De wereld volgens Gert-Jaap…

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

De groene gekte

vrijdag, mei 1st, 2015

Met een immer toenemende verbazing aanschouw ik de energie discussie, zoals die breed gevoerd wordt. Deze wordt overheerst door groene dogma’s, waarbij de inbreng van beta wetenschappers en economen, stelselmatig terzijde wordt geschoven. Elke serieuze analyse wordt afgedaan alsof de groene religie de waarheid in pacht heeft – ‘wij weten wel wat goed voor u is’.

Het enige wat de groene kerk tot op heden daarmee bereikt heeft, is een ongekende welvaartsvernietiging. Vooral in de vorm van gesubsidieerde wind-energie, maar ook andere ‘weg met ons’ alternatieven doen grappig goed mee.

Er is geen enkele reden om angstig te zijn voor de toekomst, alleen met de groene gekte is die er natuurlijk wel.

Het is nog nooit zo goed gegaan met moeder Aarde als nu. Mensen worden ouder en gezonder ouder. Steeds meer mensen hebben toegang tot schoon drinkwater en sanitatie. Steeds minder mensen hebben honger of leven onder de armoede grens. De resultaten van de afgelopen 30 jaar zijn ongekend. Niet dankzij maar ondanks de groene gekte.

Het gaat prima met ons milieu, de biodiversiteit doet het uitstekend. Bijensterfte is een non-issue gebleken, de meeste hebben het loodje gelegd door het kantelen van een vrachtwagen. De Sahara wordt groener, waarschijnlijk met dank aan meer CO2 en met name met dank aan meer regen. Extreem weer – cyclonen, maar ook wolkbreuken – nemen af, niet toe. De klimaatopwarming is al decennia lang zoek. Of te wel, groene paniek om niets én ieder weldenkend weet dat.

Energie is een ander verhaal. Onbeperkte – min of meer gratis – energie, is een voorwaarde voor het verder doen toenemen van onze welvaart. We zijn ooit begonnen met spierkracht, de Romeinen hebben de slavernij niet voor niets uitgevonden. De stoommachine was de oorzaak van het uitbannen van slavernij, die vrat tenminste alleen maar steenkolen.

Uiteraard staat het een ieder vrij om ’s winters dood te vriezen, maar ik kies daar niet voor. Er staan legio technologische innovaties klaar om aan de vraag naar bijna gratis energie te voldoen. Maar door de groene gekte worden de benodigde middelen bestemd voor met name windenergie. Het gratis geld uitgeven van onze kinderen, is juist wel weer de enige competentie van onze groene gelovigen.

Wind turbines – een innovatie uit 1180, toen de eerste windmolen in Roermond werd neergezet. De nieuwe religie geeft dus €75 miljard (!) uit van uw – en mijn – geld, om een technologische ontwikkeling van meer dan 800 jaar oud, in leven te houden. Groene waanzin.

Die energie innovaties gaan doorbreken – met landen als India & China voorop. Het zal mij benieuwen met welke dogma’s onze gesubsidieerde malloten zoals Greenpeace & GroenLinks gaan komen, om die tegen te houden.

Het enige wat zij bereiken met de structurele ontkenning van energie innovaties, is de vernietiging van Nederlandse welvaart. Want ‘zij weten wat goed voor u is’. Malloten.

Windenergie is vooral duurzaam dodelijk

zaterdag, maart 7th, 2015

Om één of andere duistere reden zijn onze windenergie adepten de gedachtegang toegedaan, dat het plaatsen van windturbines, fossiele centrales kan vervangen. Het klinkt dan ook sympathiek. Voor elke 100 windturbines kan er een kolencentrale worden gesloten, laten we de wereld (vooral snel) redden.

De waarheid daarentegen is weerbarstiger. Voor elke windturbine die wij plaatsen zal er 100% fossiele backup stroom paraat moeten staan. Gemiddeld vijf dagen van de week doet de windturbine het niet, of niet goed genoeg.

Het standby houden van deze fossiele backup centrales is logischerwijze niet gratis. De energie maatschappijen zullen de kosten daarvan, dan ook linksom doorberekenen. U krijgt óf een hogere stroomrekening wanneer het niet waait – óf u krijgt domweg geen stroom. Spannender wordt het niet.

