans-minimum niet haalt, ontvangt automatisch de negatieve inkomsten belasting maandelijks op zijn rekening. Met een eindafrekening per 31 december van enig jaar.

Wie dus aan het einde van de maand zijn ‘vrije fiscale ruimte’ niet heeft opgesoupeerd, ontvangt een fiscale aanvulling. Wie omgekeerd die ‘vrije fiscale ruimte’ al na de eerste week heeft benut, kan dat afrekenen tegen het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting. Het loont dus om zoveel mogelijk te verdienen en tegelijkertijd hoeft niemand door de sociale hoefjes te zakken.

Een dergelijke stelselwijziging is min of meer budget neutraal. De Rijksopbrengsten wijzigen niet wezenlijk, want er zijn maar relatief weinig mensen die het top-tarief voor de inkomstenbelasting betalen. De hypotheek rente aftrek blijft gewoon bestaan, alleen het toeslagen circus – en dus alle 250 aanvullende minima regelingen – worden afgeschaft.

Gemeentes wordt het verboden om aan inkomens-politiek te doen. Bijzondere bijstand – exit, vrijstelling gemeentelijke heffingen – exit, voedselbank, kledingbank, Sinterklaasbank, voedselbank voor honden (Amsterdam) – exit. Maatwerk mag blijven bestaan, maar uitsluitend op individueel niveau en als laatste redmiddel.

Wat daar voor nodig is? Niet eens zoveel, maar een politiek metier wat cliëntelisme over de schutting kiept is wel het minste. We’ve just wasted a good crisis …

CO2-beleid als zinloze exercitie …

woensdag, november 4th, 2015

We worden in aanloop naar de klimaat conferentie te Parijs doodgegooid met met CO2 propaganda en de Nederlandse staatsomroep loopt daarbij voorop. Radio1 vult de door mij betaalde zendtijd overdag met een absurde klimaat ideologie en de TV doet dat ’s avonds nog eens dunnetjes over. De mens moet en zal worden geïndoctrineerd met hel en verdoemenis om te komen tot een oplossing voor een niet bestaand probleem.

We zijn heel goed in het oplossen van niet bestaande problemen. Dat we daardoor niet komen tot het oplossen van wel bestaande problemen, wordt eufemistisch afgedaan onder de noemer ‘voorzorgsbeginsel’. We kennen – of definiëren – het probleem niet, maar lossen het op middels een marketing campagne. Wanneer achteraf blijkt dat het probleem er überhaupt niet was, verkopen we het niet bestaan van dat probleem – achteraf – als het succes van beleid.

Voorbeelden daarvan te over, het vermeende klimaat probleem is niet van vorige week. ‘Door radicale opwarming zijn bekende gletsjers verdwenen’ of ‘door ongehoorde afkoeling zullen een miljard mensen niet overleven’. De eerste krantenkop is uit 1922 (Washington post), de tweede uit 1974 (Fortune).

Volgens de Club van Rome (1972) zouden we nu 56 miljard mensen kennen en fossiele brandstoffen zouden voor 1990 verleden tijd zijn. Edelmetalen zoals Goud & Platinum, maar ook Kwik zouden nog slechts deel uitmaken van de geschiedenis. De milieu minister Ed Nijpels wist in 1990 met droge ogen te beweren dat de Nederlandse bossen gedecimeerd zouden zijn. Door een gat in de ozonlaag kent Australië nog uitsluitend inwoners met huidkanker en volgens Al Gore ligt de Randstad inmiddels meters onder de zeespiegel.

Deze Armageddon-achtige voorspellingen zijn stuk voor stuk een soort Artist Impression. De enige zekerheid die Artist Impressions bieden, is de zekerheid dat het zo in ieder geval niet wordt. Me dunkt, met recht een inconvenient truth.

De wereld is niet ten onder gegaan aan overbevolking, uitputting van (fossiele) grondstoffen of marginale veranderingen van de samenstelling van de atmosfeer. Zure regen, het gat in de Ozonlaag en zo verder, bleek óf een niet bestaand probleem of een – door toegenomen welvaart – opgelost probleem.

Het is nog nooit zo goed gegaan in de wereld als nu. Mensen worden ouder en gezonder ouder. Vaders sterven niet meer massaal op het slagveld en moeders niet meer massaal in het kraambed. Armoede is ‘in control’ en tegen 2030 uitgebannen, hongersnood evenzeer. De luchtkwaliteit in de ontwikkelde landen is uitstekend & sanitatie gemeengoed. Cholera, TBC of Malaria zijn in het vrije westen uitgebannen.

Dan is het logischerwijze tijd voor onze activisten (Greenpeace, Urgenda, PvdA, GroenLinks, dame Thieme et al) om een nieuw scenario te bedenken. De monden moeten wel gevoed worden, met CO2 als kind van de rekening. Alleen CO2 is geen probleem en gaat ook geen geen probleem worden. CO2 is een groeigas waar de wereld beter van wordt. Basale fysica & chemie (niveau MAVO-3).

Van de totale atmosfeer, is het aandeel CO2 wél 0,04% (de rest is stikstof & zuurstof). Van die 0,04% CO2 heeft de mensheid 3% sinds 1700 voor haar rekening genomen. De rest plegen wij natuur te noemen. Van elk miljoen deeltjes atmosfeer, zijn er wél 12 menselijke CO2 uitstoot.

Of te wel, de badmeester staat te blazen tegen een buitenbad van Olympische afmetingen, in de overtuiging dat het vanzelf een tropisch zwemparadijs gaat worden. Het omgekeerde is natuurlijk ook evenzeer waar. Wanneer onze badmeester ophoudt met blazen, vindt er niet opeens een wonderbaarlijke natuurlijke transitie plaats van buitenbad naar 400 meter ijsbaan.

Menselijke CO2 uitstoot is voor ons klimaat volstrekt irrelevant. Het ambiëren van het stoppen daarmee dus ook. Dáárover is 97% van de klimaat wetenschappers het volkomen eens. Het wordt dus tijd dat onze politici ophouden met het aanjagen van angstverhalen, met de aan hen ter beschikking gestelde staatsomroep voorop.

Een zuivere discussie vindt plaats op basis van feiten. Niet op basis van een – mede door de NPO – afgedwongen valse perceptie. Het is hier geen Noord-Korea, nog niet tenminste.

Urgenda – einde oefening, exit, over en uit. Next.

vrijdag, september 25th, 2015

Het kabinet is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter in de zogenaamde Urgenda klimaatzaak, Nederland moet snel het klimaat van de wereld redden. Een terecht hoger beroep, die uitspraak van een activistische lagere rechter – die op de stoel van de politiek gaat zitten – was absurd. De verdediging van de landsadvocaat trouwens evenzeer. Dat was knoeiwerk van de bovenste plank en een factuur daarvoor hoort thuis in de circulaire shredder.

Wanneer de landsadvocaat begint met het erkennen van de ‘feiten’ zoals die door onze Urgenda malloten worden gepresenteerd, kan een rechter niet anders dan daar vanuit gaan. Zij worden immers niet betwist en derhalve ook niet getoetst. Vanwege links politieke overwegingen, mocht de landsadvocaat die gepresenteerde klimaat ‘feiten’ ook niet betwisten. An sich een briljante marketing strategie van de firma Urgenda, wier advocaat beduidend goedkoper is dan het kopen van reclame zendtijd.

Na de beruchte uitspraak werd het PvdA smaldeel opeens wakker. Een rechter op de stoel van de politiek heeft bijzonder merkwaardige consequenties. Het defensie budget moet gaan voldoen aan de NAVO normen, CAO’s kunnen worden betwist, uitkeringen verlaagd en zo verder. Niet de politiek maar de rechter bepaalt voortaan het beleid.

Een rechter toetst enkel aan wetten en opeens zie je dat onze klimaat alarmisten voorstander zijn van een klimaatwet. Daaraan mag een rechter namelijk wel toetsen, zonder dat de links politieke agenda op andere onderwerpen die rechtelijke toets hoeft te ondergaan. Een beproefde methode, die verklaart waarom er alleen wetten bijkomen en nooit worden doorgehaald.

Diezelfde linkse oppositie zocht ook een juridische uitweg – sprong cassatie. Daarmee wordt de uitspraak niet inhoudelijk meer getoetst, maar uitsluitend haar reikwijdte voor andere beleidsvelden, het NAVO budget en zo. Daar past het Kabinet uiteraard voor, deze klimaatzaak raakt de kern van de democratie. Wie is de baas, de regering of de rechter? De landsadvocaat mag – en moet – in hoger beroep wel de Urgenda ‘klimaat feiten’ ter discussie stellen.

Saillant is dan ook de uitspraak van de staatssecretaris Mansveld (klimaat) in het plenaire Tweede Kamer debat; ‘Een causaal verband tussen een CO2 toename en klimaat opwarming, staat wetenschappelijk niet vast’. Zij heeft volkomen gelijk, maar als door wespen gestoken stonden onze klimaat politici te blazen in de microfoon. De gebruikelijke riedel kwam weer voorbij. Het is geen 5 voor 12 maar later, de marketing footprint, mijn kinderen & kleinkinderen en ga zo maar door.