Logischerwijze zouden deze ‘standby’ kosten van fossiele centrales – via de windstroom leveranciers – moeten worden doorberekend aan de afnemers van die windenergie. Door wet- en regelgeving gebeurt dat (nog) niet, met als gevolg dat energie maatschappijen de (kolen) centrales in de mottenballen leggen.

Dat wordt door onze groene gelovigen vervolgens vertaald als duurzaam succes. Effectief bestaat dat succes uit een duurzame verdrievoudiging van de rekening. Wanneer alle fossiele centrales straks naar mottenballen ruiken, kunt u nog uitsluitend het licht aandoen, wanneer het waait.

Afgelopen winter zijn er zo in de UK 28.800 dodelijke slachtoffers gevallen als gevolg van energie armoede. Zo bezien, is duurzaam vooral dodelijk.

Een ieder die droomt van een energie transitie – om welke reden dan ook – heeft de basale lessen natuurkunde gemist. De kern van het probleem zit namelijk niet in de productie van stroom, maar in de opslag daarvan. Hoe gaan wij wisselvallige windstroom als constante leveren?

Grootschalige aanleg van windparken is dan ook een slecht idee. Het kost een vermogen, terwijl niemand weet welk probleem ermee wordt opgelost. Door de benodigde backup capaciteit neemt de CO2 uitstoot alleen maar toe, zie Duitsland & Denemarken.

Er is ook geen ‘politieke’ noodzaak. Het energie akkoord wordt straks herzien en als voorschot daarop is nu al duidelijk dat de primaire doelstelling ‘duurzame’ energie is. Dus niet noodzakelijkerwijze het halsstarrig vasthouden aan windenergie. Wel rendabele alternatieven zijn er plenty, bijvoorbeeld het gebruik van laagwaardige industriële restwarmte.

De landelijke VVD heeft de deur wagenwijd opengezet, voor betere groene alternatieven. Het zou de windstroom adepten (PvdA, FNP et al) sieren, om snel een klomp in die deuropening te plaatsen. En niet deze open deur – om electorale redenen – dicht te smijten.

Duitsland als voorbeeldland om te stoppen met windenergie

zondag, december 21st, 2014

Het klimaatdebat en daarmee het energiedebat staat bol van frames. Met name het linker deel der natie is daar heel goed in en blijft deze herhalen. Herhaling is de kracht van de reclame, maar die reclame is zelden waar. Veel gebruikte frames zijn: ‘97% van de wetenschappers zijn het erover eens dat het klimaat verandert door invloed van de mens’ én ‘Nederland hangt onderin het Europese klasje inzake duurzame energie’. Beide zijn verifieerbaar inhoudelijk onjuist of zelfs misleidend.

De 97% wetenschapsclaim komt voort uit een ‘literatuur onderzoek’ uit 2013 van de klimaat adept John Cook. Tientallen studenten hebben ruim 12.000 publicaties verdeeld in de categorieën ‘de mens heeft het – wellicht een beetje – gedaan’ via ‘neutraal’ tot ‘de mens heeft er niets mee te maken’. Na het weglaten van de categorie ‘neutraal’ (8.261 publicaties) en wat meer statistisch gerommel komt de 97% bovendrijven.

De inhoud van dat ‘literuur onderzoek’ is tot op de dag van vandaag geheim, er loopt een rechtszaak om die data vrij te geven. Reacties op de website van ‘Macro biologisch punniken’ zouden zomaar onder de onderzochte publicaties kunnen vallen. De wel beschikbare gegevens uit het onderzoek volgend, kan enkel gesteld worden dat 65 van de 12.271 publicaties de mens aanwijzen als schuldige – of te wel, slechts 0.5%.

De klimaat discussie voor gesloten verklaren omdat een half procent van de onderzochte literatuur eventuele opwarming aan de mens verwijt, is lichtelijk prematuur. Me dunkt.