Door politieke omstandigheden gedwongen, heeft ons kabinet toegezegd de uitspraak van deze activistische lagere rechter te respecteren en uit te voeren. Redelijk absurd, maar ook de PvdA moet voor haar partijraad een verhaal hebben. In hoger beroep zaken wordt normaliter een ‘voorlopige voorziening’ aangevraagd. Of te wel, hangende de uitspraak veranderen wij ons beleid niet. De VVD derhalve, resteert niets anders dan extra onderzoek te verlangen – net zolang tot de uitspraak in hoger beroep onze groene kameraden terug gefloten heeft.

In de staart van het verhaal zit de humor. De hogere rechter kan domweg niet anders dan deze Urgenda klimaatzaak ‘niet ontvankelijk’ verklaren, dan wel inhoudelijk toetsen en afserveren. Ongeacht de gekozen route, gaan Urgenda et al compleet en volledig nat. Dat zal naar mijn inschatting eind 2016, aanvang 2017 zijn. Vlak voor de verkiezingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en in de VS.

Nederlandse politici zullen klimaat minnend Nederland continue herinneren aan de – toekomstige – uitspraak van de klimaat rechter. ‘Onze hoogste rechter heeft bepaald dat uw klimaatbeleid onrechtmatig is’ – we hebben wel andere problemen om op te lossen. Het kan zo maar zo zijn, dat de volgende rekening van de landsadvocaat naar Urgenda gestuurd wordt. Ik zeg: Doen!

De groene toeteraar

donderdag, september 17th, 2015

Verandert ‘hét’ klimaat? De feiten: Ja, de hoeveelheid CO2 is sinds 1850 (het pré-industrieel tijdperk toegenomen) van 0,03% naar 0,04% en ja – de globale temperatuur is sinds die tijd met circa 0,6 C toegenomen. Nee, de directe relatie welke gelegd wordt tussen een toename van CO2 en verandering van het klimaat bestaat niet. Dat is een politieke versimpeling van de werkelijkheid, waarbij de mens bovenaardse invloed wordt toebedacht, CO2 is géén milieuvervuiling.

In een vol geel-blauw gekleurd Cambuur stadion, hebben 6 fans een groen CO2 shirtje aan (0,04%) en elke 7e thuiswedstrijd is er nog ééntje die een roeptoeter meebrengt. Door deze groene roeptoeteraar een stadionverbod op te leggen, wint – de klimaat retoriek volgend – Cambuur de Champions League en is de wereld gered.

Wel serieuze wetenschappers constateren stuk voor stuk dat ‘het’ klimaat nog steeds te complex is om te vatten in modellen. Die klimaatmodellen zitten er dan ook al decennia lang naast. En niet een beetje naast, maar compleet mis. Volgens de klimaat gelovigen zijn dan de metingen foutief. Het KNMI kan al amper het weer 10 dagen vooruit voorspellen, maar denkt wel te weten hoe het klimaat er over 100 jaar uit ziet. Gotesk.

De duurzame gedachte luidt, dat het klimaat erop vooruitgaat middels groene stroom en in het bijzonder zon- & windstroom. Maar Duitsland, Spanje en ook Denemarken hebben niet voor niets een rem gezet op die windturbines. Zij hebben inmiddels geleerd van hun miljarden kostende fouten. Miljarden aan groene subsidies die vooral het effect van een banenshredder bleken te hebben.

De wrange fysieke werkelijkheid is, dat er domweg niet genoeg energie in wind zit om ooit wel rendabel te kunnen worden. Turbines beschadigen enkel het landschap & toerisme, vogels, vleermuizen én de gezondheid van omwonenden. Turbines worden ook niet 40% goedkoper maar 40% duurder – zo leert de recente geschiedenis.

Wie serieus denkt CO2 uitstoot te moeten beperken, opteert logischerwijze voor de nieuwe generatie kerncentrales (Thorium) en/of energie efficiëntere kolencentrales. Dat is dan ook precies wat er in China, India en de rest van Azië gebeurt. Daar worden honderden nieuwe kerncentrales en een 1000-tal moderne kolencentrales gerealiseerd.

Nederland daarentegen laat zich gijzelen door activistisch groene clubs zoals GroenLinks en de daaraan gelieerde geloofsgenoten (Urgenda, Greenpeace et al). Het door hen gehanteerde ‘voorzorgsbeginsel’ hoort thuis in het wetboek van strafrecht – het ontneemt onze kinderen en kleinkinderen de vrijheid om straks betere keuzes te maken.