Het frame ‘Nederland hangt onderin het Europese klasje’ komt voort uit een publicatie (2012) van het Internationale Energie Agentschap. In die publicatie over CO2 vrije stroom opwekking, laat Nederland slechts Luxemburg, Griekenland en Polen achter zich. De landen met een overvloed aan waterkracht- en nucleaire centrales voeren de lijst aan (IJsland, Zwitserland, Noorwegen & Zweden).

Waterkracht kan niet in Nederland en kernenergie willen onze groene gelovigen niet. Daarvoor gecorrigeerd stormt Nederland met stip de top tien binnen van het bedoelde ranglijstje. De andere landen in die top tien hebben stuk voor stuk beduidend hogere stroom tarieven, als gevolg van excessieve groene belastingen. Met de voorbeeldlanden Denemarken en Duitsland als negatieve uitschieter.

Datzelfde geldt logischerwijze ook voor de CO2 uitstoot, welke in die voorbeeldlanden juist toeneemt. Duitsland alleen al, bouwt 30(!) nieuwe kolencentrales om als backup te dienen voor wisselvallige – en daarmee – onbetrouwbare windenergie.

Nieuwe kolencentrales Duitsland

Duitsland schaft de Energiewende af, windenergie blijkt niet de oplossing, maar het probleem. Klimaat- en energiekeuzes op basis van groene frames, leiden dus niet tot optimaal resultaat. Ook daarin zijn Duitsland en Denemarken juist ‘voorbeeldlanden’. Je zou verwachten dat Nederland daar de lessen uit zou trekken, helaas hebben de Nederlandse politici vooral een Master behaald in ‘Wensdenken’.

Financiën Harlinger Tall Ships Race als voorbode #KH2018

woensdag, maart 26th, 2014

Harlingen mag dit jaar de Tall Ships Races organiseren, een geweldig zeil-evenement met ongetwijfeld boven regionale – of zelfs internationale – uitstraling. Dat mag begrijpelijkerwijze wat kosten en dus heeft de Harlinger Raad in 2010 besloten €400.000,- ter beschikking te stellen, waarvan de helft als lening.

In dat Raadsbesluit komt de bekende terminologie voor; Jeugd, duurzaam, multiplier effecten, lokale ondernemers, absolute maximum & geen enkel risico, tenminste 300.000 bezoekers en €400.000,- aan (reeds toegezegde) sponsorbijdragen uit de markt.

Een kans uit duizenden, een loterij zonder nietten. Als aansprekend voorbeeld komt ook Liverpool weer voorbij (2008, 800.000 inwoners, Culturele Hoofdstad), 1 miljoen bezoekers aan de race, €10 miljoen aan bestedingen & 280 banen.

Afgelopen week bleken de hard toegezegde sponsorbijdragen uit de markt, toch niet zo hard te zijn of eigenlijk boterzacht. Of eigenlijk er helemaal niet zijn. Lokale ondernemers hebben nooit spijkerharde sponsor overeenkomsten getekend – iets met crisis. Nadat de gemeente het besluit genomen zou hebben, zouden de potentiële sponsoren in rotten van 10 voor het stadhuis staan. Niet dus. Het geeft dan ook geen pas om nu deze ondernemers met de zwarte piet op te zadelen.

De overgebleven sponsoren willen graag meedoen, maar uitsluitend in natura. ‘Wij verzekeren het evenement voor weinig, wij willen best het afval ophalen etc.’ – maar harde contanten in de kassa ontbreken.

Veiligheidszaken blijken een veelvoud te kosten van hetgeen begroot en zo mondt het evenement uit in één grote financiële gatenkaas. Opbrengsten en bezoekersaantallen worden stelselmatig te optimistisch ingeschat, de kosten daarentegen altijd structureel te laag. De gemeentelijke bijdrage komt nu uit op het dubbele van het eerder – absolute – maximum en ook de Provincie wordt wederom benaderd voor een extra bijdrage. Het risico hierop werd aan de Raad van Harlingen in 2010 voorgespiegeld als zijnde nihil – zelfs het risico op slecht weer werd gemarginaliseerd.

Een vergelijking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 dringt zich op, u hoeft het cijferwerk van de Harlinger zeilrace slechts met grofweg een factor 100 te vermenigvuldigen. Zo is er voor €40Mio aan sponsor bijdragen uit de markt begroot, maar nog geen sponsorcontract getekend. Het (vertrouwelijke) lijstje met namen wist van niets, wachtte op het informatiemapje of was ronduit niet van zins een geldelijke bijdrage te leveren.

Het grenzeloze optimisme wordt al snel vertaald met een positieve ‘flow’ – maar aan het eind van die positieve flow komt er echt een onaangename rekening. Onaangenaam maar niet onverwachts.

Duurzaam, dus tegen windmolens

vrijdag, februari 21st, 2014

Deze bijdrage verscheen eerder al Te gast in de Leeuwarder Courant van vandaag

Altijd wanneer argumenten onwelgevallig zijn en niet passen binnen de op emotie gebaseerde perceptie van de groene kerk, worden deze door de aanhangers daarvan terzijde gelegd. De Te Gast (LC 19 januari) van Chris Weijer vormt daarop geen uitzondering. Jammer.

Als argument om versneld over te gaan naar een duurzame energie voorziening worden recente weer extremen benoemd (New York, Filipijnen, Somerset) als bewijs voor klimaatverandering. Een bekend fenomeen, geef klimaatverandering een gezicht en iedereen gaat er in geloven.

In werkelijkheid bestaat er geen relatie tussen het klimaat en het weer, de VN klimaatcommissie (IPCC) constateert zelfs dat het aantal zware orkanen afneemt. De overstromingen in Zuid Engeland zijn het gevolg van het verwaarlozen van het rivier-management de afgelopen decennia (de pompen zijn stuk).

De ‘deskundigen’ krijgen het al niet voor elkaar om het weer een paar dagen vooruit te voorspellen, laat staan het klimaat voor honderd jaar. Dat blijkt ook, de al 15 jaar durende pauze in de vermeende opwarming heeft iedere visionair gemist. Het klimaat Armageddon is gebaseerd op fictie, niet op feiten. De hoeveelheid CO2 is ontegenzeggelijk toegenomen en wel in hetzelfde tempo als mijn gewicht. De redenatie volgend warmt de wereld op, omdat ik te veel eet. Overigens ben ik nu op dieet, waarmee de recente afkoeling ook is verklaard.

Er zijn veel argumenten vóór een migratie naar een duurzame energievoorziening. Die discussie moet niet verwart worden met een klimaat discussie. Duurzame energie dient zich gewoon te houden aan duurzame economische wetten en windenergie is daarmee in flagrante tegenspraak. De miljarden aan windsubsidies kunnen niet gebruikt worden om te komen tot wel rendabele alternatieven. Technologische innovaties op energiegebied volgen elkaar in een hoog tempo op, behalve bij windenergie. Na 800 jaar windmolens bevindt die techniek zich aan het einde van de innovatie cyclus, ze kunnen niet rendabel worden.

Het CPB stelt niet voor niets voor om tenminste enige jaren uitstel te betrachten. Windenergie vernietigt welvaart en zet de migratie naar wel rendabele groene energievormen op een achterstand van decennia. Voorstanders van duurzame energie zouden logischerwijze tegenstanders van windenergie moeten zijn.

De scooter subsidie … en PowNews

zaterdag, februari 1st, 2014

Eigenlijk bedoeld voor de zomer – maar gezien het momenteel ook zomers lijkt, maar een paar maanden eerder. Gisteravond kwam ik Hein de Haan tegen bij PowNews, ik vermoed dat die inmiddels spijt heeft van zijn optreden 🙂

Ergens mid-zomer ’s ochtends vroeg gaat bij mij de telefoon. PowNews en of ik het niet schandalig vind, dat Leeuwarden elektrische scooters subsidieert. Natuurlijk vind ik dat schandalig, ik ben niet van de groene flauwekul subsidies. Heeft u vanmiddag tijd om dat voor de camera te vertellen? Uiteraard, ik ben niet van de boute uitspraken om vervolgens voor een camera mijn keutel in te trekken …

Paniek in de tent. Fractie voorzitter en route en ja, duurzame flauwekul subsidies is wel mijn onderwerp. En ja, veel weet ik niet, maar klachten over mijn dossier kennis heb ik nooit gehad. Ik weet rustig het pagina nummer te memoreren waar de subsidie regeling uit de doeken wordt gedaan.