Het gratis geld uitgeven van onze kinderen – als innovatieve aflaat

zaterdag, september 5th, 2015

… of hoe het gebrek aan opwarming straks als hét succes van groen beleid zal worden verkocht …

Met verbazing aanschouw ik de huidige energie discussie. Die wordt overheerst door groene dogma’s, waarbij de inbreng van beta-wetenschappers en economen, stelselmatig terzijde wordt geschoven. Elke serieuze analyse wordt afgedaan alsof de groene religie de waarheid in pacht heeft; ‘wij weten wel wat goed voor u is’. Dus niet.

Het enige wat de groene lotgenoten tot op heden daarmee bereikt hebben, is een ongekende welvaartsvernietiging. Vooral in de vorm van gesubsidieerde windenergie. Als vuistregel krijgt elke MegaWatt vermogen voor windturbines op zee een half miljoen subsidie per jaar. Dat zijn 75.000 agenten, 120.000 extra handen aan het bed of het opvangen van 300.000 vluchtelingen. Keuzes!

Er is ook geen enkele reden om angstig te zijn voor de toekomst. Het is nog nooit zo goed gegaan met moeder Aarde. Mensen worden ouder en gezonder ouder. Steeds meer mensen hebben toegang tot schoon drinkwater en sanitatie. Steeds minder mensen hebben honger of leven onder de armoede grens. Met nog maar een fractie aan landbouw grond, voeden we de wereld.

Het gaat uitstekend met ons milieu en de biodiversiteit doet het prima. Bijensterfte is een non-issue gebleken en de zielige ijsbeertjes populatie is groter dan ooit. De Sahara vergroent, met dank aan meer CO2 maar met name door meer regen. Extreem weer – cyclonen, maar ook wolkbreuken – nemen af, niet toe. De ‘gevaarlijke’ opwarming is al decennia lang zoek.

De resultaten van de afgelopen 30 jaar zijn ongekend. Niet dankzij maar ondanks de groene gekte. Of te wel, groene paniek om niets. Verontrustend is wel, dat ieder weldenkend mens dát weet – of had kunnen weten.

Onbeperkte – min of meer gratis – energie, is een voorwaarde voor het verder doen toenemen van onze welvaart. En die toenemende welvaart is een voorwaarde voor een betere wereld. Landen waar het gemiddelde gezinsinkomen boven de $10,- per dag uitkomt, beginnen met het opruimen van hun milieu problemen. Maar onze groene ideologie misgunt zelfs de allerarmsten een inkomen van die schamele $10,- per dag. Die allerarmsten mogen als eerste consuminderen.

Wij zijn ooit begonnen met spierkracht en later paardenkracht. De stoommachine was de reden van het uitbannen van de slavernij, die leverde meer arbeid dan 1000 slaven en had ook nog eens geen lunch pauze. Technologie waar de wereld heel veel beter van is geworden.

Er staan legio technologische innovaties klaar om wel aan de vraag naar vrijwel gratis energie te voldoen. Maar door de huidige groene gekte worden de benodigde middelen bestemd om de verliezen te dekken van een fossiele technologie uit het jaar 1180. Het jaar waarin de eerste windmolen in Roermond werd neergezet.

Onze groene dwaasheid geeft dus liever het geld uit, om een technologische ontwikkeling van meer dan 800 jaar oud in leven te houden. Liever dat, dan aan 200.000 thuiszorg medewerkers om – uw en mijn – ouders in leven te houden. Met recht, groen is killing.

Gelijk aan de klanten van Henri Ford – die vroegen vooral om een sneller paard – vragen Greenpeace en consorten om meer wind. Als je denkt in wat je hebt, krijg je wat je had. Daarbij worden zelfs de meest basale wetten der fysica rustig terzijde geschoven. De groene waanzin ten top.

Die energie innovaties zijn ‘the next big thing’, met landen als India & China voorop. Het zal mij benieuwen hoe onze gesubsidieerde malloten, zoals Urgenda & Greenpeace die dogmatisch denken tegen houden. Greenpeace is als ‘criminele organisatie’ India al uitgezet – ‘Zij die weten wat goed voor u is, groeten u’, alleen nu voortaan vanaf de andere kant van de Indiase grens. Urgenda solliciteert naar een vergelijkbaar lot.

Zelfs zo het beperken van CO2 goed zou zijn voor het klimaat, kiezen onze groene vrinden dus precies de meest absurde route daar naar toe. Structureel wordt het innovatief vermogen van de mensheid ontkend, alsof het stenen tijdperk ophield door een gebrek aan stenen. Het echte gevaar schuilt nog ergens anders. Wanneer straks blijkt dat menselijke klimaat opwarming non-existent is, zal het ontbreken daarvan, geclaimd worden als succes van groen beleid.