Sterker nog, ik heb mij zelf ooit een zomerse week op een elektrieke scooter door het leven bewogen en daarbij een ere ronde gemaakt voor de wethouder Diks. Dat ik daarna een welwillende ambtenaar nodig had om mij – op de elektrieke scooter – over de Drachtsterbrug heen te duwen, heb ik onvermeld gelaten. De batterij was leeg, stuk … whatever.

Overigens – tip van de dag en die is gratis – maak géén gebruik van de fietstrap bij de Drachtsterbrug terwijl u nog zitting heeft op de elektrieke scooter. Zeker niet, met een nog duwende ambtenaar in uw rug. [overigens ben ik de betreffende ambtenaar nog altijd dankbaar. 100 kilo Batterijen vooruit duwen is dan wel goed voor het milieu, maar zeer slecht voor mijn gezondheid].

Enfin, het interview. Ook bij de wethouder Diks paniek in de tent en uiteraard was ook het Raadslid W. Feddema van de partij. Voor het stadhuis wist de wethouder enthousiast te vertellen voor de camera, dat je soms de wereld moest redden met gesubsidieerde elektrieke scooters. De heer Feddema – vlak daarvoor nog lid van de VVD fractie – ging daar op de zijn bekende wijze tegenin. Broddelwerk, onzin, nergens voor nodig … the lot.

Ik zelf stond er gelukkig genuanceerd naast, maar de politiek assistente van de wethouder was niet van zins ook maar een millimeter te wijken. We willen per slot van rekening wel weten wat er gebeurd.

Verrassing

Wat vind U van de subsidie voor elektrieke scooters? Ach, ik ben er geen voorstander van, maar omgekeerd wanneer je probeert iets te veranderen moet je soms wat proberen. Een kleine subsidie voor elektrieke scooters kan helpen, laten we de resultaten vooral even afwachten. Ga niet een tijdelijke regeling die het doel wellicht bereikt, bij voorbaat afschieten.

Bovendien op een begroting van €380 miljoen … een regeling van een paar duizend euro … afrondingsverschillen. We hebben in Leeuwarden wel andere problemen dan een marginale subsidie voor de elektrieke scooter.

Of te wel interview dood – geen item – geen landelijke reclame voor de locale scooter subsidie. De heer Feddema heeft nog dagen lopen vragen wanneer de uitzending zou zijn.

Om ergens afscheid van te kunnen nemen, moet je er soms vooral geen ruchtbaarheid aan geven. Dáág, scooter subsidie, de firma PowNews … nooit meer gehoord. Ook dat is politiek.

€19 miljoen verder … én dan?

dinsdag, januari 28th, 2014

Wie het Leeuwarder College programma wil lezen, moet achterin beginnen. De eerste 31 pagina’s gaan over de vakantie van de boekhouder en de wens om Sinterklaas voortaan extra vroeg in de stad te laten landen. Die laatste twee pagina’s gaan over de cijfers en omdat die in het Fries hetzelfde luiden als in het Nederlands zal ook Pier Tilma ze kunnen doorgronden.

Er wordt voor een slordige €19 miljoen aan extra uitgaven gepland – sommige voor zinvolle zaken, de meeste voor compleet onzinnige zaken. Van de afdeling Mienskipsfonds (€1,6Mio) kun je iets vinden (alleen weet niemand wat het is) – over de afdeling Groen Werkt! (€1,4 Mio) kun je maar beter het zwijgen er toe doen. Als het niet zo droef was, zou je er een avondvullend cabaret mee kunnen vullen.

Verwar het chapiter Groen Werkt! vooral niet met groene stoplichten of een groene golf op de ringweg zuid, waardoor u wel op tijd op uw werk zou kunnen komen. Of ’s middag niet stilstaand gedurende drie kwartier naar op groen springende stoplichten hoeft te kijken. Het chapiter Groen Werkt! gaat over eetbare stad, vlinderlinten & bijen hotels … over minder inbraken met een boom in de tuin. Alsof nu de lantaarnpaal weg is, de inbreker zijn hoofd stoot tegen de walnotenboom voor allochtonen en onverrichte zaken huiswaarts keert. Groen doet vast van alles, maar zien werken heb ik het nog nooit.

De bibliotheken doen we dicht en sportvelden gaan we slimmer duurzaam maaien. We worden Culturele Hoofdstad, dus de VVV kan ook wel dicht. Dit benaderd het niveau ‘afschaffen anti discriminatieprijs’ en ontslag beiaardier aardig. De beiaardier zit vast nog steeds in het archief, de archief mapjes groen te kaften.

Op de laatste pagina van het bedoelde College programma staat vermeld hoe we die €19 Mio gaan betalen. Die pagina telt vier(!) regels en nee, het is geen samenvatting. De samenvatting luidt: Afromen reserves €19 Miljoen. De SP heeft (helaas) de Raadszaal verlaten, maar de gratis geld drukpers gedoneerd aan het College.

Zo wordt er weer een aanbestingsvoordeel ingeboekt ten gunste van de algemene middelen (€2,5 Mio). Dus geld bedoeld om de stad te onderhouden wordt gebruikt om twee extra wethouders in het pluche te plakken. De – eens maar nooit weer – omgekeerde balanssanering is ook weer in volle glorie terug (€10 Mio) – wij vinden dat ons vastgoed met een maatschappelijk nut méér waard geworden is. Blijkbaar heeft het College de natuurkundige multi-versum theorie geadopteerd en het onze verlaten.

Er komen nog voor multi miljoen aan bezuinigingen en tegenvallers aan – decentralisaties, grond, vastgoed en ga zo nog maar even door. Maar gelukkig … Groen Werkt! 

Sorry jongens, er is vooral consensus over geen klimaat opwarming …

maandag, januari 27th, 2014

In de dagstelling van de LC van 21 januari transponeert de publicist Steven Watertij de aardbevingen in Groningen naar klimaat-opwarming & zeespiegelrijzing. Daarbij wordt gerefereerd aan de consensus daaromtrent en dé wetenschap, die 95% zeker is dat menselijk handelen schuldig is aan een klimaat Apocalyps. Middels klimaatmodellen zijn de scenario’s ‘aardig’ ingekaderd.

Wederom tijd voor de feiten;

Het IPCC (politieke – geen wetenschappelijk – VN klimaatorgaan) concludeert dat het 95% zeker is dat de klimaatopwarming sinds 1950 voor tenminste 50% veroorzaakt wordt door menselijke handelen. Een volstrekt nietszeggende – zelfs misleidende – constatering, gebaseerd op meningen. Er ligt niet één of ander reproduceerbare calculatie aan ten grondslag, verder zegt het niets over de hoeveelheid vermeende opwarming.

Op de cruciale vraag – hoe gevoelig is ons klimaat voor menselijke CO2 uitstoot, zegt de 95% stellingname niets. Het IPCC zélf constateert in een voetnoot dat ook zij niet weten of er veel of weinig opwarming is. Het kan dus rustig zo zijn dat het IPCC constateert dat het 95% zeker is, dat er géén probleem is.

De wetenschappelijke consensus waarnaar gerefereerd wordt, komt uit een literatuur onderzoek. De uitkomst daarvan werd in 140 tekens geframed door een campagne medewerk(st)er van Obama. ‘Ninety-seven percent of scientists agree: #Climatechange is real, man-made and dangerous’.

Het onderzoek betrof 12.271 (wetenschappelijke) artikelen welke in de periode 2001-2011 zijn gepubliceerd. 8261 Daarvan namen een neutrale positie in en wél 65 artikelen adopteerden de klimaatopwarming door menselijk handelen volledig. Al met al bestaat de wetenschappelijke consensus over menselijke schuld aan klimaat opwarming uit ongeveer 1,6%!