Elke euro (wind-)subsidie is dus een euro die níet besteed kan worden aan energie innovaties. Niet alleen vernietigen de groene weldoeners daarmee onze welvaart, zij maken het oplossen van hun eigen vermeende klimaat- en energie probleem onmogelijk.

Wat dus resteert, is het gratis geld uitgeven van onze kinderen – als innovatieve aflaat. Om Thatcher maar te citeren; ‘Eventually [green] socialism runs out of other peoples money’. Laat onze toekomst dus maar snel beginnen!

Belastinggeld in het windcasino op groen … de bank wint!

zondag, augustus 30th, 2015

Er zijn allerlei redenen te bedenken om over te willen gaan naar duurzame energie. ‘Het redden van het klimaat’ is daar overigens niet één van. Klimaat retoriek is enkel een kapstok om de maakbare samenleving alsnog op de agenda te houden – en uiteraard de klimaatruif gevuld te houden.

Geen enkele klimaat voorspelling is dan ook ooit uitgekomen. Veel verder dan het continue uitstellen van de ondergang van de wereld, zijn onze klimaat visionairs dan ook niet gekomen. Deze klimaat profeten gebruiken de media als kansel, waarbij het verschil met andere religies voornamelijk bestaat uit de hoogte van de frequentie waarmee.

Vrijwel dagelijks word je op radio, TV en middels (digitale) kranten geconfronteerd met opeenhoping van aantoonbaar onjuiste klimaat prietpraat. Dat Urgenda of Greenpeace überhaupt nog een platform krijgen, zegt alles over het zelf reflecterend vermogen van menige redactie.

CO2 framen als ‘milieuvervuiling’, is wellicht goed voor de marketing maar slecht voor de mensheid. CO2 is namelijk een eerste levensbehoefte. Het grootste broeikasgas is waterdamp en – me dunkt – we zullen water toch niet ook willen verbieden. Al weet je dat met onze groene alfa’s – voorzien van een master ‘wensdenken’ – uiteraard nooit zeker.

Bij die gewenste energietransitie is ook nog eens geen enkele urgentie. Natuurlijke brandstoffen zijn er nog voor eeuwen, waarvan kolen voor de komende millennia. Nieuwe nucleaire brandstoffen (Thorium) zullen er nog lang daarna zijn. Wie de energiemarkt ook maar enigszins volgt, constateert dat we van gekkigheid nu al niet weten wat we met het energie overschot aanmoeten. Als we ooit natte voeten krijgen, is het van de olie en stroom overschotten.

Ook het nieuwe Provinciaal Friese College laat zich niet onbetuigd bij de duurzame hysterie. Windturbines op land zijn dan wel exit, maar zij staat voorlopig open voor participatie in het windpark IJsselmeer. Een 250/400 MegaWatt windpark ‘voor en door de Friezen’.

Dat windpark, wat zogenaamd stroom levert voor 280.000 huishoudens, levert enkel de energie van circa 7.250 Friese gezinnen. Stroomverbruik door huishoudens is maar 2,6% van het totale energieverbruik. Deze exercitie kost wel een slordige €1,5 miljard van uw belastinggeld, om over het circa €100 miljoen kostende aandeel daarboven voor de Friezen maar te zwijgen.

Recente cijfers van de Duitse windindustrie (2014) leren dat van elke MegaWatt aan opgesteld vermogen, slechts 14,8% wordt omgezet in stroom. Dat is één dag per week! De andere zes dagen is de turbine stuk, omgewaaid of staat te wachten op wind. Duitsland bouwt inmiddels dus maar weer extra kolencentrales.

Ons geplande Friese windpark wordt een financiële bleeder van jewelste. Productie & levensduur worden zwaar overschat, evenals toekomstige stroom prijzen. Recentelijk zijn 100.000 Duitse participanten hun inleg kwijt geraakt – failliete windparken. De zo solide business case, bleek de risico’s te hebben onderschat.

En wat willen onze Friese duurzame vrienden in het Provincie Huis? Die staan vooraan om uw belastinggeld in dit windcasino op groen in te zetten, de bank wint. Volgens de groene religie bestaan er immers geen duurzame verliezen, enkel duurzame tekorten aan subsidies.

Wanneer Friezen hun eigen eigen geld letterlijk willen zien wegwaaien … vooral doen! Maar het met belastinggeld duurzame dromen najagen, kunnen we beter overlaten aan Don Quichot. ‘Door de Friezen’ – krijgt zo opeens een héél andere lading, vooral een zeer kostbare.