En dan de klimaatmodellen, er zijn er circa 350 in omloop. Modellen hebben de eigenschap het klimaat uit het verleden te benaderen om op basis daarvan een voorspellende waarde te pretenderen. Er is géén enkel model wat de feitelijke (satelliet-)metingen ná 1998 (het jaar waarin de modellen werden vormgegeven) ook maar bij benadering wist te voorspellen. De voorspelde opwarming is compleet uitgebleven, terwijl de CO2 uitstoot alleen maar is toegenomen.

In ieder geval in Nederland stijgt de zeespiegel – en wel met 1,8 millimeter per jaar, 18 centimeter per eeuw. Strikt genomen daalt het land met 18cm per eeuw en dat al eeuwen achtereen. Een voorspelde versnelling daarvan is – evenzeer – uitgebleven, tot die tijd is het wellicht verstandiger om de Afsluitdijk te voorzien van een laagje zandzakken.

De misère van Groningen #factfree misbruiken in een klimaatdebat is goedkoop – te goedkoop.

#HenkBlundert

woensdag, november 13th, 2013

Vandaag plaatste de Leeuwarder Courant deze te gast van wethouder Henk Deinum.

Hierin weerspreekt hij niet het douceurtje (1000 banen) dat zo’n belangrijke rol in de campagne van de PvdA speelde. De verkiezingsbelofte van de PvdA was dus niet meer dan een goedkope truc. Gelukkig is Henk de slechtste niet en komen er, wanneer de VVD Leeuwarden er om vraagt,  ook nog een aantal banen bij.

Daar zijn wij blij mee. Want die banen zijn hard nodig in Leeuwarden. Daarna blundert Henk er volop op los.

De VVD zou geen vangnet willen voor mensen die niet kunnen werken. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. De VVD heeft het vangnet uitgevonden. Het waren de liberalen die sociale voorzieningen invoerden om het individu te beschermen, zoals de kinder-, ongevallen- en woningwet. Armoede, arbeidsongeschiktheid, kinderarbeid of slechte huisvesting stonden immers vrijheid en zelfontplooiing in de weg. Deze liberale verworvenheden hebben het land en de overheid gevormd. De socialisten gaven pas later thuis.

En het gaat door… de VVD heeft tegen Nivo Noord gestemd aldus Deinum. Dat klopt niet. De VVD heeft niet tegen Nivo Noord gestemd. De VVD heeft net als de gehele oppositie in de gemeenteraad van 28 november 2011 gestemd tegen het verstrekken van een lening van € 1,6 miljoen aan het Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden (OBL). Die moest de huisvesting realiseren en is inmiddels failliet. Maar ja, geld van anderen …

Natuurlijk wilde de VVD Leeuwarden ook graag Nivo Noord voor Leeuwarden behouden, maar niet op deze manier. Er had ook voor gekozen kunnen worden om een private ontwikkelaar te zoeken en deze te vragen om deze ontwikkeling op zich te nemen.

Burger King…  De gemeente is op zoek met Burger King naar een geschikte locatie … al 6 jaar(!) en dat terwijl er 82 panden in de binnenstad van Leeuwarden leeg staan. Uiteraard hebben wij er begrip voor dat de Burger King een levensbedreigend familie restaurant is … wat niet op de hoek Doelesteeg thuishoort – zucht, heel diepe zucht. Wij kiezen voor een Burger King in Leeuwarden en wel zo snel mogelijk!

Dan de  culturele hoofdstad … Blijkbaar is het een doodzonde als je kritisch bent. Ja wij waren kritisch op de Culturele Hoofdstad. Maar dat heeft er nooit toe geleid dat we het proces de rug toekeerden. In tegendeel – wij hebben voor en achter de schermen onze zorgen gedeeld, het project beter gemaakt. We zijn er trots op dat dankzij ons ook de economische kansen (een economische impuls) een rol heeft gekregen en de stickers niet uitsluitend gebruikt werden om de verder lege bussen te camoufleren. We zijn er trots op, dat dankzij ons – de jonge bidbook – groep ook voldoende kansen kreeg en niet werd opzij gezet door bestuurders. Wij zagen de kansen maar zien ook de problemen. Ik sta ‘Skouder aan Skouder’ maar vooral naast de penningmeester.

Ik hoop dat Henk ook de problemen ziet. Problemen van bedrijven als Kano Verhuur Leeuwarden, bedrijven die wel willen ondernemen maar een gemeente aantreft die liever tegenhoudt en een Versmarkt die dolgraag in Leeuwarden wil beginnen (250 banen !!) maar momenteel wordt tegengehouden door het college.

Die daad voegen wij graag bij het woord. Sterker nog het Kano bedrijf is al begonnen, vanuit @nieuw!

Gert-Jaap van Ulzen

#VVDnr6

Leeuwarden ‘Fossiel vrij in 2020’ – €1 miljard en de aarde warmt een uurtje later op

zaterdag, november 9th, 2013

Leeuwarden fossielvrij in 2020 als duurzame ambitie. Klinkt goed en zolang niemand weet waar het over gaat, kun je het ook nog in je verkiezingsprogramma opnemen. Wie wil er niet duurzaam fossielvrij zijn per slot van rekening.

In 2010 kwam deze ambitie in het Collegeprogramma terecht onder de titel ‘Full Sustainable City’. De unaniem aangenomen motie van het toenmalig SP Raadslid Farhad Bashir om te kappen met al die Engelstalige flauwekul, hield het amper 12 maanden vol. Full Sustainable City werd ‘Slim met Water & Energie’ en nu ‘Groen werkt’. Iets met wijn & oude zakken …

Ga een collega maar eens uitleggen dat die niet meer hoeft te komen … want voortaan werkt collega Groen  …

Onze ‘Full Sustainable City’ is ook al niet gratis. In Leeuwarden lijkt de Kerkbelasting ingeruild voor een generieke heffing om al deze groene hobby’s te kunnen betalen – een slordige €8 ton per jaar plus de rest. Religieus onderhoud mag wat kosten en hier gaat het niet over walnotenbomen voor anders gekleurde Zwarte Pieten.

Leeuwarden ‘Fossiel Vrij’ gepredikt vanaf de Groene Kansel, zonder ooit het boekje ‘de wet van de grote getallen’ te hebben uitgelezen. Laat staan begrepen te hebben. Duurzame ambities als een ander woord voor volksverlakkerij. Nogal bizar dure ambities, dat dan weer wel.

Een slordige €25.000,- per gezin gaat deze grap tot 2020 kosten – niet dat u daarna moeder Aarde gered heeft. De opwarming van de aarde neemt daarna 0,00004 Celsius minder toe. GroenLinks spendeert een slordige miljard Euro van u – en daarna wordt de opwarming van de aarde met een uurtje uitgesteld. Ik ken uw uurtarief niet, maar ik zou het er voor doen.

Om dit soort idiotie op haar merites te beoordelen hebben we in Nederland ‘De Groene Rekenkamer’, een onafhankelijke stichting, die zuiver en zuiver cijfermatig kijkt naar de zin- & onzin van dit soort verkiezingsretoriek. Ik heb de genoemde cijfers niet bedacht – de rapportage (10 pagina’s) vindt u hier – http://vvdleeuwarden.nl/10-frontpage/1742-leeuwarden-fossielvrij-in-2020-volstrekt-onhaalbaar-en-onrealistisch

Maandelijks geeft ieder Nederlands gezin nu al een slordige €400,- méér uit, dan dat er binnenkomt. Het domweg verbranden van één miljard euro (mits in kleine coupures) levert al meer energie op dan de duurzame ambities van dit lokaal groene dictaat. Kun je nagaan hoeveel CO2 emissies je kunt besparen door dit geld niet te verbranden.

Woensdag aanstaande (13 November 2013) mag Leeuwarden naar de stembus. Uw keuze is – gaan we uw geld verbranden, of gaan we normaal doen. Het verschil – uw €25,000,-  én niet de mijne.

Het staat u daarbij logischerwijze volstrekt vrij om te opteren voor Lijst 2 (VVD) nummer 6 – ondergetekende. Gert-Jaap van Ulzen. Domweg omdat het wél kan.